ترفندهای خواندن دقیق در مقایسه با خواندن کلی

دوره: تافل iBT / فصل: بخش خواندن تافل - مبانی / درس 9

ترفندهای خواندن دقیق در مقایسه با خواندن کلی

توضیح مختصر

در این درس درباره دو رویکرد مختلف به خواندن یک اثر ادبی (چیزهایی) می آموزید - ترفندهای خواندن کلی و خواندن دقیق. کشف کنید که چطور این دو دیدگاه را می توان با استفاده از مثالهایی از نمایشنامه‌ی رومئو و ژولیت عملی کرد.

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

خواندن دقیق و خواندن کلی

برنامه کوتاه سسمی استریت را یادتان می آید که در آن گروور،شخصیت پشمالوی آبی رنگِ محبوبِ همه تفاوت بین دو مفهوم نزدیک و دور را نشان می داد؟ گروور به سمت دوربین می دوید و در حالی که بازوهایش در اطراف تکان می خورد، داد می زد نزدیک! و سپس از دوربین دور شده و داد می زد دور!

گرور تصویر خوبی به ما ارائه می کند که بازنمایی محتوای این درس است. خواندن کلی و خواندن دقیق دو روش نگاه کردن به یک اثر ادبی است. این دو روش برای ارائه اطلاعات درباره متن از ترفندهای مختلفی استفاده می کنند.

یکی از این دو رویکرد که خواندن کلی است، دیدگاه دور است. دیدن همه چیز از فاصله ای دور به ما امکان می دهد اظهارنظری کلی داشته باشیم و با دیدن الگوها و مضامین اصلی بتوانیم یک اثر ادبی را به طور کلی و به عنوان یک اثر ادبی توصیف کنیم.

خواندن دقیق دیدگاه نزدیک است. این دیدگاه نگاهی نزدیک به ادبیات دارد و به انتخابهای که نویسنده انجام داده از جمله گزینش کلمات، اَعمال شخصیتها و اجزای نمادین از نزدیک نگاه می کند.

درست همانطور که گرور چه از نزدیک و چه از دور همان گروور باقی می ماند، نگاه کردن کلی و نگاه به جزئیاتِ یک اثر ادبی درونمایه ی رمان، شعر یا نمایشنامه را تغییر نمی دهد. ما فقط به تناسب دیدگاهمان بر چیزهای متفاوتی تمرکز می کنیم.

ترفندهای خواندن دقیق

خواندن دقیق ما را ملزم به نگاهی عمیقتر به گزینش نویسنده در سطح کلمات، جملات و پاراگراف می کند. خوانندگان باید مانند کارآگاه همه چیز از جمله صداهایی که تکرار می شوند، کلمات انتخابی و زبان نمادین و اثرات آنها بر متن را بررسی کنند.

بیایید چند خط آغازین تراژدی معروف شکسپیر به نام رومئو و ژولیت را به عنوان مدلی برای چند ترفند خواندن دقیق به کار بگیریم. ابتدا متن:

دو خاندان که از لحاظ شأن و مقام همتراز بودند،

در شهر زیبای ورونا که نمایش ما در آنجا برگزار می شود،

کینه های قدیمی خود را به فتنه های تازه ‌ای کشانده

و خونی که در این نزاع ریخته می شود، دستان پاکی را آلوده می سازد

در ابتدا شاید به این دو کلمه ی هم آوا توجه کرده باشید: dignity و mutiny و نیز scene و unclean. خواندن دقیق یعنی توجه به این هم آوایی ها، و نیز ایجاد ارتباطی بین معنای این دو جفت کلمه و ماجرایی که قرار است برای رومئو و ژولیت اتفاق بیافتد.

شأن و مقام دو خاندان مونتاگو و کاپولت قرار است راه را برای فتنه باز کند چرا که رومئو و ژولیت تصمیم می گیرند در مقابل خانواده هایشان بایستند و حتی موجب اعتراض شدیدتری بین آنها شوند.

دو کلمه ی هم آوای scene و unclean نیز خبر از قتلها و مرگهایی می دهد که قرار است در داستان اتفاق بیافتند.

