برف

مجموعه تلوزیونی: کارتون پپاپیگ / فصل: قسمت اول / درس 27

برف

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

من پپا خوکه هستم.

این برادر کوچکم جورج هست.

این مامان خوکه هست.

این بابا خوکه هست.

پپا خوکه.

برف

پپا و جورج خیلی هیجان زده هستند.

بیرون داره برف میباره.

پپا: مامان میتونیم بریم و بیرون توی برف بازی کنیم؟

مامان: بله اما بیرون خیلی سرده، پس باید لباس گرم بپوشید.

فراموش نکنید کلاه و شال گردن و دستکشاتون رو بپوشید.

بیرون خیلی سرد است.

پپا و جورج باید بپوشند کلاه و شال دستکش هاشون رو.

بجنب، جورج!

پپا و جورج روی برف ردپا درست میکنند.

پپا و جورج عاشق ردپا درست کردن روی برف هستن.

او عزیزم

خنده دار نیست.

جورج بیا گلوله بازی کنیم.

پپا یک گلوله میسازه.

پپا و جورج اوقات خوش رو سپری میکنند.

جورج! برگرد بچه خوک.

او عزیزم.

شاید این بازی کمی خشن باشه.

ببخشید جورج.

جورج بیا آدم برفی بسازیم.

پپا و جورج یک آدم برفی می‌سازند.

ابتدای بدنش رو می‌سازند.

جورج این بدنه آدم برفیه.

حالا سرش رو میسازند.

حالا اون لازم داره بازو و چشم و دهان.

جورج پیدا میکنه تعدادی چوب برای بازو های آدم برفی.

پپا پیدا میکنه تعدادی سنگ برای چشم ها و دهان آدم برفی.

این صورتش است.

حالا آدم برفی یک دماغ نیاز داره.

پپا یک هویج میاره و دماغ آدم برفی رو میسازه.

آدم برفی خیلی خوشحاله، اما شاید کمی سردش باشه.

آدم برفی چندتا لباس نیاز داره تا گرمش کنه.

جورج پیدا میکنه چندتا لباس خوشگل و گرم برای پوشاندن آدم برفی.

آدم برفی می‌پوشه کلاه و شال و دستکشش رو.

مامان، بابا!

بیاید و ببینید

مامان خوکه پوشیده کلاه و شال و دستکشش رو.

این بهترین آدم برفیه که تا حالا دیدم.

بابا خوکه به نظر کاملا سردشه.

اون نپوشیده کلاه و شال و دستکشش رو.

بابا، چرا نپوشیدی کلاه و شال و دستکش هاتو؟

من نمیدونم اون ها کجا هستن.

من هیچ جا پیداشون نکردم.

من فکر کنم بدون کلاه و شال و دستکش بابا کجاست.

کلاه و شال و دستکش بابا خوکه روی آدم برفیه.

متن انگلیسی درس

I’m Peppa Pig.

This is my little brother, George.

This is Mummy Pig.

And this is Daddy Pig.

Peppa Pig.

Snow

Narrator: ‘Peppa and George are very excited today.’

‘It is snowing outside.’

Peppa: Mummy, can we go and play in the snow?

Mummy: Yes, but it’s very cold outside, so you must wrap up warm.

Don’t forget to wear your hats and scarves and gloves.

‘It is very cold outside.’

‘Peppa and George must wear their hats and scarves and gloves.’

Come on, George!

‘Peppa and George are making footprints in the snow.’

‘Peppa and George lovemaking footprints in the snow.’

‘Oh, dear!’

It’s not funny.

George, let’s play snowballs.

‘Peppa has made a snowball.’

‘Peppa and George are having a lot of fun.’

George! Come back, you little piggy.

‘Oh, dear.

Maybe this game is getting a little too rough.’

Sorry, George!

George, let’s build a snowman.

Peppa and George are making a snowman.’

‘First they make the body.’

George, this is the snowman’s body.

‘Now they make the snowman’s head.’

Now he needs arms and eyes and a mouth.

‘George has found some sticks for the snowman’s arms.

‘Peppa has found some stones for the snowman’s eyes and mouth.’

This is his face.

Now the Snowman needs a nose.

‘Peppa has got a carrot to make the snowman’s nose.’

‘The Snowman looks very happy, but maybe he is a bit cold.’

The Snowman needs some clothes to keep him warm.

‘George has found some clothes to keep the Snowman nice and warm.’

‘The Snowman is wearing his hat and scarf and gloves.

Mummy, Daddy!

Come and look!

‘Mummy Pig is wearing her hat and scarf and gloves.

That is the best snowman I have ever seen.

‘Daddy Pig looks quite cold.

He isn’t wearing his hat, scarf, and gloves.’ Atchoo!

Daddy, why aren’t you wearing your hat and scarf and gloves?

I don’t know where they are!

I can’t find them anywhere.

I think I know where Daddy’s hat، scarf and gloves are!

‘Daddy Pig’s hat and scarf and gloves her on the snowman!’

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.