بخش 15

: ارباب حلقه ها / فصل 15

بخش 15

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

شب از درياچه عبور مي کنيم.

قايق ها رو پنهان مي کنيم و بقيه راه رو پياده ميريم.

از شمال به موردور ميرسيم. واقعاً ؟

البته فقط بايد اول راهمون رو از کوه هاي امين مول پيدا کنيم که پر از کوره راه هاي پيچ در پيچ و سنگ هاي تيزه.

و بعد تازه ، بهتر هم مي شه.

تا جائيکه چشم کار مي کنه باتلاق هاي گنديده و متعفن.

راه ما اينه.

توصيه مي کنم استراحت کني تا توانت رو به دست بياري ، ارباب دُورف.

توانم رو.

بايد الان بريم. نه.

ارک ها در سواحل شرقي گشت ميزنند. بايد منتظر تاريکي باشيم.

من نگران سواحل شرقي نيستم.

احساس مي کنم خطري داره تهديدمون مي کنه.

يک چيزي داره نزديک مي شه. اين رو حس مي کنم.

توانم رو به دست بيارم ؟

فرودو کجاست ؟

هيچ کدوم نبايد تنهايي قدم بزنيم.

مخصوصاً تو.

همه چيز به تو بستگي داره.

فرودو ؟

مي دونم چرا دنبال تنهايي هستي.

تو رنج مي بري . هر روز شاهدشم.

فکر نميکني بيخودي رنج ميکشي ؟

راههاي ديگه اي هم هست ، فرودو.

ميتونيم از راههاي ديگه اي بريم. ميدونم ميخواي چي بگي.

به نظر خِردمندانه مياد ولي به خاطر هشداري که تو قلبم حس ميکنم.

هشدار در برابر چي ؟

همه ما مي ترسيم ، فرودو.

نذار اين ترس باعث بشه تنها اميدمون نابود بشه نمي بيني اين کار ديوانگيه؟ هيچ راه ديگه اي نيست.

من فقط قدرتي رو ميخوام که باهاش از مردمم دفاع کنم.

اون حلقه رو به من قرض بده. نه.

چرا فرار مي کني ؟ من که دزد نيستم. تو نمي دوني چي کار ميکني.

فکر مي کني موفق مي شي ؟

اونها پيدات مي کنند. اونها حلقه رو مي برند.

و قبل از مردن التماس مي کني که بکشنت!

اي احمق!

اون واسه تو نيست, شانسي بهت رسيد! مي تونست مال من باشه.

بايد مال من باشه ! اون رو بده به من!

بدش به من! نه!

بدش به من! نه.

من ذهن تو رو مي بينم.

اون رو به سايرون تسليم خواهي کرد!

به ما خيانت مي کني!

هم خودت رو به کشتن مي دي هم همهِ ما رو!

لعنت به تو! لعنت به تو و همه کوتوله ها!

فرودو ؟

فرودو.

چي کار کردم ؟

خواهش مي کنم ، فرودو.

فرودو ، متأسفم!

همه آنها سقوط خواهند کرد

فرودو ؟

بارومير وسوسه شده. اون حلقه کجاست ؟

جلو نيا!

فرودو!

من قسم خوردم که از تو حفاظت کنم. مي توني در برابر خودت هم از من حفاظت کني ؟

تو حلقه رو نابود مي کني ؟

آراگورن.

آراگورن.

السار.

من تا آخر همراهيت مي کنم.

حتي در آتش موردور.

مي دونم.

مواظب بقيه باش . به خصوص سم. اون درک نمي کنه.

برو ، فرودو!

برو.

شتاب کن!

آقاي فرودو!

کوتوله رو پيدا کنيد!

کوتوله رو پيدا کنيد!

النديل!

آراگورن ، برو!

فرودو!

اينجا پنهان شو. زود باش!

زود باش!

چي کار ميکنه ؟

ميخواد بره.

نه! پيپين!

بدو ، فرودو. برو!

متن انگلیسی فصل

We cross the lake at nightfall.

Hide the boats and continue on foot.

We approach Mordor from the North.

Oh, yes?

Just a simple matter of finding our way through Emyn Muil an impassable labyrinth of razorsharp rocks.

And after that, it gets even better.

Festering, stinking marshland as far as the eye can see.

That is our road.

I suggest you take some rest and recover your strength, Master Dwarf.

Recover my…

We should Leave now.

No.

Orcs patrol the eastern shore.

We must wait for cover of darkness.

It is not the eastern shore that worries me.

A shadow and a threat has been growing in my mind.

Something draws near.

I can feel it.

Recover strength?

Where’s Frodo?

None of us should wander alone.

You, least of all.

So much depends on you.

Frodo?

I know why you seek solitude.

You suffer.

I see it day by day.

You sure you do not suffer needlessly?

There are other ways, Frodo.

Other paths that we might take.

I know what you would say.

It would seem like wisdom but for the warning in my heart.

Warning, against what?

We’re all afraid, Frodo.

But to let that fear drive us, to destroy what hope we have don’t you see that is madness?

There is no other way.

I ask only for the strength to defend my people!

If you would but lend me the ring.

No.

Why do you recoil?

I am no thief.

You are not yourself.

What chance do you think you have?

They will find you.

They will take the ring.

And you will beg for death before the end!

You fool!

It is not yours, save by unhappy chance!

It could have been mine.

It should be mine!

Give it to me!

Give it to me!

No!

Give it to me!

No.

I see your mind.

You will take the ring to Sauron!

You will betray us!

You’ll go to your death, and the death of us all!

Curse you!

Curse you and all the halflings!

Frodo?

Frodo.

What have I done?

Please, Frodo.

Frodo, I’m sorry!

Ash Ghurûm(They will fall)

Frodo?

It has taken Boromir.

Where is the ring?

Stay away!

Frodo!

I swore to protect you.

Can you protect me from yourself?

Would you destroy it?

Aragorn.

Aragorn.

Elessar.

I would have gone with you to the end.

Into the very fires of Mordor.

I know.

Look after the others. Especially Sam.

He will not understand.

Go, Frodo!

Run.

Run!

Mr. Frodo!

Find the halfling!

Find the halfling!

Elendil!

Aragorn, go!

Frodo!

Hide here.

Quick!

Come on!

What’s he doing?

He’s leaving.

No!

Pippin!

Run, Frodo.

Go!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.