استفاده از دونقطه، نقطه ویرگول و نقطه

دوره: تافل iBT / فصل: TOEFL Writing - Grammar and Usage / درس 5

تافل iBT

9 فصل | 96 درس

استفاده از دونقطه، نقطه ویرگول و نقطه

توضیح مختصر

نقطه، دونقطه و نقطه‌ویرگول می‌توانند جمله را در مسیر خود متوقف کنند اما هدف هر کدام با دیگری فرق دارد. در این درس، شیوه و دلیل استفاده از آنها در نوشته را بیاموزید.

  • زمان مطالعه 6 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

نقطه

ما در آمریکا آن نشانه‌ی کوچکی را که در آخر جمله می‌آید،period (نقطه) می‌نامیم اما مردم در کشورهای انگلیسی زبان دیگر آن را full stop می‌نامند که احتمالاً توصیف بهتری از هدف نقطه ارائه می‌کند. لازم نیست درباره چیستیِ نقطه زیاد بحث کنیم، چون از قبل می‌دانیم که: نقطه به خواننده امکان می‌دهد بفهمد که جمله تمام شده است.Full stop (توقف کامل یا نقطه).

دونقطه

همانطور که می‌توانید ببینید، دونقطه کمی فرق دارد. این نشانه از دو نقطه که یکی بر بالای دیگری است، تشکیل می‌شود. زمانی که پیرمردی یونانی به نام آریستوفانِ بیزانتیومی این سیستم نشانه‌گذاری را ابداع کرد، در اصل این نشانه سه نقطه داشت که هر یک معنای مجزایی داشتند.

دونقطه‌ی انگلیسی از سه‌نقطه‌ی یونانی گرفته شده است.

نقطه ی بالایی که periodos نام داشت، نشان‌دهنده یک معنای کامل بود- یعنی انتهای جمله. در حالی که دو نقطه‌ی پائینتر colon و telia نام داشتند و نشان می‌دادند که فقط بخشی از منظور بیان شده است. از آنجا که زبان انگلیسی ترفندهایش را از زبانهای بسیاری -و از جمله یونان باستان- وام گرفته است، این بقایای نشانه‌گذاری هنوز وجود دارند. فقط اینکه امروزه دونقطه یعنی فقط بخشی از منظور کامل خود را گفته‌ایم در حالیکه که یک نقطه (period) می‌گوید که آن منظور به طور کامل بیان و تمام شده است.

بنابراین دونقطه راهی است که به خواننده اطلاع دهیم هنوز قرار است بعد از شبه‌جمله‌اصلی مطلب بیشتری بیان کنیم تا موضوع را بهتر توضیح دهیم. این معمولاً در قالب یک فهرست است مانند این:

Dennis brought along several items with which to win the lady’s heart: flowers, fresh fish, a record of death metal sea chanteys, and a tuba.

دنیس چیزهایی با خود برداشت تا بتواند با استفاده از آنها دل بانو را به دست آورد__: _گل، ماهی تازه، یک نسخه از آوازهای ملوانان به سبک دِث متال، و یک توبا.

جمله می‌توانست پس از کلمه ی heart تمام شود اما دونقطه اطلاعات تکمیلی از چیزهایی فراهم می‌کند که قرار است دنیس با خود ببرد.

همچنین از دونقطه نه تنها می‌توان برای معرفی فهرستی از اقلام بلکه برای معرفی چند شبه جمله‌ی کامل استفاده کرد که توضیحات تکمیلی مهمی به جمله می‌افزایند. برای مثال:

Today was turning out like one of his nightmares: everyone was frowning and no one was wearing any pants.

امروز داشت شبیه یکی از کابوسهایش می‌شد: همه اخم کرده بودند و هیچکس شلوار نپوشیده بود.

در این مثال دونقطه اطلاعات مربوط به چگونگی کابوسهایش را نشان می‌دهد.

دونقطه را می‌توان برای عنوان اصلی یا فرعی نیز به کار برد که در واقع یکی دیگر از شیوه‌‌های افزودن اطلاعات تکمیلی به نقطه‌ی تمرکز جمله است. همانطور که می‌بینید در جمله‌ی:

The Zombie Who Wouldn’t Eat Brains: A Children’s Story

زامبی که مغز نمی‌خورد__: داستانی کودکانه

نیمه‌ی اول جمله عنوان است و دونقطه اطلاعات تکمیلی را در قالب عنوان فرعی معرفی می‌کند یعنی این کتاب، کتابی کودکانه است.

