11بخش

: انجمن شاعران مرده / بخش 11

انجمن شاعران مرده

14 بخش

11بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

تاجت اينجاس. برو

اگر ما سايه ها خطا کرديم

شما جز اين بيانديشيد ، آنگاه همه چيز رو به راه مي گردد

تنها بيانديشيد که در خواب بوده ايد ، هنگامي که اين تصاوير پديدار مي شدند

و اين سخنان بي مقدار و کم بها ثمري جز رويا نخواهد داشت

مردمان خرده مگيريد اگر ببخشاييدمان ، به راه مي آييم

و از آن رو که من همان پاک راست گفتارم ، اگر چه خوشبختي دور است و دست نايافته

براي رهائي از زبان ابليسان تا دير نشده به بهبودش خواهيم شتافت،

اگر جز اين شد دروغگويم بخوانيد

شب بر تمامتان خوش باد

دستتان را به من دهيد اگر که ما دوستانيم

چرا که روح افسانه ها مي بايست بهبودي باز آورد

آره، نیل. آفرین، نیل. همه گی عالی بود.

مي بخشيد من پدر نيل هستم. مي خوام ببينمش لطفا

نيل، پدرت

نظرت چیه؟ تو عالي بودي. ببخشید. ببخشید

ببخشید، لطفا. نيل

نيل! نيل! ما دوستت داریم، صبر کن.

نمیتونم، بچه ها. نیل. نیل.

ببخشید. نیل. نیل. تو استعدادشو داري

عجب اجراي زيبائي داشتي. حتي منم کاملا شگفت زده کردي

باید بمونی. برو تو ماشين

کيتينگ، از پسر من فاصله بگير

نيل! نيل. آقاي پري خواهش مي کنم

از اين بدترش نکن

اشکالي داره اگه پياده برگرديم

ناخدا ؟

ناکس. ما هنوز حدود 11:30 خونه ایم. میدونیم مشکل از کجاست.

ما خيلي سعي مي کنيم تا بفهميم تو چه اصراري براي اين داري که ما رو عليه خودت تحريک کني

دليلش هر چي که باشه ، ما به هيچ وجه اجازه نمي ديم که زندگي خودتو خراب کني

من تو رو از مدرسه ولتون بيرون ميارم و اسمتو تو مدرسه نظامي برادن مي نويسم

تو از اونجا ميري هاروارد و پزشک مي شي

ولي ده سال طول مي کشه

پدر اين يه عمره. بسه ديگه

براي من نمايش بازي نکن. مثل اينه که يه ترم تو زندون درس بخوني

تو نمي فهمي نيل

تو موقعيتهائي داري که من به خواب هم نمي ديدم

اجازه نمي دم اونها رو خرابشون کني. مي خواستم بهتون بگم که چه احساسي دارم

ما خيلي نگرانت شديم. چي؟ چي؟ بهم بگو چه احساسي داري

اون چيه ؟

چيزي بيشتر از اين بازيگري مسخره س؟

ببين تو مي توني فراموشش کني

چي؟

هيچي

هيچي؟

خيلي خوب ، بهتره بريم بخوابيم

من خوب بودم. واقعا خوب بازي کردم

برو يه کم بخواب

چیزی نیست. اون حالش خوب مي شه

متن انگلیسی بخش

Here’s your crown. Let’s go.

If we shadows have offended,

Think but this, and all is mended,

That you have but slumber’d here While these visions did appear.

And this weak and idle theme, No more yielding but a dream,

Gentles, do not reprehend: if you pardon, we will mend:

And, as I am an honest Puck, If we have unearned luck

Now to ‘scape the serpent’s tongue, We will make amends ere long;

Else the Puck a liar call;

So, good night unto you all. Give me your hands, if we be friends,

And Robin shall restore amends.

Yeah, Neil.

Great job, Neil.

Great show, everyone.

Excuse me, I’m Neil’s father. I need to see him.

Your father, he’s…

What did you think of it?

Really, I thought you were all just wonderful.

Excuse me, please. Excuse me.

Excuse me, please. Neil. Neil.

Neil. We love you, wait.

I can’t, guys. Neil.

Neil. Excuse me.

Neil. Neil. You have the gift.

What a performance. You left even me speechless.

You have to stay… Get in the car.

Keating, you stay away from my son.

Neil. Neil. Mr. Perry, come on.

Don’t make it any worse than it is.

Is it okay if we walk back?

Captain?

Knox.

We’ll be home about 11:30 still. I know where he gets it.

Ahem; We’re trying very hard to understand why it is that you insist on defying us.

Whatever the reason, we’re not gonna let you ruin your life.

Tomorrow I’m withdrawing you from Welton and enrolling you in Braden Military School.

You’re going to Harvard and you’re gonna be a doctor.

But that’s 10 more years.

Father, that’s a lifetime. Oh, stop it.

Don’t be so dramatic. You make it sound like a prison term.

You don’t understand, Neil.

You have opportunities that I never even dreamt of.

I am not going to let you waste them. I’ve got to tell you what I feel.

We’ve been so worried about… What? What? Tell me what you feel.

What is it?

Is it more of this, This acting business?

Because you can forget that.

What?

Nothing.

Nothing?

Well, then, let’s go to bed.

I was good.

I was really good.

Go on, get some sleep.

It’s all right. It’s going to be all right.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.