3بخش

: در میان ستارگان / بخش 3

3بخش

توضیح مختصر

 • زمان مطالعه 0 دقیقه
 • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

هي مورف؟

!مورف

فکر کنم اينجا تهش باشه

مگه آهنبر نياوردي؟

الحق که دختر خودمي

!برگرد عقب

.شليک نکن! من مسلح نيستم دخترم توي ماشينه

نترس

اينجا رو چطوري پيدا کردي؟

دخترم کجاست؟

.مختصات اين جا رو روي نقشه‌ت مشخص کرده بودي از کجا اين مختصات رو بدست آوردي؟

دخترم کجاست؟

.مجبورم نکن دوباره بيهوشت کنم !بشين

فکر ميکني هنوزم ارتشي هستي رفيق؟

ديگه خبري از ارتش نيست

و روبات‌هايي مثل تو چمن‌هاي جلوي خونه‌م رو ميزنن مختصات رو از کجا پيدا کردي؟

ولي زياد به چمن‌زنا نميخوري

فکر کنم تبديلت کنم به يکي از اون روبات‌هاي جاروبرقي

همچين کاري نميکني

تارس، لطفا برگرد عقب

ميدوني، دارين با استفاده از وسايل امنيتي قديمي ارتش، ريسک بزرگي ميکنين

قديمي هستن و واحد فرمانشون غيرقابل پيش بيني

دولت همين رو ميتونست بهمون بده

تو کي هستي؟

دکتر برند

.يه زمان يه دکتر برند ميشناختم پروفسور بود

چرا فکر ميکني من پروفسور نيستم؟

آخه به خوشگلي تو نبود

.خواهش ميکنم دکتر برند اصلا نميدونم اينجا کجاست

ولي نگران دخترمم و ميخوام کنارش باشم

دخترم رو بهم بدين و منم هرچي که بخواين رو بهتون ميگم

هيئت مديره و دختره رو لطفا توي اتاق کنفرانس جمع کن

حال دخترت خوبه

دختر باهوشيه

حتما از مامانش به ارث برده

کاملا مشخصه نميخواين کسي پاش به اينجا باز بشه

پس چرا ما رو ول نميکنين تا ما هم خودمون بريم پي کارمون؟

به اين آسوني ها نيستش - معلومه که هستش -

.من اصلا نميدونم شما کي هستين نميدونم اينجا کجاست

معلومه که ميدوني

!بابا

!سلام کوپر

پروفسور برند

توضيح بده اينجا رو چطوري پيدا کردي

.يه جورايي اتفاقي بود. همينجوري پيداش کرديم …داشتيم دور و بر چرخ ميزديم

الان توي مخفي ترين مکان دنيا نشستي

.هيچکسي اتفاقي داخلش نميشه کسي هم اتفاقي بيرون نميره

کوپر، خواهش ميکنم

باهاشون همکاري کن

ببين

يه جورايي توضيحش سخته

اين مختصات رو از يه نوع ناهنجاري بدست آورديم

چه جور ناهنجاري اي؟

،نميخوام بگم ماوراءالطبيعه ولي قطعا يه رخداد علمي نبود

!بايد دقيقا توضيح بديد آقاي کوپر. فورا

جاذبه بود

چه جور ناهنجاري جاذبه‌اي؟ کجا؟

خوشحالم که انقدر راجع به …جاذبه هيجان زده‌اي رفيق

ولي تا وقتي به من اطمينان داده نشه به هيچ جوابي نميرسي

اطمينان؟ - آره -

.اينکه حتما از اينجا خارج ميشيم و البته نه توي صندوق عقب يه ماشين

ميدوني ما کي هستيم، کوپ؟

