چرا خواب میبینیم؟

پکیج: TED Education / سرفصل: برترین ها / درس 44

TED Education

13 سرفصل | 232 درس

چرا خواب میبینیم؟

توضیح مختصر

In the 3rd millennium BCE, Mesopotamian kings recorded and interpreted their dreams on wax tablets. In the years since, we haven't paused in our quest to understand why we dream. And while we still don't have any definitive answers, we have some theories.

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

Translator: Hajar Almasi Reviewer: soheila Jafari در هزاره سوم پیش از میلاد، پادشاهان بین النهرین ثبت ورویاهایشان را بر روی قرصی از موم تفسیر می‌کردند. هزار سال بعد، مصریان باستان یک کتاب رویا نوشتند که لیستی از بیش از صد رویای متداول را با معنای آنها در آن آمده بود. و از آن سالها تا کنون، ما تلاش‌مان را برای درک اینکه چرا رویا می‌بینیم را متوقف نکرده‌ام. خُب، پس از تحقیقات علمی بسیار زیاد، پیشرفت‌های فنآوری، و پشتکار فراوان، ما هنوز پاسخ دقیقی نداریم، اما نگره‌های بسیار جالبی داریم. برای تحقق خواسته‌هایمان رویا می‌بینیم. در اوایل فرن بیستُم، سیگمون فروید مطرح کرد که تمامی رویاهایی که ما میبینیم، ازجمله کابوس های شبانه‌مان، مجموعه‌ای ازتصاویرزندگی آگاهانه ما هستند، آنها همچنین دارای معنای نمادین و سمبلیک هستند، که مرتبط با برآورد و تحقق خواسته های ناخودآگاه ما هستند. طبق نظریه فروید هنگامی که ما بیدار می‌شویم آنچه که از خوابمان به یاد میآوریم نمایشی نمادینی از اافکاراصلی و ریشه‌ای ناخودآگاه ، خواستارها، و تمایلات ما هستند. فروید براین باور بود که با تجزیه تحلیل کردنِ موضوعاتی را که به خاطر می‌اوریم، محتوی ضمیر ناخودآگاه می‌تواند ذهن خودآگاه ما را نشان دهد، و مشکلات روانی را سرکوب شده می توانند خطاب و حل شوند. ما رویا می‌بینیم که به یاد بیاوریم. برای افزایش کارایی در انجام وظایف ذهنی، خواب خوب است، اما رویا دیدن درهنگامی که خوابیده‌ایم بهتر هست. در سال ۲۰۱۰، پژوهشگران دریافتند که افراد هنگامی که یک پیچ‌راه تودرتو سه بعدی (D3- maze) پیچیده حرکت می‌کنند اگر بخوابند و در خواب و رویا این پیج‌راه تودرتو قبلی ببینند دومین تلاش آنها برای عبور از این پیچ‌راه تودرتو بسیار بهتر خواهد بود. در حقیقت، آنها بیش از ده بار بهتر هستند از کسانی که تنها در بین دو تلاش‌شان برای عبوراز این پیچ‌راه تودرتو بیدار بوده اند، و کسانی که چرتی زده اند ولی رویایی در باره این پیج‌راه ندیده اند. پژوهشگران میگویند که برخی از فرآیند های حافظه تنها در هنگامی که شما خواب هستید رخ می‌دهند، و رویاهای ما نشانه‌ آن هست که این فرایندها در حال رخ دادن هستند. ما رویا می‌بینیم تا فراموش کنیم. حدود ده تریلیون ارتباط عصبی در ساختار مغز ما وجود دارد آنها با آنچه که شما فکر می‌کنید و آنچه که عمل می کنید ساخته می‌شوند. در سال ۱۹۸۳ نگره‌ای بیولوژی اعصاب برای رویا ، به نام یادگیری وارونه مطرح شد که در هنگامی که و عمدتن چرخه خواب «حرکت سریع چشم»ِ هستید نئوکورتکس مغز شما اتصالات عصبی را بازبینی می‌کند و ارتباطات غیر ضروری را از بین می برد. بدون این فرآینده فراموشی، که منجر به رویاهای شما می‌شود، مغز شما مورد تاخت و تاز ارتباطات بی‌فایده