rhino's_revenge

کارتون: سریال پاندای کونگ فوکار / فصل: فصل اول / اپیزود 17

rhino's_revenge

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این اپیزود را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی اپیزود

دره صلح

سرزميني که هزاران شرور بهش حمله کردن

ولي هنوز هم زندگي جريان داشت،

بخاطر وجود قهرمان بلامنازع–

جنگجوي اژدها!

که هميشه دنبال برقراري عدالته

هيچوقت استراحت نميکنه…

راهت با من يکي نيست

جادوگر پليد…

هان؟

روز “جنگجوي اژدها” مبارک!

اوو، آره.

يک روز تمام براي جنگجوي اژدها جشن ميگيرن

که عاليه اگر خودت جنگجوي اژدها باشي…

و تا اونجا که يادمه، هستم!

يه چيزي برات داريم

اووه، کيک لوبيايي.

اگه کيک لوبيايي بخواي،

بايد از پس ما بر بياي

دوتا چيز مورد علاقه من…

غذا و کونگ فو!

مشتو داشته باش!

ببخشيد که بسته بنديش نکردم

برات جالبه؟

ميمون گفت که خوشت مياد

شوخي ميکني؟

معرکه است

ماهيچه ام منقبض شد

بچه ها، اينو ببينين

واسه همينه که بهم ميگن جنگجوي اژدها

پو، مجسمه ساز پادشاهي اومده که

مجسمه پرشکوهت رو بسازه

عاليه

واوو، اين خيلي…

آءء، سرش کجاست؟

هنوز شروع نکردم

آهان.

اوه.

پس حتما سرش توئه!

من تو هنر، تازه کارم

ببين، من چرت و پرت ميگم

ولي، آءء، ميتونيم يه کمي پر جذبه اش کنيم

پر جذبه؟

آره، مثل اين

جنگجويي بزرگ با بالهايي آتشين!

يا يه لاک پشت داناي پير

با بالهايي آتشين!

يا يه درخت…

با بالهاي آتشين؟

واسه چي نه.

فکر کنم که بايد…

بدون بالهاي آتشين باشه

اوه.

اوه، آره

اوه.

اووه!

اوه، صبر کن، نه.

اين ژست هم که بالدار بود

اوو، ببخشيد.

فهميدم چيکار کنم

عاليه

ميرم يه سرري تو روستا بزنم و…

پس آموزشت چي، پاندا؟

ولي استاد شيفو

دارن روستا رو چراغوني ميکنن و

واسه من

طرفدار دارم.

خيلي خوب.

ولي سر موقع تو تمرين امشب بيا.

واوو.

عاليه

سلام به همه

روزت مبارک

چطوري پو

ممنون که مارو از دست “تاي لانگ” رو خلاص کردي

هي چطوري “ژائو”؟

خانم يون، اونو واسه من پوشيدين؟

اوه، پو

بله

هي، پو

ميخواي نمايش کونگ فوي

روز “جنگجوي اژدها” رو ببيني؟

برام اجرا کنين

معرکه بود

برام مثل يه موسيقي بود

بابا؟

منم.

کيه؟

اووه!

اوه، پو، پسر عزيزم

چرا منو ترسوندي؟

اوخ، بابا.

چه خبره؟

متاسفم پسر

از وقتي اون کرگدن زشت اومده تو شهر.

همه چيزام تموم شده

همش اونجا جلوي مغازه ميشينه و مشتري هامو ميترسونه، پو

بزار جنگجوي اژدها اين مشکلو حل کنه

هي، چه خبر رفيق؟

واو.

اين يکي از دنده چپ بيدار شده…

هرچي که هست،اون کرگدنه خوابش مياد

تو چي درباره؟

درباره آتش فروزان قلبم ميدوني؟

داره روح منو سيقل ميده

حرفات قشنگه

ببين، شايد بتونم کمکت کنم

هرچيزي که يه موقعي دوست داشتم

توسط يک آدم شرور، ازم گرفته شد!

شغلم، خونه ام، خانواده ام

مثل گردوغبار تو هوا، پراکنده شدن و

و پخش و پلا شدن

کي اينکار رو کرده؟

يک آدم موزمار

که روحمو مثل نور ماه در خسوف، دزديد؟

يک شيطان که زندگيمو نابود کرد

که با همه وجودم ازش متنفرم…

همون جنگجوي اژدها

ها؟

وای، وای.

