کاربرد ویرگول- از بهم ریختگی در شبه جمله ها و بخشهای متمایز جمله پیشگیری می کند

دوره: تافل iBT / فصل: TOEFL Writing - Grammar and Usage / درس 15

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

کاربرد ویرگول- از بهم ریختگی در شبه جمله ها و بخشهای متمایز جمله پیشگیری می کند

توضیح مختصر

از موافقان، بیشتر درباره ویرگول بیاموزید! راههای زیادی برای استفاده مناسب از ویرگول در جمله وجود دارد (به هر حال ویرگول یکی از نشانه‌های اصلی است). این درس را تماشا کنید تا برخی از دامهای رایجتر که دانش‌آموزان هنگام تلاش برای استفاده از ویرگول در جای مناسب، در آنها گرفتار می‌شوند، بیاموزید.

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

از به هم ریختگی بپرهیزید

دانستن محل مناسب ویرگول می‌تواند دشوار باشد و دلیلش این است که جملات به ظاهر مشابه، نیاز به کاربردهای مختلف ویرگول دارند. اگر نمی‌دانید ویرگول باید کجای جمله قرار بگیرد، جمله را با صدای بلند بخوانید و به محل طبیعی مکث توجه کنید. در برخی موارد حتی این کار هم فایده‌ای ندارد.

از ویرگول برای جداکردن شبه جمله‌های مستقل استفاده کنید

معمولاً وقتی حرف ربطی مانند and دو بخش جمله را به هم پیوند می‌دهد، بین آنها ویرگول لازم نیست مانند جمله‌ی I like swimming through fire and juggling bobcacts. با این حال هر وقت که در یک جمله دو شبه جمله ی مستقل داشتید (شبه جمله مستقل شبه جمله‌ای است که حداقل یک فاعل و یک فعل دارد که می‌تواند به تنهایی به شکل یک جمله بیاید)، جدا کردن آنها به چیزی بیش از یک ویرگول نیاز دارد. در عوض باید آنها را با یک نقطه ویرگول، دونقطه یا ویرگول و سپس یک حرف ربط همپایه ساز از هم جدا کرد مانند جمله ی:

I like swimming through fire, but I love juggling bobcats.

اگر نوشتید:

I like swimming through fire, I love juggling bobcats.

مرتکب خطایی دستوری به نام قطعات متصل با ویرگول شده‌اید. با این حال هر چند تا ویرگول و حرف ربط همپایه‌ساز که می‌خواهید اضافه کنید و (برای اینکه یادتان بماند کدام حروف ربط، همپایه‌ساز هستند از کلمه‌ی یادآور FANBOYS (for, and, nor, but, or) استفاده کنید) بدین ترتیب آماده هستید.

I ran to stop him, for he was letting the dragon level Tokyo.

از ویرگول برای جداکردن اجزای غیرضروری استفاده کنید

جملات از شبه جملات ضروری و غیرضروری تشکیل می‌شوند (نام دیگر شبه‌جمله‌ی اصلی، شبه‌جمله‌ی ضروری است). وقتی یک شبه‌جمله‌ی غیرضروری در جمله دارید، باید با ویرگول توازن برقرار شود. مثالی می‌زنیم:

Jonathan, though he was destined to become King of the Spider-People, just wanted to be an accountant.

در این جمله، بخش میانی though he was destined to become King of the Spider-People می‌تواند براحتی از جمله کنار گذاشته شود و باز هم جمله معنا داشته باشد- یعنی به این صورت بنویسیم: Jonathan just wanted to be an accountant. بنابراین این شبه‌جمله‌ی میانی غیرضروری است و باید با ویرگول در یکی از دو طرف جمله موازنه شود. یک شبه‌جمله‌ی غیرضروری نمی‌تواند به تنهایی در جمله بیاید و این یکی از روشهای تشخیص آن است که آیا به آن ویرگولها نیاز دارد یا نه.

