14بخش

: انجمن شاعران مرده / بخش 14

14بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

اين اسناد رو با دقت بخون تاد

خيلي دقيق

اگه چيزي نيست که بهش اضافه يا اصلاح کني ، امضاش کن

چه اتفاقي براي آقاي کيتينگ مي افته ؟

به حد کافي ناراحتي کشيدم ، کاغذ رو امضا کن تاد

چمن نوعي علفه

لاجورد نوعي سنگه

ولي کليسا عمارتي ست بي عيب و نقص

بنشينيد

در طول امتحانات اين کلاس رو من تدريس مي کنم

در طول تعطيلات يه معلم انگليسي جديد براتون انتخاب مي کنيم

کي مي تونه به من بگه تا کجاي کتاب پريچارد رو خوندين ؟

آقاي اندرسون

پريت نمي تونم صداتو بشنوم آقاي اندرسون

پريت-، پريچارد

خيلي آروم به من جواب مي دي آقاي کامرون

ما بيشترشو جا انداختيم قربان

ما رومانتيک ها و بعضي از فصول ادبيات بعد از جنگ داخلي رو خونديم

رئاليستها رو چي؟ ما خيلي چيزها رو جا انداختيم قربان

خيلي خوب از اول شروع مي کنيم

شعر چيست ؟

بفرمائيد

ببخشيد

اومدم وسايل شخصيمو بردارم

بايد تا بعد از کلاس صبر کنم ؟

حالا برشون داريد آقاي کيتينگ

آقايون صفحه بيست و يک مقدمه رو بياريد

آقاي کامرون

مقاله ارزشمند آقاي دکتر پريچارد رو

با عنوان درک شعر بخونيد

اون صفحه کتاب کنده شده قربان

خوب کتاب يه نفر ديگه رو قرض بگيريد

اون صفحه از همه کتابها کنده شده قربان

منظورت چيه که از همه کتابها کنده شده ؟

قربان ، ما مهم نيست

بخون

درک شعر نوشته دکتر .ج. ايوانز پريچارد

براي درک کامل شعر ابتدا بايد بر وزن

قافيه و ساير صنايع ادبي تسلط کامل داشت

آنگاه دو پرسش مطرح مي شود : اول

هدفي که شعر دنبال مي کند تا چه حد استادانه ايفا شده است

و دوم

اين هدف تا چه ميزان داراي اهميت است

پرسش نخست کمال شعر را مشخص مي سازد

پرسش دوم دامنه نفوذ آنرا

هنگامي که پاسخ اين پرسشها را دريافتيم

برآورد ارزش شعر کار نسبتا آساني است

اگر برآورد کمال شعر را در محور مختصات بر روي محور افقي

آقاي کيتينگ اونها بچه ها رو مجبور به امضاي اون برگه کردن ساکت باشيد آقاي اندرسون

شما بايد حرف ما رو باور کنيد، راست مي گم من حرفتو باور مي کنم تاد

بريد آقاي کيتينگ ولي تقصير ايشون نبود

بنشينيد آقاي اندرسون ! اگه يه بار ديگه شما يا هر کس ديگه جنجال به پا کنه

همه تون از اين مدرسه اخراج مي شين

بريد آقاي کيتينگ

بهتون گفتم بريد آقاي کيتينگ

متن انگلیسی بخش

Read that document carefully, Todd.

Very carefully.

If you’ve nothing to add or amend, sign it.

What’s gonna happen to Mr. Keating?

I’ve had enough. Sign the paper, Todd.

McAllister: Grass is garment or herbal.

Lapis is stone.

The entire building is aedificium.

Sit.

I’ll be teaching this class through exams.

We’ll find a permanent English teacher during the break.

Who will tell me where you are in the Pritchard textbook?

Mr. Anderson.

In the… In the Pr… I can’t hear you, Mr. Anderson.

In the Pritchard?

Kindly inform me, Mr. Cameron.

We skipped around a lot, sir. We covered the romantics

and some of the chapters on post Civil War literature.

What about the realists?

I believe we skipped most of that, sir.

All right, then, we’ll start over.

What is poetry?

Come.

Excuse me.

I came for my personals.

Should I come back after class? Get them now, Mr. Keating.

Gentlemen, turn to page 21 of the introduction.

Mr. Cameron,

read aloud the excellent essay by Dr. Pritchard

on “Understanding Poetry.”

That page has been ripped out, sir.

Well, borrow somebody else’s book. They’re all ripped out, sir.

What do you mean, they’re all ripped out?

Sir, we… Never mind.

Read.

“Understanding Poetry, by Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D.

To fully understand poetry,

we must first be fluent with its meter, rhyme and figures of speech,

then ask two questions.

One: How artfully has the objective of the poem been rendered?

And two:

How important is that objective?

Question one rates the poem’s perfection. Question two rates its importance.

And once these questions have been answered,

determining the poem’s greatness becomes a relatively simple matter.

If the poem’s score for perfection is plotted on the horizontal of a graph…”

Mr. Keating, they made everybody sign it. Quiet.

You gotta believe me, it’s true.

I do believe you, Todd. Leave, Mr. Keating.

But it wasn’t his fault. Sit down.

One more outburst from you or anyone else,

and you’re out of this school.

Leave, Mr. Keating.

I said leave, Mr. Keating.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.