بخش 16

: ارباب حلقه ها 3 / فصل 16

بخش 16

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

¨آراگورن ¨ .

¨اليسار¨ .

¨بخاطر ¨فرودو .

¨ببينيد ، آقاي ¨فرودو .

دروازه .

تقريبا رسيديم .

هابيت¨ هاي زرنگ چقدر بالا اومدند¨ !

نبايد از اين مسير عبور کنيد .

نبايد به عزيزم آسيب بزنيد .

تو قسم خوردي !

تو به عزيز قسم خوردي !

اسميگل قول داد !

اسميگل¨ دروغ گفت¨ .

¨فرودو ¨ !

عقاب ها .

عقاب ها دارند ميان !

¨فرودو ¨ !

¨من اينجا هستم ، ¨سم .

نابودش کن !

زود باش ! حالا !

بندازش تو آتيش !

منتظر چي هستي ؟

بندازش بره ديگه !

حلقه مال منه .

نه .

نه .

بله !

بله !

عزيز من ! عزيز من !

عزيز من ! عزيز من !

دستت رو بده به من !

دست من رو بگير !

نه !

نميزارم بري .

نميزارم .

بگيرش !

از بين رفت .

کار انجام شد .

¨بله ، آقاي ¨فرودو .

همه چيز تمام شد .

مي تونم ¨شاير¨ رو ببينم .

¨رودخانه ¨برندواين .

¨بگ اند¨ .

¨آتيش بازي هاي ¨گاندولف .

چراغونيهاي مراسم درو .

¨رقص هاي ¨روزي کاتون .

با اون روبان هاي روي موهاش .

اگر قرار بود با کسي ازدواج کنم …

… با اون ازدواج مي کردم .

با اون ازدواج مي کردم .

متن انگلیسی فصل

Aragorn.

Elessar.

For Frodo.

Look, Mr. Frodo.

A doorway.

We’re almost there.

Clever Hobbits to climb so high!

Mustn’t go that way.

Mustn’t hurt the precious.

You swore!

You swore on the precious!

Smeagol promised!

Smeagol lied.

Frodo!

Eagles.

The eagles are coming!

Frodo!

I’m here, Sam.

Destroy it!

Go on! Now!

Throw it in the fire!

What are you waiting for?

Just let it go!

The Ring is mine.

No.

No.

Yes!

Yes!

Precious! Precious!

Precious! Precious!

Give me your hand!

Take my hand!

No!

Don’t you let go.

Don’t let go.

Reach!

It’s gone.

It’s done.

Yes, Mr. Frodo.

It’s over now.

I can see the Shire.

The Brandywine River.

Bag End.

Gandalf’s fireworks.

The lights in the Party Tree.

Rosie Cotton dancing.

She had ribbons in her hair.

If ever I was to marry someone…

it would’ve been her.

It would’ve been her.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.