هری پاتر و زندانی آزکابان

15 بخش

2بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 10 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

.راه بيفت، ارن.درسته، راه بيفت، ارني-

.ميريم که يه رانندگي پر دست انداز داشته باشيم

ببينم، گفتي اسمت چي بود؟.نگفتم-

کجا ميخواي بري؟.پاتيل درزدار. تو لندنه-

.شنيدي چي گفت؟ پاتيل درزدار .تو لندنه

.پاتيل درزدار …اگه سوپ نخود دارين

زود بخورينش تا… .اون شما رو نخورده

اما مشنگ ها چي؟ اونها نميتونن ما رو ببينن؟مشنگ ها؟-

اونها هيچي نميتونن ببينن، ميتونن؟

نه، ولي اگه با چنگال بهشون .سيخونک بزني، ميفهمن

.ارني، يه پيرزن تو موقعيت 12هستش

…ده، نه، هشت

…هفت، شش، پنج…

…چهار، سه، سه و نيم…

.دو، يک و سه چهارم…

!آره

اون کيه؟

.اون مرده

اين کيه؟

کيه؟

.اين سيريوس بلکه

نگو که تا حالا چيزي در مورد .سيريوس بلک نشنيدي

.اون يه قاتله

بخاطر اين تو آزکابان .زندانيش کرده بودن

اون چه جوري فرار کرده؟خوب، اصل قضيه همينه، نيست؟-

.اون اولين کسيه که تونسته از اونجا فرار کنه

…اون بزرگترين طرفدار

.هموني که ميدوني هست…

.فکر کنم در مورد اين يکي ديگه شنيدي

.آره

.در موردش شنيدم

ارني، دو تا اتوبوس دو طبقه .تو موقعيت 12 هستن

.اونها همينجور دارن نزديک ميشن، ارني

.ارني، اونا درست جلوي ما هستن

.مواظب سرت باش

هي رفقا؟ رفقا؟

چرا صورت هاتون بزرگ شده؟

.آره، آره .تقريبا رسيديم. تقريبا رسيديم

پاتيل درزدار.ايستگاه بعدي، کوچه ناکترن-

.آقاي پاتر، درست به موقع

.راه بيفت، ارن.درسته، راه بيفت ارني-

.اتاق 11

.هدويگ

.جغد باهوشي داري آقاي پاتر

پنج دقيقه قبل از .تو به اينجا رسيد

به عنوان وزير سحر و جادو، وظيفه دارم .که بهت بگم چي کار کردي، آقاي پاتر

…عصر امروز خواهر عموت در

جنوب شفيلد توي… .يه دودکش افتاده بود

بخش ضد حوادث غير مترقبه جادويي .فورا اعزام شدند

باد اون رو خالي کردن .و حافظه اش رو اصلاح کردن

اون از حادثه هيچي .رو به خاطر نداره

…همه چيز روبراه شد

.و هيچ مشکلي پيش نيومده…

سوپ نخود؟

.نه، متشکرم

جناب وزير؟بله؟-

.من متوجه نميشممتوجه نميشي؟-

کار من غير قانوني بود! استفاده از جادو !براي جادوگران زير سن قانوني تو خونه ممنوعه

