هری پاتر و جام آتش

14 بخش

1بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

بچه هاي لعنتي

چقدر سخت گير شدي، دُم باريک

يادمه، يه زماني به لوله هاي فاضلاب مي گفتي خونه

نکنه پرستاري از من خيلي برات خسته کننده شده؟

اوه نه. نه، نه، لُرد ولدمورت من

منظورم اين بود که…

شايد اگه ما اين کار رو بدون پسره انجام مي داديم

نه! پسره همه چيزه!

بدون اون کار ما پيش نميره و اين کار رو مي کنه

درست همونطور که گفتم

من شما رو مأيوس نمي کنم سرورم خوبه

اول رفقاي قديمي مون رو جمع کن

براشون يه علامت بفرست

ناگيني ميگه که سرايدار مشنگ پير اين خونه…

درست پشت همين در وايستاده

برو کنار دُم باريک، تا من بتونم به مهمانمون يه خوش آمد شايسته بگم

آواداکداورا!

هري

هري!

حالت خوبه؟

هرميون، خواب بدي ديدم

تو کي اومدي اينجا؟ همين الان. تو چي؟

ديشب

بيدار شو! بيدار شو رونالد!

لعنتي

راستي لباس هاتون رو بپوشين

و دوباره نگيرين بخوابين

زودباش رون! مادرت ميگه صبحونه حاضره!

رون، دقيقاً ما داريم کجا ميريم؟

نمي دونم

هي بابا، داريم کجا ميريم؟ معلوم نيست

بجنبين!

آرتور!

بالاخره اومدي پسر

متأسفم آيموس بعضي از ماها با خواب آلودگي راه افتادن

ايشون آيموس ديگوري هستن بچه ها

اونم مثل من توي وزارتخونه کار مي کنه

و اين پسر خوش هيکل جوون هم بايد سدريک باشه، درست ميگم؟

بله آقا

از اينطرف

يا ريش مرلين! تو بايد هري پاتر باشي

بله آقا خيلي خيلي خوشوقتم

منم از ملاقات با شما خوشوقتم آقا

آره، درست اونجاست

مطمئني؟ اوه، آره

نمي خوايم که دير برسيم

بجنبين. نزديک تر بشين يه جاي خوب براي خودتون پيدا کنيد

چرا اونا دور اون چکمه ي کهنه ي مسخره وايستادن؟

اون يه چکمه ي کهنه ي مسخره معمولي نيست اون يه رمزتازه

وقت رفتنه!

رمزتاز ديگه چيه؟

آماده! با شماره سه. يک، دو… هري!

سه!

ولش کنيد بچه ها!

چي؟! ولش کنيد!

شرط مي بندم که سينوس هاتون تميز شد، نه؟

ناشي هستن، درست مثل هميشه ممنون

بيايين، اونو ببينين!

خُب بچه ها، به جام جهاني کوييديچ خوش آمدين!

کنار هم بمونيد! ادامه بدين دخترا!

ببين!

بيايين! بجنبين دخترا!

واي!

مثل اينکه بايد از هم جدا بشيم دوست قديمي

توي مسابقه مي بينمت مي بينمت

سدريک سِد، بيا ديگه

بعدً مي بينمت سدريک

هيچ جا مثل خونه ي خود آدم نميشه

چي؟

عاليه، عاليه جيني نگاه کن!

همه مون بايد يه دوش بگيريم ببين

دخترا يه تخت خواب پيدا کنيد و بازش کنيد

رون از آشپزخونه بيا بيرون همه مون گرسنه هستيم

از آشپزخونه بيا بيرون رون!

پاهات رو از روي ميز بردار! پاهات رو از روي ميز بردار! پاهات رو از روي ميز بردار!

من عاشق جادو هستم

برنامه ي جام جهاني کوييديچ رو از اينجا تهيه کنيد!

خداي من، بابا ما تو چه ارتفاعي هستيم؟

خُب، اينجوري حساب کن:

اگه بارون بياد…

شما اولين کسايي هستين که مي فهمن

پدر و من توي لژ مخصوص وزاتخونه هستيم…

با دعوت شخصي خود کورنليوس فاج

لاف نزن دارکو

لازم نيست اين آدما بدونن

براي خودت خوش مي گذروني، مگه نه؟

تا موقعي که مي توني

بياين بالا. روي صندلي هاتون بشينيد

بهتون گفتم که اين صندلي ها ارزش صبر کردن رو دارن

بجنبين!

اينا ايرلندي ها هستن! تروي هم هست!

و ماليت! و مورن!

ايرلند! ايرلند! ايرلند!

تيم بلغارستان از اين طرف داره مياد! آره!

اون کيه؟

اوه خواهر بهترين جستجوگر جهانه

کرام! کرام! کرام!

کرام!

آره

شب بخير!

به عنوان وزير سحر و جادو…

افتخار بزرگي نصيب من شده… تا به تک تک شما بگويم که به مسابقه ي نهايي چهارصد و بيست و دومين جام جهاني کوييدچ خوش آمديد!