می‌توانید با استفاده از خط تیره بین شبه‌جمله‌های غیرضروری توازن برقرار کنید مانند: Jonathan- though he was destined to become King of the Spider-People- just wanted to be an accountant. قانون همان است و وقتی آن را می‌خوانید کاملاً شبیه است و تنها تفاوتش آن است که خطهای تیره، شبه‌جمله‌های غیرضروری را برای خواننده برجسته‌تر می‌کند و وقتی می‌خواهید خاص بودن جزء یا ویژگی‌ای خاص را نشان دهید، درستتر است.

از ویرگول برای جدا کردن بخشهای متضاد استفاده کنید

وقتی دو بخش جمله با هم متضاد هستند، باید بین آنها ویرگول بگذارید. این حالتی است که برای جداکردن شبه جمله‌ها نیاز به حرف ربط یا نقطه ویرگول ندارید. برای مثال:

He was laughing at you, not with you.

The samurai was reserved, almost stoic.

مورد خاص دیگری مانند این، زمانی است که بخواهید مکثی طبیعی را نشان دهید (به هر حال، این کاربرد اصلیِ ویرگول و نمود صوتی آن در کلام است) مانند: You’ve been paying close attention to this lesson, haven’t you? وقتی در پایان جمله سوالی به این شکل مطرح می‌کنید، نیاز به یک ویرگول دارید.

از ویرگول برای از بین بردن ابهام استفاده کنید

در درس قبلی، هنگام صحبت درباره ویرگول آکسفورد (ویرگولی که وقتی توالی‌ای از چند چیز را برمی‌شمرید، بلافاصله قبل از حرف ربط قرار می‌گیرد)، در این مورد کمی توضیح دادیم و قانون کلی همانند قانون خاص در آن مورد است. اگر گذاشتن ویرگول، جمله را واضحتر می‌کند، آن را بگذارید. اگر نه آن را نگذارید. بگذارید نگاهی به یک مثال کلیدی و نحوه‌ی تأثیر ویرگول بر آن بزنیم:

When prepping for space flight practice is essential.

همین الان یک جمله به هم چسبیده داریم. باید علامتی اینجا باشد اما اینکه ویرگول را کجا بگذاریم کاملاً معنای جمله را تغییر می‌دهد. اگر اینجا بگذاریم:

When prepping for space, flight practice is essential.

معنای آن با حالت دوم فرق دارد:

When prepping for space flight, practice is essential.

جمله اول یعنی تمرین پرواز بخشی ضروری از آمادگی برای رفتن به فضا است. جمله ی دوم معنایی مبهم‌تر دارد- در حقیقت نمی‌دانیم برای رفتن به فضا به چه نوع تمرینی نیاز دارید. این تمرین می‌تواند از نوع space flight practice باشد اما ممکن هم هست نباشد. محل گذاشتن ویرگول بی‌تردید بر شفافیت معنای جمله اثر می‌گذارد.

خلاصه درس

وقتی نوبت به کاربرد ویرگول می‌رسد، تمرین موجب کسب مهارت می‌شود، اما چند قاعده را یادتان باشد (و اگر نیاز به یادآوری داشتید به اینجا برگردید) تا آمادگی خود را حفظ کنید. یادتان باشد:

  • می‌توانید از یک ویرگول و حرف ربط برای جداکردن دو شبه‌جمله‌ی مستقل استفاده کنید مانند این جمله: Globulon loves conquering tiny planets, but his partner, Terry, prefers gardening.

  • همیشه می‌توانید از ویرگول برای برقراری توازن بین بخشهای غیرضروری جمله استفاده کنید مانند: Silencio and Cubo, the famous mine duo, were set to perform on stage that night.

  • می‌توانید از ویرگول برای برقرار توازن بین بخشهای متضاد یک جمله استفاده کنید مانند: Yeti isn’t evil, just misunderstood.

  • همچنین باید هنگامی که ویرگول مانع ابهام می‌شود آن را بگذارید و وقتی موجب ابهام می‌شود آن را بردارید.

متن انگلیسی درس

Avoid Confusion

Knowing where to put commas in a sentence can be tricky, especially because seemingly similar-looking sentences require different comma usages. Oftentimes, it helps to verbalize the sentence out loud if you’re not sure where the commas are supposed to go, listening to where you would naturally pause. In some instances, however, even that won’t work.

