ساختن معنا از روی نشانه های مفاد متن، دانش قبلی و ساختار کلمه

دوره: تافل iBT / فصل: بخش خواندن تافل - مبانی / درس 5

ساختن معنا از روی نشانه های مفاد متن، دانش قبلی و ساختار کلمه

توضیح مختصر

در این درس نحوه استفاده خوانندگان از دانش قبلی، نشانه های مفاد متن و ساختار کلمه برای کمک به درک آنچه که می خوانند، خواهید آموخت.

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

دانش قبلی

خواندن مستلزم کار زیاد مغزمان است. ما هر کلمه را رمزگشایی می کنیم، آن کلمات را با هم در جملات و پاراگرافها قرار می دهیم و هنگام خواندن تمام اطلاعات را در حافظه ی کوتاه مدت خود نگه می داریم. خواندن جنبه‌ی دیگری نیز دارد که ما بدون اندیشیدن به آن انجام می دهیم: فعال کردن دانش قبلی خود.

دانش قبلی به اطلاعاتی که همراه خود داریم و تمام تجربیات قبلی‌مان گفته می شود که هنگام خواندن فراخوانی می کنیم،. برای مثال وقتی کتابی درباره لاکپشتهای آبی می خوانیم، تمام چیزهایی را که تاکنون درباره موضوع لاکپشتها و موضوعات مشابه از جمله اقیانوس و خزندگان می دانیم، فراخوانی می کنیم.

دانش قبلی بنیانی ارائه می کند که بر اساس آن پیش برویم، بنابراین وقتی درباره یک موضوع وسیع مانند حوادث کنونی ایالات متحده مطالعه می کنیم، مجبور نیستیم از صفر شروع کنیم. همانطور که اندکی اطلاعات درباره هر یک از ایالتهای ایالات متحده به شما در درک یک روزنامه داخلی کمک می کند، اگر از قبل بدانید که لاکپشت چیست و چه شکلی است، دانستن اینها هنگام خواندن به شما کمک می کنند.

وقتی رمانی می خوانیم، با آنچه از قبل می دانیم از جمله پیوند آن با سایر آثار ادبی، رابطه ای منطقی برقرارمی کنیم. ما بواسطه ی تجارب متفاوتِ خواندن ، انتظاراتمان از انواع ادبی مثل داستان پرمعما یا عاشقانه را می سازیم و شروع به شناخت قراردادهای ادبی که نویسندگان به کار می برند، می کنیم.

دانش قبلی همچنین هنگام خواندن داستان تاریخی به طور خاص مفید است که در آن اطلاعاتی اندک درباره گذشته می تواند به خواننده کمک کند. فکر کنید درک ما از تاریخ برده داری در جنوب ایالات متحده می تواند به درک ما از کتاب ماجراهای هاکلبری فین نوشته مارک تواین، معشوقه ی تولی موریسون و بر باد رفته ی مارگارت میشل (که همگی با داشتن دیدگاههای مختلف به برده داری (بازمانده برده داری) پیوند دارند) کمک کند.

نشانه های مفاد متن

هنگامی که ما بویژه هنگام خواندن چیزی، با کلمه ای ناآشنا روبرو می شویم، اغلب ازمفادی که کلمه در آن بکار رفته است برای تعیین معنای آن استفاده می کنیم.

برای مثال این گفته را از ماجراهای هاکلبری فین مارک تواین را ببینید،

بیوه داگلاس من را به فرزندی خودش برداشت و گفت که تربیتم می‌کند، اما زندگی کردن توی خانه او مکافات بود، چون که بیوهه بدجوری آبرومند بود و تمام کارهایش نظم و ترتیب داشت. من هم وقتی دیدم دیگر طاقتش را ندارم زدم بیرون.

شاید فورا کلمه sivilize را از روی ظاهرش نشناسید اما اگر آن را با صدای بلند بخوانید، شاید متوجه شوید که شبیه civilize است که با برنامه ی بیوه داگلاس برای هاک همخوانی دارد. اگر نمی دانستید کلمه dismal به چه معناست، می توانستید بقیه جمله را نگاه کنید- rough living و couldn’t stand it no longer- و می فهمیدید که dismal معنای خوبی ندارد.

