هماهنگی فاعل و فعل- استفاده از اسمهای خاص و ضمایر مفرد و جمع

توضیح مختصر: هماهنگی فعل و فاعل دشوار است. یاد بگیرید که کدامیک از اسمهای خاص یا ضمایر مفرد یا جمع هنگام تلاش برای نوشتن مقاله‌ای با دستورزبان خوب، احتمالاً شما را دچار مشکل می‌کنند.

زمان مطالعه: 14 دقیقه

سطح: خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدئویی

ترجمه‌ی درس

هماهنگی فاعل و فعل

حتی اگر قواعد اصلی هماهنگی فاعل و فعل را بلد باشید، باید بدانید که زبان انگلیسی هیچوقت آنقدرها هم ساده نیست. کلی استثنا هست که قرار است شما را گیج کنند. چند مورد از آنها را اینجا بررسی می‌کنیم.

اسمهای جمع

اسمهای جمع را در نظر بگیرید. اسمهای جمع (که گاهی اوقات collective هم نامیده می شوند) به گروهی از چیزهایی اشاره دارند اما خودشان در کل مفرد هستند. این اسمها شامل کلماتی مانند team، party یا crew یا هر اسم مفردی می‌شود که گروهی از افراد یا اشیا را دربرمی‌گیرد.

به طور کلی از آنجا که این اسمهای جمع، شکل جمع خاص خودشان را دارند (مثلا team شکل مفرد و teams شکل جمع است) باید برای حالت مفرد آنها از فعل مفرد استفاده کنید. نگذارید این حقیقت که کلمه حاوی معنایی جمع است، شما را سردرگم نماید. برای مثال The party is getting started at 9 o’clock (یعنی فقط یک party وجود دارد). یا اگر بخواهید آن را جمع کنید باید بگوئید The parties are going on downtown زیرا به بیش از یک party اشاره داریم. در هر صورت یادتان باشد صرفاً به این خاطر که کلمه‌ای به چند چیز اشاره دارد یا حاوی چند چیز است، جمع محسوب نمی‌شود.

بااینحال هنوز این بحث تمام نشده است. برخی از اسمهای جمع بسته به بافت متنی هم می‌توانند مفرد باشند و هم جمع. برای مثال در این جمله: The gang are going their separate ways فعلی جمع می‌بینید (are) زیرا جمله به تک‌تک اعضای گروه اشاره دارد و نه خود گروه به عنوان یک اسم جمع. اگر می‌خواستید به خود گروه به عنوان یک اسم جمع اشاره کنید، از فعلی مفرد استفاده می‌کردید. مانند: The gang is going to a big gang meet—up and dance tonight. اغلب اوقات اسمهای جمع فعل مفرد می‌گیرند زیرا از آنها برای صحبت درباره یک گروه کلی استفاده می‌شود اما باید از موارد نادری که نیاز به فعل جمع دارند (زمانی که بین اعضای تشکیل دهنده‌ی این اسم جمع ناهماهنگی وجود دارد)، آگاه باشید.

اسمهای مفرد نهفته

نوع دیگری از اسمهای دشوار چیزی است که دوست دارم آن را اسم مفرد نهفته بنامم. این اسمهای نینجایی شبیه اسمهای جمع هستند (شکل جمع دارند-در آخرشان s یا es دارند)، اما به یک چیز مفرد اشاره دارند بنابراین به شکل مفرد فعل برای هماهنگی نیاز دارند. مثالهایی از این اسمهای مفرد نهفته عبارتند از politics، gymnastics، mathematics، news و darts و همچنین اسم خوردنی‌هایی که در یک غذای واحد به آنها اشاره می‌کنید (مانند eggs benedict)

برخی از آنها را به دلیل کاربردهای روزمره‌شان به راحتی می‌شنوید. برای مثال هیچوقت نمی‌گوئید The news are on بلکه می‌گوئید The news is on چون می‌دانید news به یک چیز مفرد اشاره دارد. اما در مورد کلماتی مانند politics کار کمی دشوارتر است. به نظر میرسد politics دارای افکار، ایده ها، نظرات و اصول متفاوتی باشد و وسوسه‌انگیز است که مثلاً بگوئیم Politics are usually boring. اما politics به یک اصل خاص اشاره دارد و آن را باید مفرد تلقی کرد. همین امر در مورد سایر اسامی که آخرشان ics دارند، صدق می‌کند. پس جمله‌ی صحیح به این قرار است: Politics is boring but mathematics is worse, gymnastics is pretty great..

