شبه جمله های مستقل و وابسته- وابستگی و همپایگی

توضیح مختصر: این درس درباره‌ی شبه‌جمله‌های مستقل و وابسته و نحوه شکلگیری جمله از آنها است. شبه‌جمله‌های وابسته همانطور که از اسمشان پیداست، به سایر اجزای جمله وابسته هستند. از سوی دیگر، شبه‌جمله‌های مستقل می‌توانند به تنهایی بیایند. در این درس بیشتر بدانید.

زمان مطالعه: 12 دقیقه

سطح: خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدئویی

ترجمه‌ی درس

شبه‌جمله‌های مستقل

شبه‌جمله‌ی مستقل ساده‌ترین جمله‌ای است که می‌توانید بنویسید.

I love you.

My uncle is in jail.

Don’t eat that pinecone.

کوچکترین حالت شبه‌جمله‌ی مستقل از یک فاعل و یک فعل تشکیل می‌شود که می‌تواند به صورت یک جمله‌ی تنها بیاید. مروری کوتاه: فاعل، فرد، مکان، ایده یا چیزی است که کاری انجام می‌دهد یا حالتی در جمله دارد. با یافتن فعل ( یعنی بخشی از جمله که کاری را انجام می‌دهد)، و سپس با توجه به چیزی که فعل جمله را انجام داده است، فاعل را پیدا کنید. اگر نمی‌فهمید، همانجا بمانید. در جمله‌ی اول فعل love است و چیزی که فعل love را انجام می‌دهد، I است، پس I فاعل است.

با اینحال، اینکه دو شبه‌جمله‌ی مستقل می‌توانند به تنهایی بیایند، به این معنا نیست که باید تنها بیایند. اگر بخواهید بگوئید وقایع مستقل رابطه‌ی تنگاتنگی با هم دارند، می توانید دو شبه‌جمله‌ی مستقل را با یک ویرگول و یک حرف ربط همپایه‌ساز و یا با یک نقطه ویرگول و یک قید ربطی به هم پیوند دهید (حرفهایم را دنبال کنید). حروف ربط همپایه‌ساز را به راحتی می‌توانید با کلمه‌ی اختصاری FANBOYS به یاد بیاورید (for, and, nor, but, or, yet, so).

برای مثال:

I am at the front door, but I am not with the police.

I am at the front door و I am not with the police دو شبه‌جمله‌ی مستقل هستند که با حرف ربط همپایه‌ساز but به هم پیوند داده شده‌اند.

می‌توانید دو شبه‌جمله‌ی مستقل را با یک نقطه‌ویرگول و یک قید ربطی (قیدی که می‌تواند دو فکر را به هم ربط دهد) به هم پیوند دهید. برای مثال:

I am at the front door; incidentally, I’ve swallowed my key.

یا قید را حذف کنید:

I am at the front door; I am the pizza deliveryman.

هر دوی این شبه‌جمله‌های مستقلِ پیوند داده شده، می‌توانند نقش جمله‌ای مستقل را ایفا کنند اما نقطه‌ویرگول، اقدامها را به هم پیوند می‌دهد تا رابطه‌ای نزدیکتر را نشان دهد. اگر چیزی برای پیوند دادن آن دو ندارید (یک حرف ربط یا نقطه ویرگول)، جمله‌ای به هم چسبیده نوشته‌اید. مانند این:

I am at the front door I am the pizza deliveryman.

شبه‌جملات وابسته

از طرف دیگر، شبه‌جمله‌ی وابسته به تنهایی یک جمله‌ی کامل محسوب نمی‌شود. این شبه‌جمله باید به شبه‌جمله‌ای مستقل افزوده شود و اسمش هم به همین دلیل، شبه‌جمله‌ی وابسته است زیرا وابسته به شبه‌جمله‌ی مستقل (یا اصلی) است. شبه‌جمله‌ی وابسته نیز یک فاعل و یک فعل دارد. این مثال را ببینید:

I love you because I am blind.

