1بخش

: ستیغ جهنمی / بخش 1

1بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

نشنیدید؟

پروردگار، خداوند مطلق‌ست، آفریننده‌ی روز قیامت

خسته و درمونده نمیشه

و کسی توانایی درک دانش او را ندارد

به خموده قدرت عطا میکند و توانایی ناتوان را بالا میبرد

حتی تو هم خسته و ناتوان میشی و مرد جوان میلغزد و سقوط میکند

اما کسانی که به پروردگار ایمان دارند توانایی خود را باز میابند

آنها با بالهایی به مانند عقاب اوج میگیرند

آنها میدوند و خستگی ناپذيرند

آنها راه میروند و ترسی در دل ندارند

دزموند، تحمل کن!

تحمل کن، دزموند!

ما از اینجا میاریمت بیرون!

دزموند.

دزموند!

چی؟

وایستا.

خودت رو برسون.

وایستا، یه چیزی باید بهت بگم.

چیه، هال؟

تا اونجا مسابقه

هی! متقلب!

بعدا میبینمت لاکپشت

هی!

کمک میخوای؟

دارمش. بشین!

تو ول کن! ولم کن.

تمومش کن. بخاطر خدا.

هی! از اون لبه بیاید کنار بچه‌های احمق!

گردنتون میشکنه

اون‌ها بچه‌های داس هستند

مثل پدرشون دیوونه

قبر جک رو کندن

گذاشتند تو پیاده رو

شما بچه‌ها دیگه الان تشخیص نمیدید

شک دارم که تورو هم به یاد داشته باشند

من رو که به سختی میشناسند

انگار منم با شما مردم

انگار ما هیچوقت وجود نداشتیم

خب، امروز فقط همین رو برات دارم

با راستت گارد بگیر دزموند

تمومش کنید!

میشنوید چی میگم

دارند سر چی دعوا میکنند؟

مگه دلیلی هم برای دعوا لازم دارند؟

تام!

چرا جلوي من رو گرفتی؟ که شلاق نزنمشون

اینطوری من کسی که برنده بشه رو شلاق میزنم

تام!

نه!

خدایا

تام!

بلند شو، صدام رو میشنوی؟

چه غلطی کردی؟

صدام رو نمیشنوه

ما میریم یخ بياريم

تو اون سبد رو جابجا کن

دارمش

نفس میکشه؟

هال؟

هال صدام رو میشنوی؟

هال صدامو میشنوی؟

هال.

زودباش

خدایا کمکش کن

هال

فکر کردی داری چکار میکنی؟

باید بزنمت قانون رو که میدونی

میشنوی چی میگم دزموند؟

دزموند!

تام، تمومش کن

درس عبرتی براش نمیشه؟ خشونت دیگه کافیه

باز برو بغلش کن ببوسش

بهش بگو دنیا جای خوب و قشنگيه

هال خوب میشه

هی

ممکن بود بکشمش

آره، ممکن بود

قتل گناه کبیره ست

و اینکه زندگی یکی دیگه رو بگیری

بدترین گناه رو از چشم پروردگار انجام دادی

هیچی از این بیشتر ناراحتش نمیکنه

زبون انگلیسی متوجه میشی؟

باید دوباره بهت بگم؟

تکون بخور زن وگرنه با شلاق میزنمت!

چه خبره؟ تو خوبی، برتا؟

تو حواست به کار خودت باشه! برو بخواب، تام.

ازش متنفرم

مامان؟

واسه چی اون از ما بدش مياد؟

اون از ما بدش نمیاد

از خودش بدش مياد گاهی اوقات

امشب پدرت واقعا خودش نبود

کاش تو هم مثل من اون رو قبل از جنگ دیده بودی

خدا رو شکر کن. خدا رو شکر کن.

بذار مردم دوباره خوشحال بشن!

بیا

به پدر مقدرس از طریق پسرش

و به او شکوه بده

کارهای خارق العاده ای که او انجام داده

صدامون چطوره دزموند؟

مثل فرشته‌های آسمونی مادر

خبر داری کخه دروغ گفتن گناه داره، مخصوصا در همچین مکانی

خب من هیچوقت نگفتم اون‌ها فرشته‌های آوازخون هستند

اونجا چه خبره دزموند؟

دزموند! بیاریدش بیرون، بیاریدش بیرون!

بکشیدش بیرون

بکش

زنگ میزنم آمبولانس

نه وقت نیست

جاشوا وانتت

سریع!

باشه.

متن انگلیسی بخش

Have you not heard?

The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the Earth.

He will not grow tired or weary,

and His understanding no one can fathom.

He gives strength to the weary and increases the power of the weak.

Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall.

But those who hope in the Lord will renew their strength.

They will soar on wings like eagles.

They will run and not grow weary.

They will walk and not be faint.

Desmond, hang on!

Hang on, Desmond!

We’re going to get you out of here!

Desmond. Desmond!

What?

Wait up. Catch up.

Wait up, I’ve got something to tell you.

What, Hal?

Race you to the top.

Hey! Cheater!

See you later, slowpoke. Hey!

Want a hand? I got it.

Sit down! Ah, you dope!

Quit it. You quit it.

For Pete’s sake.

Hey! Get away from that ledge, you damn fool kids!

You’re going to break your necks!

It’s them Doss kids. Crazy as their old man.

They dug up the corner of Jackson and Main…

Putting in a sidewalk…

You boys wouldn’t recognize it now.

Mind you, I doubt they’d recognize you.

They hardly know me when I walk by ‘em.

It’s like I died with you.

It’s like we boys never existed.

Well, that’s all I got for you today.

Block him with your right, Desmond.

Stop it! Do you hear me?

What are they fighting about? When’d they ever need a reason?

Tom!

Why stop ‘em? Saves me whipping them both.

This way, I just whip the one that wins.

Tom!

No!

Oh, God.

Tom! Wake up, can you hear me?

What the hell have you done?

He can’t hear me.

I’ll get some ice.

You shift that basket. I got it.

Is he breathing?

Hal? Hal, can you hear me?

Hal, can you hear me?

Hal… Come on.

He’s dilated.

Hal…

What do you think you’re doin’?

I’m gonna have to beat you now, you know the rules.

You hear me, Desmond?

Desmond! Tom, stop.

What’s that gonna teach the boy?

He’s violent enough already.

Okay, fine, you go smother him in kisses.

You tell him the world’s a soft and gentle place.

Hal’s gonna be okay.

Hey.

I could have killed him. Yes, you could have.

Murder, it’s the worst sin of all.

And to take another man’s life,

that is the most egregious sin in the Lord’s sight.

Nothing hurts his heart so much.

Don’t you understand English?

Do I have to tell you again?

You move, woman, or I will wallop you good and hard!

What the hell’s going on? You okay, Bertha?

You mind your own damned business!

Go sleep it off, Tom.

I hate him.

Momma?

Why does he hate us so much?

Oh, he don’t hate us.

He hates himself sometimes.

Your daddy tonight, that ain’t the real him.

I wish you knew him like I did, before the war.

Praise the Lord

Praise the Lord

Let the people rejoice!

Oh, come

To the Father Through Jesus the Son

And give him the glory

Great things he has done

How’d we sound, Desmond?

Like a heavenly host of angels, Mom.

Now, you know it’s a sin to tell a lie, especially in this place.

Well, I ain’t never said they were singing angels.

What’s going on out there? Desmond!

Get it up, get it up!

Drag him out. Just the tarp.

I’ll phone an ambulance.

No, no time. Joshua’s pickup.

Quick! Okay.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.