bad_po

کارتون: سریال پاندای کونگ فوکار / فصل: فصل اول / اپیزود 1

bad_po

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این اپیزود را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی اپیزود

افسانه های کونگ فو پاندارو گوش بدید

تو یه مغازه رشته فرنگی بزرگ شد

هیچوقت دنبال افتخار و شهرت نبود

به قله کوه میرفت

و لقب “جنگوی اژدها” رو کسب کرد

استاد شیفو شکوفایی جنگو رو دید

و استاد مهارت های بودایی و خارق العاده شد

کونگ فو پاندا

زندگی میکنه تمرین میکنه

با پنج آتشین مبارزه میکنه

از دره محافظت میکنه…

افسانه های کارهای معرکه و شگفت انگیز

عالیه!

حواست باشه پو

اووخ

يه کمي سخته

دلسوزي و خشونتت بايد مثل يه جنگجوي کامل باشه.

منصفانه نيست.

اون ترسناکه!

با اين حال، با وجود دسته “کروکوديل هاي وحشي”، همه بايد کارشونو خوب بلد باشن.

آره

منم الان ميرم سراغشون تو آشپزخونه!

قرار گذاشتيم که اگه خوب تمرين نکني، بايد اتاق بايگاني رو تميز کني

دنبالم بيا.

شايد بايد راجع به اينا تجديد نظر کنيم!

عاليه!

اينا ديگه واقعا معرکه اند

قفل باستاني زنداني “زي-چو”

و همدست کوچيک ترش!

مراقب باش.

عاشقشم.

خوب گرفتمش

به اين وسايل دست نزن پو

فقط تميزشون کن

در مورد اين يکي شنيدم

آينه مرموز “يين” و “يانگ”.

عاليه!

اونو ميتوني تميز کني.

جدا؟

چون اين يکي جعليه

اصلي جاش امنه و تو اون کمده

بهش دست نزن

غبار!

هرچه زودتر کارت تموم بشه ميتوني بري سراغ کروکوديل ها.

تو آشپز خونه!

نه، نه!

بهش دست نزن!

پو؟

چيزي نيست!

مال منه، من، من، من

“پو، اونجا رو تميز کن”

نه!

يک جنگجوي واقعي بايد غذاشو جوري بخوره که انگار آخرين غذاشه

نه بابا

بايد قبل اينکه “پو” برسه همشو بخورم!

هي، سلام بچه ها.

واستون دمپايي علفي بافتم.

غذاي منه پو. دستتو بکش کنار.

اوه، من زياد گشنم نيست.

ميرم ظرف ها رو بشورم

بچه ها، کروکوديل ها به بيرون شهر حمله کردن.

بريم.

منم ميتونم بيام؟

يا اينکارو هم شما بايد بکنين؟

زود باش پو!

ممنون!

وایسا! لطفا!

مامان بزرگم اون کوزه رو بهم داد.

پس بگو يکي ديگه بهت بده!

زودباشين، بيايد بريم قبل اينکه…

سلام به همه!

اون کوزه ها سنگينن، کمک ميخواي؟!

رد کن بياد فانگ.

اومم،آره، اونو ميگي.

چي؟

شما سه تا اينجا باشين ما ميريم دنبالشون.

پو، برو دنبال اون يکي ما هم ميريم دنبال اون دوتا.

ببري!

خزهات خيلي قشنگن و براق هستن!

خوشتيپ شدي.

برو!

چيکار ميکني؟

در رفت؟

ميتونيم بگيريمش.

تو و ميمون از اونو برين…

نه،نه. خودم گذاشتم بره!

منم مي…

چي؟

صبر کن، چيکار کردي؟

چه بچه خوبي بود

عصباني هستي؟ آره عصباني هستي!

عصباني هستي!

باشه، باشه. الان بس ميکنم!

باشه، باشه. الان بس ميکنم!

خوب حالا

فقط من نيستم، ها؟

پو به شدت عجيب شده.

صبر کن شل کنم. اين طناب پشتتو اذيت ميکنه.

پو!

کسي زده تو سرش؟

نه، ولي شايد خودم بزنم!

اينجايي.

شيفو خواسته که بريم به سالن تمرين.

برگرد پيش مامانت، گردن دراز نونور.

