هری پاتر و محفل ققنوس

15 بخش

2بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

بيا اون گوشه حرکت کن

بياين

بفرما تو پسر

هيچ نشونه اي نبوده

کسي کُشته نشده، مدرکي هم وجود نداره

نزديک بود هري رو بکُشه …اگه اين مدرک کافي نيست

بله، ولي مراقبت از اون چيزي که …خودت مي دوني چيه مهمترين کاريه که

ما بايد در اين مورد به دامبلدور اعتماد کنيم

مگه اون پارسال تونست از هري مراقبت کنه؟ خُب، من ميگم امشب وقتشه که يه کاري کنيم

کورنليوس فاج در درجه ي اول يه سياستمداره و بعد يه جادوگره

…به نفعشه که وانمود کنه صداتون رو بيارين پايين -

اون داره لحظه به لحظه قويتر ميشه همين الان بايد يه کاري کنيم

هري خانم ويزلي -

خدا رو شکر، حالت خوبه

يه ذره ضعيف شدي، اما متأسفانه براي شام بايد صبر کني تا جلسه تموم بشه

نه، وقت توضيح نيست طبقه ي بالا، اولين در سمت چپ

آره

گندزاده ها، گرگينه ها، خائن ها، دزدها

اگه بانوي من مي دونست …چه بي سر و پاهايي رو تو خونه ش راه دادن

به کريچر پير چي مي گفت؟

اوه، خجالت داره

عجيب الخلقه ها چيزي نيست خانم -

تفاله ها، مثل اون روزها نيست که پدرانم اينجا بودن

حالت خوبه؟ شنيديم که اونا درباره ي حمله ي ديوانه سازها صحبت مي کردن

بايد همه چي رو بهمون بگي بذار يه نفسي بکشه هرميون -

و اين جلسه ي دادرسي وزارتخونه واقعاً که خيلي شرم آوره

من توي کتاب هاي زيادي گشتم به اين راحتي نمي تونن اخراجت کنن

خيلي غيرمنصفانه ست آره -

ديگه خيلي ها اينطوري شدن هرميون

حالا اينجا کجا هست؟

قرارگاهه قرارگاهه محفل ققنوس -

يه انجمن سريه

زماني که اولين بار با اسمشونبر مبارزه مي کردن دامبلدور اونو تأسيس کرده

لابد نمي تونستين اينو تو يه نامه بگين، نه؟

تمام تابستون منو بي خبر گذاشتين

ما مي خواستيم برات نامه بنويسيم رفيق در واقع، نوشتيم

…فقط فقط چي؟ -

فقط دامبلدور مجبورمون کرد قسم بخوريم که به تو چيزي نگيم

دامبلدور اينو گفت؟

ولي چرا بايد بخواد منو بي خبر نگه داره؟ شايد مي تونستم کمک کنم

…هر چي باشه اين من بودم که شاهد بازگشت ولدمورت بود

من بودم که باهاش مبارزه کردم من بودم که شاهد کُشته شدن سدريک ديگوري بودم

هري به نظرمون رسيد که صداي گوش نوازت رو شنيديم -

نمي خواد احساساتت رو سرکوب کني رفيق، همه رو بريز بيرون …به هر حال، اگه داد زدنت رو تموم کردي -

