هری پاتر و زندانی آزکابان

15 بخش

15بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 2 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

خوب، بذار فقط همينو بگم، که .بهترين کاري که الان ميتونم بکنم همينه

چرا اينقدر مثل بدبخت ها نگاه ميکني، هري؟

.هيچ کدوم از اين کارها فايده اي نداشت

.پتي گرو فرار کردههيچ فايده اي نداشت؟-

.اين براي تمام جهان فايده داشت .تو حقيقت رو کشف کردي

تو يه آدم بيگناه رو از سرنوشت .وحشتناکي که در انتظارش بود نجات دادي

.اين خيلي فايده داشت

…اگه بخوام به چيزي افتخار کنم

اون اينه که تو چه جوري… .امسال درس ات رو ياد گرفتي

…حالا، من ديگه معلمت نيستم

براي همين اگه اين رو بهت برگردونم… .هيچ عذاب وجداني پيدا نميکنم

.حالا ميخوام ازت خداحافظي کنم، هري

.مطمئنم که يه بار ديگه هم مي بينمت

…تا اون موقع

.شيطنت تمام شد…

گفتم عقب وايسا! وگرنه اگه گوش ندي .مي برمش طبقه بالا

.هري

اينو از کجا گرفتي؟

ميشه يه دور باهاش بزنم هري؟ .البته، بعد از تو

درباره چي دارين حرف ميزنين؟.ساکت شو-

.مهلت بده .من بازش نکردم، هري

.بدجوري پيچيده شده بود .اونها مجبورم کردن اين کارو بکنم

.ما اينکارو نکرديم

.اين آذرخشه.اين سريعترين جاروي دنياست-

ماله منه؟

ولي کي اينو فرستاده؟.هيچکس نميدونه-

.اين هم باهاش بود

!برو، هري.آره، بذار ببينيم-

چقدر سرعت داره هري؟

.لوموس

من رسما سوگند ميخورم .که کار بدي انجام بدم

متن انگلیسی بخش

You really are the brightest witch of your age.

We have to go.

-Well? -Hes free. We did it.

Did what?

Good night.

How did you get there?

l was talking to you there. And now youre there.

-Whats he talking about, Harry? -l dont know.

Honestly, Ron. How can somebody be in two places at once?

Hello, Harry.

l saw you coming.

lve looked worse, believe me.

-Youve been sacked. -No.

No. l resigned, actually.

Resigned? Why?

Well, it seems that somebody let slip the nature of my condition.

This time tomorrow, the owls will start arriving and parents will not want…

…well, someone like me teaching their children.

-But Dumbledore–He has already…

…risked enough on my behalf.

Besides, people like me are….

Well, lets just say that lm used to it by now.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.