هری پاتر و جام آتش

15 بخش

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 9 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

…خُب ، حالا که همه مون نشستيم و مرتب شديم

. مي خوام خبري رو بهتون بدم…

…امسال اين قلعه تنها خونه ي شما نخواهد بود

. بلکه خونه ي مهمانان خيلي ويژه اي هم خواهد بود…

…بايد بگم که ، هاگوارتز انتخاب شده تا

بله ، چيه؟

چي؟

. بهشون بگو صبر کنن . بهشون بگو صبر کنن . منتظر بمونن

خُب ، هاگوارتز انتخاب شده تا : ميزبان يک رويداد افسانه اي باشه

. مسابقه قهرماني سه جادوگر

…حالا براي اونايي که نمي دونن بگم که . فوق العاده ست -

مسابقه قهرماني سه جادوگر… …سه مدرسه ي جادوگري رو کنار هم جمع مي کنه

. تا در يک سري مسابقات جادويي باهم رقابت کنن…

از هر مدرسه ، يک نماينده . انتخاب ميشه تا به رقابت بپردازه

. حالا بذاريد رُک بگم

. اگه انتخاب شدين ، تنها خواهيد بود

…و اينو درک کنين که

. اين مسابقات براي افراد ضعيف مناسب نيست…

. اما بعداً بيشتر توضيح مي دم …فعلاً خواهش مي کنم به من ملحق بشيد

…تا به خانم هاي دوست داشتني مدرسه جادوگري بوباتون…

. و مديرشون ، خانم ماکسيم خوش آمد بگيم…

. لعنتي

. واي . اون يه زن غول پيکره

. و حالا دوستانمون از شمال

…لطفاً به پسران غيور مدرسه ي دورمشترانگ…

. و مديرشون ، ايگور کارکاروف خوش آمد بگين…

!واي . اين کرامه

!خداي من ، خودشه

!ويکتور کرام

. آلبوس

. ايگور

، پروفسور دامبلي-دور . اسب هاي من راه طولاني رو طي کردن

. اونا نياز به مراقبت دارن . نگران نباشين ، خانم ماکسيم -

، شکاربانمون ، هاگريد . با کمال ميل اين کار رو قبول کردن

…ولي بايد اينو بدونيد ، موسيو هاگريد

. اونا فقط عصاره ي جوانه ي جو مي خورن…

!اي احمق

. توجه کنيد ، لطفاً

. مي خوام چند کلمه صحبت کنم

. افتخار ابدي

اين منتظر دانش آموزيست که در . مسابقه ي قهرماني سه جادوگر برنده بشه

، ولي براي به دست آوردنش . اون دانش آموز بايد سه مرحله رو سپري کنه

. سه مرحله ي بي نهايت خطرناک

. نه بابا …براي همين -

. وزارتخونه صلاح ديده تا قانون جديدي رو وضع کنه…

…براي توضيح بيشتر

…در خدمت رئيس بخش همکاري هاي بين المللي جادويي…

. آقاي بارتيموس کرواچ هستيم…

. لعنتي . اون مودي چشم باباقوري هست

الستور مودي؟ همون کاراگاهه؟ کاراگاه؟ -

. شکارچي جادوگراي تبهکاره . نصف سلول هاي آزکابان با تلاش اون پُر شده

. ميگن ، اين روزها ، ديوونه شده

. دوست قديمي عزيزم ، ممنونم که اومدي . چه سقف مزخرفيه -

. ممنون

فکر مي کنين ، چي داره مي خوره؟

. نمي دونم ، ولي فکر نکنم آب کدو حلوايي باشه

…پس از بررسي هاي مقرر

، وزارتخونه به اين نتيجه رسيده که… …براي امنيت خود دانش آموزان

…هيچ دانش آموز زير هفده سالي…

اجازه نداره در مسابقات… . قهرماني سه جادوگر ثبت نام کنه

. اين تصميم قطعيه . اين مزخرفه -

!اين مزخرفه !نمي دونين دارين چيکار مي کنين -

!ساکت . مثل اينکه زياد از اين خبر خوشحال نشدن -

. جام آتش

…کساني که مايلند در اين مسابقه شرکت کنند

…بايد اسمشون رو روي يه تيکه کاغذ پوستي بنويسند…

و تا قبل از پنجشنبه شب همين ساعت… . اون رو به اين شعله ها بيندازند

. اين کار رو براي سرگرمي انجام نديد

. اگه انتخاب شدين ، هيچ راه برگشتي نيست

، از اين لحظه . مسابقات قهرماني سه جادوگر آغاز ميشه

. الستور مودي

…کاراگاه بازنشسته

…مخالف وزارتخونه…

. و استاد جديد دفاع در برابر جادوي سياه شما…

. من اينجام چون دامبلدور ازم خواست . پايان داستان ، به سلامت ، همين

سؤالي نيست؟

…وقتي به جادوي سياه برسيم

. من به روش عملي اعتقاد دارم…

اما اول ، کي مي تونه به من بگه چندتا طلسم نابخشودي وجود داره؟

. سه تا ، آقا و چرا اسمشون اينه؟ -

. چون اونا غير قانوني هستن …استفاده از هرکدوم از اونا

. به شما يه بليط يه طرفه به آزکابان ميده ، درسته

وازتخونه ميگه شما خيلي جوون هستين . که ببينين اين طلسم ها چيکار مي کنن

!من مخالفم! شما بايد بدونيد چي در برابرتون هست

. بايد آماده بشين

…بايد يه جايي غير از زير ميزتون…

، براي گذاشتن آدامستون پيدا کنيد… !آقاي فينيگان

امکان نداره . اين پيرمرد خُل و چل . مي تونه پشت سرش رو هم ببينه

!و تمام صداهاي توي کلاس ها رو بشنوه

خُب کدوم طلسم رو اول بايد ببينيم؟

!ويزلي بله؟ -

. بلندشو

. يه طلسم بهمون بگو

. خُب ، پدرم در مورد يکيشون بهم گفته

. طلسم فرمان

. اوه ، آره ، پدرت بايدم همه چيز رو درباره ش بدونه

چند سال پيش اين طلسم وزاتخونه رو . حسابي به زحمت انداخته بود

. شايد اين نشونتون بده چرا

. سلام

. کوچولوي خوشگل دوست داشتني

. انگورجيو

!ايمپريو

. نگران نباشيد . کاملاً بي آزاره

…البته اگه نيش زد

. کُشنده س…

به چي داري مي خندي؟

!ولم کن

با استعداده ، مگه نه؟

ديگه بگم چيکار کنه؟ از پنجره بپره بيرون؟

خودشو غرق کنه؟

متن انگلیسی بخش

