هماهنگی فاعل و فعل- استفاده از اسمهای خاص و ضمایر مفرد و جمع

دوره: تافل iBT / فصل: TOEFL Writing - Grammar and Usage / درس 14

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

هماهنگی فاعل و فعل- استفاده از اسمهای خاص و ضمایر مفرد و جمع

توضیح مختصر

هماهنگی فعل و فاعل دشوار است. یاد بگیرید که کدامیک از اسمهای خاص یا ضمایر مفرد یا جمع هنگام تلاش برای نوشتن مقاله‌ای با دستورزبان خوب، احتمالاً شما را دچار مشکل می‌کنند.

  • زمان مطالعه 7 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

هماهنگی فاعل و فعل

حتی اگر قواعد اصلی هماهنگی فاعل و فعل را بلد باشید، باید بدانید که زبان انگلیسی هیچوقت آنقدرها هم ساده نیست. کلی استثنا هست که قرار است شما را گیج کنند. چند مورد از آنها را اینجا بررسی می‌کنیم.

اسمهای جمع

اسمهای جمع را در نظر بگیرید. اسمهای جمع (که گاهی اوقات collective هم نامیده می شوند) به گروهی از چیزهایی اشاره دارند اما خودشان در کل مفرد هستند. این اسمها شامل کلماتی مانند team، party یا crew یا هر اسم مفردی می‌شود که گروهی از افراد یا اشیا را دربرمی‌گیرد.

به طور کلی از آنجا که این اسمهای جمع، شکل جمع خاص خودشان را دارند (مثلا team شکل مفرد و teams شکل جمع است) باید برای حالت مفرد آنها از فعل مفرد استفاده کنید. نگذارید این حقیقت که کلمه حاوی معنایی جمع است، شما را سردرگم نماید. برای مثال The party is getting started at 9 o’clock (یعنی فقط یک party وجود دارد). یا اگر بخواهید آن را جمع کنید باید بگوئید The parties are going on downtown زیرا به بیش از یک party اشاره داریم. در هر صورت یادتان باشد صرفاً به این خاطر که کلمه‌ای به چند چیز اشاره دارد یا حاوی چند چیز است، جمع محسوب نمی‌شود.

بااینحال هنوز این بحث تمام نشده است. برخی از اسمهای جمع بسته به بافت متنی هم می‌توانند مفرد باشند و هم جمع. برای مثال در این جمله: The gang are going their separate ways فعلی جمع می‌بینید (are) زیرا جمله به تک‌تک اعضای گروه اشاره دارد و نه خود گروه به عنوان یک اسم جمع. اگر می‌خواستید به خود گروه به عنوان یک اسم جمع اشاره کنید، از فعلی مفرد استفاده می‌کردید. مانند: The gang is going to a big gang meet—up and dance tonight. اغلب اوقات اسمهای جمع فعل مفرد می‌گیرند زیرا از آنها برای صحبت درباره یک گروه کلی استفاده می‌شود اما باید از موارد نادری که نیاز به فعل جمع دارند (زمانی که بین اعضای تشکیل دهنده‌ی این اسم جمع ناهماهنگی وجود دارد)، آگاه باشید.

اسمهای مفرد نهفته

نوع دیگری از اسمهای دشوار چیزی است که دوست دارم آن را اسم مفرد نهفته بنامم. این اسمهای نینجایی شبیه اسمهای جمع هستند (شکل جمع دارند-در آخرشان s یا es دارند)، اما به یک چیز مفرد اشاره دارند بنابراین به شکل مفرد فعل برای هماهنگی نیاز دارند. مثالهایی از این اسمهای مفرد نهفته عبارتند از politics، gymnastics، mathematics، news و darts و همچنین اسم خوردنی‌هایی که در یک غذای واحد به آنها اشاره می‌کنید (مانند eggs benedict)

