15بخش

: در میان ستارگان / بخش 15

15بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

به نهايت سرعت ممکن رسيديم

آماده براي روشن کردن رانشگرها

آماده؟

آماده

آماده

روشن شدن موتورهاي اصلي در سه، دو، يک. آغاز

يالا

آغاز موتورهاي لندر1 با علامت من

سه، دو، يک. آغاز

آغاز موتورهاي لندر2 با علامت من

سه، دو، يک

آغاز. آتش !

همين مانور کوچولو 51 سال طول ميکشه

قيافت براي يه آدم 120 ساله اونقدرا هم بد نيست

لندر1، آماده براي جداسازي با علامت من

سه، دو يک. جداشو

جداسازي

خدافظ تارس. خدافظ دکتر برند

اونطرف مي‌بينمت، کوپ. اونجا مي‌بينمت وراج !

خيلي خب، کيس

پرواز بي‌ملاحضه خوبي بود. از استاد ياد گرفتم

رنجر2، آماده براي جداسازي. چي؟

نه! نه! کوپر! چکار ميکني؟

قانون سوم نيوتون. بايد از يه چيزي دل بکني

خودت گفتي به اندازه جفتمون منابع داريم

با هم توافق کرديم امليا نود درصد صداقت

نرو

جداسازي

خيلي خب، دارم ميرم پايين

در حال نزديک شدن به افق رويداد

از جلو دارم به سمتش کشيده ميشم تا واردش بشم

در حال وارد شدن به سياهي

افق جلومه

کاملا سياهه

تارس، صدام رو داري؟

فقط سياهيه

تارس! صدام رو داري؟ تمام خيلي خب

صفحه‌هاي نمايش دچار تداخل شدن

کنترل رنجر رو از دست دادم. يه سري نور مي‌بينم

هم يه سري نور و هم سياهي

فشار جاذبه در حال بيشتر شدنه اه سيستم در حال خاموش شدنه اخ کشش جاذبه‌اي. دارم کنترل رنجر رو از دست ميدم

مورف؟ مورف، عجله کن

خروج اضطراري. خروج اضطراري

خروج اضطراري.

خروج اضطراري.

خروج اضطراري.

خروج اضطراري.

مورف!

مورف! مورف! مورف!

مورف!

نه، نه، نه!

مورف!

مورف!

نه! نه

متن انگلیسی بخش

Maximum velocity achieved.

Prepare to fire escape thrusters.

Ready?

Ready.

Ready.

Main engine ignition in three, two, one.

Mark.

Come on, baby.

Lander 1 engines, on my mark.

Three, two, one.

Mark.

Ranger 2 engines, on my mark.

Three, two, one

Mark.

Fire!

This little maneuvers gonna cost us 51 years!

You don’t sound so bad for pushing 120!

Lander 1, prepare to detach on my mark.

Three, two,one.

Mark.

Detach!

Goodbye, TARS.

Goodbye, Dr. Brand.

See you on the other side, Coop.

See you there, Slick!

Okay, CASE.

Nice reckless flying!

Learned from the master.

Ranger 2, prepare to detach.

What?

No!

No!

Cooper!

What are you doing?

Newtons third law.

You got to leave something behind.

You told me we had enough resources for both of us.

We agreed, Amelia 90 percent.

Don’t.

Detach.

Okay, I am nosing down.

Approaching the event horizon.

Portside, dipping down beneath it to go through it.

Heading towards blackness.

I have a visual of the event.

It’s all black.

TARS, do you read me?

It’s all blackness.

TARS!

Do you read me?

Over.

Okay.

Screens getting interference.

Losing control of the stick.

I got flashes.

Flashes of lightness and blackness.

The turbulence in the gravity is increasing.

Ah.

The computers are going down.

Agh.

Gravitational pull.

I’m losing control of the stick.

Murph?

Murph, come on!

Eject.

Eject.

Eject.

Eject.

Eject.

Eject.

Murph.

Murph!

Murph!

Murph!

Murph!

No, no, no!

Murph!

Murph!

No!

No!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.