تو به من احساس جوانی میدی

مجموعه: فرانک سیناترا / درس 9

تو به من احساس جوانی میدی

توضیح مختصر

ویدئوی موسیقی تو به من احساس جوانی میدی از سیناترا

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

به من حس جوانی می دهی

به من حس شروع بهار می دهی

و هر بار که می بینم تو لبخند می زنی

من خیلی فرد خوشبختی هستم

لحظه ای که تو صحبت می کنی

من می خواهم بروم مخفی بازی کنم

من می خواهم بروم و ماه را پرتاب کنم

درست مثل بادکنک اسباب بازی

من و تو

دقیقا مثل چند تا بچه هستیم

که در عرض یک علفزار می دویم

که فراموشم نکن های زیاد می چینم

به من حس جوانی می دهی

تو باعث میشی احساس کنم آهنگهایی هست که باید خوانده بشن

زنگ ها به صدا در می آیند

و پرتاب فوق العاده ای که باید پرتاب شود

و حتی زمانی که من پیر و (موهام )خاکستری هستم

من امروز احساس خواهم کرد

چون باعث شدی احساس کنم خیلی جوانم

به من حس جوانی می دهی

به من حس شروع بهار می دهی

و هر بار که می بینم تو لبخند می زنی

من خیلی فرد خوشبختی هستم

لحظه ای که تو صحبت می کنی

من می خواهم بروم و مخفی بازی کنم

من می خواهم بروم و ماه را پرتاب کنم

درست مثل بادکنک اسباب بازی

من و تو

دقیقا مثل چند تا بچه هستیم

که در عرض یک علفزار می دویم

که فراموشم نکن های زیاد می چینم

به من حس جوانی می دهی

تو باعث میشی احساس کنم آهنگهایی هست که باید خوانده بشن

زنگ ها به صدا در می آیند

پرتاب شگفت انگیزی که پرتاب می شود

و حتی زمانی که من پیر و ( موهام )خاکستری هستم

من همانطور که امروز احساس می کنم احساس خواهم کرد

چون تو ، باعث می شوی من خیلی جوان باشم

به من حس جوانی می دهی

به من حس جوانی می دهی

اوه ، تو باعث می شوی من خیلی جوان باشم

متن انگلیسی درس

You make me feel so young

You make me feel so Spring has sprung

And every time I see you grin

I’m such a happy individual

The moment that you speak

I want to go play hide and seek

I wanna go and bounce the moon

Just like a toy balloon

You and I

Are just like a couple of tots

Running across a meadow

Pickin’ up lots of forget me nots

You make me feel so young

You make me feel there are songs to be sung

Bells to be rung

And a wonderful fling to be flung

And even when I’m old and gray

I’m gonna feel the way I do today

‘Cause you make me feel so young

You make me feel so young

You make me feel so spring has sprung

And every time I see you grin

I’m such a happy individual

The moment that you speak

I want to go and play hide and seek

I wanna go and bounce the moon

Just like a toy balloon

You and I

Are just like a couple of tots

Running across a meadow

Pickin’ up lots of forget me nots

You make me feel so young

You make me feel there are songs to be sung

Bells to be rung

Wonderful fling to be flung

And even when I’m old and gray

I’m going to feel the way I do today

‘Cause you, you make me feel so young

You make me feel so young

You make me feel so young

Ooh, you make me feel so young

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.