8بخش

: ستیغ هک‌سا / درس 8

8بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

خمپاره

بخوابین

بخوابین

کدوم گوری هستن، هیچی نمی‌تونم ببینم

از کجا

پزشک، کمک ما اینجاییم

دستتو درست اینجا نگه دار دستتو روی اینجا بذار، جک

بیا بیا

بیا می‌بریمت یه جای امن یالا با من بیا

با من بیا، جک

به جلو حرکت کنین حرکت کنین

هیچی نمی‌تونم ببینم

اون یکیه؟

نمی‌دونم فقط شلیک کن

خیلی خب، بیا بریم

ویتو

ای لعنتی

پزشک، ویتو تیر خورده - اومدم -

خیلی خب اومدم

از جلوش دور شو

صدمه دیدی؟

حالم خوبه

بیا دارمت، رالف فقط نفس بکش

فقط نفس بکش نفس بکش، رالف

طوری نیست طوری نیست

فقط نفس بکش، رالف فقط نفس بکش

هی، هی یه مورفین بهش بزن و برو سراغ بقیه

یه روز هم دووم نمیاره

خواهش می‌کنم خواهش می‌کنم، داس نه

نه منو تنها نذار منو تنها نذار خدایا خواهش می‌کنم، ولم نکن

من زن و بچه دارم

خواهش می‌کنم، این کارو نکن، خواهش می‌کنم ولم نکن

من جایی نمیرم تو رو برمی‌گردونم

هواتو دارم، رالف، خب، برت می‌گردونم

می‌خوام مورفین بزنمت می‌خوام مورفین بزنمت

سریع میزنمش، رالف

سریع از اینجا می‌بریمت

برانکارد، برانکارد

بلند شو، حرکت کن، پسر - نمی‌تونم زخمی شدم -

هیچیت نشده

لعنتی، صبر کن، بچه

راه بیفت یه جا بشینی کارت تمومه

برین حرکت کنین

اولویت این مرده

گرفتیمش گرفتیمش

اولویته، تا حالا چیزی از رده‌ی درمانی شنیدی، قبل از اینکه ببریمش پایین می‌میره

از کجا معلوم؟

ببرینش پایین باشه؟

خیلی خب باشه برو - خیلی خب باشه -

چیزی نیست، رفیق برت می‌گردونیم خونه

پزشک کمک کمک

،به نظرم اگه ما نمی‌تونیم ببینیمشون پس اونا هم نمی‌تونن ما رو ببینن

کمک

دارمت، فرانک کجات تیر خورده؟

فکر کنم می‌تونن ما رو ببینن، عقل کل

بیا کمک کن

بخوابین، قربان

اون طرف، سنگرها

می‌بینمشون بهتره پایین بمونین، قربان

دیدمشون !

درست جلومونن آره منم می‌بینمشون

تا جایی که می‌تونین نزدیک بشین، هر چی دارین بزنینشون

یه تیم انهدام رو می‌فرستم تا دورشون بزنن

محکم فشارش بده مثل روز اول سالم میشی خب؟

دارمش، داس دارمش

خیلی خب بجنب بیا اینجا بشین

هی

روبراهی؟

خوبم

و آتش

بخوابین

ای حرومزاده‌ها

بجنب برو پشتش - !

بله، قربان -

تغذیه‌ش کن، بجنبین,آتش

پوشش بدین

برو برو برو، غول برو توی گودال همون‌جا بمون

برو برو، اسمیتی ما پوششت میدیم بپر

پوشش بدین

کیف

غول - بنداز -

یالا، بندازش بندازش داخل، غول

پوشش بدین پوشش بدین

ای حرومزاده

پوشش بدین

پزشک پزشک کمک

برین

متن انگلیسی درس

Incoming

Get down

Get down

Where the hell are they,I can’t see nothing

Where the

Medic We’re over here

Put your hand right here Put your hand on there, Jack

Come on, come on

Come on, we’re going to get you under cover Come on, come with me

Come with me, Jack

Keep moving forward Move

I can’t see anything

Is that one?

I don’t know Just shoot

All right, let’s go

Vito

Oh, shit

Medic Vito’s down - I’m coming

Okay I’m here

Get out of the way

You hurt?

I’m fine

Come on, I got you, Ralph Just breathe

Just breathe Just breathe, Ralph It’s okay It’s okay

Just breathe, Ralph, just breathe

I got you, I got you I got you Come on

Hey Hey Give him a shot of morphine and move on

He’s not going to last a day

Please Please, Doss, no No Don’t leave me

Don’t leave me God, please don’t leave me

I’ve got kids

Please Please, don’t Please, don’t leave me

I ain’t going anywhere I’m going to get you home

I got you, Ralph Okay,I’m going to get you home

Here comes the morphine Here comes the morphine

It’s going to kick in real quick, Ralph

We’re going to get you shifted

Stretcher Stretcher

Get up Keep moving, son - I can’t, I’m wounded

There’s nothing wrong with you

Shit Hang on, kid

Move A sitting duck’s a dead one

Move Go, go, go

This guy’s a priority

We got him, we got him Here

A priority,You ever heard of triage,He’ll be dead before we get him down

You don’t know that

Get him down All right,Huh?

Okay Okay Go - Okay Okay

It’s all right, buddy We’re going to get you home

Medic Help Help

I figure if we can’t see them, then they can’t see us neither

Help

I got you, Frank Where you hit?

I think they can see us, smart ass - Doss, come on, come on

Give me a hand here

Get down, sir

Over there The bunkers

I see them Better stay down, sir

I got ‘em, dead ahead - Yeah, I see ‘em, too

Push in as close as you can Give them everything you’ve got

I’ll send in the weapons team to flank them

You keep that tight, you’re going to be right as rain All right?

I got him, Doss I got him

Here you go, come on now Come sit over here

Hey

You doing okay?

Okay

And, fire

Down

Son of a bitch

You, get on it - Yes, sir

Take ‘em Go Fire

Cover

Go, go Go, Ghoul Get in the hole Stay there

Go Go, Smitty, we’ll cover you Leapfrog

Cover

Satchel

Ghoul - Clear

Come on, stick it Stick it, Ghoul

Cover Cover

Son of a bitch

Cover his ass

Medic Medic Help me

Go

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.