Use Commas to Separate Independent Clauses

Normally, when there are only two pieces of a sentence connected by a conjunction like ‘and,’ you wouldn’t need a comma in between them - as in, ‘I like swimming through fire and juggling bobcats.’ However, any time you have two independent clauses in the same sentence - an independent clause being a clause with at least one subject and one verb that can stand on its own as a sentence - they need more than just a comma to separate them. Instead, they have to be separated by either a semicolon, a colon, or a comma accompanied by a coordinating conjunction - as in, ‘I like swimming through fire, but I love juggling bobcats.’

If you wrote:

I like swimming through fire, I love juggling bobcats.

you would be committing a grammatical error called a comma splice. However, add any comma plus a coordinating conjunction - you can use the mnemonic FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, and so) to remember which conjunctions are considered coordinating conjunctions - and you’re all set.

I ran to stop him, for he was letting the dragon level Tokyo.

Use Commas to Separate Non-Essential Elements

Sentences are made up of essential and non-essential clauses (another name for the main clause is the essential clause). When you’ve got a non-essential clause in a sentence, it needs to be offset with commas. Here’s an example:

Jonathan, though he was destined to become King of the Spider-People, just wanted to be an accountant.

The middle part there, ‘though he was destined to become King of the Spider-People,’ can easily be pulled out of the sentence and the sentence will still make sense - that is, it would read, ‘Jonathan just wanted to be an accountant.’ Therefore that middle clause is non-essential, and it needs to have commas offsetting it on either side. A non-essential clause also can’t stand on its own as a sentence, which is one way to help you decide whether it needs those commas or not.

You can also offset non-essential clauses with dashes, as in, ‘Jonathan - though he was destined to become King of the Spider-People - just wanted to be an accountant.’ It’s the same rule, and it sounds pretty similar when I read it, except that the dashes pop the non-essential element out more for the reader and are therefore more appropriate when you want to highlight that a certain element or characteristic is particularly special.

Use Commas to Separate Contrasting Parts

You should also place a comma when two parts of the sentence contrast each other. This is a case where you don’t need a conjunction or a semicolon to separate the clauses. For instance:

He was laughing at you, not with you.

The samurai was reserved, almost stoic.

Another special case like this is when you want to indicate a natural pause (this is the primary use of the comma and how it sounds in our speech, after all) - as in: ‘You’ve been paying close attention to this lesson, haven’t you?’ You will need a comma when you ask a question at the end of a sentence in this manner.

Use Commas to Eliminate Confusion

We touched on this a little bit in the previous comma lesson when we talked about the Oxford comma - that’s the one that appears last before the conjunction when you’re writing a list of things - and the general rule is the same as the specific was in that case. If putting a comma in makes the sentence clearer, then put it in. If it doesn’t, leave it out. Let’s look at one key example and how commas affect it.

When prepping for space flight practice is essential.

Right now, we’ve got a run-on sentence. There needs to be some punctuation in here, but where we put the comma completely changes the meaning of the sentence. If we put it here:

When prepping for space, flight practice is essential.

the meaning is different than if we put it here:

When prepping for space flight, practice is essential.

The first sentence suggests that flight practice is an essential part of getting ready to go to space. The second sentence suggests something a little more nebulous - we don’t actually know what kind of practice you need to go to space. It could be ‘space flight practice,’ but it might not be. Where you put the comma decidedly changes how clear the meaning of the sentence is.

Lesson Summary

When it comes to comma usage, practice makes perfect, but keep in mind a few rules (and refer back here if you need to for a refresher) and you’ll be in good shape. Remember that:

You can use a comma and conjunction to separate two independent clauses - as in, ‘Globulon loves conquering tiny planets, but his partner, Terry, prefers gardening.’

You can always use commas to offset the non-essential parts of a sentence - as in, ‘Silencio and Cubo, the famous mime duo, were set to perform on stage that night.’

You can use commas to offset contrasting parts of a sentence , such as, ‘The Yeti isn’t evil, just misunderstood.’

You should also include the comma when it clears up confusion, and omit a comma when it makes the sentence less clear .

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.