بگذارید ترفندهای ویژه ای را که در آنجا به کار بردم، شرح دهم. اول، به ترتیبِ قافیه ها و کلمات خاصی که برای ایجاد آنها به کار رفته، توجه کردم. سپس فکر کردم که این کلمات در داستان رومئو و ژولیت چه اهمیتی دارند و ارتباط آنها را بسیار آشکار نمودم.

خواندن دقیق سرانجام درباره توجه به جزئیات کوچک و ربط دادن آنها به محتوای اثر ادبی است. من همچنین می توانستم به گفتگوی بین دو شخصیت یا توصیفی از یک خانه که در رمانی ارائه شده است، دقیقا توجه کنم.

ترفندهای خواندن کلی

ترفندهای خواندن کلی نسبت به خواندن دقیق دیدگاه وسیعتری اتخاذ می کند. ما با ترفندهای کلی تمام شعر، نمایشنامه یا رمان را در نظر می گیریم و به عناصری که در کل اثر پراکنده هستند، می اندیشیم.

یکی از ترفندهای خواندن کلی، آزمودن پیام کلی نویسنده و نحوه بیان آن توسط او است. برای مثال شکسپیر آشکارا تلاش می کند که با رومئو و ژولیت، چیزی درباره دشمنی های خانوادگی بگوید. تمام سوء تفاهمات و بداقبالی هایی که بر سر رومئو و ژولیت و خانواده هایشان می آید، به تراژدی تمام و کمالی تبدیل می شود. اما در پایان دو خانواده در سوگ خود متحد می شوند.

یکی دیگر از ترفندهای خواندن کلی این است که به واکنش نویسنده به سوالی بزرگ مانند سرنوشت یا اراده توجه کنیم. در دقایق آغازین نمایشنامه آنجا که شکسپیر می نویسد دو دلداده‌ی بداقبال جان خود را می گیرند می فهمیم که پایان نمایشنامه چه خواهد بود. پس این سرنوشت است که آنها با هم آشنا شوند، عاشق هم شده و بمیرند یا اینکه رومئو و ژولیت مستقیما مسئول اتفاقاتی هستند که برایشان رخ داده است؟

جزئیات کوچکی که تکرار می شوند، مانند ضربات منفرد یک قلم مو به ساخته شدن تصویر کلی کمک می کنند. شکسپیر در سراسر رومئو و ژولیت به سرنوشت اشاره می کند و اشارات او به ستاره اقبال، سرنوشت و طالع نحس موجب رویکردی همه جانبه تر از سوی این نمایشنامه نویس می شود. بدین ترتیب مثالهای کوچکتری که حاصل خواندن دقیق هستند می توانند گواهی بر ایجاد دیدگاهی کلی باشند.

برای مثال، پس از حضور درمراسم رسمی رقص، وقتی رومئو اولین بار ژولیت را می بیند، پیش بینی می کند که « نتیجه ی نامعلومی که هنوز در دست ستارگان است… ساعت ترسناک او را به تلخی آغاز کرده است». با اینکه رومئو و ژولیت ستارگانی را که طالع آنها را رقم زده اند، نفرین می کنند، به نظر نمی رسد مسئولیت انتخاب خود را به عهده بگیرند و پنهانی ازدواج کنند.

خلاصه درس

ترفندهای خواندن کلی و خواندن دقیق دو روش توجه به یک اثر ادبی هستند. ترفند های خواندن کلی بر مضامین کلی تر و جزئیات تکراری مانند اشاره به سرنوشت یا اراده تمرکز می‌کنند. ترفندهای خواندن دقیق به جزئیات یک داستان، شعر یا رمان و پیوند آنها با ماجرایی که روایت می شود، توجه می کنند. خوانندگان قدرتمند از هر دو ترفند کلی و دقیق برای بررسی ادبیات و یافتن هدف نویسنده استفاده می کنند.

متن انگلیسی درس

Close Reading and Big-Picture Reading

Remember the Sesame Street sketch where everyone’s favorite fuzzy blue character, Grover, demonstrates the difference between the concepts near and far? Grover runs close to the camera, arms flailing, and screams, ‘Near!’ and then he runs far away from the camera, yelling, ‘Far!’

