8بخش

: در میان ستارگان / بخش 8

8بخش

توضیح مختصر

 • زمان مطالعه 0 دقیقه
 • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

‏برند، دويل، همين الآن برگرديد به رنجر

‏بدون اطلاعات اون من جايي نميرم

!‏همين الآن برگرد! وقت نداريم !‏موج دوم هم داره مياد

!‏ ‏ما وسط خيزاب موجيم ‏

‏- پيداش کردم !‏- ‏همين الان برگرد داخل رنجر

!‏برند، همين الان برگرد اينجا

،‏کوپر برو، کوپر برو !نمي‌تونم از پسش بربيام، تو برو

‏کيس، برو بيارش

!‏- برو ‏- پاشو، پاشو برند

!‏برو، برو

!‏من موفق نميشم !‏- چرا ميشي! چرا ميشي

!‏يالا کيس گرفتش، کيس گرفتش ‏برگرد اينجا دويل

‏بجنب

‏بيا سمت دريچه

‏برو، برو

‏دريچه رو به صورت دستي مي‌بندم

!‏ کوپر اينکارو نکن !‏ کوپر اينکارو نکن

!‏کوپر

!‏موتورها رو آب گرفته !‏بايد خاموشش کنم

!‏اوه لعنتي

!‏مجکم بشين

‏- کيس مشکل چيه؟ ‏- مجراها رو آب گرفته، بذار خشک بشن

!‏- لعنت بهش ‏- بهت که گفتم ولم کن

!‏و منم بهت گفتم که تن لشتو بيار اينجا

‏فرقش اينه که فقط يکيمون به فکر ماموريت بود

‏تو همش به برگشت به خونه فکر مي‌کردي

‏تمام سعي من اين بود تا کار درست رو انجام بدم

‏اينو مي‌توني به دويل هم بگي؟

‏- کيس، چه قدر زمان ميبره؟ چهل و پنج دقيقه تا يه ساعت -

‏مايه‌ي حيات ديگه؟

‏به چه قيمتي برند؟

‏به قيمتي گزاف

‏دهه‌ها

‏- چه بلايي سر ميلر اومده؟ ميشه از لاشه‌ي سفينه‌ش -

‏که توسط يه موج له شده بود، تشخيص داد

‏بعد از اين همه سال لاشه‌ي سفينه‌ش ‏چطور سالم مونده بود؟

‏به خاطر گذر آرام زمان

‏با در نظر گرفتن زمان اين سياره

…‏اون چند ساعت قبل اينجا فرود اومده، اون

‏ممکنه تنها چند دقيقه قبل مرده باشه

،‏اطلاعاتي که دويل دريافت کرده بوده ‏وضعيت اولي بوده که پيوسته ارسال ميکرده

‏ما انتظار چنين چيزي نداشتيم

‏شما روشن فکرا مثل افراد پيش ‌آهنگ سپاه مهارتي براي زنده‌موندن نداريد

،‏خب ما اين همه راه رو با استفاده از مغزمون اومديم ‏بيشتر از هر انساني در تاريخ بشريت