باشه، پس بهش ميگ…

صبر کن، بهم چي گفتي؟

گردن… دراز، بچه… ننه

هي لک لک!

دنبال من نيا!

گستاخي و بي ادبيت، بهانه خوبي نيست!

چي؟

پو، سر وقت اومدي. بيا کمک کن.

ميز هشت.

اوه!اينا چه خوشمزن.

بهتره باور کني.

زيادي برات خوب بود بو گندو.

با زن من اينطوري حرف نزن.

هرجور دلم بخواد با بقيه جرف ميزنم، دمبلک.

پو، با داري با مشتري ها چيکار ميکني؟

اون چيزي که بهش ميگي “رشته فرنگي” واقعا بي رقيبه.

من رشته هاي مهمتر ديگه اي واسه خودم دارم.

هيچوقت نميخواستم تو مغازه رشته فرنگي کار کنم، هيچوقت!

پو، چرا اين حرفو ميزني؟

وقتشه که حقيقتو بهت گفت، پيرمرد

سلام بابا.

اين چه طرز رفتار کردنه؟

چي؟

بايد شرمنده باشي.

چي؟ چه خبر شده؟

تو!

اين واسه به هم ريختن آشغالام بود

ولي من…

ممنون که نردبانمو شکوندي، بي وجدان!

موزمار!

چرا همه ازم متنفرن؟ من که کاري نکردم

دنبال من نيا!

ببخشيد. ببخشيد من…

تو کي هستي؟

من پو هستم، جنگجوي اژدها

تو که من نيستي. من خودمم!

جذاب، مهربون، چاقالو.

نه منم.

جنگجوي اژدهاي فوق العاده.

که هرکاري بخواد ميکنه.

منم، همه فنون کونگ فو رو جمع ميکنم.

مغلوب کننده دشمنان!

دوست پنج آتشين!

کسي که شيفو ازش بدش مياد!

او،او،او، آينه!

آينه مرموز “يين” و “يانگ”!

من رو دوتا کرده.

معرکه است!

شيفو ميفهمه که ازش سرپيچي کردم. کلي عصباني ميشه

ازش خوشم نمياد! با اون گوشاي بزرگش.

کاملا ازم…نااميد ميشه.

انقدر نگران شيفو نباش!

گمونم بايد مواظبت باشم،ها؟

عاليه!

ببين، من حواسم به شيفو هست.

تا وقتي که به حرفم گوش کني، ميتونيم با هم کار کنيم.

زياد مطمئن نيستم…

برات يه کيک ميارم.

قبول!

خوب، نقشه دقيقا چيه؟

نقشه اينه:

تو تا ابد اينجا ميموني، و منم جنگجوي اژدها ميمونم.

من،آآآ

من خيلي با مزه ام!

خوب؛ منم، همينجا منتظر ميمونم.

بايد تو سمت خودش تسلط داشته باشي.

اين تمرين براي بهبودي قسمت ضعيفتونه

هي خوش قيافه. چرا ميلرزي؟

چي؟

دير اومدي. ميشه بگي کجا بودي؟

نه. داشتم خوش ميگذروندم.

هر جنگجوي اژدهايي بايد در يادگيري وقت شناس باشه

اين بازتابي از…

چرت، چرت، چرت

اين جملات عارفانه رو واسه خودت نگه دار

بزار کارمونو بکنيم

چطوره براي دير کردنم، دستمو به پشت ببندي و منم با لک لک و ميمون مبارزه کنم؟

شروع

بخاطر مادرم!

بسه پو!

هي!

فقط همينو بلدين؟

فکر کردم شماها جنگجويين

پو! غير قابل قبوله.

بسه کوچولو.

تو رئيس من نيستي

من جنگجوي اژدها هستم

کائنات منو انتخاب کرد، نه تو

شما ترسوها هم هروقت نميترسين، صدام کنين

باشه

جنگجوي اژدها يه مشکلي داره

ديروز که خوب وبد

مراحل آموزش. اتاق بايگاني

اوه صبر کن، آينه مرموز “يين” و “يانگ”!

حتما دوتاش کرده!

نفس شيطاني پو ممکنه مرگ آور باشه.

