ساختارهای متعادل- چطور جملات متعادل را نوشته و شناسایی کنیم

دوره: تافل iBT / فصل: TOEFL Writing - Grammar and Usage / درس 12

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

ساختارهای متعادل- چطور جملات متعادل را نوشته و شناسایی کنیم

توضیح مختصر

جملاتی که متعادل نیستند مسخره به نظر می‌رسند حتی اگر در نگاه اول به ظاهر کاملاً درست باشند. چیزهایی که جمله را متعادل می‌کنند، و روش اصلاح جمله برای متعادل کردن آن و شیوه نوشتن جملات زیبا و متعادل خود را بیاموزید.

  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

جملات متعادل

آیا تابحال در پروازی بوده اید که مهماندار از شما خواسته باشد صندلی خود را برای تعادل هواپیما جابجا کنید؟ اگر مهماندار این کار را نمی‌کرد، هواپیما احتمالاً باز هم پرواز می‌کرد اما ممکن بود پرواز دشواری داشته باشید.

جمله بدون ساختار متعادل مانند هواپیمایی بدون تعادل است؛ شما را از نقطه‌ی الف به نقطه‌ی ب می‌برد اما وقتی فرود آمد باید به خلبانش تبریک گفت.

حروف ربط همپایه‌ساز

برای یافتن اشکالات احتمالی در تعادل، ابتدا دنبال حروف ربط همپایه‌ساز در جمله بگردید- این حروف عبارتند از for، and، nor، but، or، yet و so- و سپس به دو طرف آن نگاه کنید تا ببینید آیا متعادل است یا نه. پس اینجا مثالی از یک جمله‌ی بدون تعادل می‌زنیم:

Deep-fried Oreos are delicious but bad nutrition.

اورئوی زیاد سرخ شده خوشمزه است ولی موادغذایی بدی است.

یک طرف حرف ربط همپایه‌ساز delicious و طرف دیگر آن nutrition را داریم اما اولی صفت و دومی اسم است. همین جمله را با ساختاری متعادل به این صورت داریم:

Deep-fried oreos are delicious but not nutritious.

اورئوی زیاد سرخ شده خوشمزه اما (از لحاظ تغذیه‌ای) بی‌ارزش است.

حالا هر دو معرف، صفت هستند و جمله متعادل است.

ساختار متعادل به سبک مربوط می‌شود؛ به حسی که جمله می‌رساند و جاری می‌کند، مربوط می‌شود. بله، این بخشی از دستور‌زبان است اما بخشی از چیزی هم هست که شنیدن جمله را برای خواننده خوشایند می‌سازد.

بگذارید به یک مثال دیگر نگاه کنیم.

حروف ربط وابسته‌ساز

جملات دارای حروف ربط وابسته‌ساز باید متعادل نیز باشند. پس حرف ربط وابسته‌ساز می‌تواند شکلهای either…or، neither…nor، both…and و not only…but also به خود بگیرند. این جفتها ارتباط یا وابستگی بین دو جزء جمله را نشان می‌دهند. مثالی از جمله‌ای که از حروف ربط وابسته‌ساز استفاده کرده اما تعادل ندارد، می‌زنیم:

We not only were lost but also broke.

اینجا حرف ربط وابسته ساز not only…but also است و اگر فعل were را در وسط آن قرار دهیم، به دو قسمت می‌شکند و آن را نامتعادل می‌کند. دو راه برای متعادل کردن این جمله وجود دارد.

می توانید جمله را اینطور بنویسید: we not only were lost, but also were broke. دو فعل در دو طرف حرف ربط وابسته‌ساز but دارید. یا می‌توانید فعل را قبل از حرف ربط وابسته‌ساز قرار دهید: we were not only lost, but also broke.

ساختارهایی که بلافاصله پس از حروف ربط وابسته‌ساز می‌آیند باید با هم هماهنگ باشند و این درس مهمِ ساختار متعادل است.

اجزای یک توالی

یکی از رایجترین اشتباهات در ساختارهای متعادل زمانی رخ می‌دهد که نویسنده چیزهایی را در یک توالی فهرست می‌کند. در حال جست و خیز در پَستی و بلندی یک جمله هستید که ناگهان درست قبل از رسیدن به مقصد، ماشین در گودال می‌افتد. یک مثال می‌زنیم:

Sasquatch enjoys taking long walks in the forest, playing with small woodland creatures, and to devour wandering tourists.