برخی از آنها را به دلیل کاربردهای روزمره‌شان به راحتی می‌شنوید. برای مثال هیچوقت نمی‌گوئید The news are on بلکه می‌گوئید The news is on چون می‌دانید news به یک چیز مفرد اشاره دارد. اما در مورد کلماتی مانند politics کار کمی دشوارتر است. به نظر میرسد politics دارای افکار، ایده ها، نظرات و اصول متفاوتی باشد و وسوسه‌انگیز است که مثلاً بگوئیم Politics are usually boring. اما politics به یک اصل خاص اشاره دارد و آن را باید مفرد تلقی کرد. همین امر در مورد سایر اسامی که آخرشان ics دارند، صدق می‌کند. پس جمله‌ی صحیح به این قرار است: Politics is boring but mathematics is worse, gymnastics is pretty great..

اگر فکر می‌کنید اسمی که ظاهراً جمع است، ممکن است مفرد باشد از خود بپرسید: آیا می‌توان آن را چیزی مفرد تلقی کرد؟ اگر بتوان، پس احتمالاً اسمی مفرد است و در نتیجه نیاز به فعل مفرد دارد.

ضمایر مبهم

بسیاری از ضمایر مبهم نیز مانند اسمهای مفرد نهفته به نظر جمع می‌رسند اما تنها به فاعلی مفرد اشاره دارند و از اینرو نیاز به فعل مفرد دارند. برخی از این ضمایر عبارتند از each، everyone، everybody، anyone، nobody، no one، nothing، everything، anybody، anything، someone، something، somebody، either، neither، other و one.

به عبارت دیگر شما می‌گوئید Everybody is going to the parade و نمی‌گوئید Everybody are going to the parade و یا Someone leaves notes for me in my locker every morning و نه Someone leave notes for me in my locker every morning. چرا مفرد؟ زیرا با اینکه شاید این ضمایر مبهم به نظر به چند گروه اشاره داشته باشند، در حقیقت به فاعلهای منفرد اشاره دارند- some (one) body یعنی چند تا یک نفر یا every (one) body یعنی تمام یک نفرها یا تمام اشیای منفرد.

امیدوارم برایتان زیاد گیج‌کننده نباشد اما اگر هست، همیشه می‌توانید این ضمایر مبهم را حفظ کرده و به یاد داشته باشید که نیاز به فعل مفرد دارند. خیلی زود یاد می گیرید.

استثناهای ضمایر مبهم

برخی از ضمایر مبهمی که تعدادشان هم کم است مانند برادران دیگر خود که نیاز به فعل مفرد دارند، همیشه نیاز به فعل جمع دارند. این ضمایر عبارتند از few، many، both، others و several. آیا اسم‌های جمع‌ ذکر شده در اوایل این درس را یادتان هست؟ این ضمایر مبهم از این لحاظ شبیه آنها هستند که آنها اسمهای مفردی هستند که از بیش از یک چیز تشکیل شده‌اند. دلیل اینکه همیشه نیاز به فعل جمع دارند این است که نمی‌توانید آنها را به اجزای تشکیل دهنده‌شان بشکنید و مثلا نمی‌توانید بگوئید six fews یا a bush of boths.

چند مثال از کاربرد صحیح آنها می‌زنیم:

Many enjoy the daily clang of marching bands practicing in the street.

Few have ever tried to climb Certain Death Mountain.

در آخر، پنج ضمیر مبهم بسته به بافت متن هم می‌توانند جمع باشند و هم مفرد. این ضمایر عبارتند از most، any،none، some و all که می توانید با استفاده از کلمه یادآور MANSA آنها را به ذهن بسپارید.

برای مثال جمله‌ی Some of us have been enjoying this grammar lesson. از شکل جمع فعل استفاده کرده است زیرا بافت متنی نشان می‌دهد که شما به بیش از یک عضو گروه ما اشاره دارید. با اینحال جمله‌ی Some of the money is missing from the piggy bank. نیاز به یک فعل مفرد دارد زیرا some حالا مقداری از یک فاعل مفرد (یعنی money) را نشان می‌دهد.