تو از جنگجوي اژدها متنفري؟

آره، و وقتي که بفهمم کيه،

اينو تو صورت زشتش هم ميگم

تو اونو نميشناسي؟

نه.

واسه همينم اينجا اومدم

امروز روز جنگجوي اژدهاست

حتما خودشو نشون ميده

خب، شرط ميبندم ازش خوشت مياد

هرگز.

نه بعد از اون کاري که کرد

مگه چيکار کرد؟

يعني، اون حتي ممکنه ندونه که تو از چي حرف ميزني

من يک نگهبان توي زندان “چور-گام” بودم

تاي لانگ از سپر دفاعي ما عبور کرد

بعد از فرار تاي لانگ،

يه جنگجوي احمق اونو شکست داد، جنگجوي اژدها

بخاطر اون، ما تنها زندانيمونو از دست داديم

زندان “چور-گام” تعطيل شد، بسته شد و درش تخته شد

بسته شد

ولي اين که خوبه، نه؟

بسته شد

يعني وقتي تاي لانگ نباشه،

گوش کن ديگه بابا

بدون زنداني، زنداني هم نيست

زندان نباشه، کاري هم نيست

چطوري حاليت نميشه؟

معذرت ميخوام

کارمو از دست دادم

بعدشم خونه و زنم و بچه ها و

دوتا از بهترين دوستام

دمپايي هاي خيلي گرون از منطقه “هائو-جو”

همش بخاطر خودخواهي يک نفر

اوه، من جنگجوي اژدها هستم

تاي لانگ رو شکست دادم

نگام کن.

خيلي معرکه ام

ولي اگه جنگجوي اژدها کاري نميکرد

کل دره صلح نابود ميشد

من که اينجا زندگي نميکنم

من درباره خودم ميگم.

نيازهام

تو مثل زنم حرف ميزني

فقط اون صداش کمتره

من يه جنگجو بودم.

ولي الان يه آدم بي مصرفم

که تو اين لباس قايم شدم

چيزي برام نمونده

جنگجوي اژدها همه چيمو گرفت

خيلي متاسفم

چرا؟

جنگجوي اژدها اينکارو کرد، نه تو

من باري همدردي باهات گفتم

نه اينکه: “متاسفم براي اينکه من بودم که زندگيتو خراب کردم”

چون من نيستم

و اينکارو… نکردم

عذرخواهي برام شغل نميشه

زندگيمو بر نميگردونه

ميدوني چيه؟

ميخوام کمکت کنم زندگيت برگرده

بزار بنويسم

بعدشم يکي يکي خط ميزنيمشون

خوب.

خونه.

شغل.

دوتا دوست بزغاله صميمي

اونا ازم خوششون نمياد

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس کاذب

متنفرم از اينکه نميتونم!

عصبانيت

عاشق کار کردن اينجا ميشي

بابا؟

کيه؟

بابا، اين “هون دون”ـه

خدمتکار جديدتونه

اوه.

ميز 5 ظرف تخم مرغ ميخواد!

آخ.

تا وقتي بتوني رو پاي خودت بايستي، ميتوني اينجا زندگي کني

يه بچه کوچيک اينجا بوده؟

چيزاي باحالي ان، نه؟

واو.

آء، خوب درست شدن

ممنون پو

در موردت اشتباه کردم

فکر کردم که فقط يه پانداي مَنگولي

اون فقط يه پانداي منگول نيست

اون جنگجوي…

باشه، شب بخير

آء، بابا…

نذار “هون دون” بفهمه که من جنگجوي اژدها هستم

ميخوام همينطوري ازم خوشش بياد

فقط بعنوان پو

يه چي آوردم برات

دمپايي

از منطقه “هائو-جائو”

شماره شش

“اسکادوش”!

ببخشيد

من حتي بلد نيستم بشينم

کرگدن منگول!

احمق، خنگ منگول!

هی، هی، هی، هی ، هی

چرا خودتو ميزني؟

کمکم ميکنه

تنها راه خالي کردن عصبانيتمه

آره

خوشبختانه، يه راهي براي خالي کردن فشار عصبانيت دارم

چيزيه که من بهش ميگم: تمرين کونگ فو

خوب، در کونگ فو،

هدف اينه که ضعف هاتو بشناسي

که در مورد تو، عصبانيتته

دروغگو!

من ضعفي ندارم!