اگر فکر می‌کنید اسمی که ظاهراً جمع است، ممکن است مفرد باشد از خود بپرسید: آیا می‌توان آن را چیزی مفرد تلقی کرد؟ اگر بتوان، پس احتمالاً اسمی مفرد است و در نتیجه نیاز به فعل مفرد دارد.

ضمایر مبهم

بسیاری از ضمایر مبهم نیز مانند اسمهای مفرد نهفته به نظر جمع می‌رسند اما تنها به فاعلی مفرد اشاره دارند و از اینرو نیاز به فعل مفرد دارند. برخی از این ضمایر عبارتند از each، everyone، everybody، anyone، nobody، no one، nothing، everything، anybody، anything، someone، something، somebody، either، neither، other و one.

به عبارت دیگر شما می‌گوئید Everybody is going to the parade و نمی‌گوئید Everybody are going to the parade و یا Someone leaves notes for me in my locker every morning و نه Someone leave notes for me in my locker every morning. چرا مفرد؟ زیرا با اینکه شاید این ضمایر مبهم به نظر به چند گروه اشاره داشته باشند، در حقیقت به فاعلهای منفرد اشاره دارند- some (one) body یعنی چند تا یک نفر یا every (one) body یعنی تمام یک نفرها یا تمام اشیای منفرد.

امیدوارم برایتان زیاد گیج‌کننده نباشد اما اگر هست، همیشه می‌توانید این ضمایر مبهم را حفظ کرده و به یاد داشته باشید که نیاز به فعل مفرد دارند. خیلی زود یاد می گیرید.

استثناهای ضمایر مبهم

برخی از ضمایر مبهمی که تعدادشان هم کم است مانند برادران دیگر خود که نیاز به فعل مفرد دارند، همیشه نیاز به فعل جمع دارند. این ضمایر عبارتند از few، many، both، others و several. آیا اسم‌های جمع‌ ذکر شده در اوایل این درس را یادتان هست؟ این ضمایر مبهم از این لحاظ شبیه آنها هستند که آنها اسمهای مفردی هستند که از بیش از یک چیز تشکیل شده‌اند. دلیل اینکه همیشه نیاز به فعل جمع دارند این است که نمی‌توانید آنها را به اجزای تشکیل دهنده‌شان بشکنید و مثلا نمی‌توانید بگوئید six fews یا a bush of boths.

چند مثال از کاربرد صحیح آنها می‌زنیم:

Many enjoy the daily clang of marching bands practicing in the street.

Few have ever tried to climb Certain Death Mountain.

در آخر، پنج ضمیر مبهم بسته به بافت متن هم می‌توانند جمع باشند و هم مفرد. این ضمایر عبارتند از most، any،none، some و all که می توانید با استفاده از کلمه یادآور MANSA آنها را به ذهن بسپارید.

برای مثال جمله‌ی Some of us have been enjoying this grammar lesson. از شکل جمع فعل استفاده کرده است زیرا بافت متنی نشان می‌دهد که شما به بیش از یک عضو گروه ما اشاره دارید. با اینحال جمله‌ی Some of the money is missing from the piggy bank. نیاز به یک فعل مفرد دارد زیرا some حالا مقداری از یک فاعل مفرد (یعنی money) را نشان می‌دهد.

