ساختار و نمره دهی آزمون تافل

دوره: تافل iBT / فصل: درباره آزمون تافل / درس 2

ساختار و نمره دهی آزمون تافل

توضیح مختصر

این درس را تماشا کنید تا مروری بر ساختار آزمون تافل داشته باشید. بخشها، انواع سوالات، زمان بندی و نمره دهی. بهتر است قبل از ورود به بخشهای منفرد، مروری خوب داشته باشید.

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

آزمون تافل

تافل یعنی آزمون زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه. تافل آزمونی است که کسانی در آن شرکت می کنند که نیاز دارند مهارتشان را در زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه نشان دهند. حتی اگر در مدرسه کلاسهای زبان انگلیسی را گذرانده اید، تافل احتمالا با هر نوع آزمونی که در کلاس داشته اید فرق می کند، پس با انتظار داشتن چیزی آشنا وارد آن نشوید! بسیار بهتر است که از قبل برای مطالعه ی ساختار آزمون برنامه ریزی کنید تا بدانید که قصد دارید با چه چیزی دست و پنجه نرم کنید.

بخشها و زمان بندی

تافل چهار بخش دارد: خواندن، شنیداری، گفتاری و نوشتاری. در بخش خواندن، بین 36 تا 56 سوال را در 80-60 دقیقه جواب می دهید. در بخش شنیداری، بین 34 تا 51 سوال را در 90-60 دقیقه پاسخ می دهید.

شما پس از بخش شنیداری، یک استراحت ده دقیقه ای اجباری خواهید داشت. پس از استراحت به قسمت گفتاری می رسید. در بخش صحبت کردن 6 فعالیت گفتاری را در 20 دقیقه انجام می دهید. در آخر در بخش نوشتاری دو فعالیت را در 50 دقیقه انجام می دهید.

در مجموع 107-70 سوال، سه فعالیت گفتاری و دو فعالیت نوشتاری در تافل وجود دارد و کل آزمون 4 ساعت و نیم طول می کشد. حتی با در نظر گرفتن استراحت در اواسط آن باز هم آزمونی طولانی است.

سوالات و نمره دهی

اکنون بیائید درباره انواع سوالات صحبت کنیم. در درس مربوط به هر بخش اطلاعات بیشتری درباره انواع خاصی از سوال دریافت خواهید کرد، اما اینجا مروری کلی داریم. در بخش خواندن سه یا چهار متن ریدینگ و 12 تا 14 سوال برای هر یک خواهید داشت. سه نوع سوال وجود دارد.

سوالات خواندن برای یافتن اطلاعات و خواندن برای درک کلی هر دو از شما می خواهند آنچه در متن اتفاق افتاده درک کنید. سوالات خواندن برای یافتن اطلاعات بیشتر مبتنی بر جزئیات هستند، حال آنکه سوالات خواندن برای درک کلی درباره مفهوم کلی متن می باشند. قالب این دو نوع سوال، چند گزینه ای و دارای چهار گزینه و یک جواب درست است.

نوع سوم سوالات یعنی خواندن برای یادگیری اندکی متفاوت است. هر متن یک سوال از این نوع دارد. در اینجا باید اطلاعات متن را در جدول یا خلاصه ای موضوعی مرتب کنید. سوالات خواندن برای یادگیری بسته به قالب آن می تواند تا 4 نمره داشته باشد.

در بخش شنیداری بین 6 تا 9 متن برای شنیدن و 5 یا 6 سوال برای هر کدام وجود دارد. برخی از متنها سخنرانی خواهد بود و در آن فقط یک نفر حرف می زند مانند استادی که در کلاسش صحبت می کند. متنهای دیگر مکالماتی بین دو یا چند نفر خواهند بود.

