بگذار برف ببارد

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 6

بگذار برف ببارد

توضیح مختصر

ویدئو رسمی آهنگ بگذار برف ببارد از فرانک سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Oh the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we’ve no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn’t show signs of stopping And I’ve brought some corn for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I’ll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I’ll be warm The fire is slowly dying And my dear we’re still goodbying As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow He doesn’t care if it’s in below He’s sitting by the fire’s gloosy glow He don’t care about the cold and the winds that blow He just says, let it snow, let it snow, let it snow Let it snow! Oooh-wee goes the storm Why should he worry when he’s nice and warm? His girl by his side and the lights turned low He just says, let it snow, let it snow I don’t care! The weather outside is frightful But that fire is mmm, delightful Since we’ve no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn’t show signs of stopping And I’ve brought lots of corn for popping The lights are way down low So let it snow, let it snow, let it snow Let it snow! When we finally say goodnight How I’ll hate going out in the storm But if you’ll only hold me tight All the way home I’ll be warm The fire is slowly dying And my dear we’re still goodbying Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.