هری پاتر و زندانی آزکابان

15 بخش

12بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 8 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

!در رين! در رين

.بياين.صبر کن. صبر کن-

.هرميون! نظر خوبي نيست. نظر خوبي نيست

پروفسور؟

پروفسور لوپين؟

!سگ ناز نازي. سگ ناز نازي

!بفرمايين، پاتر

!سيريوس

!برگرد اينجا، پاتر

!سيريوس

!نه. سيريوس

!اکسپکتو پاترونام

هري؟

.من پدرمو ديدم

چي؟

.اون ديوانه سازها رو دور کرد

.ديدمش که از وسط درياچه اومد

.هري، اونها سيريوس رو دستگير کردن

هر لحظه ممکنه ديوانه سازها .اونو ببوسند

ميخوان بکشنش؟.نه بدتر از اينه.-

.خيلي بدتر

.اونا ميخوان روحش رو بيرون بکشن

.جناب مدير، جلوشون رو بگيرين

.اونها اون رو اشتباه گرفتن.درسته. سيريوس بي گناهه-

.همش کار خال خالي بودخال خالي؟-

.اون موش من بود، آقا

.اون واقعا يه موش نيست. اون يه موش بود .اون موش برادرم پرسي بود

…ولي از وقتي که براش جغد خريدن.نکته همينه، ما حقيقت رو ميدونيم-

.لطفا حرفمون رو باور کنيد.من باور مي کنم، دوشيزه گرنجر-

اما حرف سه تا جادوگر 13 ساله .کمتر کسي رو متقاعد ميکنه

صحبت هاي يه بچه، با اينکه …درست و صادقانه است

براي اونهايي که گوش دادن رو… .فراموش کردن، بي معنيه

.زمان، چيز مرموزيه

…پر قدرت

،و وقتي يه چيز ديگه هم… .قاطيش باشه خطرناکه

سيريوس بلک در بالاترين .بخش قلعه، در برج تاريکه

.شما که قوانين رو ميدونين، دوشيزه گرنجر

.شماها نبايد ديده بشين

،و اگه درست انجام بدين، احساس ميکنم .قبل از آخرين زنگ ناقوس بايد برگردين

وگرنه، پيامد وحشتناکي .در انتظارمونه

…اگه امشب موفق بشين

مي تونين زندگي 2 بيگناه… .رو نجات بدين

.فکر کنم، 3 بار بايد بچرخونينش

.اوه، يه چيزه ديگه

موقعي که شک کردين، من راه هاي عاقلانه تري .رو براي انجام دادن جلوي پاتون ميذارم

.موفق باشين

معلوم بود اصلا داره راجع به چي حرف ميزنه؟

ببخشيد، رون، اما به نظر مي رسه …که تو نميتوني راه بري

متن انگلیسی بخش

Okay.

-You better go. -No. Dont worry, okay?

lts fine. lll stay.

You go, lll stay.

-You okay? -lm fine. Go.

-That looks really painful. -So painful.

They might chop it.

lm sure Madam Pomfrey will fix it in a heartbeat.

lts too late. lts ruined. ltll have to be chopped off.

lts beautiful, isnt it?

lll never forget the first time l walked through those doors.

ltll be nice to do it again as a free man.

That was a noble thing you did back there.

He doesnt deserve it.

l didnt think my dad would have wanted his best friends…

…to become killers.

Besides, dead, the truth dies with him.

Alive, youre free.

Turn me into a flobberworm. Anything but the dementors!

Ron! Havent l been a good pet? You wont let them give me…

…to the dementors, will you? l was your rat!

-Sweet, clever girl! Surely you wont–Get away from her!

l dont know if you know, Harry…

…but when you were born, James and Lily made me your godfather.

l know.

l can understand if you choose to stay with your aunt and uncle…

…but if you ever wanted a different home….

What? Come and live with you?

lts just a thought. l can understand if you dont want to.

Harry!

Remus, my old friend. Have you taken your potion tonight?

You know the man you truly are, Remus! This heart is where you truly live! Here!

This flesh is only flesh!

Expelliarmus!

Harry!

Remus! Remus!

Run! Run!

-Come on. -Wait. Wait.

Hermione! Bad idea. Bad idea.

Professor?

Professor Lupin?

Nice doggy. Nice doggy!

There you are, Potter!

Sirius!

Come back here, Potter!

Sirius!

No. Sirius!

Expecto Patronum!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.