هری پاتر و زندانی آزکابان

15 بخش

7بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 9 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

!آرستو مومنتوم

يه ذره رنجور بنظر مياد، نه؟رنجور؟-

چه انتظاري داري؟ .از فاصله 100 فوتي افتاده

.برو تو قلعه قدم بزن ببين شبيه چي شده

احتمالا سمت راست خوب بشه .بهتر از اينه که کلا خوب شه

چه احساسي داري؟.اوه، عاليم

.خيلي خوب مارو ترسوندي

چي شد؟.خوب تو از جاروت افتادي-

واقعا؟ من وسط مسابقه بودم. کي برد؟

.هيچکس تو رو سرزنش نميکنه هري

ديوانه سازها اجازه نداشتند که توي محوطه .باشند. دامبلدور خيلي عصباني شده بود

،بعد از اينکه تو رو نجات داد .اونها رو فرستاد که برن

يه چيز ديگه هم هست .که تو بايد بدوني

وقتي که افتادي، جاروت …به طرف بيد کتک زن افتاد و

خوب…

از چيزي که در مورد .جاروت شنيدم خيلي متاسف شدم

اصلا نميشه دوباره درستش کرد؟

.نه

پروفسور، چرا تاثير ديوانه سازها رو من بيشتره؟

.منظورم اينه که چرا تاثيرش از ماله بقيه بيشتره.گوش کن-

ديوانه سازها حيوانات ملعون شده اي هستن .براي گشت و گذار روي زمين

اونها همه احساسهاي خوب رو ميخورن …همه خاطرات خوش رو

تا وقتي که شخص بتونه کاملا جلوي اونها بايسته… .و باهاشون مقابله کنه

.تو ضعيف نيستي، هري

ديوانه سازها تاثيرشون رو تو بيشتره .چون در گذشته تو ترس هاي حقيقي وجود داره

ترس هاي هم کلاسي هات رو .به سختي ميشه حدس زد

.تو اصلا نبايد شرمنده باشي

.من ترسيده ام، پروفسور.اگه نمي شناختمت فکر ميکردم احمق شدي-

.من ميخوام بدونم چجوري ميشه با اونها مقابله کرد .شما ميتونين به من ياد بدين

شما يه دونشون رو .تو قطار دفع کردين

.اون شب فقط يه دونه بود

.ولي شما دفعش کردين.من اونجوري متخصص نيستم که بخوام بهت ياد بدم، هري-

ولي اگه يه وقت به نظر برسه …به ديوانه سازها علاقمند شدي

.حتما بايد بهت ياد بدم… .اما بعد از تعطيلات

.الان من احتياج به استراحت دارم

،آخرين گروه براي اعزام به هاگزميد .بيان جلو، يالا

.بچه ها بزارين برم.اي هري باهوش-

.ولي زيادم باهوش نيست.ما يه راه بهتر برات داريم-

.من ميخوام برم به هاگزميد.ميدونيم-

.ميخوايم ببريمت اونجا

.يه راه سريعتر ميخوايم بهت نشون بديم.فقط اگه ساکت باشي-

.خوشحالش کن…بزارين برم! هي، بچه ها. نه-

.حالا، هري.بيا و به پسرهاي بزرگ ملحق شو-

!دارين چيکار ميکنين

اين آشغال ديگه چيه؟ميگه اين آشغال چيه؟-

.اين راز موفقيت ماست…اين يه آچار مشکل گشا بهت ميده-

ولي ما ديديم تو بيشتر .از ما به اين نياز داري

.جرج، اگه ميخواي نشون بده

من رسما سوگند ميخورم .که کار بدي انجام بدم

،آقايان مهتابي، دم باريک …پانمدي و شاخدار

مفتخرند که نقشه… .غارتگر رو معرفي کنند

.ما خيلي به اونا مديونيم

صبر کن ببينم. اين هاگوارتزه …و اون

نه، اين واقعا…؟.دامبلدور-

.تو دفترش.در حال قدم زدنه-

.کارهاي بيشتري هم انجام ميده

…پس يعني اين نقشه نشون ميده.همه رو-

.جاهايي که هستن.مشغول انجام چه کارهايي هستن-

.هر دقيقه.هر روز-

فوق العادست! از کجا آوردينش؟.از دفتر فيلچ-

.سال اول…هفت تا راه مخفي وجود داره-

.براي خروج از قلعه….ما اين يکي رو پيشنهاد ميکنيم-

.پهلوي مجسمه جادوگر يه چشم، يه راه خروجه.تورو به فروشگاه دوک هاي عسلي هدايت ميکنه

.بدو، فيلچ فيلچ داره از اين ور مياد

و فراموش نکن، هر وقت کارت :تموم شد آروم بهش بزن و بگو

“.شيطنت تمام شد” .وگرنه، بقيه ميتونن بخوننش

خوب، چقدر ميخواين؟

.لذيذه

اون تنها ساختمونيه که تو بريتانيا توسط ارواح اشغال شده. قبلا گفته بودم؟

.دوبار

ميخواي بياي نزديکتر؟

به طرف شيون آوارگان؟

.راستش من اينجا راحتم

.خوب، خوب، ببينيد کي اونجاس

دارين براي خونه آرزوهاتون خريد ميکنيد؟

.يه ذره برات بزرگ نيست، ويزويزي همه خانوادت تو يه اتاق ميخوابن؟

.دهنت رو ببند، مالفوي .اوه زياد دوستانه نبود

پسرها، فکر کنم وقتش باشه که به ويزويزو ياد بديم .چه طوري بايد با بزرگترش صحبت کنه