البته

ها؟

وقتشه بيدار شي خوابالو

اوه، بيدارت کردم؟ عصباني نشي ها! يواشتر حرف ميزنم.

پچ پچ

بايگاني. خيلي باهوشه.

آره! تا حالا هيچوقت انقدر زياد اينجا نبودم.

اين اکوي جالب رو که از صدات در مياد، گوش کن.

سلام! سلام!

باحال نبود؟!

پو، ميفهمي الان چي شده؟

صداها ميرسن به ديوار و برميگردن…

تو به آينه مرموز “يين و يانگ” نگاه کردي

و به دو بخش خوب و شيطان تبديل شدي

اوه، اونو ميگي!

من کدومم؟

تو خوبه هستي.

دلرحم، معصوم…

زياد از حد حساس.

حقيقت نداره.

ولي نفس شيطاني تو هيچکدومشونو نداره

و به شدت حس پرخاشگریِ جنگجوي اژدهايي داره

اينم خوبه!

يا نه؟

موقع غروب آفتاب، مثل ما ماندگار ميشه

و ما با يک جنگجوي اژدهاي شيطاني طرفيم که

قدرتي بي نهايت داره

زبونم به دماغم ميرسه!

باورم نميشه؛ خيلي نگران پو هستم

آره، ولي من نگران خودمونم

نوبت توئه بازي کني

“گا-ري” به جنوب رفته واسه کمک

و جنگجوي اژدها و 5آتشين سر ميرسن

نوبتته فانگ، نميبري ها

بجنب، الان رو شانسم

اينجا چه خبره؟

چطورين بازنده ها؟

يه اتاق ديگه هم داريما

ولي هشدار ميدم، اين کروکوديل تقلب ميکنه!

تو نميتوني…

من هر کاري که بخوام ميکنم

من جنگجوي اژدها هستم عزيز

از الان با من طرفي

ميخواي کاري بکني؟

اگه منظورت ترک کردنه،

بله

الان نه وقتشه نه جاش

به حرف اون بچه ننه گوش کن.

هی.

و وسايلتونو هم بردارين ببرين.

همتون!

ديگه اينجا لازمتون ندارن

جنگجوي اژدها اينجا هست

و باور کنيد که تغييراتي صورت خواهد پذيرفت

هر دقيقه که ميگذره، اون شيطان قوي تر ميشه و سخت ميشه جلوشو گرفت

بايد اين قضيه رو حل کنيم

سخت نيست که اون قفل رو باز کني

و کليدش هم اونجا افتاده باشه؟

پو، کليد هميشه اونجا بود؟

نه، اون يکي، کليد رو انداخت اونجا!

و تو هم ميتونستي با پاهات بگيريش؟

آره؟

منظورتو فهميدم!

ولي من بهش قول دادم که اينجا بمونم

ميخوام که ازم خوشش بياد

به نظرت ازم خوشش مياد؟

پو! ميتوني…

آره، آره، ازت خوشش مياد.

واسه همين هم ما رو گذاشت اينجا

اين يه پازله و تو حلش کردي

آفرين پسر!

يوهو!

آرهـــ!

براي مدتي طولاني شماها زير دستان شيفو و 5آتشين بوديد

آرهـــ!

البته، همشون که دست ندارن

شماها لياقتتون بيشتر از اينه

به منم بايد احترام بشه.

و بدستش ميارم

بدون ترس و وحشت… و يه چيز ديگه

نابود کردن روستا!

آره!

اونها منو پرستش خواهند کرد!

آره!

کي با منه؟

ما هستيم

پو عقلشو از دست داده

استاد شيفو کجاست؟

همه جا دنبالش گشتم ولي پيداش نکردم

بايد جلوي پو رو بگيريم

بچه ها، اينجايين؟

ببري، ميخواستم اتاقتو تميز کنم

حرکت…

خوبي بود

خوب بود مانتيس

پيدا…شون….کردم

ساکت باش

ميدونستم!

بسه ببري.

اين همون جنگجوي اژدهايي نيست که باعث اين همه دردسرها شده

همه با من بياين

تو هم بيا، پو!

آخ جون!

فکر ميکني اين نقشه عمليه؟

کاملا!