نقطه‌ویرگول

کِرت وانگتِ نویسنده می‌نویسد: از نقطه‌ویرگول استفاده نکنید__… تنها کاری که نقطه‌ویرگول می‌کند این است که نشان دهد شما دانشگاه رفته و تحصیل کرده هستید. منظور او نکوهش ظاهرفریبی و عدم ساده نویسی کافیِِ داستان نویسان جوان است. اما از آنجا که در حال گذراندن این دوره هستید، یا وارد دانشگاه شده‌اید و یا سعی دارید به دانشگاه بروید. پس می‌توانید کارهایی بسیار بدتر از یادگرفتن کاربرد نقطه ویرگول انجام دهید! و فرق ندارد که نقطه‌ویرگول برای داستان خوب باشد یا نه، به هر حال می‌تواند در نوشته های رسمی شما بسیار مفید باشد.

پس اساساً … نقطه‌ویرگول برای موارد زیر به کار می‌رود:

  • برای پیوند دو شبه‌جمله‌ مستقل که ارتباط نزدیکی با هم دارند

  • برای پیوند کلمات ربط و عبارات درون یک جمله

  • جدا کردن بخشهای یک فهرست که دارای نشانه‌ای درونی هستند

یک به یک به اینها می‌پردازیم

پیوند دو شبه‌جمله مستقل

شبه‌جمله‌ مستقل شبه جمله‌ای است که حداقل یک فاعل و یک فعل دارد و به تنهایی می‌تواند یک جمله کامل باشد. این یعنی می‌توان در پایان یک شبه‌جمله‌ مستقل نقطه گذاشت و با اینحال از نظر دستوری کاملاً صحیح است. شبه جمله‌ی مستقل را می‌توان به شبه‌جمله‌های وابسته یا سایر شبه‌جمله‌های مستقل نیز پیوند داد تا جملات بلندتر ساخته شوند. هنگام پیوند دو شبه‌جمله‌مستقل می‌توانید از ویرگول به همراه یک کلمه ربط یا نقطه‌ویرگول استفاده کنید. اینکه کدام را انتخاب می‌کنید به سبک نوشتار شما بستگی دارد، پس بیایید نگاهی به چند مثال بیاندازیم:

Cecilia’s favorite animal was the narwhal. She loved it mostly for its unicorn horn.

Cecilia’s favorite animal was the narwhal, and she loved it mostly for its unicorn horn.

Cecilia’s favorite animal was the narwhal; she loved it mostly for its unicorn horn.

هر یک از این جمله ها از نظر دستوری کاملاً درست است، اما شیوه ی نوشتاری آنها -بیش از شیوه ادای گفتاری آنها- اثر متفاوتی روی خواننده دارد. در مثال اول توقفی کامل دو نظر را کاملاً از هم مجزا نموده است، حتی اگر از لحاظ موضوعی به هم مربوط باشند. در مثال دوم کلمه ربط واقعاً جمله را کمی سخت‌تر می‌کند، گویی نویسنده سعی دارد دو فکر را به زور به هم پیوند دهد. در مثال سوم که نقطه ویرگول وارد صحنه می‌شود، اساساً مثل جمله‌ی اول خوانده می‌شود اما در انتهای بخش اول نقطه نداریم و حرف اول بخش دوم هم کوچک نوشته شده است. بنابراین رابطه‌ی بین دو شبه‌جمله ‌بسیار صمیمی‌تر است. یعنی به نظر می‌رسد این دو جمله به هم تعلق دارند. از لحاظ فنی همیشه می‌توانید از یک نقطه ویرگول برای پیوند دو شبه‌جمله‌ی مستقل استفاده کرد اما باید تنها زمانی از آن استفاده کنید که بخواهید این نوع رابطه‌ی صمیمی را القا نمایید.

پیوند کلمات ربط با عبارات در یک جمله

کاربردهای دیگر نقطه ویرگول واضحتر است اما همان دستورالعمل به کار می‌رود. برای مثال می‌توانید هنگام پیوند دادن دو شبه‌جمله‌ی مستقل با یک قید ربطی (یعنی کلماتی مانند however، moreover، therefore یا عباراتی مانندfor example) که نقش ربطی و توضیح بیشتر درباره شبه‌جمله‌ اصلی دارند، مختار هستید که از نقطه‌ویرگول استفاده کنید.

شما معمولاً این قالب را می‌بینید که در آن قیدربطی جمله‌ی بعدی را آغاز می‌کند:

Grover loved to cook. However, he was terrible at it.