اجازه بديد مسابقه…

شروع بشه!

کرام! کرام! کرام!

کرام لنگه نداره

کرام؟ کرام زبون بسته؟

اون مثل يه پرنده جارو سواري مي کنه

اون فقط يه ورزشکار نيست کرام زبون بسته

اون يه هنرمنده

فکر کنم عاشق شدي رون خفه شو

ويکتور دوستت دارم

ويکتو مي خوامت

وقتي قلبم مي تپه فقط براي توست

مثل اينکه هنوز جشن ايرلندي ها تموم نشده

بسه! گفتم بسه!

اين صداي ايرلندي ها نيست

بايد از اينجا بريم بيرون. همين الان!

بياين بيرون، مرگ خوارها هستن!

همه تون کنار رمزتاز برگردين و کنار هم ديگه بمونين

فرد، جرج! مسئوليت جيني با شماست

برين!

هري!

متن انگلیسی بخش

Bloody kids.

How fastidious you’ve become, Wormtail.

As I recall, you once called the nearest gutter pipe home.

Could it be that the task of nursing me has become wearisome for you?

Oh, no. No, no, my Lord Voldemort.

I only meant…

…perhaps if we were to do it without the boy.

No! The boy is everything!

It cannot be done without him. And it will be done.

Exactly as I said.

I will not disappoint you, my Lord.

Good.

First, gather our old comrades.

Send them a sign.

Nagini tells me the old Muggle caretaker…

…is standing just outside the door.

Step aside, Wormtail, so I can give our guest a proper greeting.

Avada Kedavra!

Harry.

Harry!

Are you all right?

Hermione, Bad dream.

When did you get here?

Just now. You?

Last night.

Wake up! Wake up, Ronald!

Bloody hell.

Honestly, get dressed.

And don’t go back to sleep.

Come on, Ron! Your mother says breakfast’s ready!

Ron, where are we actually going?

Don’t know.

Hey, Dad, Where are we going?

Haven’t the foggiest.

Keep up!

Arthur!

It’s about time, son.

Sorry, Amos. Some of us had a bit of a sleepy start.

This is Amos Diggory, everyone. Works with me at the Ministry.

And this strapping young lad must be Cedric, am I right?

Yes, sir.

This way.

Merlin’s beard! You must be Harry Potter.

Yes, sir.

Great, great pleasure.

Pleasure to meet you too, sir.

Yes, it’s just over there.

Shall we?

Oh, yeah.

We don’t want to be late.

Come on. Nearly there now. Get yourself into a good position.

Why are they all standing around that manky old boot?

That isn’t just any manky old boot.

It’s a Portkey.

Time to go!

What’s a Portkey?

Ready! After three. One, two…

Harry!

…three!

Let go, kids!

What?!

Let go!

I’ll bet that cleared your sinuses, eh?

Total shambles, as per usual.

Thanks.

Go on, look at that!

Well, kids, welcome to the Quidditch World Cup!

Stay together! Keep up, girls!

Look!

Come on! Keep up, girls!

Blimey!

Parting of the ways, I think, old chap.

See you at the match.

See you.

Cedric.

Ced, come on.

See you later, Cedric.

Home sweet home.

What?

Excellent, excellent.

Ginny, look!

All to the bath.

Look.

Girls, choose a bunk and unpack.

Ron, get out of the kitchen. We’re all hungry.

Yeah, get out of the kitchen, Ron!

Feet off the table!

Feet off the table!

Feet off the table!

I love magic.

Get your Quidditch World Cup programs here!

Blimey, Dad. How far up are we?

Well, put it this way:

If it rains…

…you’ll be the first to know.

Father and I are in the minister’s box…

…by personal invitation of Cornelius Fudge himself.

Don’t boast, Draco.

There’s no need with these people.

Do enjoy yourself, won’t you?

While you can.

Come on up. Take your seats. I told you these seats would be worth waiting for.

Come on!

It’s the Irish! There’s Troy!

And Mullet!

And Moran!

Ireland! Ireland! Ireland!

Here come the Bulgarians!

Yes!

Who’s that?

That, sis, is the best Seeker in the world.

Krum! Krum! Krum!

Krum!

Yes!

Good evening!

As Minister for Magic…

…it gives me great pleasure… to welcome each and every one of you to the final of the 422nd Quidditch World Cup!

Let the match…

…begin!

Krum! Krum! Krum!

There’s no one like Krum.

Krum?

Dumb Krum?

He’s like a bird, the way he rides the wind.

He’s more than an athlete.

Dumb Krum.

He’s an artist.

I think you’re in love, Ron.

Shut up.

Viktor, I love you

Viktor, I do

When we’re apart My heart beats only for you

Sounds like the Irish have got their pride on.

Stop! Stop it!

It’s not the Irish.

We’ve gotta get out of here. Now!

Get out, it’s the Death Eaters!

Get back to the Portkey, everybody, and stick together!

Fred, George! Ginny is your responsibility.

Go!

Harry!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.