10بخش

: انجمن شاعران مرده / بخش 10

انجمن شاعران مرده

14 بخش

10بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

دست کم اون موقع تو هجده سالت تموم مي شه و بعدش مي توني هر کاري دوست داشتي بکني

نه

تئاتر چي مي شه ؟ فردا شب رو صحنه مي ره

خوب تا قبل از فردا شب بايد باهاش صحبت کني

من

راه آسونتري وجود نداره ؟ نه

گير افتادم

نه ، گير نيافتادي

دفترچه ام رو میخوام.

بعدا میبینمت برایان

کريس

کريس ! کريس نوئل ، مي دوني اون کجاست؟

فکر کنم اون تو اتاق 111 باشه. ممنونم

مي دونم. نه.

ببخشيد. کريس

ناکس، اينجا چي کار مي کني ؟

اومدم به خاطر اون شب ازت عذر خواهي کنم

من اين گلها رو واست آوردم و يه شعر برات نوشتم

ناکس، چرا نمي فهمي ، اگه چت تو رو ببينه مي کشتت

واسم مهم نيست. من دوستت دارم کريس. ناکس، تو ديوونه اي

ببين ، مي دونم که مثل احمقها رفتار کردم

خواهش مي کنم اينها رو از من قبول کن. خواهش مي کنم. نه من… نمي تونم

فراموشش کن

ناکس، اصلا باور نمي کنم. ازت مي خوام به اين گوش کني

بهشتيان دختري آفريدند به نام کريس

با گيسوان و پوستي زرين

که وقتي لمسش مي کني گوئي که در بهشتي

ازینجا برو. کامرون، ای احمق.

هي ، چطور پيش رفت. شعرتو واسش خوندي ؟

آره. اون چي گفت؟

هيچي. هیچی؟ منظورت چيه هيچي ؟

هيچي. ولي من اين کارو کردم

خوب ، اون چي گفت ؟ اون بايد يه چيزي مي گفت

هي ناکس. دم را غنيمت بشمار

با پدرت صحبت کردي ؟ آره

اولش اصلا خوشش نيومد. ولي آخرش گذاشت تو نمايش بازي کنم

اون خودش نمي تونه بياد. اون الان تو شيکاگوئه

ولي فکر کنم مي خواد بهم اجازه بده به بازيگري ادامه بدم

واقعا؟ همون چيزي که به من گفتي به پدرت هم گفتي

آره

اون خوشحال نشد

ولي اون حداقل تا 4 روز ديگه نمياد

فکر نکنم بتونه به تئاتر بياد،

ولي فکر کنم بهم اجازه مي ده که تو تئاتر بمونم

اگه به تکاليفم همينطور ادامه بدم

ممنونم

ببخشيد

آره ، تو خيلي خوش تيپ شدي

هنلی هال، دارم میام.

ببخشید، یک لحظه. آره، تو.

اي بابا تاد ، موهامو دوباره بايد درستش کنم

زود باش نواندا ، وگر نه ورودي تئاتر و از دست مي ديم

قبل از اينکه بره يه چيزائي راجع به قرمز شدن مي گفت

قرمز شدن؟ اين ديگه چه معني مي ده ؟ من… تو که چارلي رو مي شناسي

خوب چارلي اون قرمز شدن ماجراش چيه ؟

اين ديگه چيه ؟

اين نشانه يه دلاور هنديه ، سمبل مردانگي

به من احساس قدرت مي ده تا دختر ها رو ديوونه خودم کنم

خوب چارلي زود باش. دخترها منتظرن

هنلی هال. کريس

اينجا چي کار مي کني ؟

آقايون، بريم. شما برين بچه ها من بهتون مي رسم

آره ، بياين بچه ها

کريس تو نبايد اينجا باشي

اگه اونها تو رو ببينن هر دوي ما تو دردسر بزرگي ميافتيم

بیخیال. اما اشکالي نداره… کریس

اما اشکالي نداره اگه تو سرزده بياي مدرسه من و منو احمق جلوه بدي

من نمي خواستم تو رو احمق جلوه بدم

خوب تو اين کارو کردي. چت فهميده، من هر کاري تونستم کردم تا جلوي اونو بگيرم تا نذارم بياد اينجا بکشتت