نشانه های مفاد متنی اطلاعات کافی را در اختیار خواننده قرار می دهد تا بتواند درباره معنای کلمات استنباط کند یا حدسی مبتنی بر شواهد بزند. اغلب نشانه های مفاد متنی به این معناست که مجبور نیستیم لغت نامه ی آنلاین یا سایر منابع را چک کنیم و امکان ادامه ی خواندن با اختلال کمتر را به خود می دهیم.

اینجا مثال دیگری از رمان دفتر یادداشت طلایی اثر نویسنده انگلیسی دوریس لسینگ می زنیم.

از آن به بعد فکر نمی کنم آدمها را چیزی بیش از وسیله ای برای رفع نیازهایم می دیدم.

اگر نمی دانید معنای appendage چیست، می توانید از نشانه های مفاد متنی در بقیه جمله برای دانستن آن استفاده کنید. گوینده می گوید او نمی توانست افراد را چیزی به جز کسانی در خدمت نیازهای خود ببیند و appendage را چیزی می داند که نسبت به هدفی اصلی در مقام فرعی قرار می گیرد.

ساختار کلمات

ما علاوه بر استفاده از دانش قبلی و نشانه های موجود در مفاد متن، از اطلاعات خود درباره ساختار کلمات نیز می توانیم برای کمک به خواندن استفاده کنیم. ساختار کلمه نحوه شکلگیری کلمات را شرح می دهد و این ساختار را می توان به اجزای تشکیل دهنده ی آن تقسیم کرد.

کلمه ای مانند disenchanted را می تواند به بخش های کوچکتر شکست. ابتدا ریشه ی کلمه enchant است که شاید معنی آن را شادمانی کردن و یا طلسم کردن بدانید. پیشوند dis- معنای منفی دارد و یا اثری متضاد روی کلمه می گذارد. پس نتیجه معکوس می شود: نه مسحورکننده و نه خوشایند. در آخر پسوند یا پایان کلمه که –ed است کلمه را به حالت گذشته می برد.

ما می توانیم از دانش خود درباره واژگان و بخشهای آنها برای تشخیص معنای کلمات ناآشنا استفاده کنیم.

یک مثال دیگر می زنیم: Ancient Greeks believed in a geocentric universe کلمه geocentric را در نظر بگیرید. شاید از روی کلماتی دیگر مانند geography، geology، و geod بتوانید ریشه ی geo- را تشخیص دهید. همانطور که احتمالا می دانید geography هم به زمین نگاری و هم درسی در مدرسه گفته می شود که نقشه ها را مطالعه می کنید.

در واقع، ریشه geo- یونانی و به معنای شرح زمین است.

Geocentric یک ریشه ی آشنای دیگر نیز دارد و آن centr است که ما قبلا در کلماتی مانند center، central، و حتی در یکی از پستهای بیسبال به نام centerfield دیده ایم. می توانیم استنباط کنیم که geocentric به مرکز زمین یا مرکزیت زمین در چیزی ربط دارد. با توجه به مفاد متنی جمله احتمالا می توانیم تشخیص دهیم که کدامیک از تعاریف درست است. از آنجا که جمله درباره a geocentric universe صحبت می کند، می توانیم فرض کنیم که یونانیان باستان باور داشتند که زمین مرکز جهان بوده است.

خلاصه درس

دانش قبلی، نشانه های مفاد متنی و ساختار کلمه راههایی برای کمک به درک ما هنگام خواندن هستند. دانش قبلی از تمام تجربیات مشترک و اطلاعات و از جمله چیزهایی که قبلا خوانده ایم و مطالعه کرده ایم، تشکیل می شود که هنگام خواندن همراه خود داریم. ما از نشانه های مفاد متن یا اطلاعات کلمات مجاور کلمه یا عبارت ناآشنا برای تشخیص معنای آن استفاده می کنیم. ساختار کلمه نحوه شکسته شدن کلمات به ریشه، پیشوند و پسوند را شرح می دهد.

متن انگلیسی درس

Prior Knowledge

Reading requires a lot from our brains. We decode out each word, put those words together into sentences and paragraphs, and hold all of the information in our working memory as we go. There is another aspect of reading we do without thinking much about it: activating our prior knowledge .