قرار می‌گیرد و افکار انگلی و بی‌خود می توانند افکار ضروری شما را در هنگامی که بیدار هستید و نیاز دارید که آنها را انجام دهید را مختل کنند. ما رویا می‌بینیم تا مغزمان کار کند. نگره فعال سازی مستمر پیشنهاد می‌کند که نتیجه‌ رویاهای شما از نیاز مغز شما به تحکیم و ایجاد خاطرات بلند مدت به منظور عملکرد درست هست. بنابراین، هنگامی که ورودی های خارجی پائین تر از یک سطح خاص قرار می‌گیرند، مانند هنگامی که در خواب هستیم، مغز شما بطور خودکار شروع به تولید دادهایش را به ذخیره سازی خاطرات می‌کند. که در شما به شکلی از فکر و احساسی که شما در رویا تجربه کردید خود را نشان می‌دهد. به زبان دیگر، رویایی شما ممکن است یک ذخیره‌کننده اتفاقی صفحه نمایش مغز شما باشد که مغزتان را روشن نگه می دارد بنابراین مغزتان کاملا غیر خاموش نیست. ما رویا می‌بینیم تا تمرین کنیم. دیدن رویاهای با موقعیت های ترسناک و خطرناک بسیار شایع هستند، و غریزه اولیه نگره تمرین می‌گوید که محتوای یک رویا قابل توجه به هدف آن هست. چه اینکه شبی باشد پر اضطراب ، که توسط یک خرس تعقیب شده باشید و چه مبارزه با نینجا در یک کوچه تاریک باشد، این رویاها به شما اجازه می دهد که غرایز پرواز‌تان و یا مبارزه‌تان را تمرین کنید و آنها را تیز ومورد اعتماد کنید در صورتی که زندگی واقعی‌تان نیاز به آنها داشته باشید. اما نیازی نیست که همواره رویاها ناخوشایند باشند. برای مثال، درباره همسایه جذابتان در واقع می تواند به شما غریزه تولید مثل شما را نیز فعال کند. ما رویا می‌بینیم تا التیام یابیم. انتقال دهنده های عصبی اضطرب در مغز بسیار کم فعالیت‌تر هستند در طول مرحله «حرکت سریع چشم»ِ خواب، حتی در رویاهای پس از تجربه‌های منجر با آسیب، که باعث شده برخی از محققان برجسته این فرضیه را داشته باشند که یکی از اهداف خواب این است که اجازه می‌دهد که تجربه های دردناک را درمان روانی شوند. بررسی وقایع آسیب زا در رویاهای خود را با استرس روانی کمتر ممکن است شما یک چشم انداز روشن تر ی را به شما ببخشد و توانایی پردازش آنها را در راه سلامت روانی افزایش دهد . افراد مبتلا به اختلالات خلق و خوی و اختلال استرس پس از آسیب اغلب مشکل خواب، منجرشده به اینکه برخی دانشمندان باور داشته باشند که کمبود خواب ممکن است عامل کمک به بیماری آنها باشد. ما رویا می‌بینیم تا مشکلات را حل کنیم. نامحدود بودن به واقعیت‌ها و نامحدود بودن به قواعد منطقی متعارف، در رویاهای شما، باعث می‌شوند ذهن‌تان بتواند سناریوهای نامحدود و بی حد و حصری را بسازد. تا به شما برای درک مشکلات کمک کند فرمول راه حل هایی را که ممکن است در حالی که بیدار نمی دانند را به شما بدهد. جان اشتاین بک آن را کمیته خواب می نامد، و پژوهشگران اثر خواب را در حل مسائل و مشکلات نشان دادند. همچنین شیمیدان مشهور آگوست ککول اینگونه ساختار مولکول بنزن کشف کرد، و این دلیلی است که گاهی اوقات بهترین راه حل برای یک مشکل رفتن به خواب برای آن مشکل هست و اینها تنها تعداد کمی از نگره‌های برجسته ای در مورد خواب هستند. از آنجا که فنآوری توانایی ما برای درک مغز را افزایش می‌دهد، این امکان وجود دارد که روزی ما دلیل قطعی برای رویا دیدن را کشف کنیم. اما تا آن زمان برسد، ما فقط باید به رویا دیدن ادامه دهیم.

