9بخش

: ستیغ جهنمی / بخش 9

9بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

این ژاپنی‌ها خیلی آب زیرکاهند

من اول نگهبانی میدم، باشه؟ تو بگیر بخواب

عجب خوابی

خواب دیدم خودم رو به کشتن دادم

من هیچکار نمیتونم بکنم

فقط تفنگ لازمه

گازت نمیگیره

آره، خب

اطرافت رو ببین

بعد از این همه اتفاق

هر مرد عاقلی الان دیگه تفنگ میخواد

من هیچوقت نگفتم عاقلم

پدرم دائم الخمرِ

چندین سال جنگید ولی بدجوری داغون شد. عوضش کرد

باز خوبه تو میدونی. من معلوم نیست از کدوم یکیشون بودم ولی هیچکدومشون هم مالی نبودند

پس یعنی مادرت بزرگت کرد؟

میشناختمش ولی وقتی پنج سالم شد منو گزاشت یتیم خونه

دیگه ندیدمش

من سریع عمل میکنم

واسه همین مردم رو زود قضاوت میکنم ولی درمورد تو اشتباه کردم

پدرم عادت داشت من و برادرم رو بزنه از طلوع خورشید تا غروب آفتاب

این قابل تحمل بود

ولی وقتی اینکارو با مادرم میکرد

برو پی کارت، زن! دیگه بسه. کافیه

میشنوی؟

اون ماشه‌ی لعنتی رو بکش

نکن دزموند! نکن!

ولی تو که اونو نکشتی؟

توی قلبم چرا

واسه همین به خدا قسم خوردم که دیگه دست به تفنگ نزنم

منم بهت نمیدم. تو عقلت سرجاش نیست

لعن.. لعنتی. تکون بخورید! تن لشتون رو بیارید اینجا

برید! برگردید، برگردید!

برید! دارند از زیر زمین میان

قربان، ریکر شش. درخواست پشتیبانی فوری داره

هدف شمال سی درجه، پنج.یک.پنج

بله!

چرا، متوجه ام کدوم قبرستونی هستیم

ولی دیگه نمیخوام اینجا بمونیم!

درخواست پرتاب توپ کردم

عقب نشینی. حرکت کنید.

برگردید! عقب نشینی!

دارن میان! هی، رفیق.

من اینجام. اینجا. باشه.

منو پوشش بده

برو برو!

از اینجا برو بچه جون!

بیا اینجا پسر

بلدی چکار کنی

روی زخم رو فشار بده

نه! پلاسما لازم ندارم

بدش به اون

اونجا

من خوبم. برو

برو

ریچ چیه؟

کولش کن باشه

چی؟ درسته. بزودی میبینمت

زودباش. زودباش.

باید بریم زودباش

یالا، یالا.

متن انگلیسی بخش

These Japs are sneaky.

I’ll take first watch, all right? You get some shut-eye.

Hell of a dream.

Dreamed I got myself skewered. I couldn’t do nothing.

Rifle’s just there.

It won’t bite.

Yeah, it will.

Look around you.

After what we’ve just been through,

any sane man would be screaming for a weapon.

I never claimed to be sane.

My daddy’s a drunk.

He fought it for years, but it kind of got a hold of him hard.

Made him mean.

Least you knew him.

Mine could have been any one of 10 guys, and none of them worth a damn, so…

So, your momma raised you?

I knew her, but she gave me to an orphanage when I was five.

Never saw her again.

I learned how to hate quick.

I learned how to judge people quicker, and I got you very wrong.

My daddy used to beat me and my brother just because the sun rose, and then whip us just because it set.

I could take that…

…but when he would do it to our momma…

Get away from me, woman!

That’s enough. No more. Do you hear me?

Pull the damn trigger.

Stop it! Stop!

But you didn’t kill him?

In my heart, I did.

So that’s why I made my promise to God,

I ain’t never going to touch a gun again.

Well, I ain’t giving you mine, ‘cause you’re crazy.

Son of a…

Son of a bitch.

Move, move! Get your asses over here.

Let’s go!

Fall back, fall back! Go!

They’re coming from underground.

Searchlight, this is Baker Six. Request immediate support.

Target is Yoke-Tare-Five-One-Five.

Yes! Yes, I know that’s where the hell we are,

but I don’t expect to be here much longer!

I called an artillery strike.

Fall back. Move. Move!

Fall back! Incoming!

Hey, buddy. I’m right here. Right here.

Okay.

Cover me.

Go, go!

Get out of here, kid!

Come here, son.

You know what to do. Keep pressure on it.

No! Don’t need plasma. Give it to him.

Over there. I’ll be okay. Go. Go.

Grease! Get Irv’s back. What?

You got it, okay. See you soon.

Come on. Come on.

We gotta move right now. Come on, come on.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.