اینجا شبه‌جمله‌ی وابسته because I am blind است فعل آن am و فاعل آن I است اما because I am blind نمی‌تواند نقش جمله‌ای مستقل را ایفا کند. بنابراین به شبه‌جمله‌ی مستقل I love you وابسته است. Because شبه‌جمله‌ی وابسته را به شبه‌جمله‌ی مستقل پیوند می‌دهد و حرف ربط وابسته‌ساز نامیده می‌شود (حروف ربط وابسته‌ساز می‌توانند به شبه جمله‌های مستقل نیز وصل شوند اما بعداً به آن خواهیم پرداخت).

در اینجا دو نمونه‌ی دیگر از جملاتِ تشکیل شده از شبه‌جمله‌ی مستقل و وابسته به کمک یک حرف ربط وابسته‌ساز را آورده‌ایم. (فهرست کاملی از تمامی حروف ربط وابسته‌ساز در انتهای متن همین درس آمده است.)

I survived the shipwreck, although I lost all my luggage.

I survived the shipwreck, as I am Aquaman.

می بینید که I survived the shipwreck مهمترین منظور جمله است و با این وجود هر یک از آنها معنای جمله را کمی متفاوت کرده است. هیچ کدام از دو شبه‌جمله‌ی وابسته (as I am Aquaman و although I lost all my luggage) نمی‌توانند به تنهایی بیایند (حتی اگر او آکوامن باشد).

نکته‌ی مهمی که باید اینجا یادتان باشد این است که همیشه لازم نیست شبه‌جمله‌ی وابسته بعد از شبه‌جمله‌ی مستقل بیاید- می‌تواند قبل از آن هم بیاید. برای مثال:

As I am Aquaman, I survived the shipwreck.

این جمله باز هم درست است اما شبه‌جمله‌ی وابسته اول آمده است. اما باز هم بگویم که اصلاً نمی‌تواند تنها بیاید. مانند جری مگوایر برای کامل شدن خود به شبه‌جمله‌ی مستقل نیاز دارد.

شبه‌جمله‌ی وابسته را می‌توان با ضمایر موصولی نیز به هم پیوند داد. ضمایر موصولی عبارتند از who، whom، whoever، whose، that، which، whichever و whosever. برای مثال:

The man who was in jail confessed.

در این جمله who was in jail شبه‌جمله‌ی وابسته است –نوعی که شبه‌جمله‌ی وصفی نامیده می‌شود زیرا نقشی شبیه یک صفت دارد. The man confessed اینجا شبه‌جمله‌ی مستقل خواهد بود در حالیکه who was in jail جزئیاتی توصیفی اضافه می‌کند. به هر حال کار صفت، افزودن جزئیات توصیفی است. پس باید بگوییم: چه نوع مردی است؟ مردی است که در زندان است (It’s the man who was in jail).

شبه‌جمله‌ی اسمی و شبه‌جمله‌ی قیدی انواع دیگری از شبه جمله‌ هستند که کاری شبیه به اسم و قید می‌کنند اما در قالب شبه‌جمله‌ای کامل. برای مثال در جمله‌ی I drink soda when I’m sad، بخش when I’m sad یک شبه‌جمله‌ی قیدی وابسته است زیرا تمام این شبه‌جمله، فعل drink و فاعل آن I را توصیف می‌کند.

با‌این‌حال (اطلاع از) این تفاوتها در مقایسه با توانایی شناختن شبه‌جملات مستقل و وابسته در درجه ی دوم اهمیت قرار می گیرند، پس از آنها چشمپوشی می‌کنیم. اما اگر بخواهید بیشتر بیاموزید، بدانید که آنها وجود دارند.

سبک

صرف نظر از دستور زبان درست (سعی می‌کنیم از این عبارت استفاده نکنیم چون همه از آن متنفرند)، دلیل اینکه باید شبه‌جمله‌های خود و نحوه کارشان را بشناسید، این است که بتوانید دارای سبک بنویسید زیرا نحوه‌ی پیوند شبه‌جملات، احساسی را که جمله به خواننده منتقل می‌کند، تغییر می‌دهد. برای مثال قبلاً گفتم که می‌توانید از یک حرف ربط وابسته‌ساز نه تنها برای پیوند شبه‌جمله‌های مستقل و وابسته بلکه برای پیوند دو شبه‌جمله‌ی مستقل استفاده کنید، اما شاید دلیلش مشخص نباشد. خوب دلیلش این است.

