راه من

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 3

راه من

توضیح مختصر

ویدئوی فرانک سیناترا از اجرای راه من

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

و الان پایان کار اینجاست

و بنابراین با آن پرده نهایی روبرو می شوم

دوست من، شفاف سازی می کنم

من مورد خود را بیان می کنم ، که در مورد آن مطمئن هستم

من زندگی کاملی( بی نقصی) را گذرانده ام

هر بزرگراهی را طی کردم

و بیشتر ، خیلی بیشتر

من این کار را کردم ، من آن را به روش خودم انجام دادم

با عرض پوزش ، من چند مورد داشتم

یک بار دیگر تعداد کمی برای ذکر کردن وجود دارد

من کاری را که باید انجام می دادم ، انجام دادم

من بدون معافیت دیدم

من برای هر دوره نمودار برنامه ریزی کردم

هر مرحله دقیق در طول مسیر

و بیشتر ، خیلی ، خیلی بیشتر

من این کار را کردم ، من آن را به روش خودم انجام دادم

بله ، زمان هایی بود که من حدس می زنم شما می دانید

وقتی بیشتر از آنچه می توانم بجوید گاز گرفتم

و در تمام آن ، زمانی که شک وجود داشت

خوردم و تف کردم بیرون

من با همه اینها روبرو شدم و بلند ایستادم و آن را به روش خودم انجام دادم

و او به روش من انجام داد

دوست داشته ام

من خندیدم و گریه کردم

من سهم خود را از دست داده ام و الان

همانطور که اشک فروکش می کند

به نظر من همه چیز بسیار سرگرم کننده است

فکر کنم همه این کارها را کردم

و ممکن است بگویم - نه به شکل خجالتی

اوه نه ، آه ، نه من

به روش خودم انجامش دادم

برای مرد چیست ، چه چیزی دارد؟

اگر خودش نیست ، چیزی ندارد

نه اینکه چیزهایی را بگوید که واقعاً احساس می کند

و نه سخنان کسی که زانو می زند

بگذارید مدرک نشان دهد که من همه ضربات را وارد کردم و به روش خودم انجام دادم

متن انگلیسی درس

And now the end is here

And so I face that final curtain

My friend I’ll make it clear

I’ll state my case, of which I’m certain

I’ve lived a life that’s full

I traveled each and every highway

And more, much more

I did it, I did it my way

Regrets, I’ve had a few

a then again too few to mention

I did what I had to do

I saw it through without exemption

I planned each charted course

Each careful step along the byway

And more, much, much more

I did it, I did it my way

Yes, there were times I’m guess you knew

When I bit off more than I could chew

and through it all, when there was doubt

I ate it up and spit it out

I faced it all and I stood tall and did it my way

and did it my way

I’ve loved

I’ve laughed and cried

I’ve had my fill my share of losing And now

as tears subside

I find it all so amusing

To think I did all that

And may I say - not in a shy way

Oh no, oh no, not me

I did it my way

For what is a man, what has he got?

If not himself then he has naught

Not to say the things that he truly feels

And not the words of someone who kneels

Let the record shows I took all the blows and did it my way

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.