ناکس، تو بايد دست از اين مسخره بازي برداري. نمي تونم کريس. من دوستت دارم

ناکس تو همش همينو تکرار مي کني

ولي تو حتي منو نمي شناسي

آقاي اور استريت ممکنه همراه ما بياي ؟

شما بريد ناخدا. من پياده ميام

ناکس. ناکس اين فقط به خاطر اتفاقات زياديه که براي تو افتاده و من خيلي کم تونستم ازت محافظت کنم

اگه اينطور بود تو نمي اومدي اينجا تا در مورد چت به من اخطار بدي

من بايد برم. وگرنه به تئاتر دير مي رسم

تو با اون ميري تئاتر ؟ با چت، برم تئاتر ؟

شوخي مي کني ؟ پس با من بيا

ناکس تو واقعا آدمو عصبي مي کني

زود باش کريس به من يه فرصت بده

اگه از امشب به بعد از من خوشت نيومد ، ديگه تا ابد نزديکت هم نميام

قول مي دم. به شرافت شاعران مرده قسم مي خورم

تو امشب با من بيا

بعدش اگه نخواستي منو ببيني ، قسم مي خورم کنار بکشم

اگه چت بفهمه چي ؟ اون هيچ وقت نمي فهمه

ما عقب سالن مي شينيم ، بعدشم تا نمايش تموم شد دزدکي جيم مي شيم

من رو قولت حساب کنم که اين قضيه فيصله پيدا مي کنه ؟

به شرافت شاعران مرده قسم. اين ديگه چيه ؟

قول منه

تو واقعا آدمو عصباني مي کني

هي اين خودشه

پسرها. من هم صورت تو را درست نديدم و سکوت کردم

تو شايد همان روح پست و حيله گري که روح خبيث افسانه ها نام گرفته است

تو راست مي گوئي؛ من همان ولگرد سر مست شبم

که با پادشاه پريان مزاح کرده و او را به خنده وامي دارم

آن دم که اسبي سير و فربه را فريب مي دهم

همچون مادياني جوان که شيهه سر مي دهد

آن هنگام که درون قدح سخنان بي اساس کمين کرده ام همانند خرچنگي بريان

و آن دم که زني شراب مي نوشد ، فريبش خواهم داد و گلوي خشک او را با شراب سيراب خواهم کرد

و آن زمان که پيرزني خردمند در حال حکايت افسانه اي غم انگيز است.

اون عاليه. واقعا عاليه

سه پايه لغزانش مرا به هوس بر مي انگيزد

تا او را سرمست و واژ گون کنم،

در اين هنگام او و خياطش از هراس فرياد سر مي دهند و از شرم به سرفه مي افتند

آنگاه اوراق سرگردان عرياني و خنده هاشان را مي پوشاند

در حالي که غرق در خوشي و سر مستي اند و پيمان مي بندند

حتي يک ساعت خوشبختي در آنجا هدر نخواهد رفت

حال اي پري بنشين

اکنون پادشاه پريان مي آيد. و نيز بانوي من. بايد خود را از او پنهان کنيم

در کنارت خواهم بود ، درب اتاق خواب مرا رد نکن

براي عشق هرميا ، هرگز گناه نخواهم کرد

ليساندر اي که زيبائيت مرا سردرگم کرده است.

نفرين بر نخوت من و نفرين بر غرور

هرميا اگر که گفته باشد که ليساندر گناه مي کند

ولي اي دوست شرافتمند، به پاس عشق و فروتني

با عفت و تواضعي انساني ، دورتر بخواب

چنين جدائي همانگونه که خواهند گفت برازنده يک جوان با تقوا و دوشيزه اي پرهيزکار است

شب خوش يار شيرينم ! عشق تو تا پايان زندگي شيرينت هرگز رنگي ديگر به خود نخواهد گرفت

آمين آمين، براي آن پرهيزکار زيبارو دعا مي کنم

نيل! نوبت توئه نيل

يالا نيل!

متن انگلیسی بخش

well, by then, you’ll be out of school and you can do anything you want.

No.

What about the play? The show’s tomorrow night.

Then you have to talk to him before tomorrow night.

I…

Isn’t there an easier way? No.

I’m trapped.

No, you’re not.

I need my notebook.

I’ll see you later, Brian.

Chris.

Hey, Chris.

Chris Noel, do you know where she is? I think she’s in Room 111.

Thanks.

I know.

Oh, no.

Excuse me. Chris. Knox, what are you doing here?

I came to apologize for the other night.

I brought you these and a poem I wrote for you.

Knox, don’t you know that if Chet finds you here, he’ll kill you?