حالا پس از یک سری کلماتی که ing دارند و gerund نامیده می‌شوند، ناگهان جمله در مصدر to devour به چاله می‌افتد. هماهنگ کردن این مصدر با بقیه، تعادل جمله را بازمی گرداند پس باید اینگونه باشد:

Sasquatch enjoys taking long walks in the forest, playing with small woodland creatures, and devouring wandering tourists.

بهتر نشد؟

شبه‌جمله

به طور کلی اگر جمله‌ای را با یک شبه‌جمله آغاز می‌کنید (یعنی گروهی از کلمات مرتبط که دارای یک فاعل و یک فعل هستند)، باید در طول جمله به آن پایبند بمانید تا جمله تعادل خود را حفظ کند. پس این را امتحان می‌کنیم:

On the last night of awesome ninja training, the Master told his students that they must be stealthy, that they must be cunning, and to be quick.

این جمله تعادل ندارد زیرا مصدر to be quick با شبه‌جمله‌ی that they must be هماهنگ نیست. برای اصلاح آن، to be quick را با شبه‌جمله‌ای مانند سایر شبه‌جمله‌ها جایگزین کنید:

On the last night of awesome ninja training, the Master told his students that they must be stealthy, that they must be cunning, and that they must be quick.

یا حتی می توانیم با فهرست کردن صفتهای آخر هر شبه‌جمله، آن را موزون‌تر بنویسیم:

On the last night of awesome ninja training, the Master told his students that they must be stealthy, cunning, and quick. That’s ninja-esque.

جملات مقایسه‌ای

جملات مقایسه‌ای نیز می‌توانند متعادل یا نامتعادل باشند. برای مثال:

I like to time travel more than flying.

در اینجا دو جزءِ مقایسه (to time travel و flying) قالب دستوری یکسانی ندارند. To time travel مصدر است در حالی که flying یک gerund است. برای متعادل کردن جمله، هر دو را به شکل جراند بنویسید (جراند همان کلمات دارای ing هستند که قبلاً درباره‌شان صحبت کردیم).

I like time traveling more than flying.

یا اینکه هر دو را در قالب مصدر بنویسید:

I like to time travel more than I like to fly.

در هر دو صورت جمله متعادل است.

زمان فعل

هنگام نوشتن جملات متعادل باید زمانهای افعال یکی باشد. مثال قبل یادتان باشد به هر دو طرف حرف یا عبارت ربط نگاه کنید که حتماً شکلها با هم هماهنگ باشند.

پس جمله‌ی Jonathan had grabbed the stake and drove it into the vampire’s heart متعادل نیست زیرا had grabbed در یک طرف حرف ربط (and) ماضی بعید است در حالیکه drove گذشته‌ی ساده است. شکل افعال را متعادل کنید تا جمله متعادل شود. می‌توانید ببینید؟

یا باید جمله را به صورت Jonathan had grabbed the stake and driven it into the vampire’s heart بنویسید و یا به صورت Jonathan grabbed the stake and drove it into the vampire’s heart__. هر دو حالت درست است.

خلاصه درس

مهمترین چیزی که باید درباره ساختار متعادل به یاد داشته باشید این است که شکلها، زمانها یا حالت معلوم و مجهول را با هم ترکیب نکنید. اگر فقط جراند دارید، همان را ادامه بدهید و اگر فقط مصدر یا قید دارید، به همان پایبند باشید.

That way, you get through this lesson writing clearly, intelligently, and efficiently (that’s parallel) instead of clearly, intelligently, and with efficiency (not parallel).__1

به این ترتیب این درسِِ نوشتن واضح، هوشمندانه و موثر (یعنی متعادل و هماهنگ با هم) نیز خاتمه یافت و نه نوشتن واضح، هوشمندانه و با تأثیر (که با هم تعادل و هماهنگی ندارند).

1 خود همین جمله هم مثالی از یک جمله‌ی متعادل و جمله‌ی نامتعادل است که گوینده برای حسن ختام درس آورده است.

متن انگلیسی درس

Parallel Sentences

Have you ever been on a flight when an attendant asked you to move your seat to help balance the aircraft? If the attendants didn’t do this, the plane would probably still fly, but you’d be in for a rough flight.

A sentence without parallel structure is like an imbalanced aircraft; it’ll get you from point A to point B, but no one’s going to congratulate the pilot when it lands.