Grover provides us with a good visual to represent what we will cover in this lesson. Big-picture reading and close reading are two ways of looking at a work of literature. They use varying strategies to provide different kinds of information about a text.

One type approach to reading, big-picture reading , is the ‘far’ view. Seeing things from a distance allows us to make generalizations, and see patterns and overarching themes we can use to describe a work of literature as a whole.

Close reading is the ‘near’ perspective. It’s an up-close look at literature, shining a light on the small choices made by the author, including word choice, character actions, and symbolic objects.

Just as Grover remains Grover regardless if he is near or far away, looking at the big picture and the smaller details in a work of literature doesn’t change what the novel, poem or play is about. We just focus on different things due to our perspective.

Close-Reading Strategies

Close reading requires us to take a deeper look at the choices authors make at the word, sentence and paragraph level. Readers must become detectives, investigating things like repeating sounds, word choices and figurative language, and their effect on the text.

Let’s use the first few lines of Shakespeare’s well-known tragedy, Romeo and Juliet, as a model for some close-reading strategies. First, the text:

Two households, both alike in dignity,

In fair Verona, where we lay our scene,

From ancient grudge break to new mutiny,

Where civil blood makes civil hands unclean.

First, you may have noticed those two pairs of rhyming words: dignity/mutiny and scene/unclean. Close reading means noticing those end rhymes, but also making the connection to how meaningful those two pairs of words are to what we know is going to happen to Romeo and Juliet.

The ‘dignity’ of the ‘two households’ of the Montagues and Capulets is about to give way to ‘mutiny’ as Romeo and Juliet decide to go against their families and cause even more of a beef between them.

The rhyming pair ‘scene/unclean’ also foreshadows or hints at all the murder and death that is to come in the story. A close-reading might also make note of the fact that plays are made up of ‘scenes.’

Let’s recount the specific strategies I used there. First, I noticed the rhyme scheme and the specific words used to make those rhymes. Then I thought about how those words were important to the story of Romeo and Juliet and made the connections very clear.

Close-reading is ultimately about taking note of small details and tying them back to what the work of literature is about. I could have also looked closely at the dialogue between two characters or what the description of a house in a novel might represent.

Big-Picture Reading Strategies

Big-picture reading strategies take a much wider view than close-reading strategies. With big-picture strategies, we take the poem, play or novel as a whole, thinking about elements that wind through the entire work.

One big-picture strategy is to examine the author’s overall message and how he or she delivers that message. For example, Shakespeare is obviously trying to say something about family grudges with ‘Romeo and Juliet.’ All the miscommunications and misfortunes that befall Romeo and Juliet, and their families, are compounded into a full-blown tragedy. In the end, though, the two families are united in their grief.

Another big-picture strategy is to look at how the author handles a big question like fate versus free-will. We learn within the first few minutes of the play how it will end when Shakespeare writes, ‘A pair of star-cross’d lovers take their life.’ So is it fate that they meet, fall in love and die, or are Romeo and Juliet directly responsible for what happens to them?

Like individual brush strokes, recurring small details add up to paint a larger picture. Shakespeare makes many references to fate throughout ‘Romeo and Juliet’; mentions of stars, fate and bad omens contributes to a larger approach on the part of the playwright. In this way, the smaller examples taken from close-reading can be used as evidence to develop a big-picture view.

For example, before attending the ball where he meets Juliet for the first time, Romeo predicts that, ‘Some consequence yet hanging in the stars/ Shall bitterly begin his fearful date.’ While Romeo and Juliet go around cursing the stars they were born under, they don’t seem to take much responsibility for their choice to get married in secret.

Lesson Summary

Big-picture reading and close-reading strategies are two ways of looking at a work of literature. Big-picture reading strategies focus on larger themes or recurring details, like mentions of fate or free-will. Close-reading strategies look at the small details in a story, poem or novel and how they connect to the larger story being told. Strong readers use both big-picture and close-reading strategies to examine literature for the author’s intent.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.