متن انگلیسی درس

In the third millenium BCE, Mesopotamian kings recorded and interpreted their dreams on wax tablets. A thousand years later, Ancient Egyptians wrote a dream book listing over a hundred common dreams and their meanings. And in the years since, we haven’t paused in our quest to understand why we dream. So, after a great deal of scientific research, technological advancement, and persistence, we still don’t have any definite answers, but we have some interesting theories. We dream to fulfill our wishes. In the early 1900s, Sigmund Freud proposed that while all of our dreams, including our nightmares, are a collection of images from our daily conscious lives, they also have symbolic meanings, which relate to the fulfillment of our subconscious wishes. Freud theorized that everything we remember when we wake up from a dream is a symbolic representation of our unconscious primitive thoughts, urges, and desires. Freud believed that by analyzing those remembered elements, the unconscious content would be revealed to our conscious mind, and psychological issues stemming from its repression could be addressed and resolved. We dream to remember. To increase performance on certain mental tasks, sleep is good, but dreaming while sleeping is better. In 2010, researchers found that subjects were much better at getting through a complex 3-D maze if they had napped and dreamed of the maze prior to their second attempt. In fact, they were up to ten times better at it than those who only thought of the maze while awake between attempts, and those who napped but did not dream about the maze. Researchers theorize that certain memory processes can happen only when we are asleep, and our dreams are a signal that these processes are taking place. We dream to forget. There are about 10,000 trillion neural connections within the architecture of your brain. They are created by everything you think and everything you do. A 1983 neurobiological theory of dreaming, called reverse learning, holds that while sleeping, and mainly during REM sleep cycles, your neocortex reviews these neural connections and dumps the unnecessary ones. Without this unlearning process, which results in your dreams, your brain could be overrun by useless connections and parasitic thoughts could disrupt the necessary thinking you need to do while you’re awake. We dream to keep our brains working. The continual activation theory proposes that your dreams result from your brain’s need to constantly consolidate and create long-term memories in order to function properly. So when external input falls below a certain level, like when you’re asleep, your brain automatically triggers the generation of data from its memory storages, which appear to you in the form of the thoughts and feelings you experience in your dreams. In other words, your dreams might be a random screen saver your brain turns on so it doesn’t completely shut down. We dream to rehearse. Dreams involving dangerous and threatening situations are very common, and the primitive instinct rehearsal theory holds that the content of a dream is significant to its purpose. Whether it’s an anxiety-filled night of being chased through the woods by a bear or fighting off a ninja in a dark alley, these dreams allow you to practice your fight or flight instincts and keep them sharp and dependable in case you’ll need them in real life. But it doesn’t always have to be unpleasant. For instance, dreams about your attractive neighbor could actually give your reproductive instinct some practice, too. We dream to heal. Stress neurotransmitters in the brain are much less active during the REM stage of sleep, even during dreams of traumatic experiences, leading some researchers to theorize that one purpose of dreaming is to take the edge off painful experiences to allow for psychological healing. Reviewing traumatic events in your dreams with less mental stress may grant you a clearer perspective and enhanced ability to process them in psychologically healthy ways. People with certain mood disorders and PTSD often have difficulty sleeping, leading some scientists to believe that lack of dreaming may be a contributing factor to their illnesses. We dream to solve problems. Unconstrained by reality and the rules of conventional logic, in your dreams, your mind can create limitless scenarios to help you grasp problems and formulate solutions that you may not consider while awake. John Steinbeck called it the committee of sleep, and research has demonstrated the effectiveness of dreaming on problem solving. It’s also how renowned chemist August Kekule discovered the structure of the benzene molecule, and it’s the reason that sometimes the best solution for a problem is to sleep on it. And those are just a few of the more prominent theories. As technology increases our capability for understanding the brain, it’s possible that one day we will discover the definitive reason for them. But until that time arrives, we’ll just have to keep on dreaming.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.