Prior knowledge is the information we carry around with us, and all the previous experiences we call up when reading. For example, when we read a book about sea turtles, we recall everything we already know about the subject of turtles and related topics like the ocean and reptiles.

Prior knowledge gives us a foundation to build upon, so when we read about a broad topic, like U.S. current events, we don’t have to start all over again from the beginning. Just as knowing a bit about each U.S. state helps you to understand a national newspaper, it helps if you already know what a turtle is and what they look like when reading about sea turtles.

When we read a novel, we make connections to what we already know, including connections to other works of literature. Through different reading experiences we develop expectations of specific genres, say, mystery or romance novels, and start to recognize the literary conventions authors use.

Prior knowledge is also particularly helpful when reading historical fiction, where knowing even a little bit about the past can assist you as a reader. Think about how our understanding of the history of slavery in the Southern United States could aid our understanding of books like Mark Twain’s The Adventures of Huckleberry Finn , Toni Morrison’s Beloved , and Margaret Mitchell’s Gone with the Wind , all of which deal with slavery (and slavery’s legacy) through very different perspectives.

Context Clues

When faced with a word we don’t know, especially when reading, we often use the context in which the word is used to determine its meaning.

Take, for example, this quote from The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain,

‘The Widow Douglas she took me for her son, and allowed she would sivilize me; but it was rough living in the house all the time, considering how dismal regular and decent the widow was in all her ways; and so when I couldn’t stand it no longer I lit out.’

You might not have immediately recognized the word ‘sivilize’ by sight, but if you read it aloud you might notice that it sounds like ‘civilize,’ which matches the Widow Douglas’ plans for Huck. If you didn’t know what the word ‘dismal’ meant, you could look at the rest of the sentence - ‘rough living,’ ‘couldn’t stand it any longer’ - and know ‘dismal’ wasn’t a good thing.

Context clues provide readers with enough information that they can infer or make an educated guess about the meaning of a word. Often, context clues mean we don’t have to check an online dictionary or other reference material, allowing us to continue reading with less disruption.

Here is another example from the novel The Golden Notebook by British writer Doris Lessing:

‘I don’t think I really saw people then, except as appendages to my needs.’

If you didn’t know what ‘appendages’ meant, you could use the context clues in the rest of the sentence to figure it out. The speaker says she wasn’t able to ‘see people’ except for how they could serve her needs, making an ‘appendage’ something that is secondary to a primary object.

Word Structure

In addition to drawing on prior knowledge and using context clues, we also use our knowledge of word structure to aid us when reading. Word structure describes how words are formed and can be broken down into component parts.

A word, like ‘disenchanted,’ can be broken down into smaller parts. First, there is the root word ‘enchant,’ which you might know as meaning either ‘to delight’ or ‘to put under a spell.’ The prefix ‘dis-‘ has a negative or opposite effect on a word, so the result is the opposite: neither enchanting nor delightful. Finally, the suffix or ending ‘-ed’ changes the word to the past tense.

We can employ our knowledge of words and word parts to figure out the meaning of unfamiliar words.

Here’s another example: ‘Ancient Greeks believed in a geocentric universe.’ Take the word ‘geocentric.’ You might recognize the root ‘geo-‘ from other words like ‘geography’, ‘geology’, and ‘geode’. As you probably already know, ‘geography’ is both the charting of land and the class in school where you study maps.

In fact, the root ‘geo-‘ comes from the Greek for ‘earth description’.

‘Geocentric’ also contains another familiar root, ‘centr,’ which we’ve seen before in words like ‘center,’ ‘central,’ and even the baseball position ‘centerfield.’ So, we can infer ‘geocentric’ has something to do with the center of the earth or the earth being the center of something. Depending on the context of the sentence, we can likely figure out which definition is correct. Since the sentence discusses ‘a geocentric universe,’ we can assume that the ancient Greeks believed that the Earth was at the center of the universe.

Lesson Summary

Prior knowledge, context clues and word structure are all ways to support our understanding when we read. Prior knowledge consists of all of the collective experiences and know-how we bring to the table when we read, including everything we’ve previously read and studied. We use context clues, or the information surrounding an unfamiliar word or phrase, to determine its meaning. Word structure describes how words can be broken into parts like word roots, prefixes and suffixes.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.