12بخش

: هری پاتر و جام آتش / بخش 12

هری پاتر و جام آتش

15 بخش

12بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 8 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

!آره !آره -

!ساکت

امروز ، پروفسور مودي از قبل . جام سه جادوگر رو در ميان اين هزارتو گذاشته

. فقط اون جاي دقيقش رو بلده …حالا ، چون آقاي ديگوري

…و آقاي پاتر…

…در مقام اول باهم برابرند…

…اولين کساني هستند که وارد هزارتو ميشوند… …به دنبال آنها آقاي کرام

. و خان دلاکور… . بجنبين! کرام! کرام! کرام -

!اولين کسي که جام رو لمس کنه برنده ست

. من به ناظران دستور دادم که مراقب اطرف باشند

اگه هر قهرماني خواست از مرحله …انصراف دهد ، در هر مکاني ، کافي است

. با چوبدستيش جرقه هاي قرمز به هوا بفرستد…

!قهرمانان! جمع بشيد . زودباشين

. توي هزارتو ، اژدهاها يا موجودات زير زميني نيستند

. در عوض ، با چيزهاي چالش انگيزتري رو به رو ميشين

. مي دونين ، آدم ها توي هزارتو عوض ميشن

. اوه ، اگه تونستين جام رو پيدا کنيد

، اما خيلي احتياط کنيد . ممکنه خودتون رو در اين راه گم کنيد

!قهرمانان ، خودتون رو آماده کنيد

. موفق باشي

. پسرم . مي بينمت ، بابا -

. با شماره ي سه …يک

فلور؟

. فلور

!پريکولوم

!سرت رو بدزد

!سرت رو بدزد

!اکسپليارموس

!نه ، اين کار رو نکن! وايسا !اون افسون شده ، سدريک

!ولم کن !اون افسون شده -

. آره

!هري

!ريداکتو

متن انگلیسی بخش

Yeah! Yeah!

Sonorus!

Earlier today, Professor Moody placed the Triwizard Cup deep within the maze.

Only he knows its exact position. Now, as Mr. Diggory…

…and Mr. Potter…

…are tied for first position…

…they will be the first to enter the maze, followed by Mr. Krum…

…and Miss Delacour. Come on! Krum! Krum! Krum!

The first person to touch the cup will be the winner!

Ive instructed the staff to patrol the perimeter.

Should, at any point, a contestant wish to withdraw from the task…

…he or she need only send up red sparks with their wands.

Contestants! Gather around. Quickly!

In the maze, youll find no dragons or creatures of the deep.

Instead, youll face something even more challenging.

You see, people change in the maze.

Oh, find the cup if you can.

But be very wary, you could just lose yourselves along the way.

Champions, prepare yourselves!

Good luck.

My boy. See you later, Dad.

On the count of three. One…

Fleur?

Fleur.

Periculum!

Get down!

Get down!

Expelliarmus!

No, dont! Stop! Hes bewitched, Cedric!

Get off me! Hes bewitched!

Yes.

Harry!

Harry!

Harry!

Harry!

Reducto!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.