نه پروفسور. نميدونم

پدرم، پروفسور برند رو که ميشناسي

ما “ناسا” هستيم

ناسا؟ - ناسا -

همون ناسايي که براش کار ميکردي

…شنيدم ناسا رو تعطيل کردن

…بعد اينکه با بمباران کردن خارج از جو

مردم گرسنه مخالفت کردين

…وقتي فهميدن که کشتن آدما

،راه حل طولاني مدت نيست دوباره بهمون احساس نياز کردن

البته مخفيانه - چرا مخفيانه؟ -

چون مردم اجازه نميدادن که ما پولي خرج اکتشافات فضايي بکنيم

نه وقتي که به سختي روي ميز مردم غذا ميذاريم

آفت

گندم هفت سال پيش از بين رفت. باميه هم امسال

حالا فقط ذرت باقي مونده

و بيشتر از هر وقت ديگه اي هم برداشت داريم

ولي مثل سيب‌زميني توي ايرلند و …گندم توي خود امريکا

ذرت هم از بين ميره

به زودي

.يه راهي پيدا ميکنيم پروفسور هميشه همين کارو کرديم

البته با اين انگيزه قوي که زمين مال ماست

نه فقط مال ما نيست

ولي خونه‌ي ماست

هشتاد درصد جو زمين از نيتروژن تشکيل شده

ولي ما نيتروژن رو استنشاق نميکنيم

،منتهي آفت نيتروژن مصرف ميکنه و با رشد آفت اکسيژن کمتر و کمتر به هواي ما ميرسه

،آخرين مردمي که گرسنگي ميکشن اولين هايي هستن که خفه ميشن

…و نسل دخترت

تبديل ميشه به آخرين نسل آدم‌هاي روي زمين

مورف خسته‌ست. گفتم اگه بشه توي دفترم يه چرتي بزنه

باشه. ممنون

…خيلي خب

حالا بايد بهم بگي برنامه‌ت براي نجات دنيا چيه

.قرار نيست دنيا رو نجات بديم قراره ترکش کنيم

يه “رنجر”ـه

آخرين سفينه از ناوگاني که “به فضا فرستاديم، به اسم “پايداري

آخرين سفر ما به فضا

مردم رو فرستادين فضا که دنبال يه خونه جديد بگردن؟

“ماموريت‌هاي “ايلعاذر [مردي که به اذن عيسي زنده شد]

چه اسم شادي - ايلعاذر از مرگ برگشت -

درسته ولي بايد اولش مي‌مرد

…هيچ سياره‌اي در منظومه شمسي ما داراي حيات نيست

و نزديکترين ستاره هم بيشتر از هزارسال از ما فاصله داره

حتي در حدي نيست که بشه بهش گفت يه گزينه بيهوده

پس کجا فرستاديشون؟

…کوپر

…چيز بيشتري نميتونم بهت بگم مگر اينکه با

خلباني اين سفينه موافقت کني

تو بهترين خلبانمون بودي - من فقط يه مقدار از جو خارج شدم -

اين تيم حتي يه بارم از شبيه ساز فراتر نرفته

يه خلبان لازم داريم و اين ماموريتيه که تو براش تعليم ديدي

بدون اينکه خودم بدونم؟

.يک ساعت پيش حتي نميدونستي من زنده‌م و بازم برنامه داشتين که برين

چاره‌اي نداشتيم

ولي يه چيزي تو رو فرستاد اينجا

اونا تو رو انتخاب کردن - اونا” ديگه کي هستن؟” -

سفرم چقدر طول ميکشه؟

گفتنش سخته. شايد چندين سال

من بچه دارم، پروفسور

پس برو فضا و نجاتشون بده

اونا” کي هستن؟”