هي، هی، هی، هر کسي نقطه ضعف داره

خودم، نميتونم “ضربه چرخشي گردان” رو دفاع کنم

منظورمو فهميدي

کاملا بي دفاع

آره، ولي تو يه پاندايي

حتي اساتيد هم نقطه ضعف دارن

اينو ميگي تا من ناراحت نشم

نه، تک تک 5آتشين هم ضعف دارن

استاد ببري، بغلشه

دم ميمونو بگيري، مرده

مانتيس، نقطه کورش، سمت راسته

افعي، از جلو بهش حمله کن

لک لک، پاهاتو تاب بده

هي. تو چطور اين همه راجع به 5آتشين ميدوني؟

آءء، فقط يه… طرفدارم

همونطوري که تو طرفدار عصبانيت هستي

اوه. آره.

آره.

ميبيني؟

عصباني ميشي

از اول.

دارم عصبيت ميکنم؟

ها؟ ها؟ ها؟

اذيت ميشي؟

اذيت نميشي ولي عصباني ميشي؟

آها، آره.

دارم عصبانيت ميکنم؟

آء ها ها ؟

آره؟ آره؟

عصبانيت. تو خيلي عصباني هستي

از اول

اين چطور؟

دارم عصبيت ميکنم آقاي عصبي؟

ها؟

هنوز نه؟

همم؟ احساس ميکني، ها گرفتي؟

اين، حتما خيلي عطش عصبانيت داري

و داره فوران ميشه

يه آهنگ زمينه هم هست…

ها. آره.

احساس قدرت ميکنم

مثل يه عقاب بزرگ دريايي

که با بالهاي قدرتمندش رو دريا پرواز ميکنه

سرآخر دارم به روياهام ميرسم

تو يه دوست واقعي هستي پو

همه چيو به تو مديونم.

تو، بيا اينجا

اين کاريه که دوست ها ميکنن

به هم کمک ميکنن

و همه چيو به هم ميگن

واسه همين بايد يه چيزي رو بهت بگم

عاليه، چون منم يه رازي رو ميخوام

فقط به خودت بگم؛ چون تنها دوستمي

روياي ويژه منه

که تو برام ممکنش کردي دوست من

عاليه.

تو اول بگو

باشه.

روياي عزيز من اينه که…

الان ميتونم جنگجوي اژدها رو نابود کنم

خوب تو بگو

اوه. آءء…

بهترين آرزوي منم اينه که تو جنگجوي اژدها رو ببيني و

باهاش دوست بشي

فکر خوبيه.

ميتونم باهاش دوست بشم

دقيقا

و بعد بکشمش

يک ساعت ديگه جشن جنگجوي اژدها شروع ميشه

و پو اصلا معلوم نيست کجاست

بريد و پيداش کنيد

از گاري هاي کوفته فروشي شروع کنين!

مطمئن نيستم کشتن جنگجوي اژدها بهترين کار باشه

حتي اگه بتوني پيداش کني

آءء! روز جنگجوي اژدهاست

چرا نه؟

عصبانيت من بي مصرف بود

ولي تو شکوفا کرديش

من دوباره کاشتن يه گل قشنگ

من؟ آءء، نه

البته تو بودي

من شرمنده خودم بودم

ولي حالا ميتونم يکي رو بکشم

ازت ممنونم

اين که چيزي نبود

هي، پو

آره، بود

نه نبود

هي

داري چيزي رو ازم قايم ميکني؟

چي؟

نه

من…چطور ميتونم چيزي رو ازت قايم کنم؟

چي؟

من، همه چيمو ميشه خوند

ها؟

چيزي رو نميتونم قايم کنم

فقط يه آدم عادي که به دوستش کمک کرده

چي؟

دارم خودمو ازت مخفي ميکنم، مگه نه؟

تو جنگجوي اژدها هستي؟

تو بهم دروغ گفتي!

ولي دليل خوبي داشتم

چون از جنگجوي اژدها متنفر بودي

ولي اون آدم خوبيه و يعني خودمم

خوب من خوب بودم و تو ازم خوشت مي اومد

منم جنگجوي اژدها هستم

ساده تر از اونيه که به نظر ميرسه

تو دروغ گفتي تا منو دوست خودت کني

ولي در عوض، قاتل خودتو آموزش دادي

چه دور انديشي جالبي

حالا مبارزه ميکنيم

امکان نداره “هون-دون”

من با دوستام نمي جنگم

ما دوستيم ديگه، آره؟

آره!

