8بخش

: ستیغ جهنمی / بخش 8

8بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

فکر میکنند خیلی زرنگن

داس، بجنب. دستت رو بده به من

بخوابید زمین قربان

اونجا!

سنگرها

من میرم. شما بخوابید زمین قربان

من حواسم هست اون جلو

آره، منم دیدمشون

آماده باشید، با تمام قدرت

یک تیم مسلح میفرستم تا کنارشون پناه بگیرند

مراقب باش میتونست از این بدتر باشه

باشه؟ این با من داس

دارمش

بفرما، بیا. بیا اینجا بشین.

هی. تو خوبی؟

خوبم

آتش

برو

حرومزاده‌ها

بزنیدشون

بله قربان! بگیریدشون. برو

آتش! پوشش! برو، برو.

برو. برید داخل سوراخ. اونجا بمونید. برو!

برو، ما هوات رو داریم.

قوی باش

پوشش

شاچلز

گول

اینجا

زودباش، ولش نکن

ولش نکن گول

پوشش! پوشش

حرومز

پوشش بدید

پزشک!

پزشک!

کمکم کن. برو! پزشک!

من اینجام. دستت رو بزار روش

دستت رو بزار روش

برو برو برو!

گول

گول

خوبی. کجات ضربه خورد؟

سرت چیزی نشده، خوبه

اسمت چیه؟

اندی

اندی چی؟

اندی واکر

بهت چی میگن؟

گول. گول

گول تو خوبی چیزیت نیست

خسته نباشید آقایون

کارتون خوب بود

واسه امشب بسه. همینجا میمونیم

فردا بقیه‌ی مرز رو میگیریم

خب پسرها

واسه خودتون یه سوراخ امن پیدا کنید داخل یا نزدیک به سنگر

هر دو ساعت یه بار نگهبانی میدیم

معلوم نیست اون بیرون چه خبره

سرها پایین، باسن‌ها پایین تر

هرچیزی که انگلیسی حرف نمیزد رو بکشید

این شامل گریس هم میشه قربان؟

مخصوصا اون

برام مهم نیست واسه شاشیدن یا هرچی

نباید تنهایی برید اون بیرون

اونجا، الان! کدوم گوری داری میری داس؟

هنوز زخمی اون بیرون هست گروهبان

منم باهاش میرم

بهوش باشید. سرتون رو پایین بگیرید

بسیار خب، بیاید یه نقطه پیدا کنیم

فهمیدی هنری تو یه ربع اول مرد بدون معطلی

معطلی درکار نیست

پیترسون، پوبوی

استنفورد و مورفی

پیج و آنجر

رالستون.

خداوند روحشون رو قرین رحمت قرار بده پدران در جنگ فرزندان خود رو از دست میدن

میخوای که دیگه چرت نگی؟

هیچ فایده ای نداره

آره، درست گفتی

اینجا نه

هی، اونو بده به من

هی، یه زخم بطنی داریم

این رفیق یکم پلاسما لازم داره. باشه

هوات رو داریم. خب. تو خوبی الان.

هوات رو دارن. باید یه سوراخ پیدا کنیم بریم داخلش

بنظرم خوبه

کلاهت رو سرت کن

نمیخوای اونو بخوری؟

من گوشت نمیخورم

تو بخور

معلومه که نمیخوری

خیلی دختر خوبی بنظر میاد

میدونی که حالا که همچین کسی رو داری از ما خیلی سری؟

آره، میدونم

این رو بهش نگو

به هرحال که از مردی مثل من خوشش نمیاد

آره، تا وقتی که خوب بشناست

بعضی وقتها خیلی عوضی ام

بعضی وقتها

تو راست میگی. درسته.

متن انگلیسی بخش

I think they can see us, smart ass! Doss, come on, come on.

Give me a hand here.

Get down, sir.

Over there! The bunkers.

I see them. Better stay down, sir.

I got ‘em, dead ahead. Yeah, I see ‘em, too.

Push in as close as you can; Give them everything you’ve got.

I’ll send in the weapons team to flank them.

You keep that tight, you’re going to be right as rain. All right?

I got him, Doss. I got him.

Here you go, come on now. Come sit over here.

Hey.

You doing okay?

Okay.

And, fire!

Down!

Son of a bitch.

You, get on it. Yes, sir!

Take ‘em. Go. Fire!

Cover!

Go, go. Go, Ghoul. Get in the hole. Stay there.

Go! Go, Smitty, we’ll cover you. Leapfrog.

Cover.

Satchel!

Ghoul! Clear.

Come on, stick it. Stick it, Ghoul.

Cover! Cover!

Son of a bitch.

Cover his ass.

Medic! Medic! Help me.

Go!

Medic!

I’m here. Put your hand on it. Put your hand on it!

Go, go, go!

Ghoul. Ghoul.

You’re okay. Where you hit?

You got a bump on the head, that’s okay.

What’s your name?

Andy. Andy what?

Andy Walker.

Also known as?

Ghoul.

Ghoul. Ghoul, you’re okay, you’re okay.

Good job, men. Good work.

Dig in for the night. We hold this spot,

we mop up the rest of the ridge tomorrow.

Okay, boys. Find yourself a nice safe hole in or near the bunker.

Rotate watch every 2 hours.

We don’t know what’s out there. Heads down, asses lower.

And shoot anything that don’t speak English.

Does that include Grease, Sarge? Particularly him.

I don’t care if you need to take a piss or a dump,

it ain’t safe to go out there alone.

Over here, now!

Where the hell are you going, Doss?

Still more wounded out there, Sarge.

I’ll go with him.

Be smart. Keep your ears down.

All right, let’s find a spot.

Rinnelli and Henry dead in the first 15 minutes, just straight off.

Straight off.

Peterson, Popeye. Standford and Murphy.

Page and Unger.

Ralston.

“In peace, sons bury their fathers, in war, fathers bury their sons.”

You wanna stop spouting that crap, huh?

It don’t help none.

Yeah, you got that right. Not here.

Hey, give me that.

Hey, we’ve got an abdominal wound.

This man is going to need some plasma.

You got it. Leave him with us.

Okay. You’re okay now. They got you.

Should we find a hole and dig in?

Sounds good to me.

Put your helmet on.

You ain’t going to eat them?

I don’t eat meat. Help yourself.

Of course you don’t.

That’s one heck of a dame.

You know you’re fighting out of your weight class with her, don’t you?

Yes, I do.

Don’t tell her that.

She’d be much happier with a man like me anyway.

Yeah, until she got to know you.

I’m an asshole sometimes.

Sometimes?

Yeah, all right. All right.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.