از حدود 50 سال پيش يه سري ناهنجاري‌هاي جاذبه‌اي رو شناسايي کرديم

غالبا وسايلمون در خارج از جو يه مقدار انحراف پيدا ميکردن

حقيقتش فکر کنم يه بار هم خودت با يکيشون مواجه شدي

آره. بالاي تنگه

يه چيزي سيستم کنترل پروازم رو مختل کرد

دقيقا

،ولي بين تمام اين ناهنجاري‌ها :اين شاخص ترينشونه

…نزديک سياره زحل

يه اختلال فضا-زماني

اون يه کرم‌چاله‌ست؟ - 48سال پيش پيداش شد -

و به کجا منتهي ميشه؟

يه کهکشان ديگه

کرم‌چاله جزو پديده‌هاي طبيعي نيست

يکي اون رو اونجا گذاشته

اونا”؟” - اوهوم -

،و هرکي که هستن به نظر مياد که دارن دنبالمون ميگردن

اون کرم‌چاله بهمون اجازه ميده به ستاره‌هاي ديگه سفر کنيم

درست همون موقع که بهش نياز داشتيم پيداش شد

سياره‌هايي رو در محدوده دسترسيمون گذاشتن که احتمالا توشون حيات باشه

.با توجه به کاوشگرهامون، دراصل دوازده تا سياره

کاوشگر فرستادين داخل کرم چاله؟ - اوهوم -

ده سال پيش آدم هم توش فرستاديم

ماموريت هاي ايلعاذر

…دوازده سياره داراي حيات احتمالي

…و دوازده سفينه که داخلشون

…شجاع‌ترين انسان‌هاي

با رهبري دکتر “مان” قرار داشتن

در سفينه هر نفر به اندازه دو سال آذوقه و پشتيباني حياتي وجود داشت

ولي ميتونستن اين دو سال رو با …“به سر بردن در “خواب زمستاني

به يک يا حتي دو دهه گسترش بدن و به بررسي سياره ها و مواد آلي بپردازن

،ماموريتشون اين بود که به سياره‌شون برسن …ببينن توش حيات هست يا نه

،و اگر مستعد حيات بود به ما سيگنال بفرستن به خواب زمستوني برن و منتظر باشن تا ما نجاتشون بديم

و اگه اون سياره مستعد حيات نبود؟

براي همين گفتيم آدم هاي شجاعي هستن

منابع کافي براي بررسي همه اون 12 تا سياره رو ندارين

نه

انتقال اطلاعات از طريق کرم‌چاله خيلي ابتداييه

پينگ‌هاي دودويي هر سال يه سري سرنخ به ما راجع به اينکه کدوم يکي از دنياها مستعد حيات هستن ميده

و يکي از اين سيستم‌ها به نظر مستعد مياد

فقط يکي. به نظر خيلي ريسک بزرگي نمياد؟

يک سيستم با سه تا سياره مستعد حيات؟

اونقدرها هم ريسک نيست

خيلي خب

…پس اگه يه خونه دوم پيدا کنيم

بعدش چي؟ - اونوقته که قضيه جدي ميشه -

يه نقشه اوليه هست و يه نقشه ثانويه

متوجه چيز عجيب توي سالن پرتاب نشدي؟

متن انگلیسی بخش

Hey, Murph?

Murph!

I think this is the end of the road.

Didnt you bring the bolt cutters?

Thats my girl.

Step away!

Dont shoot! Im not armed. My daughters in the car.

 • Dont be afraid. - Aah!

How did you find this place?

Wheres my daughter?

You had the coordinates for this facility marked on your map. Where did you get them?

Wheres my daughter?

Dont make me take you down again. Sit down!

Oh, you still think youre a Marine, pal?

Marines dont exist anymore.

 • And I got grunts like you mowing my grass. - Where did you find those coordinates?

But you dont look much like a lawnmower.

Think Ill turn you into an overqualified vacuum cleaner.

No, you wont.

TARS, back down, please.

You know, youre taking a risk using ex-military security.

Theyre old, and their control units are unpredictable.

Its what the government could spare.

Who are you?

Dr. Brand.

I knew a Dr. Brand once. He was a professor.

What makes you think Im not?

Wasnt near as cute, either.

Please, Dr. Brand. I dont have any idea what this is.

Now Im scared for my daughter and want her by my side.

You give me that, Ill tell you anything you want to know.

Get the principals and the girl in the conference room, please.

Your daughter is fine.

Bright kid.

Must have a very smart mother.

Its pretty clear you dont want any visitors.

So why dont you just let us back up from your fence and well be on our way? Huh?

 • Its not that simple. - Well, sure, it is.

I dont know anything about you. I dont know anything about this place.

Yes, you do.

Dad!

Hello, Cooper.

Professor Brand.

Explain to me how you found this facility.

Kind of an accident. We sort of stumbled upon it. We were on a salvage run–

Youre sitting in the best-kept secret in the world.

Nobody stumbles in here. Nobody stumbles out.

Cooper, please.

Cooperate with these people.

Look.

Its kind of hard to explain.

We learned these coordinates from an anomaly.

What sort of anomaly?

I hesitate to term it supernatural, but it definitely wasnt scientific.

Youre going to have to be specific, Mr. Cooper. Right now.