Well, now were all settled in and sorted, Id like to make an announcement.

This castle will not only be your home this year…

…but home to some very special guests as well.

You see, Hogwarts has been chosen…

Yes, what is it?

What is it?

Tell them to wait. Tell them to wait. Wait.

So Hogwarts has been chosen to host a legendary event

The Triwizard Tournament.

For those of you who do not know… Brilliant.

…the Triwizard Tournament brings together three schools…

…for a series of magical contests.

From each school, a single student is selected to compete.

Now let me be clear.

If chosen, you stand alone.

And trust me when I say…

…these contests are not for the faint-hearted.

But more of that later. For now, please join me in welcoming…

…the lovely ladies of the Beauxbatons Academy of Magic…

…and their headmistress, Madame Maxime.

Bloody hell.

Blimey. Thats one big woman.

And now our friends from the north.

Please greet the proud sons of Durmstrang…

…and their high master, lgor Karkaroff.

Oh, its Krum!

Blimey, its him!

Viktor Krum!

Albus.

Igor.

Professor Dumbly-dorr, my horses have traveled a long way.

They will need attending to. Dont worry, Madame Maxime.

Our gamekeeper, Hagrid, is more than capable of seeing to them.

But you know, Monsieur Hagrid…

…they drink only single-malt whiskey.

You idiot!

Your attention, please!

Id like to say a few words.

Eternal glory.

That is what awaits the student who wins the Triwizard Tournament.

But to do this, that student must survive three tasks.

Three extremely dangerous tasks.

Wicked. Wicked.

For this reason, the Ministry has seen fit to impose a new rule.

To explain all this…

…we have the head of the Department of International Magical Cooperation…

…Mr. Bartemius Crouch.

Bloody hell. Its Mad-Eye Moody.

Alastor Moody? The Auror? Auror?

Dark-wizard catcher. Half the cells in Azkaban are filled thanks to him.

Hes supposed to be mad as a hatter, though, these days.

My dear old friend, thanks for coming. Stupid ceiling.

Thank you.

Whats that hes drinking, do you suppose?

I dont know, but I dont think its pumpkin juice.

After due consideration…

…the Ministry has concluded that, for their own safety…

…no student under the age of 17…

…shall be allowed to put forth their name for the Triwizard Tournament.

This decision is final. Thats rubbish!

Thats rubbish! You dont know what youre doing!

Silence! Theyre not too happy about that, then.

The Goblet of Fire.

Anyone wishing to submit themselves to the tournament…

…need only write their name upon a piece of parchment…

…and throw it in the flame before this hour on Thursday night.

Do not do so lightly.

If chosen, theres no turning back.

As from this moment, the Triwizard Tournament has begun.

Alastor Moody.

Ex-Auror…

…Ministry malcontent…

…and your new Defense Against the Dark Arts teacher.

I am here because Dumbledore asked me. End of story, goodbye, the end.

Any questions?

When it comes to the Dark Arts…

…I believe in a practical approach.

But first, which of you can tell me how many Unforgivable Curses there are?

Three, sir. And they are so named?

Because they are unforgivable. The use of any one of them will…

Will earn you a one-way ticket to Azkaban, correct.

The Ministry says youre too young to see what these curses do.

I say different! You need to know what youre up against!

You need to be prepared.

You need to find another place to put your chewing gum…

…besides the underside of your desk, Mr. Finnigan!

No way. The old codger can see out the back of his head.

And hear across classrooms!

So which curse shall we see first?

Weasley! Yes?

Stand.

Give us a curse.

Well, my dad did tell me about one.

The lmperius Curse.

Oh, yeah, your father would know all about that.

Gave the Ministry quite a bit of grief a few years ago.

Perhaps this will show you why.

Hello.

Lovely little beauty.

Engorgio.

Imperio!

Dont worry. Its completely harmless.

If she bites…

…shes lethal.

What are you laughing at?

Get off!

Talented, isnt she?

What should I have her do next? Jump out the window?

Drown herself?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.