بخش 09

: ارباب حلقه ها 3 / فصل 9

بخش 09

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

ما مي جنگيم .

دروازه رو باز کنيد ! سريع !

زود باشيد ! عجله کنيد !

¨فارامير¨ !

به من نگيد که مرده .

شمارشون خيلي زياد بود .

کسي زنده نمونده .

وحشت .

شهرشون رو وحشت فرا گرفته .

مي خوام مرهمي به درداشون بذارم .

زنداني ها رو آزاد کنيد .

منجنيق !

پسرانم رو به تاراج بردند .

ديگه وارثي ندارم .

اون زنده است !

خاندان پيشکاران منقرض شد .

اون به دارو نياز داره ، سرورم .

ديگه وارثي ندارم !

سرورم !

¨روحان¨…

اون ما رو رها کرد .

تئودن¨ به من خيانت کرد¨ .

پست هاتون رو رها کنيد !

فرار کنيد! براي نجات زندگيتان فرار کنيد!

آمادهِ نبرد بشيد !

افراد شتاب کنيد! به سمت ديوار! از ديوار دفاع کنيد!

اينجا !

برگرديد سر پست هاتون !

اين موجودات پليد رو به نيستي بفرستيد .

سر جاتون بمونيد .

به سنگ هاي بيشتري نياز داريم !

مواظب باشيد !

بريد به طبقه پايين . سريعتر !

جلوشون رو بگيريد ! تسليم ترس نشيد !

از مواضعتون دفاع کنيد! بجنگيد !

برج ها رو نزنيد !

غول ها رو هدف بگيريد ! بايد اونها رو بکشيد !

اونها رو از پا دربيارين !

اونها رو بندازيد !

¨پرگرين توک¨ !

به داخل ¨سيتادل¨ برگرد ! اونها ما رو به جنگ فرا ميخوانند .

اينجا براي يک ¨هابيت¨ جاي خوبي نيست .

به راستي يک محافظ هستي .

حالا برگرد به داخل . سريع . سريع !

شما تفاله هاي بي مصرف داريد چه غلطي مي کنيد ؟

در شکسته نمي شه . خيلي قويه .

برگرديد و بشکنيدش .

ولي هيچي نميتونه اون رو بشکنه .

گروند¨ مي تونه اون رو بشکنه¨ .

سر گرگ رو بياريد .

شما از اين بيشتر نمي تونيد جلو بريد .

شما به ¨گاندور¨ وارد نخواهيد شد .

تو کي هستي که بخواي جلوي ما رو بگيري ؟

لگولاس¨ ، يک تير براي اخطار¨ از بغل گوش ناخدا عبور بده .

دقيق نشونه بگير .

خودشه. بله . ما به شما اخطار داديم .

آمادهِ پهلو گرفتن بشيد .

پهلو گرفتن ؟

تو و کدوم ارتش ميخواين جلومونو بگيرين ؟

اين ارتش .

اين تو .

اينجا کجاست ؟

ارباب بايد وارد تونل بشه .

حالا که اينجا رسيدم فکر نکنم بخوام برم اين تو .

اين تنها راهه .

يا برو داخل …

يا برگرد .

من نمي تونم برگردم .

بوي چيه ؟ کثافت ¨ارک¨ ها .

ارک¨ ها بعضي وقتها به اينجا ميان¨ .

شتاب کنيد .

از اين راه .

اسميگل¨ ؟¨

اين سمت .

چسبناکه . اين چيه ؟

خواهي ديد .

اوه ، بله .

خواهي ديد .

اسميگل¨ ؟¨

¨اسميگل¨ !

متن انگلیسی فصل

We fight.

Open the gate! Quick!

Quick! Hurry!

Faramir!

Say not that he has fallen.

They were outnumbered.

None survived.

Fear.

The city is rank with it.

Let us ease their pain.

Release the prisoners.

Catapults!

My sons are spent.

My line has ended.

He’s alive!

The House of Stewards has failed.

He needs medicine, my lord.

My line has ended!

My lord!

Rohan…

has deserted us.

Theoden’s betrayed me.

Abandon your posts!

Flee! Flee for your lives!

Prepare for battle!

Hurry, men! To the wall! Defend the wall!

Over here!

Return to your posts!

Send these foul beasts into the abyss.

Stay where you are.

We need more rubble!

Watch out!

Down to the lower levels. Quick!

Hold them back!

Do not give in to fear.

Stand to your posts! Fight!

Not at the towers!

Aim for the trolls! Kill the trolls!

Bring them down!

Fight them back!

Peregrin Took!

Go back to the Citadel! They’d called us out to fight.

This is no place for a Hobbit.

Guard of the Citadel, indeed.

Now, back, up the hill. Quickly. Quick!

What are you doing, you useless scum!

The door won’t give. It’s too strong.

Get back there and smash it down.

But nothing can breach it.

Grond will breach it.

Bring up the wolf’s head.

You may go no further.

You will not enter Gondor.

Who are you to deny us passage?

Legolas, fire a warning shot past the bosun’s ear.

Mind your aim.

That’s it. Right. We warned you.

Prepare to be boarded.

Boarded?

By you and whose army?

This army.

In there.

What is this place?

Master must go inside the tunnel.

Now that I’m here, I don’t think I want to.

It’s the only way.

Go in…

or go back.

I can’t go back.

What’s that smell? Orcses’ filth.

Orcses come in here sometimes.

Hurry.

This way.

Smeagol?

Over here.

It’s sticky. What is it?

You will see.

Oh, yes.

You will see.

Smeagol?

Smeagol!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.