بخش 16

: ارباب حلقه ها / فصل 16

بخش 16

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

بارومير.

بدو!

نه.

کوچولو ها رو بردند. آروم باش.

فرودو . فرودو کجاست ؟

گذاشتم فرودو بره.

پس کاري رو کردي که من نتونستم.

سعي کردم حلقه رو ازش بگيرم.

حلقه ديگه از دسترس ما خارجه. من رو ببخش.

من نفهميدم.

همتون رو نا اميد کردم. نه ، بارومير.

تو شجاعانه جنگيدي.

تو شرافتت رو حفظ کردي.

ولش کن.

همه چيز تمامه.

دنياي انسان ها سقوط خواهد کرد و همه جا رو تاريکي خواهد گرفت و شهر من نابود خواهد شد.

من نمي دونم در خونم چه نيرويي دارم ولي قسم مي خورم نذارم شهر سفيد سقوط کنه همچنين مردممون.

مردم ما.

مردم ما.

من بايد از تو اطاعت ميکردم, برادر.

فرمانده ام.

پادشاهم.

آسوده بخواب فرزند گاندور.

از سمت برج سفيد منتظر آمدنش خواهند بود.

ولي اون ديگه بر نخواهد گشت.

فرودو!

ايکاش اين حلقه هيچوقت به من نمي رسيد.

ايکاش هيچ کدوم از اين اتفاق ها نميفتاد

تمام کساني که اين زمانها را ميبينند همين آرزو را ميکنند ولي تصميم گيري با آنها نيست.

تنها تصميمي که ما بايد بگيريم اينه که چطوري از زمانمون استفاده کنيم.

فرودو ، نه!

فرودو!

آقاي فرودو! نه ، سم.

برگرد ، سم!

مي خواهم تنها به موردور برم. البته که همينطوره.

من هم با تو ميام!

تو شنا بلد نيستي!

سم!

سم!

من قول دادم ، آقاي فرودو.

قول دادم. اون رو تنها نذار سم وايز گمجي.

من هم اين کار رو نمي کنم.

من اينکار رو نميکنم.

سم.

بريم.

شتاب کنيد! فرودو و سم به سواحل شرقي رسيدند.

قرار نيست دنبالشون بري. سرنوشت فرودو ديگه در دستان ما نيست.

پس همه چيز بيهوده بود. ياران شکست خوردند.

نه تا زماني که به هم وفادار بمونيم.

ما مري و پيپين را رها نميکنيم تا از شّدت شکنجه بميرن.

نه تا زماني که جان در بدن داريم. تمام وسايل اضافي رو جا بزاريد.

سبک سفر مي کنيم.

ميريم شکار ارک.

اينه!

متن انگلیسی فصل

Boromir.

Run!

No.

They took the little ones.

Hold still.

Frodo.

Where is Frodo?

I let Frodo go.

Then you did what I could not.

I tried to take the ring from him.

The ring is beyond our reach now.

Forgive me.

I did not see it.

I have failed you all.

No, Boromir.

You fought bravely.

You have kept your honor.

Leave it.

It is over.

The world of men will fall and all will come to darkness and my city to ruin.

I do not know what strength is in my blood but I swear to you, I will not let the white city fall nor our people fail.

Our people.

Our people.

I would have followed you, my brother.

My captain.

My king.

Be at peace son of Gondor.

They will look for his coming from the white tower.

But he will not return.

Frodo!

I wish the ring had never come to me.

I wish none of this had happened.

So do all who live to see such times but that is not for them to decide.

All you have to decide is what to do with the time that is given to you.

Frodo, no!

Frodo!

Mr. Frodo!

No, Sam.

Go back, Sam!

I’m going to Mordor alone.

Of course you are.

And I’m coming with you!

You can’t swim!

Sam!

Sam!

I made a promise, Mr. Frodo.

A promise

Don’t you leave him, Samwise Gamgee.

And I don’t mean to.

I don’t mean to.

Oh Sam.

Come on.

Hurry!

Frodo and Sam have reached the eastern shore.

You mean not to follow them.

Frodo’s fate is no longer in our hands.

Then it has all been in vain.

The fellowship has failed.

Not if we hold true to each other.

We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.

Not while we have strength left.

Leave all that can be spared behind.

We travel light.

Let us hunt some orc.

Yes!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.