4بخش

: در میان ستارگان / بخش 4

4بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

کل اينجا به شکل يه دستگاه مرکزگريز ساخته شده

يه جور وسيله نقليه. يه جور ايستگاه فضايي؟

جفتش. نقشه اوليه

چطوري ميخواي از رو زمين بلندش کني؟

اولين ناهنجاري‌هاي جاذبه‌اي همه چيز رو تغيير داد

ناگهان متوجه شديم که واقعا ميشه جاذبه رو کنترل کرد

براي همين کار روي يه تئوري رو شروع کردم و شروع کرديم به ساختن اين ايستگاه

ولي هنوز تئوري رو حل نکردي

براي همينه که نقشه ثانويه داريم

مشکل از جاذبه‌ست. اينکه چطوري بتونيم تعداد زيادي انسان رو از زمين خارج کنيم

اين يه راهشه

نقشه ثانويه : بمب جمعيت

بيشتر از 5 هزار تخم بارور که مجموعا کمتر از 900 کيلوگرم وزن دارن

چطوري ميخواين بزرگشون کنين؟

باتوجه به تجهيزات داخل سفينه ده تخم اوليه رو پرورش ميديم

و بعد با استفاده از رحم جايگزين رشد ادامه پيدا ميکنه

در عرض 30 سال ميتونيم يه کلوني چندصدنفره داشته باشيم

مشکل اصلي کلوني، تنوع ژنتيکيه

اينجوري ميشه تنوع داد

ولي آدماي اينجا چي ميشن؟ يعني بيخيالشون ميشين؟

بچه‌هاي من؟

براي همينه که نقشه اوليه خيلي جذابتره

چقدر پيشرفت کردي؟ -تقريبا تمومه

داري ازم ميخواي همه چيزم رو به خاطر يه شايد ريسک کنم

ازت ميخوام که بهم اعتماد کني

يه خونه‌ي جديد برامون پيدا کن

و تا وقتي که برگردي من مشکل جاذبه رو حل کردم

بهت قول ميدم

برو پي کارت!

مورف برو! اگه ميخواي بري، برو ديگه

اين دنيا هيچوقت برات کافي نبود، مگه نه کوپ؟

چون مثلا فکر ميکنم هدفم از اول خروج از زمين بوده؟

و اين من رو هيجان زده ميکنه؟

نه، اين دليل نميشه تصميمم اشتباه باشه

شايد باشه

به کار درست براي هدف اشتباه اعتماد نکن

اصلش اينه که از دليل کارت مطلع باشي

و اتفاقا اصلش هم مشکلي نداره

هر سال که بارون نمي‌باره ما کشاورزا : ميشينيم اينجا و ميگيم

به اميد سال بعد

خب سال بعد قرار نيست ما رو نجات بده دو سال بعد هم همينطور

اين دنيا يه گنجينه‌ست دونالد، ولي چندوقتي هست که داره بهمون ميگه ترکش کنيم

بشر روي زمين به وجود اومد ولي هيچوقت قرار نبود روش منقرض بشه

براي تام مشکلي پيش نمياد ولي بايد حتما مورف رو متقاعد کني

ميکنم

بدون اينکه قولي بدي که نميدوني ميتوني پاش بموني يا نه

بايد باهام صحبت کني مورف

بايد قبل رفتنم از دلت در بيارم

پس ناراحت مي‌مونم که تو جايي نري

بعد اينکه شما به دنيا اومدين، مامانت يه چيزي بهم گفت که هيچوقت کاملا درک نکردم

گفت : حالا ما فقط اينجاييم تا براي بچه‌هامون تبديل به خاطره بشيم

و فکر ميکنم الان منظورش رو متوجه ميشم

وقتي که مادر شدي، ميشي روح آينده‌ي بچه‌هات

خودت گفتي که روح‌ها وجود ندارن

درسته مورف

مورف، منو نگاه کن

من الان نميتونم روحت باشم

بايد وجود داشته باشم

اونا من رو انتخاب کردن

مورف، اونا من رو انتخاب کردن. خودت که ديدي

تويي که من رو بردي پيششون

براي همينم هست که نميتوني جايي بري

پيغام رو متوجه شدم

فقط يه کلمه‌ست. ميدوني چيه؟ مورف

بمون

ميگه بمون، بابا. مورف

حرفم رو باور نميکني

.کتاب ها رو نگاه کن! اينو نگاه کن. ميگه بمون

چرا؟ گوش نميکني! ميگه، بمون

نه، من برميگردم

کي؟

يکي براي تو، يکي براي من

وقتي توي خواب زمستونيم يا تقريبا با سرعت نور دارم حرکت ميکنم يا نزديک يه سياه‌چاله‌م زمان براي من فرق ميکنه.

آرومتر ميره جلو

وقتي برگشتيم ساعت‌هامون رو باهم مقايسه ميکنيم

زمان برامون متفاوت حرکت ميکنه؟ آره

تا وقتي که برگردم، ممکنه حتي من و تو همسن هم باشيم چی؟ فکر کن! مورف

خودتم نميدوني کي قراره برگردي

اصلا نميدوني

مورف، اينکارو نکن… مجبورم نکن اينطوري ولت کنم

بيخيال مورف!

مجبورم نکن اينطوري برم، مورف!

هي

دوستت دارم

تا ابد. شنيدي؟

تا ابد دوستت دارم و برميگردم

برمي‌گردم

چطور پيش رفت؟ خوب

خوب بود

دوستت دارم تام

مراقب خودت باش باشه؟ حتما

به جاي من مراقب اينجا باش باشه؟

خيلي خب؟ اوهوم

هي، وقتي نيستي ميتونم از ماشينت استفاده کنم؟ منظورت ماشين خودته؟

ميگم برگردوننش همينجا

مراقب بچه‌هام باش، دونالد

موتور اصلي در آستانه روشن شدن. پرتاب در ده

بابا! نُه

بابا!

