دارواش و هالی

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 8

دارواش و هالی

توضیح مختصر

دارواش و هالی است یک آهنگ کریسمس در سال 1957 توسط فرانک سیناترا ضبط و نویسندگی شده است.

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

(“Mistletoe And Holly”by Frank Sinatra)

♪ Oh, by gosh, by golly ♪

♪ It’s time formistletoe and holly ♪

♪ Tasty pheasants,Christmas presents ♪

♪ Countrysidescovered with snow ♪

♪ Oh, by gosh, by jingle ♪

♪ It’s time for carolsand Kris Kringle ♪

♪ Overeating, merry greeting ♪

♪ From relativesyou don’t know ♪

♪ Then comes that big night ♪

♪ Giving the tree the trim ♪

♪ You’ll hear voicesby starlight ♪

♪ Singing a yuletide hymn ♪

♪ Oh, by gosh, by golly ♪

♪ It’s time formistletoe and holly ♪

♪ Fancy ties and granny’s pies ♪

♪ An’ folks stealin’a kiss or two ♪

♪ As they whisper,”Merry Christmas” to you ♪

♪ Then comes that big night ♪

♪ Giving the tree the trim ♪

♪ You’ll hear voicesby starlight ♪

♪ Singing a yuletide hymn ♪

♪ Oh, by gosh, by golly ♪

♪ It’s time formistletoe and holly ♪

♪ Fancy ties and granny’s pies ♪

♪ And folks stealin’a kiss or two ♪

♪ As they whisper,”Merry Christmas” to you ♪

♪♪♪

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.