نميتوني فرار کني جنگجوي اژدها

کاري ميکنم که مجبور بشي باهام مبارزه کني!

تو يه مبارزه!

خوب پس خوب بود؟

بعدش تهديدم کرد که منو ميکشه

يه کرگدن ميخواست تو رو بکشه،

تو بهش شغل دادي و يه جاي زندگي و

يادش دادي که چطوري بکشتت؟

اوهومم!

يعني…آره

الان “هون-دون” کجاست؟

نميدونم

گفته که مجبورم ميکنه باهاش بجنگم،

ولي چطوري ميتونه؟

پو! کمک!

بابا!

ها ها ها!

بزار بره “هون-دون”

پو!

پو کمکم کن!

بياين به مغازه من

از مردن نجاتم بدين!

تا قبل از ساعت 5 قيمتا نصفه.

حالا باهام مبارزه ميکني جنگجوي اژدها؟

اين بين من و توئه

تنها چيز بين من و تو

مشتيه که از دست من ميخوره بهت!

بابامو بزار پايين، هون دون

نميخوام آسيبي ببيني

تو تنها کسي هستي که از طرف

من آسيب مي بيني

نه، پو

تو ضعف خودتو بهش گفتي

ما حسابشو ميرسيم

نه

بچه ها

يادم رفت

ضعف شما رو هم بهش گفتم.

نقطه کور.

از روبرو.

دم.

قوزک پا

اوه.

نه

فقط يه ترسو پشت دوستاش قايم ميشه

ولي ديگه جايي نيست که قايم بشي

تو منو ميخواي ، نه بابامو!

من اينو نميخوام “هون-دون”

هنوزم فکر مي کنم که دوستتم

پس بزار همينجا تمومش کنيم تا مساوي بشيم

تو نميتوني شکستم بدي

من ضعفتو ميدونم و تو هم ضعف منو درست کردي

اوو، کردم؟

آره، کردي.

اوه!

آره. ولي بهتر بود بهت نميگفتم

من، آء…

دارن مبارزه بين تاي لانگ و پو رو براي روز جنگجوي اژدها بازسازي ميکنن

آه.

اعتراف کن

شکست خوردي

دو جور ميشه بهش نگاه کرد

يک، اينم دو!

روز جنگجوي اژدها!

بسه. بسه

تو…تو…حق با توئه پو

همش حق با من نبوده

من خودخواه بودم

متاسفم

جدا؟

آره. منو ببخش.

دوستيم؟

و براي روز جنگجوي اژدها، برات چيزي آوردم

حتما خوشت مياد

ضربه چرخشي گردان!

ضعف واقعي تو، اين ضربه نيست پو

قلبته

يه قلب گنده کودن، مثل يه گوجه پير

که با عصاره آلو پر شده

حد اقلش من قلب دارم

ها؟

و هرکاري کردم از رو مهربوني بوده

و هرکاري تو کردي اين بود که زندگي خرابتو بندازي تقصير من

و ميدوني چيه.

من عاشق عصاره آلو هستم

اينو داري؟

جاخالي دادم

جاخالي دادم

عاليه

فکر نکنم که فهميدي يا نه

ولي من همه ضرباتتو جاخالي دادم

ميدوني ضعف تو چيه “هون-دون”؟

از دوستي متنفري

بالهاي آتشين!

اوه!

ها؟

شاخ من!

شاخم!

اين يارو هميشه يه چيز واسه نگراني داره

پو، ببين، مجسمه

نجاتم دادي

چرا؟

اين کاريه که…

جنگجوي اژدها…

ميکنه

اين خيلي سنگينه

من کمک تو رو…نميخوام

خوب، پو، از روز خودت لذت بردي؟

آره

احساس بدي نداري از اينکه ضعفمونو

به “هون-دون” گفتي و ما رو تو يه خطر جاني قرار دادي؟

آءء…

البته

احساس وحشتناکي دارم

معذرت ميخوام، شماها رو تو خطر انداختم

عيب نداره

نگران نباش.

مهم نيست

ولي، هي، اين بهترين روز جنگجوي اژدها تو

کل تاريخ نبود؟

بعلاوه اينکه زندان “چور-گام” دوباره باز شد،نه؟

“هون-دون” به آرزوش رسيد

از اول اومدم خونه

سر آخر اومدم خونه

انتقام من مثل يه رود

پر از آهن مذابه که مي چکه و ميسوزونه

مثل آهني که مذاب بشه و بچکه

و بسوزونه

آخ…

تاوانشو خواهي داد، پو

به سزاي عملت ميرسي!