اما اگر می‌خواهید رابطه ی بین دو شبه‌جمله‌ را تقویت کنید، می‌توانید به جای نقطه از نقطه‌ویرگول استفاده کنید. به این شکل:

Grover loved to cook; however, he was terrible at it.

در اینجا نقطه ویرگول مناسبتر از نقطه است زیرا توانایی گروور در آشپزی با علاقه اش به آن ارتباط تنگاتنگی دارد.

جداکردن بخش‌های یک لیست که دارای نشانه درونی هستند

آخرین کاربرد نقطه‌ویرگول ساده‌ترین آنها است اما وقتی افراد آن را در متن می‌بینند، گیج می‌شوند. دستورالعمل ساده آن این است: آیا می‌دانید چطور از ویرگول برای جدا کردن بخشهای یک لیست استفاده کنید؟ مانند این جمله:

For breakfast, the family had waffles, eggs, orange juice, toast, and hash browns

تا زمانی که موارد ذکر شد در جمله (دارای بخش فرعی و) مستلزم نشانه گذاری درونی نباشند، این نوع نشانه‌گذاری (یعنی استفاده از ویرگول) کاملا مناسب و درست است. اگر اینطور نباشد، جمله گیج‌کننده می‌شود و این را می‌توانید با تغییر کوچکی در جمله ببینید:

For breakfast, the family had waffles, sausage, egg, and cheese biscuits, orange juice, toast, and hash browns.

حالا معلوم نیست آیا سوسیس، تخم‌مرغ و بیسکویت پنیری سه نوع صبحانه مجزا هستند یا اینکه تخم‌مرغ و بیسکویت پنیری با هم یک صبحانه را تشکیل می‌دهند یا اینکه سوسیس، تخم‌مرغ و بیسکویت پنیری همگی با هم یک نوع صبحانه را تشکیل می‌دهند. برای روشن شدن جمله از نقطه ویرگول استفاده می‌کنیم.

For breakfast, the family had waffles; sausage, egg, and cheese biscuits; orange juice, toast, and hash browns.

حالا برای خواننده روشن شده است که سوسیس، تخم‌مرغ و بیسکویت پنیری همگی با هم یک صبحانه را تشکیل می‌دهند. همیشه اگر احساس کردید ممکن است خواننده گیج شود، از نقطه ویرگول برای واضح کردن بخشهای موجود در یک لیست استفاده کنید.

خلاصه درس

مرور می‌کنیم که یادمان باشد نقطه جملاتی را که حداقل از یک شبه‌جمله ‌مستقل تشکیل شده‌اند، تمام می‌کند. دو نقطه برای جای دادن جزئیات بیشتر در تأیید شبه‌جمله‌ی اصلی در جمله به کار می‌رود. دونقطه همچنین برای افزودن عنوان فرعی به عناوین اصلی به کار می‌روند. نقطه‌ویرگول برای پیوند دو شبه‌جمله‌ی مستقل که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، پیوند کلمات ربطی و عبارات درون یک جمله و جدا کردن بخشهای یک لیست که دارای نشانه‌گذاری درونی هستند، به کار می‌رود.

متن انگلیسی درس

The Period

In America, we call the tiny little punctuation mark that ends a sentence a period , but in other English-speaking countries they call it a ‘full stop’, which is probably a better description of the period’s purpose. We don’t need to spend much time discussing what a period does, since you already know: it lets the reader know a sentence is finished. Full stop.

The Colon

The colon, as you can see, is a little different. It looks like two periods stacked on top of each other. When an old Greek dude named Aristophanes of Byzantium invented this system of punctuation, there were originally three dots looking like this, each with a separate meaning.

The English colon originated from the Ancient Greek three-dot colon.

The high dot, periodos, indicated a complete thought - that is, the full stop - while two lower dots were called kolon and telia, and both indicated that only part of a complete thought was being expressed. Since English borrows its tricks from many languages - ancient Greek included - this vestige of punctuation remains. Only now, two dots means we’re left with only part of a complete thought, while a single dot (the period) tells us the thought is ended.

The colon , therefore, is a way of letting the reader know there’s more to come to further illustrate a thought after the main clause. This is usually in the form of a list, as follows. ‘Dennis brought along several items with which to win the lady’s heart: flowers, fresh fish, a record of death metal sea chanteys, and a tuba. ‘ The sentence could end after ‘heart,’ but the colon adds the additional information of what kind of items Dennis brought.

Similarly, a colon can be used to introduce not just lists, but entire clauses that add important additional explanation. For instance, ‘Today was turning out like one of his nightmares: everyone was frowning and no one was wearing any pants. ‘ In this case, the colon introduces the information of what one of his nightmare was like.