!‏ولي نه به حد کافي پس انقدر اينجا مي‌مونيم تا کسي

‏روي زمين براي نجات دادن نمونه

‏منم مثل تو دارم ثانيه‌ها رو مي‌شمرم، کوپر

‏ممکن هست راهي باشه؟ ،‏نمي‌دونم، شايد يه راهي

‏نمي‌دونم شايد بشه برگرديم به يه سياه‌چال ‏و اين سال‌ها برگرده به عقب؟

!‏- ‏سرت رو واسه من تکون نده ‏- ‏زمان يه چيز نسبيه، بفهم

..‏ مي‌تونه کشيده بشه، مي‌تونه فشرده بشه اما

!‏اما نمي‌تونه به عقب برگرده !‏به هيچ وجه نمي‌تونه

،‏تنها چيزي که مي‌تونه مثل زمان از ميان ابعاد عبور کنه گرانشه

‏خيلي خب

،‏کسايي که ما رو به اينجا هدايت کردند

‏از طريق گرانش با ما ارتباط برقرار کردن، درسته؟

‏نکنه دارن از آينده باهامون حرف ميزنن؟

‏شايد

…‏خيلي خب، اگه اونا بتونن …‏اونا

‏موحوداتي هستن که جهاني 5 بعدي دارن

‏درسته، براي اونا، زمان يه بعد فيزيکي ديگه‌‌ست

‏براي اونا ممکنه گذشته مثل ذره‌اي باشه که ‏مي ‌تونن ازش پايين برن

،‏و آينده مثل کوهيه که مي‌تونن ازش بالا برن !‏اما براي ما اينطور نيست

‏ببين کوپر، من خراب کردم ‏متاسفم

‏اما تو در مورد نسبيت مي‌دونستي

‏برند

‏دختر من ده سالشه

‏قبل اينکه نظريه‌هاي انيشتين رو ‏بهش ياد بدم، ترکش کردم

‏نمي‌تونستي به دخترت بگي داري ميري ‏دنيا رو نجات بدي؟

‏نه

،‏وقتي پدر مادر بشي ‏يه چيزي برات کاملا واضحه

‏اينکه مطمئن باشي ‏بچه‌هات احساس امنيت ‌کنن

‏و اينکه به يه دختر ده ساله بگي دنيا داره تموم ميشه ‏خلاف اين موضوعه

‏کوپر

‏- موتورها چقدر زمان براي خشک شدن مي‌خوان؟ ‏- يک يا دو دقيقه

!‏خب انقدر زمان نداريم !‏کلاهت رو بذار

‏برند، تو کمک خلباني! کيس،اکسيژن کابين رو ‏ از طريق رانشگر‌هاي اصلي خارج کن

‏- روشنش مي‌کنيم ‏- دريافت شد

‏تخليه فشار

!‏موتورهارو روشن کن

!‏- سلام رام ‏- سال‌ها منتظرتون موندم

‏چند… چند سال؟

‏با امروز بايد بشه ‏23 سال و چهار ماه و هشت روز

‏دويل؟

‏فکر مي‌کردم که آماده‌ش هستم فکر ميکردم نظريه رو بلدم

‏اما ‏واقعيت تفاوت داره

‏ميلر چي؟

‏اونجا چيز به درد بخوري براي ما نيست

‏- چرا نخوابيدي؟ ‏- دو سه بار خواب طولاني داشتم

‏باور کرده بودم که برنمي‌گرديد

‏ديگه بعدش سپري کردن زندگيم با خواب ‏کار درستي نبود

‏چيزايي که ميشد در مورد سياه چال فهميدم

‏اما نتونستم هيچي براي پدرت بفرستم

‏اطلاعات دريافت ميشد ولي ارسال نميشد

‏زنده‌ست؟

‏آره

‏- آره؟ ‏- آره

‏- سال‌ها پيغام‌ها انباشته شده ‏- کوپر

‏پيغام‌هاي 23 سال اخير

‏از اول پخش کن

،‏سلام بابا ‏فقط مي‌خواستم يه حالي بپرسم و يه سلامي کنم

‏شاگرد دوم کلاس شدم

‏اما هنوزم خانم کارلين بهم بد نمره ميده

،‏معدلم رو آورد پايين ‏ولي بازم شاگرد دوم بد نيست

‏پدربزرگ به مراسم فارغ التحصيلي اومد

‏راستي با يه دختر ديگه آشنا شدم، بابا

‏فکر مي‌کنم اين خودش باشه

‏اسمش لوئيسه ‏ايناهاش

‏مورفي ماشين بابابزرگ رو دزديد

‏داغونش کرد، اما حال خودش خوبه

!‏هي بابا !‏نگاه کن

!‏بابابزرگ شدي ‏اسمش جسيه

‏مي‌خواستم اسمش رو کوپ بذارم ‏لوئيس مي‌گه بچه‌ي بعدي

‏و دونالد ميگه اون همين الآن نام خانوادگي رو ،‏به ارث برده

‏پس همين صداش مي‌کنيم

‏با بابابزرگ خدافظي کن

‏خدافظ بابابزرگ

‏شرمنده، مدت زيادي گذشته

.. ‏خب درگير جسي و

‏بابابزرگ هفته‌ي پيش مُرد

..‏پشت مزرعه کنار مامان

و جسي خاکش کرديم

‏جايي که اگه يه روز برميگشتي ‏خاکت مي‌کرديم

‏مورف هم تو مراسم ختم بود

‏اين روزا ‏ديگه زياد نمي‌بينمش ‏‏اما براي مراسم اومد

‏مي‌دونم که حرفام رو نميشنوي

‏تمام اين پيغام‌ها الکيه

‏اون بيرون توي تاريکي

‏لوئيس ميگه که بايد بيخيالت بشم

..‏و

..‏خب

‏فکر کنم بايد فراموشت کنم

‏نمي‌دونم کجايي، پدر

..‏اما اميدوارم جات خوب باشه و

‏خداحافظ

متن انگلیسی بخش

Brand, Doyle, back to the Ranger now!

Were not leaving without her data.

Get back here now!

We do not have time!

The second wave is coming! Were in the middle of a swell.

No, I got it.

Get your ass back to the Ranger now!

Brand, get back here now!

No, Cooper, go. Cooper, go. I cant make it.

 • Go! - CASE, go get her.