متن انگلیسی اپیزود

The valley of peace.

A land cruelly beset by a thousand villains,

and yet tranquility reigns,

due to a single bodacious hero–

the Dragon Warrior!

Who, in his eternal pursuit of justice,

never rests…

You shall not have your way with me,

demon enchantress…

Huh?

Happy Dragon Warrior day!

Oh, yeah.

A whole day celebrating the Dragon Warrior.

Which is great if you are the Dragon Warrior,

which, last time I checked, I am!

We have something for you.

Ooh, bean cake.

You want the bean cake?

You have to go through us.

my two favorite things–

Food and kung fu!

Here’s my fist!

Sorry, didn’t have time to wrap it.

Is this fun for you?

Monkey said you would like it.

Are you kidding?

It’s awesome.

Wing cramp.

Guys, watch this.

And that’s what makes me the Dragon Warrior.

Po, the imperial sculptor

Is here to capture your… magnificence.

Cool.

Wow, it’s really…

Uh, where’s the head?

I haven’t started.

Ah-ha.

Oh.

So the head’s on the inside.

I’m sort of new to art.

Uh, look, and I’m just spitballing here,

But, uh, maybe we should do one with a bit more sizzle.

Sizzle?

Yeah, like this.

A big dragon with flaming wings!

Or I could do a wise, old turtle

With flaming wings!

Or a tree…

With flaming wings?

Don’t see why not.

I think it needs to be a little more…

Without flaming wings.

Oh.

Oh, right. Oh.

Ooh!

Oh, wait, no.

That one has flaming wings.

Ooh, sorry.

I get the idea.

Sweet.

Well, I’m gonna go head down to the village, and, uh…

What about your training, panda?

But, master Shifu,

They’re, like, hanging streamers and stuff

For me.

I have fans.

Very well.

But be back in time to train tonight.

Whoa.

Cool.

Hey, everybody.

Happy Dragon Warrior day.

Hey, Po.

Thanks for getting rid of Tai Lung.

Hey there, Zhao.

Did you wear that for me, mrs. Yoon?

Oh, Po.

Yes.

Ooh, hey, Po,

You want to see our kung fu routine

for the Dragon Warrior parade?

Lay it on me.

That was awesome.

It was like music to my eyeballs.

Dad?

It’s me.

Who’s there?

Ooh!

Oh, Po, my beloved son.

Why did you scare me like that?

Ow, Dad.

What’s going on?

Oh, I’m sorry, son.

I’ve been on edge ever since that hideous rhino walked into town.

Always sitting on the curb in front of the shop.

He’s scaring away all my customers, Po.

Let the Dragon Warrior take care of it.

Hey, what’s up, friend?

Whoa.

Someone woke up on the wrong side of the…

Whatever it is that rhinos sleep on.

What would you know about anything?

About the charred, burned insides of my hurt?

Searing the seared rubble of my soul!

You talk pretty.

Look, maybe I can help you.

Ah, Everything that I once loved

Was ripped away from me by an evil fiend!

My job, my home, my family

were all scattered to the wind like dust and dirt,

and the wind is scattered.

Who would do such a thing?

The despicable snake

who stole my soul like an eclipsed moon of pain?

The evil monster that made my life a living spanking,

who I hate with all my being is…

the Dragon Warrior.

Huh?

Whoa, whoa.

You hate the Dragon Warrior?

Yes, and as soon as I find out who he is,

I’ll tell him to his ugly face.

You mean you don’t know?

No.

That’s why I’m here.

It’s Dragon Warrior day.

He’s got to show up.

Well, I bet you’d like him.

Never.

After what he did.

What did he do?

I mean, he may not even know he “dood” it.

I was a guard at Chor Ghom prison.

Right up front in the front line of defense against Tai Lung up front.

After Tai Lung escaped,

he was defeated by that idiot, the Dragon Warrior.

Because of him, we lost our only prisoner.

Chor Ghom was shut down, closed, boarded up.

Shut down.

But that’s good, right?

Closed.

I mean, no more Tai Lung.

You’re not even listening.

No prisoner means no prison.

No prison means no job.

How can you not understand that?

Sorry.

I lost my job.

Then my house, my wife, my kids,

Two close goat friends,

A pair of slippers from the hao jao region.

All because of one guy’s huge ego.