چه نقشه اي؟ ببخشيد، حواسم نبود

پاهاي لک لک فوق العاده نيستن؟

اگر پوي شيطاني تو آينه نگاه کنه،

2تا پو دوباره يکي ميشن

ما ميتونيم اين کار رو بکنيم

مطمئني داره مياد اينور؟

از سر راهم برو کنار!

کاملا

خيلي عالي ميشه

چه لباسي واسه خدا بودنم بپوشم؟

نه نميتوني عزيز.

ميدونم اگه بهش نگاه کنم چي ميشه

مراقب باش! اگه آينه بشکنه،

پوي شيطاني تا ابد ماندگار ميشه

سلام!

جدا؟ چه عالي!

خودم همه حرکتا رو ميزنم؛ نه شما ضعيف ها!

و همچنين هيچکدوم از دوستان!

اين مشت برام آشناست

بچه ها؟ مراقب باشين، اگه بخوايد

وقتي اونو ميزنين، منم ضربه ميخورم

خوب خوش به حالت

ما هم زياد نميزنيمش

صبر کن ببينم

اگه وقتي اونو ميزنن، منم ميزنن پس…

لک لک، حالا

برو مانتيس

خوب بود کوچولوها

ولي اين پو هرکاري بخواد ميکنه

و اين پو هم هرکاري لازم باشه ميکنه

ولي…نميشه! من اونو شکوندم…

قلابي بود!

بعدا ميبينمت!

ولي…چي…نه!

نه!

اين… خيلي… معرکه بود!

بريم غذا بخوريم!

خيلي سخته که فکر کنم يه روي شيطاني هم تو وجودمه شيفو.

ولي يک روي خوب هم داري پو

اونا جدايي ناپذيرن

براي همين هم ما سعي بر توازن داريم

همين تعادله که بهمون قدرت ميده

و بهمون آرامش ميده

خيلي خنده دار بود شيفو

شايد دلت بخواد همون خانم بزي رو بزارم؟

نه، همين خوبه!

اسکادوش!

متن انگلیسی اپیزود

Hear the legends of the Kung Fu Panda

Raised in a noodle shop

Never seeking glory or fame

He climbed the mountaintop

and earned the “Dragon Warrior” name

Master “Shifu” saw the warrior blossom

And master the skills of Bodacious and Awesome

Kung Fu Panda

He lives, and he trains

And he fights with the Furious Five

Protect the valley

Legends of Awesomeness

Sweet!

Harder, po!

Skid–oops.

A little too hard.

Your compassion and your aggression must be balanced to be a whole warrior.

It’s not really fair.

She’s scary!

Nevertheless, with croc bandits on the rampage, everyone must be at the top of their game.

Yeah.

And I’m gonna go look for ‘em right now, in the kitchen.

We agreed if you didn’t complete the entire course, you had to clean the archives.

Come with me.

Perhaps we should rethink these designs.

Cool!

I gotta say, as dumb chores go, this one’s kind of awesome.

The ancient locking stocks for the prisoner xie cho.

and xie cho junior.

Careful, po.

I love it.

I had it all the way.

Don’t handle the artifacts, po.

Just gently dust them.

I’ve heard of this.

The mystical mirror of yin and yang.

Cool!

That, you can handle.

Really?

Because it’s a replica.

The real one is safely locked away in that cabinet.

Don’t touch it.

dust.

The sooner you finish, the sooner you can search for crocs.

In the kitchen.

No, No!

Don’t touch it!

Po?

Nothing!

Mine, Mine, Mine, mine!

“po, clean that up”.

No!

A true warrior savors every bite of food, for it may be their last.

No way.

I gotta eat what I can before po gets here.

Oh, hey guys.

I just made you all woven grass slippers.

my food, po. Keep your hands off.

Oh, I’m not really hungry.

I’ll just go do everyone’s dishes.

Everybody, the crocs are attacking outside town.

Let’s go.

can I come, too?

Or is this just a you-guys thing?

Po, come on!

Thank you!

Stop! Please!

My grandmother gave me that vase.

Then tell her to get you another one.

Come on, let’s get out of here before–

Hey, everybody!

Those vases look heavy, Need some help?

Hand it over, fung.

Um, yeah, about that.

What?

You three stay here, we’ll go after the crocs.

