ساختار بخش خواندن تافل

دوره: تافل iBT / فصل: بخش خواندن تافل - مبانی / درس 1

ساختار بخش خواندن تافل

توضیح مختصر

اینجا پیش نمایشی از آنچه در بخش خواندن تافل خواهید دید از جمله متنها، انواع سوالات و زمان بندی وجود دارد. تافل با آزمونهای خواندنی که احتمالا در کلاس می دهید، فرق دارد، پس بهترین کار این است که برای آن آماده شوید!

  • زمان مطالعه 4 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

بخش خواندن تافل

وقتی کار سختی را انجام می دهید شروعی قدرتمند می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. و در بخش خواندن آزمون تافل این دقیقا همان کاری است که باید انجام دهید: خواندن اولین بخش کل آزمون است، پس جلو افتادن در این بخش در شما اعتماد به نفسی ایجاد می کند تا بقیه را بدون ترس انجام دهید. آماده اید که وارد آن شوید؟

آزمون خواندن تافل آزمونی است از میزان توانایی شما در درک متن‌هایی که به زبان انگلیسی می‌خوانید. این شاید شبیه آزمونهایی باشد که در مدرسه می دهید، اما بیشتر دانش آموزان در واقع متوجه می شوند که تافل با آزمونهای مدرسه تفاوت فاحشی دارد. از یک نظر سوالات با هم فرق دارند. در آزمونهای خواندن مدرسه، احتمالا باید کتاب را بخوانید و درباره آنچه در متن آن اتفاق افتاده بحث کنید. اما در تافل باید متنها را بخوانید و حقایق مربوط به آنها را بفهمید.

هر سوال فقط یک جواب درست دارد و هیچ بحثی هم نمی شود. برخی از سوالات نیز طرحی عجیب دارند که احتمالا قبلا اصلا ندیده اید. این چیزها قادرند بر نمره شما اثر بگذارند، اما راه ساده ای برای پرداختن به آنها وجود دارد: تمرین! در این درس درباره قالب این آزمون می آموزید، پس آماده می شوید تا بدون گیر و گرفتاری با این نوع آزمون غیرعادی مواجه شوید.

متن‌ها و زمان بندی

در آزمون خواندن تافل تمام زمان را به خواندن متنها و پاسخ دادن به سوالات مربوط به آنها می گذرانید. آزمون، بسته به تعداد متنها بین 60 تا 80 دقیقه طول می کشد. شما سه یا چهار متن با 12 تا 14 سوال برای هر یک خواهید خواند. در مجموع بین 36 تا 56 سوال پاسخ خواهید داد. روی هم رفته تقریبا هر متن 20 دقیقه و هر سوال 2 دقیقه زمان دارد.

متنهای آزمون طراحی شده اند تا تقلیدی از متونی باشند که در کتابهای درسی انگلیسی زبان خواهید یافت. با این وجود آنها مستلزم هیچ دانش خاصی نیستند: شما می توانید بدون مطالعه ی قبلی درباره موضوع، هر متنی را بخوانید. لازم نیست برای تافل چیزی به جز انگلیسی خوانده باشید؛ اگر انگلیسی شما به حد کافی خوب باشد که متن را بخوانید، آماده (جواب دادن) سوالات هستید.

سوالات

حالا بیائید درباره آن سوالات صحبت کنیم. تمام سوالات کاملا بر مبنای متن هستند. اصلا لازم نیست از کلاسهای دیگر چیزی یادتان باشد. آزمون خواندن تافل صد درصد درباره میزان درک شما از کلمات نوشته شده در روی برگه است و نه درباره میزان یادآوری کتابها یا مطالب خواندنی دیگر. هر سوال تافل از شما می خواهد یکی از سه کار زیر را انجام دهید:

سوالات خواندن برای یافتن اطلاعات از شما می خواهند حقایق یا اطلاعات موجود در متن را بیابید. برای مثال یک سوال خواندن برای یافتن اطلاعات شاید چیزی شبیه این بپرسد: طبق پاراگراف 2 در کمربند ستاره ای چند ستاره وجود دارد؟ یادتان باشد که این سوال از شما نمی خواهد حقیقتی علمی را که در کلاسهای علوم حفظ کرده اید به یاد بیاورید؛ این سوالها از شما می خواهند اطلاعاتی را در متن بیابید. شما فقط باید به پاراگراف 2 بروید و جواب را پیدا کنید. سوالات خواندن برای یافتن اطلاعات چند گزینه ای خواهند بود: یا باید یک جواب را انتخاب کنید یا جمله ای را در جایی از متن که بدان تعلق دارد، بگذارید.

سوالات درک مطلب از شما می خواهند موضوع یا مفهوم کلی متن را درک کنید، حقایق مهم را بشناسید و نحوه کاربرد کلمات در بافت متن را درک کنید. در حالیکه سوالات خواندن برای یافتن اطلاعات غالبا درباره حقایق منفرد هستند، سوالات درک کلی کمی بیشتر بر درک کل متن تمرکز دارند. این سوالات نیز مانند سوالاتِ خواندن برای یافتن اطلاعات، چند گزینه ای خواهند بود.