اندازه‌گیری

هنگام شرح درصد یا بخشی از یک چیز هم همین قانون به کار می‌رود. برای مثال، جمله‌ی Around 30 percent of football players are also proficient ballet dancers فعل جمع می‌گیرد (are) زیرا در بافت متنی با اینکه percent به نظر مفرد است، ما درباره درصدی از جمع کثیری از افراد (football players) صحبت می‌کنیم که باز هم جمع است. با اینحال اگر درصد به چیزی مفرد اشاره داشته باشد، فعل باید مفرد باشد مانند این جمله Two-thirds of this pie has already been eaten یا Three shots of vodka is there too many..

مرور درس

اسمهای جمع به گروههایی از چیزها اشاره دارند اما شکلهای مفرد و جمع دارند (مثلا team شکل مفرد و teams شکل جمع) که شکل مفرد نیاز به فعل مفرد و شکل جمع نیاز به فعل جمع دارد. تنها استثنا زمانی است که اسم جمع به اقدامی اشاره دارد که در آن اعضا کارهای جداگانه‌ای انجام می‌دهند مثلا The couple are getting a divorce (_به جای _The couple IS getting a divorce). برخی اسمها که ظاهرشان جمع است در واقع مفرد هستند به خصوص زمانی که به گروه یا رشته‌ی درسی اشاره دارند. برای مثال Physics اسمی مفرد است.

بسیاری از ضمایر مبهم ظاهراً جمع به نظر می‌رسند اما مفرد نیز هستند. این ضمایر شامل ضمیرهایی مانند anybody__، everybody__، something__، either و neither می‌شوند. با اینحال پنج ضمیر مبهم _(few, many, both, others, several)_همیشه باید جمع باشند در حالی که یک گروه پنج تایی دیگر (most, any, none, some all) بسته به بافت متنی، هم می‌توانند مفرد باشند و هم جمع. سعی کنید با استفاده از این ضمایر چند جمله بنویسید تا در به خاطرسپاری کاربردشان به شما کمک کنند.

هنگام شرح درصد یا بخشی از چیزی، مفرد یا جمع بودن فعل بستگی به چیزی دارد که درصد یا بخش آن مورد نظر است. 90 percent of this cake IS missing. در حالیکه 10 percent of these Danishes ARE still here.

متن انگلیسی درس

Subject-Verb Agreement

Even if you’ve got your basic subject-verb agreement rules down pat, you should know that English is never quite that easy. There are many exceptions just waiting to confuse you. We’ll explore a few of them here.

Group Nouns

Take group nouns. Group nouns , or collective nouns (as they’re sometimes called), refer to groups of things but are typically themselves singular. This includes words like team , party , or crew - any singular noun that encompasses a group of people or things.

In general, since these group nouns have their own plural forms - you can have a team (singular) or teams (plural) - you should use a singular verb with the singular form of the noun. Don’t let the fact that the word contains multiple things confuse you. For example, The party IS getting started at 9 o’clock (that’s one single unit of partying). Or if you wanted to make it plural you could say The parties are going on downtown because you’re referring to more than one party. In any case, keep in mind that just because a word refers to or contains a number of things doesn’t make it plural.

We’re not quite finished yet, however. Some group nouns can be either singular or plural depending on the context. For example, in this sentence - The gang are going their separate ways - you use a plural verb (‘are’) because the sentence is referring to the individual gang members, not the gang as one collective whole. If you were referring to the gang as a collective whole, then you would use a singular verb, as in The gang is going to a big gang meet-up and dance tonight. More often than not, the group nouns will take a singular verb because they’re being used to talk about a collective unit, but you need to be aware of the rare cases when they call for a plural verb - when there is discord between the members that make up the unit.

Stealth Singular Nouns

Another type of tricky noun is what I like to call the ‘stealth singular noun.’ These noun-ninjas look like plural nouns (they have a plural form - either an ‘s’ or ‘es’ on the end of the word), but they refer to a single thing and thus they demand a singular form of a verb to match up with. Some examples of these stealth singular nouns include politics, gymnastics, mathematics, news , and darts , as well as certain food words when you’re referring to a single dish (like eggs benedict ).