.اميدوارم منظورت از بزرگتر خودت نباشيچطور جرات ميکني با من صحبت کني؟

.چرک کوچيک دورگه

کي بود؟

!چرا همينجور وايسادي! يه کاري بکنچي؟-

چه طوري مالفوي؟ چوب اسکي هات رو گم کردي؟

.گمشو کنار

!برو کنار

!مالفوي! صبر کن

!هري

اي بابا، هري، .خنده دار نبود

اي راسوها! تا حالا چيزي در مورد .نقشه غارتگر بمن نگفته بودن

اون نميتونه اونو نگه داره. اون رو .به پروفسور مک گونال تحويل ميده

مگه نه؟.البته. حتما همراه با شنل جادوييش بايد تحويل بده-

.اون رو ببين. مادام رزمرتا

.رون از اون خوشش مياد!حرف الکي نزن-

متن انگلیسی بخش

Turn to page 394.

Excuse me, sir. Wheres Professor Lupin?

Thats not really your concern, is it, Potter?

Suffice it to say your professor finds himself incapable of teaching…

…at the present time. Turn to page 394.

Werewolves?

Sir, we just learned about red caps and hinkypunks.

-Were not meant to start that for weeks. -Quiet.

When did she come in? Did you see her come in?

Now, which one of you can tell me the difference…

…between an Animagus and a werewolf?

No one?

-How disappointing. -Please, sir.

An Animagus is a wizard who elects to turn into an animal.

A werewolf has no choice.

With each full moon…

…he no longer remembers who he is. Hed kill his best friend.

The werewolf only responds to the call of its own kind.

Thank you, Mr. Malfoy. Thats the second time…

…youve spoken out of turn, Miss Granger.

Are you incapable of restraining yourself…

…or do you take pride in being an insufferable know-it-all?

-Hes got a point, you know. -Five points from Gryffindor.

As an antidote to your ignorance, and on my desk, by Monday morning…

…two rolls of parchment on the werewolf, with emphasis…

-…on recognizing it. -lts Quidditch tomorrow.

Then l suggest you take extra care, Mr. Potter.

Loss of limb will not excuse you.

Page 394.

The term werewolf …

…is a contraction of the Anglo-Saxon word wer …

…which means man, and wolf. Werewolf, man-wolf.

There are several ways to become a werewolf.

They include being given the power of shape-shifting…

…being bitten by a werewolf….

Go, Harry! Go, Harry!

Aresto momentum!

-He looks a bit peaky, doesnt he? -Peaky?

What do you expect? He fell over 1 00 feet.

Lets walk you off a tower and see what you look like.

Probably a right sight better than he normally does.

-How are you feeling? -Oh, brilliant.

You gave us a right good scare.

-What happened? -Well, you fell off your broom.

Really? l meant the match. Who won?

No one blames you, Harry.

Dementors arent supposed to be on the grounds. Dumbledores furious.

After he saved you, he sent them off.

Theres something else you should know too.

When you fell, your broom sort of blew into the Whomping Willow, and….

Well….

lm sorry to hear about your broomstick.

ls there no chance of fixing it?

No.

Professor, why do the dementors affect me so?

-l mean, more than everyone else? -Listen.

Dementors are the foulest creatures to walk this earth.

They feed on every good feeling, every happy memory…

…until a person is left with absolutely nothing but his worst experiences.

You are not weak, Harry.

Dementors affect you most because there are true horrors in your past.

Horrors your classmates can scarcely imagine.

You have nothing to be ashamed of.

-lm scared, professor. -ld consider you a fool if you werent.

l need to know how to fight them. You could teach me.

You made the one on the train go away.

There was only one that night.

-But you made it go away. -l dont pretend to be an expert, Harry.

But as the dementors seem to have developed an interest in you…

…perhaps l should teach you. But after the holidays.

For now, l need to rest.

Last call for Hogsmeade! Come on, now!

-Guys, let me go. -Clever, Harry.

-But not clever enough. -Weve got a better way.

-lm trying to get to Hogsmeade. -We know.

Well get you there.

-Well show you a quicker way. -lf you pipe down.

-Bless him. -Let me go! Come on, guys. Dont–

-Now, Harry. -Come and join the big boys.

What are you doing?!

-Whats this rubbish? -Whats this rubbish? he says.

-lts the secret to our success. -lts a wrench giving it to you–

But weve decided your needs are greater than ours.

George, if you will.

l solemnly swear that l am up to no good.

Messrs. Moony, Wormtail, Padfoot and Prongs…

…are proud to present the Marauders Map.

We owe them so much.

Hang on. This is Hogwarts. And that–

-No. ls that really–? -Dumbledore.

-ln his study. -Pacing.

Does that a lot.

-So this map shows–? -Everyone.

-Where they are. -What theyre doing.

-Every minute. -Every day.

-Brilliant! Where did you get it? -From Filchs office.

-First year. -There are seven secret passageways…

-…out of the castle. -Wed recommend this one.

-The One-Eyed Witch passageway. -Leads you to Honeydukes.

Hurry. Filch is heading this way.

And dont forget. When youre done, just give it a tap and say

Mischief managed. Otherwise, anyone can read it.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.