اندازه‌گیری

هنگام شرح درصد یا بخشی از یک چیز هم همین قانون به کار می‌رود. برای مثال، جمله‌ی Around 30 percent of football players are also proficient ballet dancers فعل جمع می‌گیرد (are) زیرا در بافت متنی با اینکه percent به نظر مفرد است، ما درباره درصدی از جمع کثیری از افراد (football players) صحبت می‌کنیم که باز هم جمع است. با اینحال اگر درصد به چیزی مفرد اشاره داشته باشد، فعل باید مفرد باشد مانند این جمله Two-thirds of this pie has already been eaten یا Three shots of vodka is there too many..

مرور درس

اسمهای جمع به گروههایی از چیزها اشاره دارند اما شکلهای مفرد و جمع دارند (مثلا team شکل مفرد و teams شکل جمع) که شکل مفرد نیاز به فعل مفرد و شکل جمع نیاز به فعل جمع دارد. تنها استثنا زمانی است که اسم جمع به اقدامی اشاره دارد که در آن اعضا کارهای جداگانه‌ای انجام می‌دهند مثلا The couple are getting a divorce (_به جای _The couple IS getting a divorce). برخی اسمها که ظاهرشان جمع است در واقع مفرد هستند به خصوص زمانی که به گروه یا رشته‌ی درسی اشاره دارند. برای مثال Physics اسمی مفرد است.

بسیاری از ضمایر مبهم ظاهراً جمع به نظر می‌رسند اما مفرد نیز هستند. این ضمایر شامل ضمیرهایی مانند anybody__، everybody__، something__، either و neither می‌شوند. با اینحال پنج ضمیر مبهم _(few, many, both, others, several)_همیشه باید جمع باشند در حالی که یک گروه پنج تایی دیگر (most, any, none, some all) بسته به بافت متنی، هم می‌توانند مفرد باشند و هم جمع. سعی کنید با استفاده از این ضمایر چند جمله بنویسید تا در به خاطرسپاری کاربردشان به شما کمک کنند.

هنگام شرح درصد یا بخشی از چیزی، مفرد یا جمع بودن فعل بستگی به چیزی دارد که درصد یا بخش آن مورد نظر است. 90 percent of this cake IS missing. در حالیکه 10 percent of these Danishes ARE still here.

متن انگلیسی درس

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.

📍 شما در حال مشاهده درس 14 در فصل 6 از دوره زیر هستید:

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

1. چطور خوب بنویسیم- چه چیز نوشته را خوب می کند؟

2. زمان افعال و هماهنگی فاعل و فعل

3. ضمیر شخصی چیست؟

4. ویرگول- کاربرد صحیح و قواعد اصلی

5. استفاده از دونقطه، نقطه ویرگول و نقطه

6. چطور از اصطلاحات و افعال مرکب در نوشتار استفاده کنیم

7. چگونه جملاتی شفاف بنویسیم

8. چگونه از واژه گزینی خوب در نوشته هایمان استفاده کنیم تا سبک، لحن و دیدگاه خود را ایجاد کنیم.

9. چطور فاعل یک جمله را تشخیص دهیم؟

10. ذهن انگیزی چیست؟

11. روشهای رسیدن به مفاهیم عالی از طریق ذهن انگیزی

12. ساختارهای متعادل- چطور جملات متعادل را نوشته و شناسایی کنیم

13. تکه جمله (جملات ناقص)، قطعات متصل با ویرگول و جملات چسبیده به هم

14. هماهنگی فاعل و فعل- استفاده از اسمهای خاص و ضمایر مفرد و جمع 👁

16. هماهنگی در جمله- اجتناب از مالکیت جمعی اشتباه

17. ساختار جمله- جملات چندساختاری را تشخیص داده و از آنها اجتناب کنید

18. شبه جمله های مستقل و وابسته- وابستگی و همپایگی

19. ضمایر موصولی، انعکاسی، پرسشی و ملکی

20. چگونه جملات منطقی بنویسیم و از مقایسه های اشتباه بپرهیزیم

21. معرفهای نابجا و ساختارهای معلق کدامند؟

22. حالت معلوم و مجهول

23. چگونه جملات ربطی بنویسیم و به کار ببریم

24. جمله کامل- مثال و تعریف