Some of these are easy to hear because of everyday usage. For instance, you would never say The news are on ; you would say The news is on because you know that news refers to a single entity. But with a word like politics , it’s a little trickier. Politics seems to contain a lot of different thoughts, ideas, opinions, and disciplines, so it’s tempting to say Politics are usually boring , for instance. But ‘politics’ refers to a single discipline, and so it must be treated as singular. The same goes for other nouns ending in ics . So a proper sentence would read: Politics is boring but mathematics is worse; still, gymnastics is pretty great.

If you think that a plural-sounding noun might actually be singular, ask yourself: Can it be treated as a single entity? If it can, then it’s probably a singular noun and therefore requires a singular verb.

Indefinite Pronouns

Like our ‘stealth’ singular nouns, many indefinite pronouns look like they should be plural but refer to only a singular subject and therefore require a singular verb form. These include the pronouns each, everyone, everybody, anyone, nobody, no one, nothing, everything, anybody, anyone, anything, someone, something, somebody, either, neither, other , and one .

In other words, you would say Everybody is going to the parade , not Everybody are going to the parade , or Someone leaves notes for me in my locker every morning , not Someone leave notes for me in my locker every morning . Why singular? Because while these indefinite pronouns may seem to refer to groups, they actually refer to individual actors - some (one) body or every (one) body or every (individual) thing.

I hope you don’t find that too confusing, but if you do, you can always memorize these indefinite pronouns and remember that they call for a singular verb. You’ll get the hang of it in no time.

Exceptions to Indefinite Pronouns

Though fewer in number, some indefinite pronouns always require a plural verb just as their brethren require a singular verb. These are few, many, both, others , and several . Remember the group nouns from earlier in the lesson? These indefinite pronouns have something in common with them in that they’re singular nouns that are composed of more than one thing. The reason these always require a plural verb is that you can’t break them down into their individual parts, nor can you have, say, six fews or a bushel of boths .

Here are a couple of examples of proper usage:

Many enjoy the daily clang of marching bands practicing in the street.

Few have ever tried to climb Certain Death Mountain.

Finally, five indefinite pronouns can be either plural or singular depending on context. These are most, any, none, some , and all, which you can remember by the mnemonic MANSA .

For example, Some of us have been enjoying this grammar lesson uses the plural form of the verb because the context says that you’re referring to more than one member (i.e. ‘some’) of a group (that is, ‘of us’). However, Some of the money is missing from the piggy bank requires a singular verb because ‘some’ is now describing a portion of a singular subject - that is, ‘the money.’

Measurement

A similar rule applies when you’re describing a percentage or part of something. For instance, the sentence Around 30 percent of football players are also proficient ballet dancers takes a plural verb (‘are’), since in context, even though ‘percent’ looks singular, we’re talking about a percent of a larger group of people (the football players), which is still plural. If the thing the percentage is referring to is singular, however, then the verb must be singular, as in Two-thirds of this pie has already been eaten or Three shots of vodka is three too many .

Lesson Review

Group nouns, or collective nouns, refer to groups of things but have singular and plural forms ( team has the plural form teams , for instance), with the singular form requiring a singular verb and the plural form requiring a plural verb. The sole exception is when the group noun refers to an action in which the members are doing separate things, as in The couple are getting a divorce (rather than The couple IS getting a divorce ). Some nouns that look plural are actually singular, especially when referring to a group or field of study. Physics is a singular noun, for instance.

Many indefinite pronouns sound plural but are also singular. These include pronouns like anybody, everybody, something, either , and neither . However, five indefinite pronouns - few, many, both, others , and several - must always be plural, while another five - most, any, none, some , and all - can be either singular or plural depending on context. Try writing some sentences using these pronouns to help commit their usage to memory.

When describing a percentage or portion of something, whether your verb is singular or plural depends on the thing from which the portion is taken. 90 percent of this cake IS missing , for instance, while 10 percent of these Danishes ARE still here.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.