Jason raised his machete. Suzy Rae screamed.

جمله‌ی خوبی است اما کمی درهم و بر هم است. با اینحال یک حرف ربط وابسته‌ساز مانند as یا while اضافه کنید و ناگهان صحنه عوض می شود.

Jason raised his machete while Suzy Rae screamed.

می بینید؟ بسیار بهتر نشد؟

See? Much better!

مرور درس

 1. یادتان باشد هم شبه‌جمله‌های مستقل و هم وابسته فاعل و فعل دارند.
 2. فقط یک شبه‌جمله‌ی مستقل می‌تواند به تنهایی در جمله بیاید.
 3. شبه‌جمله‌های وابسته، به تنهایی جملاتی ناقص هستند و برای کامل شدن نیاز به یک شبه‌جمله‌ی مستقل دارند.
 4. شبه‌جمله‌های مستقل با استفاده از حروف ربط همپایه‌ساز و وابسته‌ساز به هم پیوند داده می‌شوند.
 5. برای به خاطر آوردن حروف ربط همپایه‌ساز FANBOYSرا یادتان باشد.
 6. از آنجا که شبه‌جمله‌های مستقل می‌توانند به عنوان جمله مستقل بیایند، دو شبه‌جمله‌ی مستقل را می‌توان با یک نقطه‌ویرگول و سپس یک حرف ربط قیدی- و یا فقط یک نقطه ویرگول به هم پیوند داد.
 7. به طور کلی شبه‌جمله‌های وابسته با استفاده از حروف ربط وابسته‌ساز یا ضمایر موصولی به شبه‌جمله‌های اصلی پیوند داده می‌شوند.

اهداف درس

پس از تماشای این درس باید بتوانید:

 • شباهتها و تفاوتهای شبه‌جمله‌های مستقل و وابسته را بگوئید
 • مثالهایی از حروف ربط همپایه‌ساز، حروف ربط وابسته‌ساز و ضمایر موصولی بزنید.
 • چگونگی و زمان استفاده از حروف ربط و ضمایر موصولی را درک کنید.
 • بین شبه‌جمله‌های وصفی، اسمی و قیدی تمایز قائل شوید.

متن انگلیسی درس

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.

📍 شما در حال مشاهده درس 18 در فصل 6 از دوره زیر هستید:

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

1. چطور خوب بنویسیم- چه چیز نوشته را خوب می کند؟

2. زمان افعال و هماهنگی فاعل و فعل

3. ضمیر شخصی چیست؟

4. ویرگول- کاربرد صحیح و قواعد اصلی

5. استفاده از دونقطه، نقطه ویرگول و نقطه

6. چطور از اصطلاحات و افعال مرکب در نوشتار استفاده کنیم

7. چگونه جملاتی شفاف بنویسیم

8. چگونه از واژه گزینی خوب در نوشته هایمان استفاده کنیم تا سبک، لحن و دیدگاه خود را ایجاد کنیم.

9. چطور فاعل یک جمله را تشخیص دهیم؟

10. ذهن انگیزی چیست؟

11. روشهای رسیدن به مفاهیم عالی از طریق ذهن انگیزی

12. ساختارهای متعادل- چطور جملات متعادل را نوشته و شناسایی کنیم

13. تکه جمله (جملات ناقص)، قطعات متصل با ویرگول و جملات چسبیده به هم

14. هماهنگی فاعل و فعل- استفاده از اسمهای خاص و ضمایر مفرد و جمع

15. کاربرد ویرگول- از بهم ریختگی در شبه جمله ها و بخشهای متمایز جمله پیشگیری می کند

16. هماهنگی در جمله- اجتناب از مالکیت جمعی اشتباه

17. ساختار جمله- جملات چندساختاری را تشخیص داده و از آنها اجتناب کنید

18. شبه جمله های مستقل و وابسته- وابستگی و همپایگی 👁

20. چگونه جملات منطقی بنویسیم و از مقایسه های اشتباه بپرهیزیم

21. معرفهای نابجا و ساختارهای معلق کدامند؟

22. حالت معلوم و مجهول

23. چگونه جملات ربطی بنویسیم و به کار ببریم

24. جمله کامل- مثال و تعریف