…پسرم، براي اينکه کسي عمه شو باد کرده

!که اونو به آزکابان نميفرستن…

از طرف ديگه، فراري مثل اين …تو اين وضعيت خاص

.کار خيلي خيلي خطرناکي بود…

تو اين وضعيت خاص قربان؟.يه قاتل از دست ما در رفته-

منظورتون سيريوس بلکه؟

ولي اون چيکار به من داره؟

.مطمئنا هيچي، تو در اماني .و اينه که اهميت داره

.و فردا هم به هاگوارتز بر ميگردي

.اينها هم کتابهاي درسي جديدت هستن .يه نفر رو فرستادم

.اينا رو برات تهيه کنه… .الان هم تام اتاقت رو بهت نشون ميده

.هدويگ

،فقط يه چيز هري، تا زماني که اينجا هستي …اگر اين دور و اطراف پرسه نزني

.بهتره…

خوب، با اتوبوس ميخواي بري يا با چيز ديگه؟

.خدمتکارم

.اوه خوب بعدا بر ميگردم

.هرميون بهت اخطار ميکنم

يا اون حيوون رو از خال خالي دور کن .يا به يه ليوان چاي گرم تبديلش ميکنم

.اين يه گربه اس رونالد چه انتظاري ازش داري؟

.اين تو ذاتشهگربه؟ شماها به اين ميگين گربه؟-

شبيه يه خوک پشمالوه…صاحب قبليش-

.باهاش بد رفتار ميکرده

.کج پا الان يه پسر کوچولوه

.هري

.هري

.مصر. چه جوري بود…فوق العاده. اکثر اهالي شهر لود-

شبيه موميايي ها بودن، گورها، حتي .خال خالي هم خيلي از اونجا خوشش اومد

.مصري ها قبلا گربه ها رو مي پرستيدن.حتما سوسک هاي سرگين خور هم مي پرستيدن-

.اون تيکه روزنامه رو حالا به همه نشون نده.به کسي نشون ندادم-

،آره جون خودت .فقط تام هست که هنوز نديده

.با خدمتکار روز.و خدمتکار شب-

.آشپز.تعميرکار توالت-

.هري.خانم ويزلي-

.خيلي خوشحالم که ميبينمت عزيزم.منم از ديدن تون خوشحالم-

همه چي رو گرفتي؟.بله-

بله؟ همه کتابهات؟.همشون طبقه بالاست-

لباس هات؟ .همه چيز-

.آفرين پسر.خيلي ممنون-

.هري پاتر.آقاي ويزلي-

هري، ميشه چند کلمه اي باهات صحبت کنم؟.بله، البته-

.هرميون.صبح بخير، آقاي ويزلي-

منتظر شروع ترم جديد هستي؟.بله، بايد فوق العاده باشه-

هري، يه مسائلي تو وزارتخونه پيش اومده …که منو شديدا دلسرد کرده

تا اون چيزي رو که ميخوام دربارش باهات… .صحبت کنم رو بگم

اما فکر ميکنم تو به .دونستن حقايق احتياج داري

.تو در خطري

.يه خطر بزرگ

اين حقايقي که ميگين .مربوط به سيريوس بلک ميشه، آقا

هري، درباره سيريوس بلک چي ميدوني؟

.فقط ميدونم که از آزکابان فرار کردهميدوني چرا؟

سيزده سال پيش …وقتي تو جلوي

.ولدموت.اسمش رو به زبون نيار-

.ببخشيد

…وقتي جلوي هموني که ميدوني رو گرفتي

.بلک همه چيزش رو از دست داد…

اما تا به امروز، اون هنوز .به عنوان خدمتکار وفادارش باقي مونده

…و تو مغزش اينه که

تو تنها چيزي هستي که سد راهشي…

.براي به قدرت رسيدن مجدد هموني که ميدوني…

…و براي همينه که

.اون از آزکابان فرار کرده…

.براي اينکه پيدات کنه

.و منو بکشه

هري، جلو من قسم بخور …که هرچي در مورد بلک شنيدي

.نري دنبالش بگردي…

…آقاي ويزلي

…چرا بايد دنبال کسي برم که ميدونم ميخواد منو بکشه؟

.سريع. سريع

!رون، رون

.اوه، به خاطر خدا

!گمش نکني

…من منظورشو از باد کردن مارج نفهميدم. من فقط

.کنترلم رو از دست دادم.فوق العادس-

.رون، اين اصلا خنده نداره .هري خيلي خوش شانس بوده که اخراجش نکردن

.من خيلي خوش شانس بودم که دستگير نشدم

.ولي من هنوز فکر ميکنم فوق العاده بوده

.يالا. همه جاهاي ديگه پره

.به نظر شما اون کيه

.پروفسور آر.جي.لوپينتو همه چيزو ميدوني؟

چه جوري همه چيزو ميدونه؟

.روي کيفش نوشته، رونالد.اوه-

فکر ميکنين واقعا خوابه؟به نظر ميرسه. براي چي؟-

.ميخوام يه چيزهايي بهتون بگم

متن انگلیسی بخش

-Take her away, Ern. -Yeah, take it away, Ernie.

lts going to be a bumpy ride.

-What did you say your name was? -l didnt.

-Whereabouts are you headed? -The Leaky Cauldron. Thats in London.

You hear that? The Leaky Cauldron. Thats in London.

The Leaky Cauldron. lf you have pea soup…

…make sure you eat it before it eats you.

-But the Muggles. Cant they see us? -Muggles?

They dont see nothing, do they?

No, but if you jab them with a fork, they feel.

Ernie, little old lady at 1 2 oclock!

Ten, nine, eight…

…seven, six, five…

…four, three, three and a half…

…two, one and three quarters.

Yes!

Who is that?

That man.

Who is that?

Who is–?

That is Sirius Black, that is.

Dont tell me youve never been hearing of Sirius Black.

Hes a murderer.

