ویرگول- کاربرد صحیح و قواعد اصلی

دوره: تافل iBT / فصل: TOEFL Writing - Grammar and Usage / درس 4

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

ویرگول- کاربرد صحیح و قواعد اصلی

توضیح مختصر

فکر می کنید ویرگول را می‌شناسید؟ شاید تعجب کنید. حتی مجربترین نویسنده‌ها هم در به یاد آوردن تمامی قواعد دچار مشکل می‌شوند. اصول استفاده از ویرگول را در اولین درس مربوط به ویرگول بیاموزید.

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

استفاده درست از ویرگول

آیا هنگام تلاش برای استفاده از ویرگول در جمله‌ای سردرگم می‌شوید؟ آیا وقتی دیدید تمام ویرگولهایی که فکر می کردید در مقاله‌تان درست به کار برده‌اید، با علامت قرمز مشخص شدند، حیران و سرگردان شده و با بی‌میلی خواه ناخواه آنها را جابجا می‌کنید؟ متأسفانه تنها راه برای شکست این آفتِ درستیِ دستوری، دانستن قواعد کازبرد ویرگول است. پس بیائید به چند مورد از رایجترین شیوه‌های استفاده از ویرگول نگاهی بیاندازیم.

جدا کردن اجزای یک توالی

ویرگول برای نشان دادن مکثی کوتاه در جمله به کار می‌رود. این مکثها کوتاهتر از یک نقطه، علامت تعجب، علامت سوال یا نقطه ویرگول هستند اما به هر حال وجود دارند. اول اینکه اصلی‌ترین استفاده از ویرگول برای جدا کردن اجزای یک توالی است مانند این:

McBliver was able to build a rudimentary thermonuclear reactor with a cheese wedge, a half-empty Diet Coke, and some Uranium-235.

همانطور که می‌توانید در صدای من بشنوید، قبل از فهرست کردن هر یک از موارد موجود در توالی کمی مکث می کنم. در غیر اینصورت مجبور هستید بگوئید

a cheese wedge a half-empty Diet Coke and some Uranium-235

و در درک آنچه می‌گویم، دچار مشکل خواهید شد.

بعضی از معلمان به شما خواهند گفت مختار هستید ویرگول آخری را قبل از آخرین جزء توالی و حرف ربط بگذارید (یعنی در جمله ای که گفتیم منظورمان ویرگول قبل از and some Uranium-235 است) و اشتباه هم نمی‌کنند اما من توصیه می‌کنم آن را بگذارید. وقتی آن ویرگول را بگذارید، ویرگول آکسفورد یا ویرگول زنجیره‌ای نامیده می‌شود زیرا آخرین جزء یک زنجیره را نشانه‌گذاری می‌کند.

با اینکه هر دو حالت درست است (با ویرگول یا بی‌ویرگول قبل از حرف ربط)، نگذاشتن ویرگولِ آخر ممکن است منجر به ابهام شود. برای مثال فرض کنید چند چیز منفرد را از هم جدا نمی کنیم بلکه چندین اندیشه ی مختلف را از هم جدا می‌کنیم:

To the left here, you’ll see the lion cages, the piranha tank, the battleship and administrative offices.

سمت چپ اینجا قفس شیرها، مخزن پیراناها ناونبرد و دفاتر اجرایی آن را می بینید.

نگذاشتن ویرگول قبل از آخرین حرف ربط موجب می شود معلوم نباشد که آیا battleship و administrative offices چیزهای مجزایی هستند یا battleship شامل administrative offices می شود. پس اگر شک داشتید، ویرگول را قبل از حرف ربط بگذارید. به این ترتیب این جمله واضحتر خوانده می شود:

To the left here, you’ll see the lion cages, the piranha tank, the battleship, and administrative offices.

سمت چپ ایناج قفس شیرها، مخزن پیراناها، ناونبرد، و دفاتر اجرایی را می بینید.

جدا کردن صفات از هم

راه دیگری که ممکن است با کاربرد ویرگول آشنایی داشته باشید برای جدا کردن صفتهایی است که یک اسم را توصیف می‌کنند. با اینحال ممکن است متوجه شده باشید این همیشه ثابت نیست. برای مثال کدامیک از این دو درست است؟

Tyrone had a strong, legendary appetite

Tyrone had a strong legendary appetite?

جمله اول درست است. یادتان باشد اگر بتوانید and را بین صفاتی که اسم را توصیف می کنند، بگذارید و باز هم جمله معنا داشته باشد، باید بین آنها ویرگول بگذارید. در غیر اینصورت آنجا ویرگول نگذارید.

در اینجا یک مثال مغایر داریم:

Matilda loves organic chicken eggs.