I don’t care.

I love you, Chris. Knox, you’re crazy.

Look, I acted like a jerk, and I know it; Hey.

Please accept these. Please? No, I… I can’t.

Just forget it.

Knox, I don’t believe this. All I’m asking you to do is listen.

The heavens made a girl named Chris

With hair and skin of gold

To touch her would be paradise

Uhh; Get out of here.

Cameron, you fool.

Hey, how’d it go? Did you read it to her? Yeah.

What’d she say? Nothing.

Nothing? What do you mean, nothing?

Nothing. But I did it.

What did she say? She had to say something.

Come here, Knox. Seize the day.

Did you talk to your father? Uh, yeah.

He didn’t like it one bit,

but at least he’s letting me stay in the play.

He won’t be able make it. He’s in Chicago.

But I think he’s gonna let me stay with acting.

Really? You told him what you told me?

Yeah.

He wasn’t happy.

But he’ll be gone at least four days.

I don’t think he’ll make the show,

but I think he’ll let me stay with it.

Keep up the school work.

Thanks.

Baby. Beautiful baby.

Henley Hall, here I come. Excuse me, just a moment.

Yes, you.

Come on, Todd, I’m trying to fix this.

Come on, Nuwanda, we’re gonna miss Neil’s entrance.

He said something about getting red before we left.

Getting red? What does that mean?

I… Well, you know Charlie.

So, Charlie, what’s this “getting red” bit?

What is that?

It’s an Indian warrior symbol for virility.

Makes me feel potent; Like it can drive girls crazy.

Oh, come on, Charlie. The girls are waiting.

Henley Hall.

Chris.

What are you doing here? Gentlemen, let’s go.

Go ahead, guys, I’ll catch up. Yeah, come on, guys.

Chris, you can’t be in here.

If they catch you, we’re gonna be in trouble.

Come on. Oh, but it’s fine…

Chris.

It’s fine for you to come into my school and make a complete fool out of me?

I didn’t mean to make a fool out of you. Well, you did.

Chet found out, and it took everything I could do to keep him from coming here and killing you.

Knox, you have got to stop this stuff.

I can’t, Chris. I love you.

Knox, you say that over and over.

You don’t even know me.

Will you be joining us, Mr. Overstreet?

Go ahead, captain. I’ll walk.

Knox. Knox, if it just so happens that I could care less about you…

Then you wouldn’t be here warning me about Chet.

I have to go. I’m gonna be late for the play.

Are you going with him? Chet, to a play? Are you kidding?

Then come with me. Knox, you are so infuriating.

Come on, Chris, just give me one chance.

If you don’t like me after tonight, I’ll stay away forever.

I promise. Dead Poets’ honor.

You come with me tonight,

then if you don’t want to see me again, I swear, I’ll bow out.

You know what would happen if Chet found out?

He won’t know anything.

We’ll sit in the back and sneak away as soon as it’s over.

And I suppose you would promise that this would be the end of it.

Dead Poets’ honor.

What is that?

My word.

You are so infuriating.

Hey, there he is.

Boys.

Either I mistake your shape or making quite,

Or else you are that shrewd and knavish sprite; Called Robin Goodfellow.

Thou speak’st aright; I am that merry wanderer of the night.

I jest to Oberon and make him smile

When I a fat and bean-fed horse, pbbt, beguile,

Neighing in likeness of a filly foal.

Sometime lurk I in a gossip’s bowl, In very likeness of a roasted crab,

And when she drink, against her lips I bob

And on her wither’d dewlap pour the ale.

He’s good. He’s really good.

Sometime for three-foot stool mistaketh me;

Then slip I from her bum, down topples she,

And ‘tailor’ cries, and falls into a cough;

And then the whole quire hold their hips and laugh,

And waxen in their mirth and neeze and swear

A merrier hour was never wasted there.

But, room, fairy! here comes Oberon.

And here my mistress. Would that he were gone!

Then by your side no bed-room me deny;

For lying so, Hermia, I do not lie.

Lysander riddles very prettily:

Now much beshrew my manners and my pride,

If Hermia meant to say Lysander lied.

But, gentle friend, for love and courtesy

Lie further off; in human modesty,

Such separation as many well be said Becomes a virtuous bachelor and a maid,

and, good night, sweet friend:

Thy love ne’er alter till thy sweet life end!

Amen, amen, to that fair prayer, say I;

Neil. That’s your cue, Neil.

Come on, Neil.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.