12بخش

: ستیغ جهنمی / بخش 12

12بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

یکی دیگه

کمکم کن

یکی دیگه

کمک کن یکی دیگه پیدا کنم

یکی دیگه

داریم میایم

این بچه‌ها دارند از کجا میان؟

هکسا

فکرکردم مردند

نه همشون

یه عده دیوونه دارن زخمی‌ها رو میفرستند پایین

حتی چندتا ژاپنی رو هم فرستادند

ولی زنده نموندن

باز میام پیشت

آروم، آروم

خوبه، راه بیفت

بیا اینجا

ژاپنی‌ها همه جا هستند

حرومزاده

سرباز خوشه‌ی ذرت

تو همیشه آدم رو غافلگیر میکنی

یکم مورفین میخوای؟ حتما

معلومه که میخوام

باشه

اونجا

بفرما

خوبه

آروم، بزار ببینم

چطوره؟ بد نیست

بزار ببینم

از این بدترم دیدم

ولی دخترها بازم بوست نمیکنند

گروهبان، شما میتونی یک مدت همینجا بمونی؟

آره خوبم

برید از اینجا

من برمگیردم

آماده ای؟ بریم

با هم، زودباش

کاپیتان. باید یه چیزی ببینی

بچه‌ها تمام شب داشتند با طناب پایین فرستاده میشدند

هالیوود هم اینجاست

فکر نمیکردم دوباره ببینمش

زودباش ، دنبالم بی. همینجاست

این دیگه چیه؟

حالت چطوره قربان؟

سلام کاپیتان

کاپیتان

خوشحالم میبینمت پسر

خدا رحم کرد، قربان

چطوری اومدی پایین پسرم؟

کار داس بود

هوول هنوز اونجاست

هوول و داس اینکارو کردند؟

نه قربان، فقط داس

  • فقط داس؟ - فقط داس

آره، داسِ بزدل

مثل آدامسی میمونی که به کفش چسبیده

اینو بده به من

الان دیگه واسه تمرین هدفگیری دیر شده اینطور فکر نمیکنی

بیا روش

شوخیت گرفته؟

نه، میخوام بکشمت

بیا بریم

  • آماده ای؟ - آره

بریم

مهمون داریم

زودباش

باید بپری

منو مسخره کردی خوشه‌ی ذرت؟

باید گره میزدی، نکه لباس زیر میساختی

بیا

آماده ای؟ آها

ول کن

بزارید منو زمین! بله گروهبان

گروهبان هوول

داس هنوز اون بالاست

چی چی؟

ژاپنی‌ها دنبالشن

گرفتیمش

خوبه. خوبه

چیزی نیست. وای،وای

چیزی نیست، داس

یالا داس، یالا. در امانی

یالا، داس. دزموند، باشه، باشه

دزموند

آروم

بیا

زخمی شدی؟

نه

نه

باید این سرباز رو ببریم به چادر پزشکی

آروم باش

آروم، آروم

جا باز کنید.

متن انگلیسی بخش

One more. Help me get one more.

One more. Help me get one more.

One more.

Coming through.

Where the hell are these guys coming from?

From Hacksaw.

I thought they pulled out. Not all of them.

Some nut’s up there dragging wounded from the top.

Even lowered a couple of Japs.

They didn’t make it. Back with you directly.

Easy, easy. All set, move out.

Get in here. There’s Nips everywhere.

Son of a bitch. Private Corn Stalk.

You are nothing if not full of surprises.

You want some morphine?

Hell, yes. That or a bullet. Okay.

There. There you go.

All right, let me see. Let me see.

How’s this doing? Okay, not bad.

Let me see.

It looks much worse than it is.

Girls will still want to kiss you.

Sarge, you okay here for a while?

Yeah, fine. Get out of here.

I’m coming back.

You ready? Let’s go. You and me, come on.

Captain. There’s something you gotta see.

Our guys have been coming down in droves all night.

And Hollywood’s here. I never thought I’d see that guy again.

Come on, follow me. He’s right here.

What the hell is this?

How you doing, sir?

Hey, Cap.

Captain.

It’s good to see you, kid. Captain Glover, sir.

How’d you get down, son?

Doss. Howell’s still up there.

What, Howell and Doss did this?

Mostly just Doss.

Just Doss? Just Doss.

Yeah, Doss, the coward.

You’re like gum on a shoe, ain’t you? Give me this.

It’s a bit late for target practice now, don’t you think?

Jump on it. You’re kidding.

No, I’m going to drag you.

Let’s do it.

Ready? Yeah.

Let’s go.

We got company.

Come on.

Arms up.

You gotta be kidding me, Corn Stalk.

“You’re tying a bowline, boy, not building a bra.”

Come on.

Ready? Uh-huh.

Get on.

Put me down! Yes, Sarge.

Sergeant Howell. Doss is still up there.

What the hell? He’s got Japs on his tail.

We got him.

That’s good. That’s good.

It’s okay, we got him.

Whoa, whoa…

It’s okay, Doss. Come on, Doss, come on.

You’re safe. Come on, Doss.

Desmond, it’s all right, it’s all right.

Desmond.

Easy, easy. Here, come on.

Are you wounded?

Mmm, No. No.

Let’s get this soldier to a hospital tent, right now.

Come on, easy now. Easy, easy.

Make some space.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.