سوالات خواندن برای یادگیری با دو نوع سوال دیگر کمی فرق دارند. در این نوع سوالات باید نکات اصلی متن را یا به صورت نمودار موضوعی و یا خلاصه وار مرتب کنید. این سوالات سختتر از دو نوع دیگر هستند، پس نمره بیشتری دارند: تا دو نمره برای سوالات خلاصه و تا سه نمره برای سوالات نمودار. هر متن یک سوال خواندن برای یادگیری خواهد داشت.

خلاصه درس

در این درس مروری داشتیم بر آنچه می‌توانید از بخش خواندن تافل انتظار داشته باشید. اگر بخواهیم به عدد بگوئیم، 3 تا 4 متن با 12 تا 14 سوال برای هر یک و مجموعا حدود 36 تا 56 سوال در 60 تا 80 دقیقه خواهید دید. هر متن 11 تا 13 سوال خواندن برای یافتن اطلاعات و سوال درک کلی خواهد داشت؛ این سوالات از شما به ترتیب درباره جزئیات موجود در متن و اطلاعات کلی تر می پرسند.

هر متن همچنین یک سوال خواندن برای یادگیری خواهد داشت که باید مضامین اصلی متن را به صورت خلاصه یا نمودار عناوین مرتب کنید. سوالات خواندن برای یادگیری دشوارتر هستند اما نمره بیشتری دارند. حالا می دانید با چه چیزی روبرو هستید. گام بعدی این است که چند نمونه سوال و تمرین داشته باشید تا اینکه از پاسخ دادن به هر سه نوع سوال مطمئن شوید و حتی خیالتان راحت باشد که از دیدن سوالات خواندن برای یادگیری خشکتان نمی زند.

متن انگلیسی درس

TOEFL Reading

When you’re doing something hard, starting off strong can make all the difference. And on the TOEFL Reading Test, that’s exactly what you should do: the Reading is the first section of the whole test, so getting ahead here will give you confidence to go into the rest without fear. Ready to dive in?

The TOEFL Reading Test is a test of how well you can understand passages that you read in English. That might sound like the tests you take in school, but most students actually find that the TOEFL is significantly different from school tests. For one thing, the questions are different. For reading tests in school, you probably had to read books and discuss what happened in them, but on the TOEFL, you have to read passages and understand facts about them.

Each question has only one right answer, and there’s no discussion at all. Some of the questions also have a pretty strange layout that you’ve probably never seen before. These things could potentially affect your score, but there’s a simple way to deal with them: practice! In this lesson, you’ll learn about the test format so you’re prepared to handle all the weird stuff without a hitch.

Passages & Timing

On the TOEFL Reading Test, you’ll spend the whole time reading passages and answering questions about them. The test lasts between 60 and 80 minutes, depending on the number of passages. You’ll read three or four passages, with 12-14 questions each. In total, you’ll answer between 36 and 56 questions. In all, that’s roughly 20 minutes per passage and one to two minutes per question.

The passages on the test are designed to imitate the writing you’ll find in English-language textbooks. They won’t require any special knowledge, though: You’ll be able to read every passage without studying the subject beforehand. You don’t need to study anything for the TOEFL but English; if your English is good enough to read the passage, you’ll be all set for the questions.

Questions

Now, let’s talk about those questions. All the questions are based completely on the passage. You’ll never have to remember anything from any other classes. The TOEFL Reading Test is 100% about how well you understand the words on the page, not about how much you remember from other books or reading material. Each TOEFL question will be asking you to do one of three things:

  1. Reading to Find Information questions ask you to find facts or information in a passage. For example, a Reading to Find Information question might ask something like, ‘According to Paragraph 2, how many asteroids are in the Asteroid Belt?’ Remember that this question is not asking you to remember a fact you memorized in science class; it’s asking you to find some information in the passage. You’d just go to ‘Paragraph 2’ and find the answer. Reading to Find Information questions will be multiple-choice questions: you’ll either have to pick an answer or insert a sentence where it belongs in the passage.

  2. Basic Comprehension questions ask you to understand the topic or main idea of the passage, recognize important facts, and understand how words are used in context. Where Reading to Find Information questions are mostly about isolated facts, Basic Comprehension questions are a little more focused on understanding the passage as a whole. Like the Reading to Find Information questions, Basic Comprehension questions will also be multiple-choice.

  3. Reading to Learn questions are a little different from the other two types. On these questions, you’ll have to organize the main points of the passage into either a category chart or a summary. These questions are harder than the others, and they’re also worth more points: up to two points for the summary questions and up to three for the chart questions. Each passage will have one Reading to Learn question.

Lesson Summary

In this lesson, you got a preview of what you can expect from the TOEFL Reading Section. To break it down by the numbers, you’ll see three or four passages with 12-14 questions per passage for a total of 36-56 questions in 60-80 minutes. Each passage will have 11-13 Reading to Find Information and Basic Comprehension questions; these questions ask you about details in the passage and more general information, respectively.

Each passage will also have one Reading to Learn question, where you’ll have to organize main ideas from the passage into a summary or a category chart. Reading to Learn questions are more difficult, but also worth more points. Now you know what you’re up against; the next step is to get out some sample questions and practice until you’re confident answering all three of those question types and even the Reading to Learn questions don’t throw you for a loop.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.