بگذار برف ببارد

: فرانک سیناترا /

بگذار برف ببارد

توضیح مختصر

ویدئو رسمی آهنگ بگذار برف ببارد از فرانک سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی

Oh the weather outside is frightful

But the fire is so delightful

Since we’ve no place to go

Let it snow, let it snow, let it snow

It doesn’t show signs of stopping

And I’ve brought some corn for popping

The lights are turned down low

Let it snow, let it snow, let it snow

When we finally kiss goodnight

How I’ll hate going out in the storm

But if you really hold me tight

All the way home I’ll be warm

The fire is slowly dying

And my dear we’re still goodbying

As long as you love me so

Let it snow, let it snow, let it snow

He doesn’t care if it’s in below

He’s sitting by the fire’s gloosy glow

He don’t care about the cold and the winds that blow

He just says, let it snow, let it snow, let it snow

Let it snow!

Oooh-wee goes the storm

Why should he worry when he’s nice and warm?

His girl by his side and the lights turned low

He just says, let it snow, let it snow

I don’t care!

The weather outside is frightful

But that fire is mmm, delightful

Since we’ve no place to go

Let it snow, let it snow, let it snow

It doesn’t show signs of stopping

And I’ve brought lots of corn for popping

The lights are way down low

So let it snow, let it snow, let it snow

Let it snow!

When we finally say goodnight

How I’ll hate going out in the storm

But if you’ll only hold me tight

All the way home I’ll be warm

The fire is slowly dying

And my dear we’re still goodbying

Long as you love me so

Let it snow, let it snow, let it snow!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.