در بخش شنیداری سه نوع سوال وجود دارد. سوالات شنیدن به منظور درک مفهوم کلی از شما می خواهند اطلاعات موجود در متن را درک کنید. سوالات شنیدن برای درک عمل گرایانه از شما می خواهند دیدگاه و هدف گوینده را درک کنید. سوالات ارتباط دادن و ساختن اطلاعات از شما می خواهند سازماندهی متن را درک کنید.

بیشتر سوالات شنیداری چند گزینه ای هستند اما از انواع دیگر نیز چند سوال مطرح می شود. بخش سوم بخش گفتاری است. در بخش گفتاری شش فعالیت مختلف خواهید داشت. در دو فعالیت مستقل باید نظرات خود را به زبان انگلیسی بیان کنید. برای این دو فعالیت یک سوال و 15 ثانیه زمان دارید تا پاسخ خود را آماده کنید و سپس 45 ثانیه در پاسخ به آن سوال حرف بزنید.

شما در چهار فعالیت ترکیبی، فقط ابراز عقیده نمی کنید. در عوض باید نظر خود را درباره یک متن شنیداری یا یک متن شنیداری که یک متن نوشتاری هم در ادامه ی آن آمده است، بگوئید. تمام متنهای خواندن و شنیدن تاحدودی به مدرسه مربوط است. برای فعالیتهای ترکیبی هم 30-20 ثانیه زمان دارید تا آماده شوید و سپس 60 ثانیه (یک دقیقه) زمان دارید تا صحبت کنید. شنوندگان زنده (و نه کامپیوتر) جوابهای گفتاری را بر اساس نحوه بیان، دستور زبان، واژگان و کیفیت واکنش شما به اِشارات نمره می دهند.

آخرین بخش نوشتار است. در بخش نوشتار دو فعالیت دارید: یک فعالیت ترکیبی و یک فعالیت مستقل. در فعالیت ترکیبی متنی را می خوانید، به صدای گوینده ای که درباره همان موضوع حرف می زند، گوش می دهید و سپس درباره آن موضوع می نویسید. در فعالیت مستقل به یک اشاره کلی درباره نظر خود راجع به یک موضوع پاسخ می دهید. شما باید نظرات خود را بیان کرده و برای آنها استدلال بیاورید. جوابهای نوشتاری شما بر اساس سازماندهی، دستور زبان، واژگان و کیفیت واکنش شما به اِشارات ارزیابی می شوند.

خلاصه درس

در این درس مروری کلی بر ساختار و نمره دهی تافل داشتید. این درس اطلاعات زیادی داشت، بنابراین اگر همه ی آنها را به خاطر نمی آورید، اشکالی ندارد! در درسهای مربوط به بخش های منفرد اطلاعات مفصلتری درباره تمام این موضوعات دریافت خواهید کرد پس فعلا فقط بر درک کلی آنها تمرکز کنید.

به طور کلی تافل، آزمون زبان انگلیسی به عنوان زبانی بیگانه و دارای چهار بخش است: خواندن، شنیدار، گفتار و نوشتار به همبن ترتیب. کل آزمون در حدود چهار ساعت و نیم طول می کشد و شامل یک استراحت 10 دقیقه ای در اواسط آن است.

در بخشهای خواندن و شنیداری به سوالات چندگزینه ای درباره متنهای خواندن و شنیدن پاسخ خواهید داد. در بخشهای گفتاری و نوشتاری در پاسخ به یک اشاره حرف می زنید یا می نویسید و این اشاره گاهی اوقات شامل یک متن خواندنی یا شنیدنی است که باید به آن پاسخ دهید.

می توانید در درسهای دیگر مربوط به تافل در این دوره درباره آزمون بیشتر بیاموزید و چند سوال آزمایشی دریافت کنید. آزمونک این درس را بدهید و سپس به تکالیف خود بپردازید.