در این جمله، بین صفات ویرگولی نداریم زیرا جایگاه هر دو صفت در توصیف اسم egg یکسان است. آنها با هم هم مرتبه بوده و یک اندیشه ی واحد را تشکیل می دهند: organic chicken eggs. از این رو ویرگول لازم نیست.

پس از کلمات آغازگر

زمان دیگری که ویرگول را می‌بینید هنگام معرفی کلمه یا عبارتی است که قبل از شبه جمله‌ی اصلی (یعنی آن بخش از جمله که حداقل یک فاعل و یک فعل دارد که بیشترین اهمیت را دارد) می‌آید. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه درس مربوط به شبه جمله‌های مستقل را ببینید.)

Yes, I will have that bacon sandwich. However, I can’t eat it in front of that pig. It’s like he knows!

بله اون ساندویچ بیکن رو می‌خوام. با اینحال، نمی‌تونم جلوی اون خوک بخورمش. انگار که می‌دونه.

در این جمله هر دو کلمه‌ی yes و however کلمات آغازگر هستند، پس بعد از آنها باید ویرگول گذاشت. اگر کلمات آغازگر در انتهای جمله ظاهر شوند (که دیگر نمی‌شود اسمشان را آغازگر گذاشت) باید قبل از آن ویرگول بگذاریم. مثل این جمله:

I can’t eat it in front of that pig, however.

همین قاعده در مورد عبارات آغازگر که گاهی نسبتاً طولانی هستند، صدق می کند. مثلا در جمله‌ی:

Because the pig was watching her, Janet decided to save the sandwich for tomorrow.

چون آن خوک او را تماشا می کرد، جانت تصمیم گرفت ساندویچ را برای فردا نگه دارد.

شبه جمله ی اصلی این است: Janet decided to save the sandwich for tomorrow. توضیح اینکه:because the pig is watching her عبارت آغازگر محسوب می‌شود. اگر ویرگول را بردارید، جمله به صورت خطی قرار می‌گیرد:

Because the pig was watching her Janet… and so on

توجه داشته باشید از آنجا که بخش Because the pig was watching her نمی‌تواند به عنوان یک جمله تنها بیاید، پس یک شبه جمله‌ی مستقل نیست. این درباره تمام عبارتهای آغازگر صدق می‌کند. همه‌ی آنها شبه جمله وابسته هستند.

داخل گیومه

شاید این یکی برایتان آشنا باشد، اما بسیاری از دانش‌آموزان در آن اشتباه می‌کنند. ساده می‌گویم: در انگلیسی آمریکایی، ویرگول همیشه داخل گیومه قرار می‌گیرد. منظورم این نیست که هر وقت گیومه‌ای دیدید باید داخلش ویرگول قرار گیرد، بلکه اگر ویرگولی در پایان یک شبه جمله یا عبارت لازم باشد و شما ندانید آن را داخل گیومه بگذارید یا بیرون از آن، همیشه داخل بگذارید و همیشه این طوری بنویسید:

‘Take me to your leader,’ the square-headed alien said

موجود بیگانه ی کله مکعبی گفت: منو ببر پیش رئیست.

و هیچگاه اینطوری ننویسید:

‘Take me to your leader’, the square-headed alien said.

شاید هنگام مطالعه توجه کرده باشید که این قاعده‌ی استفاده از ویرگول گاهی متفاوت است زیرا در انگلیسی بریتانیایی نشانه داخل گیومه می‌آید که درست عکس انگلیسی آمریکایی است. نمی‌توانم علت دقیق آن را برایتان توضیح دهم، اما همینقدر کافی است که بگویم پدران ما برای حق قرار دادن ویرگول داخل گیومه مبارزه کردند پس آن را آنجا بگذارید، قبول؟ زنده باد آمریکا!

خلاصه درس

اینها اصول کاربرد ویرگول هستند اما از آنجا که ویرگول یکی از اجزای اصلی نشانه‌گذاری در زبان انگلیسی است، قواعدش بسیار بیشتر از اینهاست. اما فعلا بیایید چیزهایی که یاد گرفته‌ایم، مرور کنیم. اول اینکه یادمان باشد ویرگول باید در این موارد استفاده شود:

برای جدا کردن اجزای یک توالی مانند:

Florence wrote songs, book, and poems.

فلورانس سرود، کتاب، و شعر نوشت.

برای جداکردن صفات یک اسم که با هم همپایه نیستند. مانند:

He loved his new, awesome apartment.

و نه

She loved her new blue jeans.

پس از یک کلمه آغازگر مانند این جمله:

Finally, he finished his lesson.

و داخل گیومه مانند جمله‌ی:

Sally said, ‘Study.com lessons are better than ice cream! ‘

متن انگلیسی درس

Correct Comma Usage

Do you get confused when trying to place a comma in a sentence? Are you befuddled when the commas you thought you’d placed correctly in your paper come back with red marks all over them, moved about seemingly willy-nilly? Unfortunately, the only way to defeat this scourge of grammatical correctness is to know your comma usage rules. So let’s take a look at a few of the most common ways to use commas.

