بخش 10

: ارباب حلقه ها 3 / فصل 10

بخش 10

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

سم

و تو ، ¨فرودو بگينز…

نور ¨ ارنديل¨ رو به تو هديه مي کنم ، که محبوبترين ستاره ماست .

باشد که براي تو روشنايي در مکانهاي تاريک شود …

زماني که همه نورها از ميان رفته باشند .

هايل ارنديل، درخشان ترين ستاره!

مگس کوچولوي نافرمان

براي چي گريه مي کني ؟

در تار گرفتار شدي

به زودي تو …

خورده ميشي .

عزيزم از دستم ميره ؟

نه اين دفعه .

اين دفعه نه ! نه !

اون ما نبوديم . اون ما نبوديم !

اسميگل¨ به ارباب آسيب نميزنه¨ .

ما قول داديم .

تو بايد حرف ما رو باور کني .

تقصير حلقه است .

اون ما رو مجبور کرد .

¨من بايد نابودش کنم ، ¨ اسميگل .

من بايد بخاطر هر دومون نابودش کنم .

نه !

¨متأسفم ، ¨سم .

خيلي متأسفم .

اين وظيفه به تو محول شده ، ¨فرودو¨ از ¨شاير¨ .

اگر تو نتوني راهي پيدا کني …

هيچ کس ديگه نمي تونه .

پيش آهنگ ها خبر دادند که ميناس تريس¨ محاصره شده¨ .

طبقات پايينش در آتش ميسوزن .

نيروهاي دشمن در همه جا به پيش ميتازند .

زمان بر عليه ماست .

آماده بشيد !

¨آسوده باش ، ¨مري .

به زودي همه چيز تمام خواهد شد .

بانوي من …

شما زيبا و شجاع هستيد …

و بايد سالهاي زيادي رو عمر کنيد …

و خيلي ها هم شما رو دوست دارند .

مي دونم براي کنار کشيدن خيلي دير شده .

مي دونم که اميد زيادي وجود نداره .

اگر من يکي از سربازان ¨روحان¨ مي بودم ، مي تونستم کارهاي زيادي بکنم …

ولي

نيستم .

¨من يک ¨هابيتم .

و مي دونم که نمي تونم خطه مياني رو نجات بدم .

فقط مي خوام به دوستانم کمک کنم .

¨فرودو ¨ .

¨سم ¨ .

¨پيپين¨ .

بيشتر از هر چيز ديگه اي ، اميدوارم که بتونم دوباره ببينمشون .

آماده حرکت باشيد !

شتاب کنيد . تمام شب رو خواهيم تاخت .

پيش به سوي جنگ .

پيش به سوي جنگ .

به سمت دروازه ها برگرديد !

شتاب کنيد !

من پيشکار خاندان ¨ آناريون¨ هستم .

بدين گونه گام برداشتم .

و بدين گونه به خواب خواهم رفت .

گاندور¨ از دست رفته¨ .

براي انسان ها هيچ اميدي باقي نمانده .

چرا نادان ها فرار مي کنند ؟

بهتره قبل از اينکه دير بشه بميرند .

همه خواهيم مرد .

دنتور¨ و ¨فارامير¨ نيازي به ¨ آرامگاه ندارند .

موميايي نمي شند ، و به خواب عميق فرو نمي رن .

مانند پادشاهان بت پرست گذشته آنها را خواهيم سوزاند .

روغن و هيزم بياريد .

صبر کنيد .

صبر کنيد .

شما سربازان ¨گاندور¨ هستيد .

هر آنچه که از اين دروازه وارد شود ، شما استوار ، ايستادگي خواهيد کرد .

کماندارها !

رها کنيد !

متن انگلیسی فصل

Sam.

And you, Frodo Baggins…

I give you the light of Earendil, our most beloved star.

May it be a light for you in dark places…

when all other lights go out.

Aiya Earendil Elenion Ancalima (Hail Earendil brightest of the Stars!)

Naughty little fly.

Why does he cry?

Caught in a web

Soon you’ll be…

Eaten.

Got away, did it, precious?

Not this time.

Not this time! No!

It wasn’t us. It wasn’t us!

Smeagol wouldn’t hurt master.

We promised.

You must believe us.

It was the precious.

The precious made us do it.

I have to destroy it, Smeagol.

I have to destroy it for both our sakes.

No!

I’m so sorry, Sam.

I’m so sorry.

This task was appointed to you, Frodo of the Shire.

If you do not find a way…

no one will.

The scouts report Minas Tirith is surrounded.

The lower level’s in flames.

Everywhere, legions of the enemy advance.

Time is against us.

Make ready!

Take heart, Merry.

It will soon be over.

My lady…

you are fair and brave…

and have much to live for…

and many who love you.

I know it is too late to turn aside.

I know there is not much point now in hoping.

If I were a knight of Rohan, capable of great deeds…

But I’m not.

I’m a Hobbit.

And I know I can’t save Middle-earth.

I just want to help my friends.

Frodo.

Sam.

Pippin.

More than anything, I wish I could see them again.

Prepare to move out!

Make haste. We ride through the night.

To battle.

To battle.

Back to the gate!

Hurry!

I am steward of the House of Anarion.

Thus have I walked.

And thus now will I sleep.

Gondor is lost.

There is no hope for Men.

Why do the fools fly?

Better to die sooner than late.

For die we must.

No tomb for Denethor and Faramir.

No long, slow sleep of death embalmed.

We shall burn, like the heathen kings of old.

Bring wood and oil.

Steady.

Steady.

You are soldiers of Gondor.

No matter what comes through that gate, you will stand your ground.

Run!

Volley!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.