مي خواي يه چيز جالب تر بشنوي؟

اگه يه نفر حق دونستن اين چيزا رو …داشته باشه، اون هريه. اگه اون نبود

ما حتي نمي دونستيم که ولدمورت برگشته

اون ديگه بچه نيست مالي

ولي هنوز بزرگ هم نشده

اون جيمز نيست، سيريوس خُب، پسر تو هم نيست -

ولي مثل بچه هاي خودمه

مگه اون چه کس ديگه اي رو داره؟ سلام جيني -

منو داره چه احساسات پدرانه اي، بلک -

شايد پاتر هم وقتي بزرگ شد يه جاني بشه درست مثل پدرخوانده ش

حالا تو ديگه دخالت نکن، زرزروس

اسنيپ هم عضو محفله؟ گندش بزنن -

که دامبلدور فکر مي کنه تو اصلاح شدي

من بهتر تو رو مي شناسم پس چرا بهش نميگي؟ -

ولش کن زودباش -

بيارش بالا کج پا -

بس کن ولش کن، گربه ي لعنتي -

کج پا ولش کن بيارش بالا -

هرميون، من از گربه ت متنفرم کج پاي بد -

خُب، همه توي آشپزخونه شام مي خوريم

…حالا که اجازه دارين از جادو استفاده کنين

دليل نميشه که براي انجام هر کاري چوبدستي تون رو تکون بدين

سلام مامان

گرسنه اي هري؟

مطمئني که حالت خوبه هري؟ خوب ما رو دور زدي

هري پاتر

سيريوس

اين خيلي، خيلي عجيبه

انگار قراره جلسه ي دادرسيت توي وزارتخونه در برابر تمام اعضاي ديوان عالي جادوگري انجام بشه

سر در نميارم چي شد که وزارتخونه مخالف من شد؟

اون رو نشونش بده اين طوري يه چيزايي رو مي فهمه

اون مرتباً به دامبلدور هم حمله مي کنه

فاج داره از تمام قدرتش …از جمله نفوذش در پيام امروز استفاده مي کنه

تا هر کسي رو که مدعي بازگشت لُرد سياه هست بي اعتبار کنه

براي چي؟

اون فکر مي کنه دامبلدور به دنبال مقام وزارتشه

اين احمقانه ست …هيچ آدم عاقلي باور نمي کنه که دامبلدور

مشکل اصلي دقيقاً همينه فاج سر عقل نيست

ترس جلوي عقلش رو گرفته

ببين، ترس باعث ميشه آدم ها کارهاي وحشتناکي انجام بدن هري

…دفعه ي پيش که ولدمورت به قدرت رسيده بود

تقريباً تمام چيزهايي رو که براي ما ارزش داشت از بين برد

…حالا اون برگشته و متأسفانه وزير تقريباً هر کاري

براي انکار اين حقيقت وحشتناک انجام ميده

ما فکر مي کنيم که ولدمورت دوباره مي خواد سپاهش رو تشکيل بده

چهارده سال پيش، افراد خيلي زيادي تحت فرمانش بودن

نه تنها ساحره ها و جادوگرها بلکه مجموعه ي متنوعي از موجودات سياه هم بودن

اون داره پيروان بيشتري رو جذب مي کنه و ما هم سعي کرديم همين کار رو بکنيم

ولي جمع کردن پيروان جديد فقط يکي از خواسته هاي اونه

…ما معتقديم

ولدمورت ممکنه دنبال يه چيزي باشه

سيريوس

چيزي که دفعه ي پيش نداشته

منظورت يه چيزي مثل يه سلاح هست؟

نه، ديگه کافيه، اون فقط يه پسره

چيزهاي زيادي بهش گفتي و کافيه يه ذره ديگه بگي تا به عضويت محفل در بياد

خوبه، منم مي خوام عوض شم. اگه ولدمورت داره يه سپاه درست مي کنه، پس منم مي خوام مبارزه کنم

هري

بدين وسيله شما اخراج شديد

در برابر تمام اعضاي ديوان عالي جادوگري

قطارها زير زمين

چقدر باهوش هستند اين مشنگ ها

بفرما

من قبلاً از در ورودي ارباب رجوع استفاده نکردم بايد جالب باشه

خُب خوبه، حالا بايد از پول مشنگ ها استفاده کنم

متن انگلیسی بخش

Come on, you, around the corner.

Come on.

In you go, son.

Thereve been no sightings.

No deaths. No proof.

He almost killed Harry. If that isnt proof enough…

Yes, but guarding you-know-what is the most important…

We must trust Dumbledore on this.

Was he able to protect Harry last year? Well, tonight I say its time to take action.

Cornelius Fudge is a politician first and a wizard second.

His instinct would be to ignore it… Keep your voices down.

Hes getting stronger and stronger by the minute. We have to act now.

Harry. Mrs. Weasley.