 • Go! - Get up. Get up, Brand!

Go, go! Go!

 • Im not gonna make it! - Yes, you are. Yes, you are!

Come on, CASE has her! Get back here, Doyle!

Come on!

Get to the hatch!

Go, go! Go!

Shit.

Manually overriding inside hatch!

Cooper! Wait!

The engines are flooded! Im gonna have to shut her down.

Holy shit.

Hang on!

CASE, whats the problem?

Too waterlogged. Let it drain.

Goddamn it!

 • I told you to leave me! Why didnt you? - And I told you to get your ass back here!

 • One of us was thinking about the mission! - You were thinking about getting home.

I was trying to do the right thing!

Can you tell that to Doyle?

 • CASE, how much time? - Forty-five to an hour.

The stuff of life, huh?

Whats this gonna cost us, Brand?

A lot. Decades.

What happened to Miller?

Judging by the wreckage, she was…

…broken up by a wave soon after impact.

Hows the wreckage stayed together after all these years, huh?

Because of the time slippage.

On this planets time, she just landed hours ago.

She probably just died minutes ago.

The data Doyle received was just the initial status echoing endlessly.

Oh, we are not prepared for this.

You eggheads have the survival skills of a Boy Scout troop.

Well, we got this far on our brains. Farther than any human in history.

Well, not far enough!

And now were stuck here till there wont be anyone left on Earth to save.

Im counting every minute, same as you, Cooper.

Is there any possibility…

…some kind of a way we can maybe all jump in a black hole?

Gain back the years?

Dont shake your head at me.

Time is relative, okay?

It can stretch and it can squeeze, but…

…it cant run backwards. It just cant.

The only thing that can move across dimensions, like time, is gravity.

Okay.

The beings that led us here, they communicate…

 • …through gravity, right? - Yes.

Could they be talking to us from the future?

 • Maybe. - Okay. If they can….

They are beings of five dimensions.

To them, time might be another physical dimension.

To them…

…the past might be a canyon that they can climb into and the future…

…a mountain they can climb up. But to us, its not, okay?

Look, Cooper, I screwed up. Im sorry.

But you knew about relativity.

Oh.

Brand…

…my daughter was 10 years old.

I couldnt teach her Einsteins theories before I left.

Couldnt you have told her you were going to save the world?

No.

When you become a parent, one thing becomes really clear.

And that is that you want to make sure your children feel safe.

And it rules out telling a 10-year-old that the world is ending.

Cooper?

 • How long for the engines, CASE? - A minute or two.

We dont have it. Helmets on!

Brand, co-pilot, youre up.

CASE, blow the cabin oxygen through the main thrusters!

 • Were gonna spark it. - Roger that.

 • Locked. - Depressurizing.

Engines up!

Hello, Rom.

Ive waited years.

How–? How many years?

 • By now it must be…. Twenty-three years…

…four months, eight days.

Doyle?

I thought I was prepared. I knew the theory.

Realitys different.

And Miller?

Theres nothing here for us.

Why didnt you sleep?

Oh, I had a couple of stretches. But I stopped believing you were coming back.

And something seemed wrong about dreaming my life away.

I learned what I could from the black hole…

…but I couldnt send anything to your father.

Weve been receiving, but nothing gets out.

 • Is he alive? - Oh, yeah.

 • Yeah? - Yeah.

Weve got years of messages stored.

Cooper.

Messages span 23 years.

Play it from the beginning.

Hey, Dad.

Checking in. Saying hi.

Um….

Finished second in school.

Miss Kurlings still giving me Cs though.

Pulled me down, but seconds not bad.

Grandpa attended the ceremony.

Um– Oh.

I met another girl, Dad.

I, uh….

I really think this is the one.

Names Lois. Thats her right there.

Murphy stole Grandpas car.

She crashed it. Shes okay, though.

Hey, Dad.

Look at this!

Youre a grandpa.

His names Jesse.

I kind of wanted to call him Coop, but Lois says, uh, maybe next time.

Donald says hes already earned the great part, so we just leave it at that.

Oh, dear. Oh, dear.

Say Bye-bye, Grandpa.

Bye-bye, Grandpa. Okay.

Sorry its been a while.

Just…

…what with Jesse and all.

Uh….

Grandpa died last week.

We buried him out in the back forty next to Mom and…

… Jesse.

Which is where we would have buried you if youd ever…

…come back.

Murph was there at the funeral.

We dont see her that much, but she came for that.

You arent listening to this, I know that.

All these messages are just, like…

…drifting out there in the darkness.

Lois says that, uh…

…I have to let you go.

And, uh…

…so…

…I guess Im letting you go.

I dont know where you are, Dad…

…but I hope that youre at peace.

Goodbye.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.