Separating Elements in a Series

The comma is used to signify a slight pause in a sentence. These pauses are more slight than a period, exclamation mark, question mark, or semicolon, but it is there nonetheless. The first, most basic way you’re taught to use a comma is for separating elements in a series, as in, McBliver was able to build a rudimentary thermonuclear reactor with a cheese wedge, a half-empty Diet Coke, and some Uranium-235.

As you can hear in my voice, I pause a bit before listing each item in the series. Otherwise I’d have to say, a cheese wedge a half-empty Diet Coke and some Uranium-235, and you’d have a hard time understanding what I was saying.

Some teachers will tell you that you have the option of whether or not you want to include the final comma in the series before the conjunction (in this case, it’s the comma preceding and some Uranium-235 ), and they’re not wrong, but I’d advise that you leave it in. When you leave that comma in, it’s called the Oxford comma or serial comma because it punctuates the last item in a series.

While both are grammatically correct, not including the last comma can lead to confusion. For instance, let’s say we’re not separating single items but several separate thoughts. To the left here, you’ll see the lion cages, the piranha tank, the battleship and administrative offices. Without a comma before the final conjunction, it’s not clear whether the battleship and administrative offices are separate things or if the battleship also contains the administrative offices. So when in doubt, leave the comma before the conjunction in. That way, more clearly, it would read, To the left here, you’ll see the lion cages, the piranha tank, the battleship, and administrative offices.

Separating Adjectives from Each Other

The other way that you may be familiar with using commas is to separate the adjectives that describe a noun. However, you may have also noticed that it’s not always consistent. For instance, which of the following is correct? Tyrone had a strong, legendary appetite or Tyrone had a strong legendary appetite?

The answer is the first option. Remember that if you can put ‘and’ between the adjectives that describe the noun and they still make sense, then there should be a comma in between them. Otherwise, leave it out.

Here’s a counter-example: Matilda loves organic chicken eggs. In this case, there’s no comma between the adjectives because they both have equal status in describing the noun ‘eggs.’ They’re not organic AND chicken AND eggs but one complete thought: organic chicken eggs. Hence, no comma is necessary.

After an Introduction

Another time you’ll use commas is when introducing any word or phrase that comes before the main clause in the sentence (that’s the part of the sentence with at least one subject and one verb that’s the most essential – for more on this see the lesson on independent clauses).

Yes, I will have that bacon sandwich. However, I can’t eat it in front of that pig. It’s like he knows! In this case, both ‘yes’ and ‘however’ are introductory words , so they need to have a comma after them. If the introductory word (not so introductory anymore, but stick with me) is at the very end of the sentence, then it has to have a comma preceding it. As in, I can’t eat it in front of that pig, however.

The same goes for an introductory phrase, which sometimes can be quite long. For instance: Because the pig was watching her, Janet decided to save the sandwich for tomorrow. The main clause is Janet decided to save the sandwich for tomorrow. The explanation – that it’s because the pig is watching her, is the introductory phrase . Remove the comma and the sentence runs together: Because the pig was watching her Janet… and so on. Note that Because the pig was watching her can’t stand on its own as a sentence – it’s not an independent clause. This is true of all introductory phrases. They’re all dependent clauses.

Inside Quotation Marks

This one should be familiar to you, but many students still get this wrong. I’ll keep it simple: In American English, commas always go inside quotation marks. That’s not to say every time you see quotation marks there should be a comma, but if one is required at the end of a clause or phrase, and you’re unsure whether to put the comma inside or outside the quotes – it’s inside.

In other words, it will always be ‘Take me to your leader,’ the square-headed alien said , and never ‘Take me to your leader’, the square-headed alien said.

In your reading, you may have seen this comma rule occasionally appear differently because in British English, the punctuation goes outside of quotation marks - the exact opposite of American English. I can’t explain to you exactly why, but suffice it to say, our forefathers fought for your right to put commas INSIDE quotation marks and let’s leave it at that, okay? AMERICA!

Lesson Summary

Those are the basics of comma usage, but since the comma is one of the fundamental pieces of punctuation in English, there’s much, much more. But for now, let’s review what we’ve learned. Firstly, remember that commas should be used:

To separate elements in a series , such as, Florence wrote songs, books, and poems.

To separate adjectives of a single noun that aren’t coordinated , such as, He loved his new, awesome apartment. but not She loved her new blue jeans.

After an introduction , as in, Finally, he finished his lesson.

Inside quotation marks , as in, ‘Amazing,’ Sally said, ‘Study.com lessons are better than ice cream! ‘

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.