10بخش

: ستیغ جهنمی / بخش 10

10بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

حرکت کنید! حرکت کنید! حرکت کنید!

عوض کنید! خیلی زیادن، ازینجا برین!

حرکت کنید! حرکت کنید! من میترسم. من میترسم

این دردت رو کم میکنه

نه، نکن. اینکارو نکن

یالا. زودباش اسمیتی، با من بمون

بریم. باید بریم

هی! بله. کمکم کن بزارمش پایین

کمک کن بزارمش پایین

باشه. زودباش بلندش کن. سریع

فایده نداره رفیق، مرده

نه. زودباش. باید از اینجا بریم!

بریم! یالا، بریم. یالا.

همه. پایین طناب!

میخوای من کجا برم؟

نمیفهمم

صدات رو نمیشنوم

کمکم کن! کمکم کن! کمکم کن! خدایا، کمکم کن.

بسیارخب

به دستهای خوبی سپرده شدی. راحته. آروم

سریعتر امن بشن. بله، قربان. چند نفرشدند؟

فقط 32نفر پایین اومدند

خدای بزرگ

بریم! به دادشون برسیم. بله قربان

هری

دزموندم

ما حالت رو خوب میکنیم. فقط نفس بکش. باشه؟

سرهنگ میخواد شمارو ببینه قربان

ماشینت رو لازم دارم

شما دوتا اینجا بمونید نگهبانی بدید چشم از ژاپنی‌ها برندارید

نه، ولی

همینجا بمونید! نگهبانی بدید

بله قربان. بله قربان

کمک! کمکم کن

مراقب باش

حواسم بهت هست

دستت رو بزار اینجا. محکم فشار بده

برمیگردم

باشه؟ باشه

آروم روفقا آروم

بگیرش

خب بچه‌ها، بریم آماده

یک، دو، سه حالا

کمک، دکتر اینجا! چیزی نیست نگه اش دار

شرایط داغونه، اریک. همینجا بمون، باشه؟

تو خوبی، اریک. تو خوبی، رفیق

لعنتی، خوب شد. هرکدومش واسه یه پات

واسه یه لحظه این باید به پات باشه تا بفرستمت پایین

حواسم بهت هست

هواتو دارم

به من اعتماد کن. به من اعتماد کن

ژاپنی‌ها!

وایستا، یکی از ماست. صبر کن!

بریم، بریم!

گرفتمت. گرفتمت. گرفتمت

زودباش، گرفتمت. خوبی

خوبی

هنک، یکی دیگه هم هست

سرهنگ، پرتاب توپ به هکسا رو متوقف کنید. نمیشه انجام بشه

هنوز صدتا از مردامون اونجا هستند

بهشون بگو حمله رو متوقف کنند

بشین جک

برات نوشیدنی میارم

متن انگلیسی بخش

Go! Go! Go!

Change!

There’s too many, get the hell out of here!

Move! Move!

I’m scared. I’m scared. It’s going to help the pain.

No, don’t. Don’t you do that. Come on.

Come on, Smitty, you stay with me. Let’s go. We gotta move.

Hey! Yeah.

Help me get him down. Help me get him down.

Yeah.

Come on, let’s move. Come on.

Can’t help him, buddy, he’s gone.

No. Come on! We gotta get outta here!

Let’s go!

Come on, let’s go.

Come on. Everyone.

Off the ridge!

What is it you want of me?

I don’t understand.

I can’t hear you.

Medic, help me! Help me!

Help me!

Help me, Lord.

All right.

You’re in good hands. Easy does it. Easy.

…6… 8…

14.

Get these men secured immediately.

Yes, sir.

Private Ford, how many? - 32 only came down, sir.

Good Lord. Let’s go!

Let’s load ‘em up. Yes, sir.

Harry. It’s Desmond.

We going to fix you up. You just got to keep breathing. Okay?

Colonel wants to see you, sir. I need your jeep.

You two stay here, keep watch, keep your eyes peeled for Japs.

No, but… Stay here! Keep watch.

Yes, sir. Yes, sir.

Help. Help me.

Watch out. I got you.

Put your hand on it. Keep pressure on it.

I’m comin’ back. Okay? Okay.

Easy, fellas, easy.

Here we go.

Okay, guys, let’s go. On the count of 3. 1, 2, 3.

Help, medic over here!

It’s okay, buddy, hold it together.

We’re at the edge, Eric.

You just sit tight, okay?

You’re okay, Eric. You’re okay, buddy.

Son of a gun, this is going to work.

One for each leg, Eric.

We’re going to get you dressed up in a jiffy and get you down.

I got you.

I got you now, Eric.

You have to trust me now, Eric. You’re gonna have to trust me.

Japs!

Hold on, one of ours. Hold on! Let’s go, let’s go!

I got you. I got you. I got you.

Come on, I got you. You’re okay. You’re okay.

Hank, another one.

Colonel, call off the artillery attack on Hacksaw.

Couldn’t call it in. There’s still over 100 men left up there.

Tell them to call off the artillery on Hacksaw.

Sit down, Jack. I’ll get you a drink.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.