Heavens, youre all right.

Bit peaky, but Im afraid dinner will wait until after the meetings finished.

Nope. No time to explain. Straight upstairs, first door on the left.

Yeah.

Mudblood, werewolves, traitors, thieves.

If my poor mistress knew the scum they let into her house…

…what would she say to old Kreacher?

Oh, the shame.

Freaks. There, there, mistress.

Scum of the earth. Not like it was in the days of my fathers.

Kreacher is here.

Oh, Harry.

Are you all right? We overheard them talking about the Dementor attack.

You must tell us everything. Let the man breathe, Hermione.

And this hearing at the Ministry. Its just outrageous.

Ive looked it up. They simply cant expel you.

Its completely unfair. Yeah.

Theres a lot of that going round at the moment.

So, what is this place?

Its headquarters. Of the Order of the Phoenix.

Its a secret society.

Dumbledore formed it back when they fought You-Know-Who.

Couldnt have put any of this in a letter, I suppose?

Ive gone all summer without a scrap of news.

We wanted to write, mate. Really, we did.

Only… Only what?

Only Dumbledore made us swear not to tell you anything.

Dumbledore said that?

But why would he keep me in the dark? Maybe I could help.

Im the one who saw Voldemort return…

…the one who fought him, who saw Cedric Diggory get killed.

Harry. Thought we heard your dulcet tones.

Dont bottle it up, though, mate. Let it out. If youre all done shouting…

Do you wanna hear something a little more interesting?

If anyone has a right to know, its Harry. If it wasnt for Harry…

…we wouldnt even know Voldemort was back.

Hes not a child, Molly.

But hes not an adult either.

Hes not James, Sirius. Well, hes not your son.

Hes as good as.

Who else has he got? Hey, Ginny.

Hes got me. How touchingly paternal, Black.

Perhaps Potter will grow up to be a felon, just like his godfather.

Now, you stay out of this, Snivellus.

Snapes part of the Order? Git.

…about your supposed reformation.

I know better. So why dont you tell him?

Get off it. Quick.

Get it up. Crookshanks.

Stop it. Get off, you bloody cat.

Crookshanks. Leave it alone. Get it up.

Hermione, I hate your cat. Bad Crookshanks.

Well, well be eating down in the kitchen.

Just because youre allowed to use magic now…

…does not mean you have to whip your wands out for everything.

Hi, Mum.

You hungry, Harry?

You sure youre all right, Harry? Gave us quite a turn.

Harry Potter.

Sirius.

This is very, very peculiar.

It seems your hearing in the Ministry is to be before the entire Wizengamot.

I dont understand. What has the Ministry of Magic got against me?

Show him. Hell find out soon enough.

Hes been attacking Dumbledore as well.

Fudge is using all his power, including his influence at the Daily Prophet…

…to smear anyone who claims the Dark Lord has returned.

Why?

The minister thinks Dumbledores after his job. But that�s insane.

No one in their right mind could believe that…

Exactly the point. Fudge isnt in his right mind.

Its been twisted and warped by fear.

Now, fear makes people do terrible things, Harry.

The last time Voldemort gained power…

…he almost destroyed everything we hold most dear.

Now hes returned, and Im afraid the minister will do almost anything…

…to avoid facing that terrifying truth.

We think Voldemort wants to build up his army again.

Fourteen years ago, he had huge numbers at his command.

And not just witches and wizards, but all manner of dark creatures.

Hes been recruiting heavily, and weve been attempting to do the same.

But gathering followers isnt the only thing hes interested in.

We believe…

…Voldemort may be after something.

Sirius.

Something he didnt have last time.

You mean like a weapon?

No. Thats enough. Hes just a boy.

You say more and you might as well induct him into the Order straightaway.

Good. I want to join. If Voldemorts raising an army, then I want to fight.

Harry.

You are hereby expelled.

Before the entire Wizengamot.

Trains. Underground.

Ingenious, these Muggles.

Here we are.

Ive never used the visitors entrance before. Should be fun.

Right. Good. Ill just get my Muggle money.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.