Po, you go after him, and we’ll stay with these two.

Tigress!

Your fur is very shiny today.

Looks nice.

Just go!

What are you doing?

He got away?

We may still be able to get him.

If you and monkey go that way–

No, no, it’s okay. I let him go.

I can go–

What?

Wait a minute, you did what now?

What a nice guy.

Are you mad? You look mad.

You are mad!

Okay, okay. I’m gonna stop.

Okay, okay. I’m gonna stop.

Fine now.

It’s not just me, is it?

Po’s acting awfully weird.

Let me loosen this.

These ropes are totally gonna start chafing your backsides.

Po!

Did someone kick him in the head?

No, but I might.

There you are.

Shifu wants to see us all in the training hall.

Ah, run home to your mother, you pencil-necked mama’s boy.

Okay, great, so I’ll just tell–

Wait, what did you call me?

Pencil…Necked…Mama’s…Boy.

Hey, crane!

Quit following me!

Rude, insulting, poor excuse for a friend!

What?

Po, just in time. I need your help.

Table eight.

Ooh! These look delicious.

You better believe it.

Way too good for you, skunk breath.

Don’t you talk to my wife that way.

I’ll talk to her any way I want, rump nugget.

Po, what are you doing to my customers?

Nothing compared to what your so-called “noodles” are doing to them.

I have better noodles than these come out of my nose.

I never wanted to work in a noodle shop, Ever!

Oh, po, how could you say such things?

It’s about time someone told you the truth, old man.

Hi, dad.

How could you treat me like this?

What?

You should be ashamed of yourself.

What? What’s going on?

You!

That’s for knocking over my garbage, you scoundrel.

But I–

Thanks for smashing my ladder, Miscreant!

Creep!

Why does everyone hate me? I didn’t do anything.

Quit following me!

Sorry. Sorry, I–

Who are you?

I’m po, the dragon warrior.

You can’t be me. I’m me!

Lovable, friendly, slightly chubby po.

No, I’m me.

The bodaciously awesome dragon warrior.

Who does whatever he wants.

I’m me, the collector of all tchotchkes kung fu!

The defeater of foes!

The friend of the five!

The guy who annoys shifu!

oh, oh, oh, the mirror!

The mystical mirror of yin and yang!

It split me into two po’s.

Awesome!

shifu’s gonna know I disobeyed him. He’ll be so mad.

I’m so sick of that! Him and his stink eye.

He’ll be all…Disappointed.

Stop worrying about shifu!

Guess I gotta make sure you don’t get hurt, huh?

Sweet!

Look, I can take care of shifu.

We can work together, as long as you do whatever I say.

Uh, I’m not sure I–

And I’ll steal you a cookie.

I’m in.

And, uh, what exactly is the plan?

The plan is:

You stay down here forever, and I get to be the one and only dragon warrior.

I, uh…

I’m funny!

okay, I’ll, uh, I’ll just wait here then.

Everyone has a dominant side.

This exercise is meant to help strengthen your weaker side.

Hey, good lookin’. What’s shakin’?

Huh?

You’re late. Do you care to explain where you’ve been?

Not really. Skoogally-moogally-doo.

Punctuality is as vital a trait as any the dragon warrior possesses.

It is a reflection of–

Blah, blah, blah.

Save the pithy nugget of wisdom, sheefster.

Let’s do some stuff.

How about for being late I’ll take on monkey and crane with both hands tied behind my back?

Begin.

This one’s for my mom!

Po, enough!

Hey!

That all you got?

I thought you were supposed to be warriors.

Po! This is unacceptable.

Save it, bite-size.

You’re not the boss of me.

I’m the dragon warrior.

The universe chose me, not you.

You losers call me when you aren’t afraid of a little fighting.

Okay.

Something is wrong with our dragon warrior.

He seemed fine yesterday.

Training session. The archives.

Oh wait, the mystical mirror of yin and yang!

He’s been divided!

Po’s evil half could be deadly.

So true.

Huh?

Well it’s about time you woke up, sleepyhead.

Oh, did I wake you? Don’t be mad. I’ll talk quieter.

[whispering] inside voice.

The archives. He’s very clever.

Oh, yeah! I’d never spent much time in here before.

Check out this awesome echo thing you can do with your voice.