Coordinating Conjunctions

To spot potential parallelism pitfalls, first look for the coordinating conjunctions in a sentence - those are for, and, nor, but, or, yet, and so - and then look to either side of the conjunction to see if it’s parallel. So here’s an example of a sentence without parallel structure:

Deep-fried Oreos are delicious but bad nutrition.

So we have ‘delicious’ on one side and ‘nutrition’ on the other of the coordinating conjunction, but the former is an adjective and the latter is a noun. Here’s the same sentence with parallel structure:

Deep-fried oreos are delicious but not nutritious.

Now both of the descriptors are adjectives and the sentence is balanced.

Parallel structure is about style. It’s about the way that a sentence feels and flows. Yes, it’s part of grammar, but it’s also part of what makes an essay or a sentence sound good to the reader’s ear.

Let’s look at another example.

Correlative Conjunctions

Sentences that contain correlative conjunctions must also be parallel. So a correlative conjunction can take the form of either or neither…nor, both … and, and not only … but also. These pairings highlight a connection, or correlation, between two elements. Here’s an example of a sentence that uses correlative conjunctions but is not parallel:

We not only were lost but also broke.

Now the correlative conjunction here is not only … but also, and if you stick the verb were in the middle of it, it breaks it up and makes it not parallel. So there are two different ways you can balance this sentence.

You could do we not only were lost, but also were broke. You have two verbs and those are on either side of the coordinating conjunction, which is but, or you could stick the verb before the correlative conjunction: we were not only lost, but also broke.

The structures directly following the conjunctions have to match and that’s the important lesson about parallel structure.

Items in a Series

One of the most common parallel structure mistakes occurs when writers list items in a series. You’re bounding over the hills and dales of a sentence when suddenly, just before you reach your destination, the car hits a ditch. Here’s an example:

Sasquatch enjoys taking long walks in the forest, playing with small woodland creatures, and to devour wandering tourists.

Now, instead of all -ing words - called gerunds - in the series, the sentence hits a hitch at the infinitive to devour. Matching the verb-forms restores the balance, so it should be:

Sasquatch enjoys taking long walks in the forest, playing with small woodland creatures, and devouring wandering tourists.

Isn’t that better?

Clauses

In general, if you begin with a clause (that’s a group of related words that contains a subject and a verb), you need to stick with that clause for the duration of the sentence to keep it parallel. So try this:

On the last night of awesome ninja training, the Master told his students that they must be stealthy, that they must be cunning, and to be quick.

This sentence is unbalanced because the infinitive to be quick is not parallel with the clause that they must be. To fix this, replace to be quick with the same clause as the other clauses in the sentence:

On the last night of awesome ninja training, the Master told his students that they must be stealthy, that they must be cunning, and that they must be quick.

Or, to make it more graceful - but still parallel - in this instance, you can just list the final adjectives of the clause:

On the last night of awesome ninja training, the Master told his students that they must be stealthy, cunning, and quick. That’s ninja-esque.

Comparison Sentences

Comparison sentences can also be parallel or not parallel. For instance:

I like to time travel more than flying.

The two comparison elements here ( to time travel and flying ) aren’t in the same grammatical form. To time travel is in the infinitive form, while flying is a gerund. To make the sentence parallel, use the gerund in both cases (those are those -ing words we talked about before).

I like time traveling more than flying.

Or you can use the infinitive form in both cases:

I like to time travel more than I like to fly.

Either way, the sentence is now balanced.

Verb Tenses

When writing parallel sentences, you also want to make sure your verb tenses are the same. As before, remember to look on either side of the conjunction or connecting phrase to make sure the forms match.

So, Jonathan had grabbed the stake and drove it into the vampire’s heart is not parallel because had grabbed on the one side of the conjunction ( and ) is in the past perfect form, while drove is simply in past tense. Balance the verb forms to make the sentence parallel. Can you see it?

You should choose either Jonathan had grabbed the stake and driven it into the vampire’s heart, or Jonathan grabbed the stake and drove it into the vampire’s heart. Either one is correct.

Lesson Summary

The most important thing to remember about parallel structure is not to mix forms, tenses, or passive and active voices. If you have all gerunds, stick with them; if you have all infinitives, or all adverbs, stick with those.

That way, you get through this lesson writing clearly, intelligently, and efficiently (that’s parallel) instead of clearly, intelligently, and with efficiency (not parallel).

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.