“Ooh, I’m the Dragon Warrior”.

“I’ll destroy Tai Lung.

Look at me.

I’m awesome”.

But if the Dragon Warrior hadn’t done something,

The whole valley of peace would have been destroyed.

I don’t live in the Valley of peace.

I’m talking about me.

My needs.

You sound just like my wife.

Except she had a deeper voice.

I used to be a warrior.

Now I’m just a doughy guy

With really scaly, dry skin.

I have nothing.

The Dragon Warrior took it all away.

I’m so sorry.

Why?

Dragon Warrior did it, not you.

I mean, like, sorry sympathetic,

Not “sorry I’m the guy who ruined your life,”

Which I’m not.

And I didn’t… Do… That.

“Sorry” doesn’t get me a job.

Doesn’t get my life back.

You know what?

I’m gonna help you get your life back.

Let’s make a list.

Then we just knock things off it as we go.

Okay.

House.

Job.

Two goat friends.

They never liked me.

Self-esteem.

Stupid self-esteem.

I hate you for not me having you!

Anger issues.

You’re gonna love working here.

Dad?

Who’s there?

Uh, dad, this is Hundun.

He’s your new waiter.

Oh.

Table five needs egg rolls!

Ow.

And you can stay here until you’re back on your feet.

Did a small child live here?

Cool stuff, right?

Whoa.

Uh, limited editions.

Thanks, Po.

I misjudged you.

I thought you were just some dumb panda.

He’s not just a dumb panda.

He’s the dragon–

O’kay, good night!

Uh, dad…

Let’s not mention me being the Dragon Warrior to Hundun.

I just want him to get to like me.

As Po.

Got you something.

Slippers.

From the Hao Jao region.

Item number six.

Skadoosh.

Sorry.

I can’t even sit down right.

Dumb rhino!

Stupid, idiotic dumbness!

Hey, hey, hey, hey, hey.

What are you beating yourself up for?

It helps me.

It’s the only thing that relieves my rampant anger.

Yeah.

Luckily, I have just the thing for unbridled rage.

It’s a little thing I like to call kung fu training.

Okay, so in kung fu,

The goal is to address your weakness,

Which, in your case, happens to be your temper.

Liar!

I have no weaknesses!

Hey, hey, hey, everyone has weaknesses.

Me, I can’t defend against the swirling lynx round kick.

See what I mean?

Completely defenseless.

Yeah, but you’re just a panda.

Even the masters have weaknesses.

You’re just saying that because I’m pathetic.

No, Every single one of the Furious Five has a weakness.

Master Tigress, it’s the armpit.

Grab Monkey’s tail, he’s a goner.

Mantis, blind spot on the right.

Viper, frontal attack.

Crane, sweep the leg.

Hey. How come you know so much about the Furious Five?

Uh, just a…Fan.

Like you’re a fan of unbridled rage.

Oh. Yeah.

Yeah.

See?

You got mad there.

Let’s go again.

Am I making you mad?

Huh? Huh? Huh?

Does that hurt?

Doesn’t hurt, but it makes you mad, doesn’t it?

Uh-huh, Yep.

Making you mad?

Uh-huh-huh?

Am I? Am I?

Anger. You’re too angry.

Do it again.

How about that?

Am I making you mad, mr. Ragey?

Huh?

You feel that?

Hmm? Do you see that?

That’s–that’s just like the rage that burns!

And it’s coming up!

And the background singers like–

Ha. Yeah.

I feel powerful.

Like a great sea eagle

soaring over the sea with my wing power.

Like I could finally achieve my dreams.

You are a true friend, Po.

I owe you everything.

Come here, you.

That’s what friends do.

They–they help each other,

and they tell each other everything.

That’s why there’s something I need to tell you.

That’s great, because I have a secret

that I could only tell you now, because you’re my friend.

It’s my special dream,

And you made it possible, friend.

That’s sweet.

You go first.

Okay.

My special dream is…

I’m going to destroy the Dragon Warrior.

Now you go.

Oh. Uh…

My special dream was to have you meet the Dragon Warrior

and be friends.

That’s a great idea.

I could be friend him.

Exactly.

And then kill him.

The Dragon Warrior festival starts in an hour,

And Po is nowhere to be seen.

I need you to find him.

Start with the dumpling carts!

I’m not sure killing the Dragon Warrior’s a good idea.

if you ever find out who he is.

Aah! Dragon Warrior day.

Why not?

