12بخش

: انجمن شاعران مرده / بخش 12

انجمن شاعران مرده

14 بخش

12بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

چي بود ؟

چي ؟

اون صدا ؟ کدوم صدا ؟

تام

چيه ؟

چي شده ؟

نيل؟

تام چيه؟

چي شده ؟

نيل ؟

نيل ؟ مي رم بيرونو نگاه کنم

نيل ؟

نه

نه

خداي من! خداي من نه. نه، نه، نه.

حالش خوبه. پسرم. پسرم، پسر بيچاره من. اون حالش خوبه

اون حالش خوبه. اون حالش خوبه. بسه بسه

بس کن. بس کن. بس کن.

تاد؟ تاد.

چارلي

چي شده ؟

نيل مرده

چه زيباست

تاد

چيزي نيست تاد. آروم باش

چيزي نيست تاد

چيزي نيست تاد. چيزي نيست

چيزي نيست، چيزي نيست

حالا، گوش کن. اون خودش اين کارو نکرده. تو نمي توني توضيح بدي تاد

کار پدرش بوده. نه

اون نمي خواست مارو تنها بذاره. به خاطر پدرش بوده اون نمي خواست

کار پدرش بود. تاد

پدرش اين کارو کرد. پدرش کشتش

اون مجبورش کرد اين کارو بکنه

تاد

بذارين به حال خودش باشه

نیل!

متن انگلیسی بخش

What was that? What?

That sound. What sound?

Tom?

What is it?

What’s wrong?

Neil?

Tom, what is it?

What’s wrong?

Neil?

Neil? I’ll look outside.

Neil?

No!

Oh, Neil!

Oh, my God! Oh, my God.

No, no, no. He’s all right. Oh, my son. My son, my poor son.

He’s all right. He’s all right. He’s all right. Stop it. Stop it. Stop it.

Stop it.

Todd?

Todd. Oh, Charlie.

What is it?

Neil’s dead.

It’s so beautiful.

Todd. It’s okay, Todd.

Calm down. It’s all right, Todd.

Todd, it’s okay. It’s okay, Todd.

It’s all right.

Now, listen. He wouldn’t have done it.

You can’t explain it. It was his father.

No. He wouldn’t have left us.

He wouldn’t have. His dad was…

Todd. His father did it.

His father killed him. You can’t explain it, Todd.

Todd. Leave him be.

Neil!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.