هشت

هفت

بابا !

شيش

پنج، موتور اصلي روشن ميشه، چهار

سه

دو

يک. احتراق موشک و

تمام موتورها کار ميکنن. برنامه پرتاب شروع ميشه

آماده براي جداسازي مرحله اول

مرحله اول

به سرعت صوت رسيديم همه خوبن؟ همه برده‌هاي کلوني روبات‌هام روبراهن؟

بهش تنظيمات شوخ‌طبعي دادن تا ما بهتر باهاش خو بگيريم

فکر ميکنه باعث آروم شدنمون ميشه

يه روبات گنده‌ که تيکه ميندازه

چه ايده‌ي معرکه‌اي

اگه بخواي يه چراغي هست که ميتونم موقع شوخي کردن روشنش کنم

احتمالا چيز بدردبخوريه

ميتوني بعد اينکه از سفينه پرتت کردم بيرون ازش براي پيدا کردن راهت استفاده کني

تنظيمات شوخي کردنت روي چنده، تارس؟ -روي صد در صد

لطفا بذارش روي 75 درصد

جداسازي مرحله دو

متن انگلیسی بخش

This entire facilitys a centrifuge.

Some kind of vehicle.

A space station?

Both.

Plan A.

How do you get it off the ground?

The first gravitational anomalies changed everything.

Suddenly we knew that harnessing gravity was real.

So I started working on a theory and we started building this station.

But you haven’t solved it yet.

That’s why there’s Plan B.

The problem is gravity. How to get a viable amount of human life off the planet.

This is one way.

Plan B a population bomb.

Over 5,000 fertilized eggs weighing in at just under 900 kilos.

How would you raise them?

With equipment on board, we incubate the first 10.

After that, with surrogacy, the growth becomes exponential.

Within 30 years, we could have a colony of hundreds.

The real difficulty with colonization is genetic diversity.

This takes care of that.

But what about the people here?

You just give up on them?

My kids?

That’s why Plan A is a lot more fun.

How far have you got?

Almost there.

You’re asking me to hang everything on an almost.

I’m asking you to trust me.

Find us a new home.

And by the time you return, I will have solved the problem of gravity.

I give you my word.

Go away!

Murph.

Go!

If you’re leaving, just go.

This world was never enough for you, was it, Coop?

What, because heading out there is what I feel like I was born to do?

And it excites me?

No, that does not make it wrong.

It might.

Don’t trust the right thing done for the wrong reason.

The why of the thing, that’s the foundation.

And the foundations solid.

We farmers, we sit here every year when the rains fail and we say

Next year.

Well, next year ain’t gonna save us, nor the one after that.

This worlds a treasure, Donald, but its been telling us to leave for a while now.

Mankind was born on Earth, it was never meant to die here.

Tom will be all right, but you got to make things right with Murph.

I will.

Without making promises you don’t know you can keep.

You have to talk to me, Murph.

I need to fix this before I go.

Then Ill keep it broken so you have to stay.

After you kids came along, your mom said something to me I never quite understood.

She said, Now were just here to be memories for our kids.

And I think that now I understand what she meant.

Once you’re a parent, you’re the ghost of your childrens future.

You said ghosts didn’t exist.

That’s right, Murph.

Murph, look at me.

I can’t be your ghost right now.

I need to exist.

They chose me.

Murph, they chose me.

You saw.

You’re the one who led me to them.

That’s exactly why you cant go.

I figured out the message.

One word.

Know what it is?

Murph.

Stay.

It says, Stay, Dad.

Murph.

You don’t believe me.

Look at the books!

Look at this.

It says, Stay.

Why?

You’re not listening!

It says, Stay!

No, I’m coming back.

When?

One for you, one for me.

When I’m up there in hyper sleep, or traveling near the speed of light, or near a black hole times gonna change for me.

It’s gonna run more slowly.

When we get back were gonna compare.

Time will run differently for us?

Yeah.

By the time I get back, we might even be the same age, you and me.

What?

Imagine that!

Aw, Murph….

You have no idea when you’re coming back.

No idea at all!

Murph, don’t

Don’t make me leave like this.

Come on, Murph!

Don’t make me leave like this, Murph!

Hey…

…I love you.

Forever.

You hear me?

I love you forever, and I’m coming back.

I’m coming back.

How’d it go?

Fine.

Just fine.

I love you, Tom.

Travel safe, huh?

Yeah.

You look after our place for me, all right?

All right?

Uh-huh.

Hey, can I use your truck while you’re gone?

You mean your truck?

I’ll make sure they bring it back.

Look after my kids, Donald!

Go for main engine start.

T-minus 10…

Dad! nine

Dad!

eight

seven

Dad!

six

five, main engine start, four

three

two

one.

Booster ignition and….

All engines look good.

Beginning roll program.

Prepare for stage one separation.

Stage one.

There is Mach 1.

Everybody good?

Plenty of slaves for my robot colony?

They gave him a humor setting so he’d fit in better with his unit.

He thinks it relaxes us.

A giant sarcastic robot.

What a great idea!

I have a cue light I can use when I’m joking if you like.

That’d probably help.

You can use it to find your way back to the ship after I blow you out the airlock.

What’s your humor setting, TARS?

That’s 100 percent.

Let’s bring it on down to 75, please.

Stage two separation.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.