متن انگلیسی درس

The TOEFL

TOEFL stands for ‘Test of English as a Foreign Language.’ It’s a test taken by anyone who needs to demonstrate proficiency in English as a non-native speaker. Even if you’ve taken English classes in school, the TOEFL is probably very different from any kind of test you’d normally take for a class, so don’t go in expecting to see something familiar! It’s a much better plan to study the test structure in advance, so you know what you’re going up against. That way, you won’t have any nasty surprises on test day.

Sections & Timing

The TOEFL has four sections: reading, listening, speaking, and writing. On the reading section, you’ll answer between 36 and 56 questions in 60-80 minutes. On the listening, you’ll get between 34 and 51 questions in 60-90 minutes.

After the listening, you’ll get a mandatory ten-minute break. After the break, you’ll move on to the speaking section. On the speaking, you’ll get six speaking tasks in 20 minutes. Finally, on the writing, you’ll get two tasks in 50 minutes.

Altogether, that’s 70-107 questions, six speaking tasks, and two writing tasks, and the whole test takes roughly four and a half hours. Even with a break in the middle, it’s a long test!

Questions & Scoring

Now let’s talk about question types. You’ll get more information on specific question types in the lessons about each individual section, but here’s an overview. On the reading section, you’ll get three or four reading passages with 12 to 14 questions per passage. There are three question types.

Reading to find information and reading for basic comprehension questions both ask you to understand what’s going on in the passage. Reading to find information questions are more detail-focused, while reading for basic comprehension questions are about the big picture. For these two question types, the questions will be multiple-choice with four choices and one answer.

The third question type, reading to learn , is a little different. Each passage will have one reading to learn question. Here, you’ll have to organize information about the passage into a category chart or a summary. Depending on the format, reading to learn questions can be worth up to four points.

On the listening section, you’ll get between six and nine listening passages with five or six questions each. Some of the passages will be lectures with only one person talking, like a professor talking to a class. Other passages will be conversations between two or more people.

There are three question types on the listening section. Listening for basic comprehension questions ask you to understand information in the passage. Listening for pragmatic understanding questions ask you to understand the speaker’s attitude and purpose. Connecting and synthesizing information questions ask you to understand the organization of the passage.

Most listening questions are multiple-choice, but there are a few other types. The third section is speaking. On the speaking section, you’ll get six different tasks. On the two independent tasks , you’ll have to express your own opinions in English. For these tasks, you’ll get one question, with 15 seconds to prepare your answer and then 45 seconds to speak in response to the question.

On the four integrated tasks , you won’t just express your own opinions. Instead, you’ll have to give an opinion on a listening passage or a listening passage accompanied by a reading passage. All the reading and listening passages will be somehow relevant to school. For the integrated tasks, you’ll get 20-30 seconds to prepare and then 60 seconds (one minute) to speak. Speaking responses are scored by human listeners on delivery, grammar, vocabulary, and how well you respond to the prompt.

The last section is writing. On the writing section, you’ll get two tasks: one integrated task and one independent task. On the integrated task, you’ll read a passage, listen to a speaker on the same topic, and then write about that topic. On the independent task, you’ll respond to a very general prompt about your opinion on an issue. You’ll have to express and support your opinion. Your writing responses are scored on organization, grammar, vocabulary, and how well you respond to the prompt.

Lesson Summary

In this lesson, you got a preview of the test structure and scoring on the TOEFL . The lesson had a lot of information, so it’s okay if you don’t remember it all! You’ll go into much more detail on all these topics in the lessons about each individual section, so for now, just focus on getting the big picture.

In the big picture, the TOEFL is a test of English as a foreign language with four sections: reading, listening, speaking, and writing, in that order. The total test is around four and a half hours long, including one ten-minute break in the middle.

On the reading and listening sections, you’ll answer multiple-choice questions about reading and listening passages. On the speaking and writing sections, you’ll speak or write in response to a prompt, which sometimes includes a reading or listening passage to respond to.

You can learn more about the test and get some practice questions in the other TOEFL lessons in this course. Take the quiz for this one and then jump into your prep!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.