7بخش

: ستیغ جهنمی / بخش 7

7بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

خون

نه بابا

ما که تو کنزاس نیستیم دوروتی

برو بالا

بیا، یالا. بیا، راه باز کنید

راه رو باز کنید

براون. چیه؟ این رو به جزوف برسون

سرجوخه! آماده!

بخوابید!

بخوابید!

اون‌ها کدوم گوری هستند؟

نمیتونم ببینم

کدوم گوری؟

کجاست.. پزشک!

اینجا!

دستت رو بزار اینجا

دست رو بزار رو شکمت

بجنب، بجنب. زودباش، ما هوات رو داریم

یالا، با من بیا. با من بیا، جک. به جلو حرکت کنید

حرکت کنید! هیچی نمیبینم

اونجا کسی هست

نمیدونم. فقط شلیک کن!

خوبه بریم

ویتو!

لعنتی

پزشک! دینو تیر خورد

دارم میام

باشه. اینجام. برو کنار

زخمی شدی؟

خوبم

بیا، گرفتمت، رالف.

نفس بکش

فقط نفس بکش

نفس بکش رالف.

چیزی نیست

چیزی نیست. نفس بکش رالف، نفس بکش

گرفتمت، گرفتمت. گرفتمت. یالا

هی! هی!

یه مورفین بهش تزریق کن و راه بیفت

یک‌روز هم دووم نمیاره

لطفا! خواهش میکنم داس نه. نه

منو تنها نذار

منو تنها نذار. خدایا، خواهش میکنم منو تنها نذار

من بچه دارم

خواهش میکنم. خواهش میکنم نرو

منو تنها نزار خواهشا

من هیچ جا نمیرم

من میبرمت خونه! هوات رو دارم رالف

باشه

میبرمت خونه

مورفین رسید. مورفین رسید

باید سریع تزریق کنم رالف. باید منتقلت کنیم

استرچر

استرچر

بلند شو

راه بیفت

گروهبان، زخمی شدم

هیچیت نشده

لعنتی

دووم بیار پسر

حرکت کن

سربازی که حرکت نکنه حکم مرده رو داره

حرکت کن. برو، برو، برو! الویت‌ها رو فراموش کردی

داریمش، داریمش. اینجا. الویت؟ الویت درمان رو بلدی؟

تا قبل از اینکه از اینجا بریم میمیره. تو از کجا میدونی؟

مراقبش باش

باشه؟ ها؟

باشه. باشه

برو. باشه

باشه. مشکلی نیست رفیق. میبریمت خونه

پزشک

کمک! کمک

فهمیدم که اگه ما اونارو نمیبینم پس اون‌ها هم مارو نمیبینند

کمک

حواسم هست فرانک. کجات تیر خورده؟

متن انگلیسی بخش

It’s blood.

No shit.

We’re not in Kansas anymore, Dorothy.

Keep climbing.

Here, come on.

Coming through, make way. Out of the way.

Brown. What?

Give this to Jessop.

Corporal!

Incoming!

Get down!

Get down!

Where the hell are they? I can’t see nothing.

Beats me, pal. Where the…

Medic!

We’re over here!

Put your hand right here. Put your hand on there, Jack.

Come on, come on.

Come on, we’re going to get you under cover. Come on, come with me.

Come with me, Jack.

Keep moving forward! Move!

I can’t see anything.

Is that one? I don’t know. Just shoot!

All right, let’s go.

Vito!

Oh, shit.

Medic! Vito’s down! I’m coming!

Okay. I’m here.

Get out of the way!

You hurt?

I’m fine.

Come on, I got you, Ralph. Just breathe.

Just breathe. Just breathe, Ralph. It’s okay. It’s okay.

Just breathe, Ralph, just breathe.

I got you, I got you. I got you. Come on.

Hey! Hey! Give him a shot of morphine and move on.

He’s not going to last a day.

Please. Please, Doss, no. No. Don’t leave me.

Don’t leave me. God, please don’t leave me.

I’ve got kids!

Please. Please, don’t. Please, don’t leave me.

I ain’t going anywhere. I’m going to get you home.

I got you, Ralph. Okay? I’m going to get you home.

Here comes the morphine. Here comes the morphine.

It’s going to kick in real quick, Ralph.

We’re going to get you shifted.

Stretcher! Stretcher!

Get up. Keep moving, son. I can’t, I’m wounded.

There’s nothing wrong with you.

Shit! Hang on, kid.

Move. A sitting duck’s a dead one.

Move. Go, go, go!

This guy’s a priority.

We got him, we got him. Here.

A priority? You ever heard of triage? He’ll be dead before we get him down.

You don’t know that!

Get him down. All right? Huh?

Okay. Okay. Go. Okay. Okay.

It’s all right, buddy. We’re going to get you home.

Medic! Help! Help.

I figure if we can’t see them, then they can’t see us neither.

Help!

I got you, Frank. Where you hit?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.