Colons are also used to title or subtitle works, which is really just another way of adding additional information related to the focal point of the sentence. As in, The Zombie Who Wouldn’t Eat Brains: A Children’s Story . The first half of the sentence is the title, while the colon introduces additional information in the subtitle, which is that the book is a children’s story.

The Semicolon

Author Kurt Vonnegut once wrote, ‘do not use semicolons…all they do is show you’ve been to college.’ He meant that as a chastisement to young fiction writers for being too pretentious and not plain-spoken enough in their writing, but since you’re following this course, you’re either in college or trying to get into college. So, you can do much worse than learn how the semicolon is used! And whether are not they’re good for fiction, the semicolon can be very helpful in your formal writing.

So, the basics…a semicolon is used:

To connect two independent clauses that are closely related to each other

To connect transitional words and phrases within a sentence

To keep items in a list that have internal punctuation separate

We’ll address each one-by-one.

Connecting Two Independent Clauses

An independent clause is a clause with at least one subject and one verb that can stand on its own as a sentence. That means independent clauses can end with a period and still be grammatically correct. The independent clause can also be connected to dependent clauses or other independent clauses to form longer sentences. When connecting two independent clauses you can use a comma with a conjunction or a semicolon. When you choose to use them is a decision of style, so let’s look at a few examples.

‘Cecilia’s favorite animal was the narwhal. She loved it mostly for its unicorn horn. ‘

‘Cecilia’s favorite animal was the narwhal, and she loved it mostly for its unicorn horn. ‘

‘Cecilia’s favorite animal was the narwhal; she loved it mostly for its unicorn horn. ‘

Each of these sentences is perfectly correct grammatically, but the way they appear on the page - more than the way they sound when I read them - makes a different impact on the reader. In the first example, there’s a definitive break making the two ideas separate, even if they’re thematically connected. In the second example, the conjunction actually makes the sentence feel a little stiffer, as if the writer is trying to jam the two ideas together. In the third, where the semicolon comes into play, it reads aloud basically the same as the first sentence but without the full stop of the period and subsequent capitalization of the word ‘she.’ So, the relationship between the two clauses is much chummier. That is, they seem like they belong together. Technically, you can always use a semicolon to unite two independent clauses, but you should really only use it when you want to suggest this kind of specific intimate relationship.

Connecting Transitional Words and Phrases Within a Sentence

Other uses of the semicolon are more straightforward, but the same guideline applies. For instance, you have the option of using a semicolon when connecting two independent clauses with a conjunctive adverb - that is, words, like ‘however,’ moreover,’ ‘therefore,’ or phrases like ‘for example’ - that serve to transition and further explain something about the main clause.

Here’s the version that you usually see, with the conjunctive adverb starting the next sentence:

‘Grover loved to cook. However, he was terrible at it. ‘

But if you want to strengthen the relationship between two clauses, a semicolon can stand in for the period.

‘Grover loved to cook; however, he was terrible at it. ‘

A semicolon is better suited here than a period because Grover’s cooking ability is intimately related to his love of cooking.

Keeping Items in a List That Have Internal Punctuation Separate

This final use of the semicolon is the easiest, but also has a tendency to confuse people when they see it in text. The simple guideline is this: you know how you use commas to separate items in a list? As in, ‘For breakfast, the family had waffles, eggs, orange juice, toast, and hash browns. ‘ That works perfectly well as long as none of the items in the list have their own internal punctuation. If that’s the case, it can get confusing, which you’ll see if we change this sentence just a little.

‘For breakfast, the family had waffles, sausage, egg, and cheese biscuits, orange juice, toast, and hash browns. ‘

Now, it’s unclear whether sausage, egg, and cheese biscuits are three separate items, or if egg and cheese biscuits are one item, or if sausage, egg, and cheese biscuits are one entire item. To clarify, you use a semicolon.

‘For breakfast, the family had waffles; sausage, egg, and cheese biscuits; orange juice, toast, and hash browns. ‘ It’s now clear to the reader that sausage, egg, and cheese biscuits are one breakfast item. Always use a semicolon to clarify items in a list whenever you think there could be this kind of confusion.

Lesson Summary

To review, remember that periods end sentences made up of at least one independent clause. A colon is used to include additional detail that supports the main clause. It is also used to subtitle titles. Semicolons are used to connect two independent clauses that are closely related to each other, to connect transitional words and phrases within a sentence, and to keep items in a list that have their own internal punctuation separate.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.