به آرامی من را بکش

: فرانک سیناترا /

به آرامی من را بکش

توضیح مختصر

به آرامی من را بکش

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

من شنیدم که او یک آهنگ خوب می خواند ، من شنیدم که او یک سبک دارد

و بنابراین من به ملاقات او آمدم و مدتی به او گوش دادم.

و در آنجا او این دختر جوان بود ، برای من غریبه بود.

درد من را با انگشتانش جابجا می کند

زندگی ام را با کلمات او می خوانم

من را با آهنگش آرام بکش

من را با آهنگش آرام بکش

تمام زندگی ام را با کلمات او بیان می کنم

من را با آهنگش آرام بکش

احساس کردم از تب سرخ شده ام ، از شرمندگی جمعیت

احساس کردم او نامه های من را پیدا کرده و هرکدام را با صدای بلند خوانده است.

من دعا کردم که او کارش را تمام کند اما فقط به کارش ادامه داد.

درد من را با انگشتانش جابجا می کند

زندگی ام را با کلمات او می خوانم

من را با آهنگش آرام بکش

من را با آهنگش آرام بکش

تمام زندگی ام را با کلمات او بیان می کنم

من را با آهنگش آرام بکش

او چنان می خواند که انگار او در تمام ناامیدی تاریک من، مرا می شناسد

و سپس او به وسیله من به نظر می رسید انگار من آنجا نیستم.

اما او آنجا غریبه بود، با وضوح و قوی می خواند.

درد من را با انگشتانش تکان می دهد

زندگی من را با کلمات او می خوانم

من را با آهنگش آرام بکش

من را با آهنگش آرام بکش

تمام زندگی ام را با کلمات او بیان می کنم

من را با آهنگش آرام بکش

من را با آهنگش آرام بکش

متن انگلیسی

I heard she sang a good song, I heard she had a style

And so I came to see her and listen for a while.

And there she was this young girl, a stranger to my eyes.

Strumming my pain with her fingers

Singing my life with her words

Killing me softly with her song

Killing me softly with her song

Telling my whole life with her words

Killing me softly with her song

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd

I felt she found my letters and read each one out loud.

I prayed that she would finish but she just kept right on.

Strumming my pain with her fingers

Singing my life with her words

Killing me softly with her song

Killing me softly with her song

Telling my whole life with her words

Killing me softly with her song

She sang as if she knew me in all my dark despair

And then she looked right through me as if I wasn’t there.

But she was there a stranger, singing clear and strong.

Strumming my pain with her fingers

Singing my life with her words

Killing me softly with her song

Killing me softly with her song

Telling my whole life with her words

Killing me softly with her song

Killing me softly with her song

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.