It was gravity.

Um, what sort of gravitational anomaly? Where was this?

Now, Im real happy that youre excited about gravity, bud…

…but youre not getting any answers from us until I get assurances.

 • Assurances? - Yeah.

Like, that were getting out of here. And I dont mean in the trunk of some car.

Dont you know who we are, Coop?

No, professor, I dont.

You know my father, Professor Brand.

Were NASA.

 • NASA? - NASA.

The same NASA you flew for.

I heard they shut you down, sir…

…for refusing to drop bombs from the stratosphere…

…onto starving people.

When they realized that killing other people was…

…not a long-term solution, then they needed us back.

 • In secret. - Why secret?

Because public opinion wouldnt allow spending on space exploration.

Not while youre struggling to put food on the table.

Blight.

Wheat seven years ago. Okra this year.

Now theres just corn.

And were growing more than we ever have.

But like the potatoes in Ireland and the wheat in the Dust Bowl…

…the corn will die.

Soon.

Well find a way, professor. We always have.

Driven by the unshakable faith the Earth is ours.

Not just ours, no.

But it is our home.

Earths atmosphere is 80 percent nitrogen.

We dont even breathe nitrogen.

Blight does. And as it thrives, our air gets less and less oxygen.

The last people to starve will be the first to suffocate.

And your daughters generation…

…will be the last to survive on Earth.

Murph is tired. I was wondering if she could take a nap in my office.

Yeah. Thank you.

Okay…

…now you need to tell me what your plan is to save the world.

Were not meant to save the world. Were meant to leave it.

Rangers.

The last components of our one versatile ship in orbit, the Endurance.

Our final expedition.

You sent people out there looking for a new home?

The Lazarus missions.

 • Oh, that sounds cheerful. - Lazarus came back from the dead.

Sure, but he had to die in the first place.

Theres not a planet in our solar system that could sustain life…

…and the nearest stars over a thousand years away.

That doesnt even qualify as futile.

Whered you send them?

Cooper…

…I cant tell you anymore unless you agree…

…to pilot this craft.

 • Youre the best pilot we ever had. - I barely left the stratosphere.

This team never left the simulator.

We need a pilot, and this is the mission that you were trained for.

Without even knowing it?

An hour ago, you didnt even know I was alive. You were going anyway.

We had no choice.

But something sent you here.

 • They chose you. - Whos they?

How long would I be gone?

Hard to know. Years?

Ive got kids, professor.

Get out there and save them.

Whos they?

We started detecting gravitational anomalies almost 50 years ago.

Mostly small distortions to our instruments in the upper atmosphere.

In fact, I believe you encountered one yourself.

Yeah, over the Straights.

My crash. Something tripped my fly-by-wire.

Exactly.

But of all these anomalies, the most significant is this

Out near Saturn…

…a disturbance of space-time.

 • Is that a wormhole? - It appeared 48 years ago.

And it leads where?

Another galaxy.

A wormholes not a naturally occurring phenomenon.

Someone placed it there.

 • They? - Mm.

And whoever they are, they appear to be looking out for us.

That wormhole lets us travel to other stars.

It came along right as we needed it.

Theyve put potentially habitable worlds right within our reach.

Twelve, in fact, from our initial probes.

 • You sent probes into that? - Mm-hm.

We sent people into it. Ten years ago.

The Lazarus missions.

Twelve possible worlds…

…twelve Ranger launches carrying…

…the bravest humans ever to live…

…led by the remarkable Dr. Mann.

Each persons landing pod had enough life support for two years.

But they could use hibernation to stretch that…

…making observations on organics over a decade or more.

Their mission was to assess their world, and if it showed potential…

…then they could send out a signal, bed down for the long nap, wait to be rescued.

And what if the world didnt show promise?

Hence the bravery.

You dont have the resources to visit all 12.

No.

Data transmission back through the wormhole is rudimentary.

Simple binary pings on an annual basis give us some clue as to which worlds have potential.

And one system shows promise.

One. Thats a bit of a long shot, isnt it?

One system with three potential worlds?

No long shot.

Okay.

So if we find a home…

 • …then what? - Thats the long shot.

Theres a Plan A and a Plan B.

Did you notice anything strange about the launch chamber?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.