Got himself locked up in Azkaban for it.

-How did he escape? -Well, thats the question, isnt it?

Hes the first one that done it.

He was a big supporter of…

…You-Know-Who.

l reckon youve heard of him.

Yeah.

Him lve heard of.

Ernie, two double-deckers at 1 2 oclock.

Theyre getting closer, Ernie.

Ernie, theyre right on top of us!

Mind your head.

Hey, guys? Guys?

Why the long faces?

Yeah, yeah. Nearly there. Nearly there.

-The Leaky Cauldron. -Next stop, Knockturn Alley.

Mr. Potter, at last.

-Take it away, Ern. -Yeah, take it away, Ernie!

Room 1 1 .

Hedwig.

Right smart bird you got there, Mr. Potter.

He arrived here just five minutes before yourself.

As Minister for Magic, it is my duty to inform you, Mr. Potter…

…earlier this evening your uncles sister was located…

…a little south of Sheffield, circling a chimney stack.

The Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.

She has been properly punctured and her memory modified.

She will have no recollection of the incident whatsoever.

So thats that…

…and no harm done.

Pea soup?

No, thank you.

-Minister? -Yes?

-l dont understand. -Understand?

l broke the law. Underage wizards cant use magic at home.

Come now. The Ministry doesnt send people to Azkaban…

…for blowing up their aunts.

On the other hand, running away like that, given the state of things…

…was very, very irresponsible.

-The state of things, sir? -We have a killer on the loose.

Sirius Black, you mean?

But whats he got to do with me?

Nothing, of course. Youre safe. And thats what matters.

And tomorrow youll be on your way back to Hogwarts.

These are your new schoolbooks. l took the liberty…

…of having them brought here. Now Tom will show you to your room.

Hedwig.

Oh, by the way, Harry. Whilst youre here, it would be best if you didnt…

…wander.

Right! You gonna move that bus or what?

Housekeeping.

lll come back later.

lm warning you, Hermione.

Keep that beast away from Scabbers, or lll turn it into a tea cozy.

lts a cat, Ronald. What do you expect?

-lts in his nature. -A cat? ls that what they told you?

-Looks like a pig with hair. -Thats rich…

…coming from the owner of that smelly old shoe brush.

Crookshanks, just ignore the mean little boy.

Harry.

Harry.

-Egypt. Whats it like? -Brilliant. Loads of old stuff…

…like mummies, tombs, even Scabbers enjoyed himself.

-Egyptians used to worship cats. -Along with the dung beetle.

-Not flashing that clipping again? -l havent shown anyone.

No, not a soul. Not unless you count Tom.

-The day maid. -Night maid.

-Cook. -The bloke who fixed the toilet.

-Harry. -Mrs. Weasley.

-Good to see you, dear. -Good to see you.

-Got everything? -Yes.

-Yes? All your books? -lts all upstairs.

-Your clothes? -Everything.

-Good boy. -Thank you.

-Harry Potter. -Mr. Weasley.

-Harry, wonder if l might have a word? -Yeah, sure.

-Hermione. -Good morning, Mr. Weasley.

-Looking forward to a new term? -Yeah. lt should be great.

Harry, some within the Ministry would strongly discourage me…

…from divulging what lm about to reveal to you.

But l think that you need to know the facts.

You are in danger.

Grave danger.

Has this anything to do with Sirius Black, sir?

What do you know about Sirius Black, Harry?

-Only that hes escaped from Azkaban. -Do you know why?

Thirteen years ago, when you stopped….

-Voldemort. -Dont say his name.

Sorry.

When you stopped You-Know-Who…

…Black lost everything.

But to this day, he still remains a faithful servant.

And in his mind…

…you are the only thing that stands in the way…

…of You-Know-Who returning to power.

And that is why…

…he has escaped from Azkaban.

To find you.

And kill me.

Harry, swear to me that whatever you might hear…

…you wont go looking for Black.

Mr. Weasley…

…why would l go looking for someone who wants to kill me?

Quick. Quick.

Ron, Ron!

Oh, for goodness sake!

Dont lose him!

l didnt mean to blow her up. l just–

-l lost control. -Brilliant.

Honestly, Ron, its not funny. Harry was lucky not to be expelled.

l was lucky not to be arrested.

l still think it was brilliant.

Come on. Everywhere else is full.

Who do you think that is?

-Professor R.J. Lupin. -Do you know everything?

How is it she knows everything?

-lts on his suitcase, Ronald. -Oh.

-Do you think hes really asleep? -Seems to be. Why?

l gotta tell you something.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.