My rage used to be like a rotting fish.

Then you turned it into a blossom.

Like a beautiful, death-dealing azalea.

Me? Uh, nah.

You sure did.

I used to just feel sorry for myself.

Now I can actually kill someone.

Thanks to you.

It was nothing.

Hey, Po.

Yes, it was.

No, it wasn’t.

Hey.

Are you trying to hide something from me?

What?

No.

What–what could I possibly be hiding from you?

Huh?

I mean, I’m an open book.

Huh?

Uh, nothing to hide.

Just a regular guy who helps his friends.

Huh?

I’m standing right behind me, aren’t I?

You are the Dragon Warrior?

You lied to me!

But for good reason,

Because you hated the Dragon Warrior,

But he’s nice and I’m him,

So I was nice and you like me,

And I’m the Dragon Warrior.

It’s less complicated than it sounds.

You lied to make me your friend,

But instead you trained your assassin.

Uh, interesting perspective.

Now we fight.

No way, Hundun.

I don’t fight friends.

We are friends, right?

Yah!

You can’t run, Dragon Warrior!

I will find a way to make you fight me!

In a fight!

So we’re good?

And then he threatened a kill me.

There’s a rhino who wants you dead,

So you got him a job, a place to live,

And taught him how to kill you?

Yeah.

I mean…Yeah.

Where is Hundun now?

I don’t know.

I mean, he said he was gonna make me fight him,

Which–how could he do that?

Po! Help me!

Dad!

Ha ha ha!

Let him go, Hundun.

Po!

Po, help me!

Eat at mr. Ping’s noodle shop.

Save me from certain demise!

Everything half off before 5:00.

So willing to fight me now, Dragon Warrior?

This is between you and me.

The only thing between you and me

Will be my fist, coming from me, punching you!

Put my dad down, Hundun.

I don’t want to hurt you.

You’re the one who will feel the hurt

From my hurting you.

No, Po.

You taught him your weakness.

We’ll handle this.

No.

Uh, guys!

I forgot.

I accidentally told him your weaknesses too.

Blind spot.

Front.

Tail.

Ankle.

Oh.

No.

Only a coward would hide behind his friends.

But there’s nowhere to hide now.

You want me, not my dad!

I don’t want this, Hundun.

I still think of you as my friend.

So let’s just stop now and call it even.

You can’t beat me.

I know your weakness, and you cured me of mine.

Oh, did I?

Yes, you did.

Oh! Yeah. Probably shouldn’t have done that.

I, uh…

They’re reenacting the battle between Po and Tai Lung for Dragon Warrior day.

Oh.

Admit it.

You are defeated.

There’s two schools of thought on that.

One, and two!

Dragon Warrior day!

Stop. Stop.

You–you– you’re right, Po.

It’s not all about me.

I’ve been so selfish.

I’m sorry.

You are?

Yes. Forgive me.

Friends?

I even got you something for Dragon Warrior day.

I think you’ll like it.

A swirling lynx round kick!

Your real weakness, Po, is not the kick.

it’s your heart.

It’s as big and sappy as an old sappy plum tree

Filled with plum sap.

At least I have a heart.

Huh?

But all I’ve done is been kind,

And all you’ve done is blame me for your rotten life.

And guess what.

I love plum sap.

How about that?

I dodged the kick.

I dodged the kick!

Sweet.

Not sure if you realize this,

But I just dodged all your swirling lynx round kicks.

You know what your weakness is, Hundun?

You stink at friendship.

Flaming wings!

Oh!

Huh?

My horn!

My horn!

It’s always something with this guy.

Po, look, the statue.

You saved me.

Why?

That’s what…

The Dragon Warrior…

Does.

Oh, this is heavy.

I don’t need your…Help.

So, Po, did you enjoy Dragon Warrior day?

Yeah.

Hey, not feeling bad that you exposed our weaknesses

To Hundun and put us in mortal danger?

Uh…

Of course.

I feel terrible about that.

I’m sorry, I put you guys in danger.

It’s okay.

Ah, don’t worry about it.

It’s okay.

But, hey, wasn’t it the best Dragon Warrior day ever

In the history of all time?

Plus they reopened Chor Ghom prison, right?

Hundun got his wish.

Home again.

Finally home.

My revenge will be like a poison river

Of molten iron which drips and burns

Like iron that has been melted and now drips.

And burns.

Aw…

You’re gonna pay, Po.

You’re gonna pay!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.