Hello! Hello!

How cool is that, huh?

Po, do you understand what’s happening here?

Um the sound waves bounce off the walls and they come back to–

You gazed into the mirror of yin and yang

And split yourself into good and evil selves.

Oh, that!

Which am I?

You are the good po.

Compassionate, innocent…

A bit over sensitive.

that’s not true.

But the evil po has none of those qualities

And all of the dragon warrior’s aggression and hostility.

That’s nice too!

Or no?

At sundown this becomes permanent.

We’ll be stuck with an evil dragon warrior

Whose powers are almost limitless.

I can touch my nose with my tongue!

I can’t believe it; I’m actually worried about po.

Yeah, I’m worried about us.

Seven of tongzi to wong, possible inside straight.

Gah-ri gets the north wind, no help there.

And the dragon warrior gets the five of bamboo, possible flush.

Action is still to fung with a pair of seasons.

Come on, lucky winter!

What is going on here?

‘sup, losers?

We got room for one more,

But I warn you, that croc is a shark!

You can’t be–

I can and will do anything I want.

I’m the dragon warrior, honey.

From now on, I call the shots.

You wanna do something about it?

Uh, if that includes leaving,

Yes.

This isn’t the time or the place.

You should listen to mama’s boy.

Hey. and while you’re at it, clear out your stuff.

All of you!

Your services are no longer needed.

The dragon warrior is taking over!

And believe me, there’s gonna be some change around here.

Evil po is growing stronger and more unstable with each passing minute.

We must end this madness.

Isn’t that gonna be hard, locked up like this

And the key is way over there?

Po, has that key been there all along?

Uh, no, just since the other me dropped it.

And do you see that you can reach it with your foot?

Yeah?

Oh, I see what you’re getting at!

But I totally promised other-me I’d stay here.

I really want me to like me.

Do you think I like me?

Po! Will you just–

yes, yes, he does like you.

And that’s why he left us a way out.

It’s like a puzzle, and you figured it out.

Good boy!

Yay me!

Yeah! For too long, you bandits have been under shifu and the furious five’s oppressive thumb…S.

Yeah!

Actually, they don’t all have thumbs.

You deserve better than that!

And I–I deserve respect. And I’ll get it.

Through fear and intimidation… And something else.

Burning down the village!

Yeah!

Then they will worship me!

Yeah!

Who’s with me?

We are!

Po’s lost his mind!

Where’s master shifu?

I’ve looked all over for him but I can’t find him.

We’ve got to stop po.

Hey guys, there you are.

Tigress, I was about to clean your room.

Move.

Good form.

good job, mantis.

I–oof–found them–ah!

Quiet!

I had that coming.

Tigress, stop.

This is not the dragon warrior who has been causing all the trouble.

All of you, come with me.

You too, po!

Yes!

And you think this plan will work?

Absolutely!

What plan? Sorry, missed it.

Aren’t crane’s feathers amazing?

If evil po sees his reflection in the mirror of yin and yang,

The two po’s will instantly reunite.

We should be able to get him to do that.

You’re sure he’s on his way here?

get outta the way!

Pretty sure.

This is gonna be so great!

what to wear for po worship?

No you don’t, sweets.

I can guess what happens if I look in that mirror again.

Be careful! If the mirror breaks,

Evil po is here forever.

Hi.

Really? I like that!

This po’s got all of the moves, and none of the sap!

And none of the friends, either!

I’d know that fist anywhere.

Um, guys? Careful, uh, if you want.

Uh, when you hit him, it hurts me!

Well, lucky for you,

We don’t seem to be landing many punches.

wait a minute.

If it hurts me when he gets hit…

Crane, now!

Mantis, go!

nice try, feeble five,

But this po does what he wants to.

And this po does what he needs to.

But–it can’t be! I broke the–

Replica!

Later on, me.

But–what–no!

No!

That… Was… Awesome!

Let’s eat!

It’s kinda weird to think that I have an evil side in me, shifu.

But you also have a good side, po.

They cannot be separated.

This is why we try to remain centered.

It is the balance that gives us strength

And brings peace of mind.

Very funny, shifu.

You’d rather go back to the goat lady?

nah, I’m good.

Ski-doosh!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.